Hot?rrea CtEDO n cauza Feraru c. Moldovei

24 01 2012

La 24 ianuarie 2012, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Feraru c. Moldovei (cererea 55792/08)/

n cauza Feraru c. Moldovei, reclamantul Mihai Feraru s-a n?scut n 1974 ?i locuie?te n Migie?ti.

Reclamantul este un comerciant specializat n instalarea sistemelor de drenaj. n mai – iunie 2008 el a acceptat bani de la patru persoane diferite n schimbul instal?rii sistemelor de drenaj. Totu?i, el a e?uat s? efectueze lucr?rile necesare ?i a declarat c? nu mai are banii, promi?nd s?-i returneze mai trziu.

Arestarea reclamantului

n diminea?a zilei de 29 septembrie 2008 el a fost re?inut de poli?ie ?i adus la Comisariatul de Poli?ie sectorul R?cani din Chi?in?u, pe motiv c? a comis contraven?ie administrativ? de ultragiere a unui ofi?er de poli?ie. Se pretinde c?, el a fost for?at s? ntoarc? banii pe care i-a luat de la B.I. pentru instalarea sistemei de drenaj. Potrivit reclamantului, el nu a reu?it s? finalizeze lucr?rile de instalare, iar B.I. a cerut banii napoi, ?i, de asemenea, a implicat rudele care lucrau n poli?ie pentru a intimida reclamantul ?i pentru a ob?ine returnarea integral? a banilor.

La 1 octombrie 2008 B.I. a scris o plngere la poli?ie, precum c? reclamantul l-a n?elat prin acceptarea banilor ?i refuznd s?-i ntoarc?, e?und s? efectueze careva lucr?ri. La 4 octombrie 2008 a fost pornit? urm?rirea penal? mpotriva reclamantului.

La o dat? necunoscut? o rud? a reclamantului a pl?tit lui B.I. suma de 500 Euro, care a semnat o recipis? c? nu mai are preten?ii fa?? de reclamant.

La 6 octombrie 2008 procuratura a cerut eliberarea mandatului de arest n privin?a reclamantului pe un termen de 10 zile, fiind acuzat de n?elarea lui B.I., prin acceptarea sumei de 8,000 MDL ca plat? pentru instalarea sistemului de drenaj, dar e?und c? efectueze careva lucr?ri. El, de asemenea, a mai fost acuzat de alte dou? infrac?iuni similare, ns? f?r? nici un detaliu. Ședin?a de judecat? a fost fixat? n aceea?i zi.

Avocatul reclamantului nu a putut citi demersul procurorului, dect imediat nainte de ?edin?? ?i nu a primit o copie a acestui demers. El nu a v?zut careva alte documente s? fie prezentate judec?torului de instruc?ie n sus?inerea demersului ?i nici un document nu a fost prezentat ap?r?rii sau discutat de c?tre judec?tor n cadrul ?edin?ei.

n cadrul ?edin?ei din 6 octombrie 2008 avocatul a informat instan?a despre plata lui B.I. a sumei de 500 Euro. Procurorul prezent n ?edin?? a declarat c? nu exist? nici o dovad? a return?rii banilor lui B.I. Atunci avocatul a cerut audierea lui B.I. pentru confirmarea pl??ii. Instan?a nu s-a expus n mod formal n privin?a lui B.I. Tot n cadrul ?edin?ei respective, reclamantul a invocat c? a fost arestat la 29 septembrie 2008, procurorul a confirmat acest fapt, argumentnd c? reclamantul a fost arestat, fiind acuzat de comiterea unei contraven?ii administrative ?i ulterior arestat din nou n calitate de b?nuit n cadrul cauzei penale. Avocatul reclamantului a invocat c? din moment ce reclamantul era suspectat de comiterea unei infrac?iuni, el ar fi fost arestat n conformitate cu procedura penal?. Instan?a nu a reac?ionat n nici un fel la acest argument, limitndu-se la motivarea deten?iei reclamantului dup? 4 octombrie 2008.

Prin ncheierea din 06 octombrie 2008 s-a decis arestarea preventiv? a reclamantului pe un termen de 10 zile.

Avocatul reclamantului a depus recurs, denun?nd c? de arestarea de facto a reclamantului din 29 septembrie 2008 ?i deten?ia ulterioar?, ?i lipsa asisten?ei juridice pn? la 6 octombrie 2008; c? a citit demersul procurorului doar la ?edin?a din 6 octombrie 2008 ?i c? nu a dispus de timp suficient pentru a se preg?ti de ?edin??; lipsa documentelor anex? la demersul procurorului; sau referire la orice alte documente; etc.

La 10 octombrie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat, re?innd motivele invocate de c?tre instan?a de fond.

La 13 octombrie 2008 procuratura a cerut prelungirea mandatului de arest pe un termen de 30 de zile, referindu-se la trei situa?ii diferite n care reclamantul era acuzat de acceptare a banilor pentru instalarea sistemei de drenaj, ns? e?und s? le fac?, inclusiv situa?ia lui B.I. n aceea?i zi judec?tora R?cani a admis demersul procurorului.

