Audieri n cauza Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusia

12 01 2012

La 25 ianuarie 2012 ora 09.15 vor avea loc audieri, Marea Camer?, n cauza Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusia (cererea nr. 43370/04)

Reclaman?ii sunt cet??eni moldoveni care locuiesc n republica moldoveneasc? transnistrean? (rmn), o entitate separatist? nerecunoscut? care s-a separat de la Moldova n septembrie 1990.

Potrivit legii rmn din 1992 cu privire la limbi, moldoveneasca – este una din limbile oficiale n rmn – trebuie s? fie scris? n alfabetul Chirilic. Omisiunea de a respecta cerin?a respectiv? se sanc?ioneaz? cu r?spundere administrativ?.

La 18 august 1994 autorit??ile rmn a interzis folosirea grafiei latine n ?coli ?i au nceput nchiderea tuturor ?colilor care foloseau grafia latin?.

Reclaman?ii erau printre elevii ce studiau la liceul Evrica din Rbni?a, liceul Alexandru cel Bun din Tighina ?i ?coala ?tefan cel Mare din Grigoriopol, de asemenea ?i p?rin?ii acestora, un profesor ?i un director unei institu?ii de nv???mnt.

Ei se plng c? au fost h?r?ui?i pentru dorin?a ca n institu?iile sale de nv???mnt s? fie continuat? educa?ia n limba moldoveneasc?, cu folosirea grafiei latine, ?i n conformitate cu curriculum-ul moldovenesc, invocnd Articolul 8, dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie ?i Articolul 14, interzicerea discrimin?rii, din Conven?ie ?i Articolul 2 Protocolul Adi?ional, dreptul la educa?ie, la Conven?ie.

Cererile au fost naintate Cur?ii Europene la 20 decembrie 2004, la 25 octombrie 2004 ?i la 04 aprilie 2006. La 09 iunie 2009 au avut loc audieri ?i la 15 iunie 2010 s-a decis n parte admisibilitatea cererilor.

La 14 decembrie 2010 s-a decis desesizarea n favoarea Marii Camere.