Hot?rrile Ojog ?i al?ii c. Moldovei ?i Burea ?i al?ii c. Moldovei c. Moldovei

13 12 2011

La 13 decembrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrile Ojog ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 1988/06) ?i Burea ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 55349/07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 ?i 39377/09).

***

n cauza Ojog ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii, Ojog Ludmila, Roibu Valeria, Roibu Mihail, Roibu Drago? ?i Ojog Igor, sunt ac?ionari ai unei societ??i pe ac?iuni private. Ei au ini?iat o procedur? de insolvabilitate solicitnd distribuirea bunurilor ntre ac?ionari.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 3 martie 2004, bunurile companiei au fost distribuite ntre ac?ionari. Dup? patru ncerc?ri de redeschidere a procedurilor, la 20 iulie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire naintat? de persoane ter?e ?i a casat decizia din 3 martie 2004, cauza fiind trimis? la rejudecare. n cadrul procedurilor redeschise, la 14 iulie 2006 Curtea de Apel Economic? a respins cererea reclaman?ilor ca nefondat?. Aceast? decizie a fost men?inut? la 25 ianuarie 2007 de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns c? prin casarea deciziei lor finale n urma revizuirii a fost violat art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO. Ei au invocat c? procedura de revizuire ini?iat? de ter?ele persoane reprezenta un apel deghizat, deoarece unicul scop al acestora era de a ob?ine o rejudecare a cauzei. Guvernul a obiectat ?i a notat c? aceast? revizuire era necesar? pentru a corecta unele grave erori judiciare.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO. Ea a notat c? Guvernul a argumentat justificarea revizuirii pe motivul necit?rii pr?ilor ?i competen?ei incorecte. Totu?i, Curtea a observat c? n decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 iulie 2005 nu sunt re?inute motivele invocate de Guvern. n contrar, Curtea Suprem? de Justi?ie a re?inut alte motive pentru admiterea revizuirii. n final, Curtea a acordat importan?? deosebit? faptului c? cererile de revizuire naintate de aceea?i pr?i au fost respinse de trei ori de acela?i complet pn? la admiterea revizuirii respective dup? trei ani de zile dup? devenirea definitiv? a deciziei n cauz?.

Reclaman?ii au solicitat Cur?ii s? rezerve chestiunea repar?rii prejudiciului n sensul art. 41 CEDO, deoarece avnd n vedere specificul procedurii de insolvabilitate, era imposibil pentru ei s? evalueze prejudiciul material ?i moral.

Curtea a re?inut c? chestiunea aplicabilit??ii art. 41 CEDO nu este gata pentru decizie ?i a rezervat-o.

***

n cauza Burea ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii sunt Victor Burea, Veaceslav Platonov, Anatolie Iona?, Ion Berliba ?i Eugeniu Melnic. Cererea celui de-al treilea reclamant este naintat? ?i mpotriva Federa?iei Ruse.

A. cererea nr. 55349/07, M. Burea

Printr-o decizie definitiv? din 16 septembrie 2004, judec?toria Edine? a pronun?at n favoarea reclamantului o hot?rre prin care a obligat autorit??ile locale s? achite 39,400 lei n folosul reclamantului cu titlu de prejudiciu material n rezultatul confisc?rii bunurilor ce au apar?inut familie sale n anul 1940. La 18 decembrie 2007, reclamantul a primit suma respectiv?, hot?rrea definitiv? fiind executat?.

B. cererea nr. 16968/09 ?i 19750/09, Veaceslav Platonov ?i Anatolie Iona?

Prin deciziile definitive din 15 ?i 28 octombrie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a obligat autorit??ile locale din Chi?in?u s? acorde acestora o locuin??. La 29 ianuarie 2010, Consiliul Municipal a adoptat o decizie de atribuire a locuin?ei celor doi reclaman?i. Deciziile definitive fiind astfel executate.

C. cererea nr. 32465/09, Ion Berliba

Printr-o hot?rre definitiv? din 27 septembrie 2007, judec?toria Edine? a obligat autorit??ile locale s? achite reclamantului 148,000 lei cu titlu de prejudiciu material n urma confisc?rii bunurilor familie sale n anul 1940. La 22 aprilie 2008, Curtea de Apel B?l?i a obligat autorit??ile locale s? mai achite suplimentar 15,540 lei cu titlu de dobnzi de ntrziere. La 22 aprilie 2008 ?i 3 iulie 2009, reclamantul a primit sumele 48,840 lei ?i 114,700 lei.

D. cererea nr. 39377/09, M. Melnic

Printr-o hot?rre definitiv? din 29 mai 2008, judec?toria Briceni a obligat autorit??ile locale s? achite reclamantului 153,150 lei cu titlu de prejudiciu material n urma confisc?rii bunurilor familie sale n anul 1940. La 6 august 2009, reclamantul a primit aceast? sum?.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o ac?iune de ncasare a dobnzilor de ntrziere pentru tergiversarea execut?rii hot?rrii din 29 mai 2008. Printr-o decizie definitiv? din 2 decembrie 2010, Curtea de Apel B?l?i a respins ac?iunea ca nefondat?.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns c? n urma neexecut?rii hot?rrilor definitive n favoarea lor, le-a fost nc?lcat drepturile garantate de art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a notat c? hot?rrile definitive n favoarea reclaman?ilor nu a fost executate pentru o perioad? cuprins? ntre 13 ?i 39 luni. Curtea a reiterat sa pozi?ia n leg?tur? cu executarea tardiv? a hot?rrilor judec?tore?ti definitive pe cauze similare (Prodan c. Moldovei, nr. 49806/99, 56 ?i 62, CEDH 2004 III; Srbu ?i al?ii c Moldovei, nr. 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 ?i 73973/01, 40, 15 iunie 2004; Bourdov c. Rusiei, nr. 59498/00, 34, CEDH 2002-III; Lupacescu ?i al?ii c. Moldovei, nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, ?i 32759/03, 24, 21 martie 2006;).

Prin urmare, Curtea a constatat c? n urma execut?rii tardive a hot?rrilor judec?tore?ti definitive n favoarea reclaman?ilor a existat o violare a art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a mai constatat c? a existat o violare a art. 13 CEDO n privin?a cererii nr. 39377/09.

Primul reclamant nu a prezentat careva preten?ii de satisfac?ie echitabil?, n consecin?? Curtea nu a acordat nici o sum? n acest sens. Cel de-al doilea reclamant a solicitat suma de 24,723 MDL (1473 EUR) cu titlu de prejudiciu material. Aceast? sum? reprezint? dobnda de ntrziere pentru perioada neexecut?rii deciziei interne definitive. Curtea a acordat reclamantului 1,473 EUR cu titlu de prejudiciu material.

Curtea a mai acordat dlui M. Burea 2,400 EUR cu titlu de prejudiciu moral, reclaman?ilor Veaceslav Platonov ?i Anatolie Iona? – cte 800 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i cte 100 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli, iar dlui Ion Berliba – EUR 800 cu titlu de prejudiciu moral ?i UR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii primul reclamant a fost reprezentat de c?tre V. Marcu, avocat din Edine?, al doilea ?i al treilea reclamant de c?tre A. Bzgu, iar al cincilea reclamant de c?tre N. Mardari, avocat din Chi?in?u.