Avocatul reclamantului a naintat recurs, invocnd, n principal, argumentele din recursul anterior. La 21 octombrie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul avocatului, re?innd motivele invocate de c?tre instan?a de fond.

La 11 noiembrie 2008 judec?toria R?cani a dispus eliberarea reclamantului de sub arest.

La 8 mai 2009 judec?toria R?cani l-a g?sit vinovat pe reclamant de infrac?iunea imputat?, condamnndu-l la 3 ani priva?iune de libertate, cu suspendare. Instan?a a constatat c? reclamantul a luat bani de la alte trei persoane n mai – iunie 2008 ?i a e?uat s? efectueze lucr?rile asumate.

Condi?iile de deten?ie

Reclamantul a descris condi?iile de deten?ie n Comisariatul de poli?ie sector R?cani ca fiind urm?toarele: el a fost ?inut ntr-o celul? f?r? pat sau alt? mobil?, nu exista ventilare, veceu sau ap?, nu a primit hran? ?i era nevoit s? o cear? de la al?i de?inu?i, celula era supraaglomerat?, etc.

Potrivit reclamantului, n Comisariatul General de Poli?ie, el era plasat ntr-o celul? de ?apte metri p?tra?i mpreun? cu alte ?apte persoane; nu exista mobil? n celul?, fiind nevoi?i s? doarm? direct pe podea, era frig; iluminarea era proast?, era un miros urt de la veceu, hran? insuficient?, etc.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plans, n temeiul Articolului 3 din Conven?ie, c? a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante. De asemenea, reclamantul s-a plns, n temeiul Articolului 5 din Conven?ie, c? a fost arestat n lipsa unei b?nuieli rezonabile c? ar fi comis o infrac?iune; c? instan?ele na?ionale nu au re?inut motive suficiente ?i relevante pentru dispunerea ?i prelungirea arest?rii reclamantului; ?i c? el ?i avocatul lui nu au avut acces la careva materiale pe care s-au bazat instan?ele na?ionale ?i c? nu a fost audiat un martor.

Curtea a constatat n unanimitate violarea Articolului 3 din Conven?ie, observnd c? reclamantul s-a aflat n deten?ie 43 de zile, dintre care 6 zile n Comisariatul de Poli?ie sector R?cani. Curtea fiind con?tient? de faptul, c? este foarte dificil, dac? nu chiar imposibil, pentru un de?inut s? prezinte dovezi a condi?iilor de deten?ie, avndu-se n vedere interdic?ia utiliz?rii echipamentului foto/video n deten?ie ?i n asiguarea acestor probe prin alte mijloace. O abordare poate fi prin descrierea n detalii a condi?iilor de deten?ie ?i prin naintarea plngerilor autorit??ilor. Un alt important mijloc este referirea la constat?rile observatorilor independen?i cum sunt CPT sau alte organiza?ii na?ionale sau interna?ionale de monitorizare. n spe??, avocatul reclamantului s-a plns de 2 ori n privin?a condi?iilor de deten?ie, f?cnd referire expres? la Articolul 3 din Conven?ie, ns? f?r? nici un r?spuns.

De asemenea, Curtea a notat constat?rile CPT n privin?a institu?iilor de deten?ie din Moldova n general ?i izolatorul Comisariatului General de Poli?ie n special. Este cert din raportul respectiv c? condi?iile de deten?ie n izolatoarele aflate n subordinea MAI sunt substandard, chiar ?i n opinia autorit??ilor na?ionale. CPT-ul a notat c? izolatoarele niciodat? nu vor fi capabile s? asigure condi?ii de deten?ie adecvate pentru ?inerea n deten?ie a persoanelor.

Curtea a respins referirea Guvernului la cauza Gorea v. Moldova, pe motiv c? cauzele sunt diferite sub cteva aspecte importante, durata deten?iei, 14 zile n cauza Gorea ?i lipsa plngerilor acestuia n privin?a condi?iilor de deten?ie.

Mai mult ca att, Curtea a luat not? de avizul pronun?at a CPT-ului c? persoanele nu urmeaz? a fi de?inute n izolatoarele MAI, or avndu-se n vedere condi?iile de deten?ie n Comisariatele de Poli?ie, deten?ia pentru cteva zile este suficient? pentru nc?lcarea standardelor Conven?iei.

Curtea a constatat n unanimitate c? nu a existat violarea Articolului 5 1 din Conven?ie, notnd c? reclamantul a fost ini?ial arestat pentru comiterea contraven?iei administrative de ultragiere a ofi?erului de poli?ie. Chiar ?i dac? reclamantul a pledat c? ntreaga perioada de deten?ie a fost ilegal?, el nu a furnizat nici un detaliu n privin?a arest?rii ?i deten?iei administrative. Curtea a considerat c? utilizarea arestului administrativ ca m?sur? pentru de?inerea ?i audierea b?nuitului ntr-o cauz? penal? este contrar? Articolului 5 din Conven?ie ?i legisla?iei na?ionale (a se vedea cauza Gr?dinar c. Moldovei, nr. 7170/02, 20, 8 aprilie 2008).

Totu?i nu este exclus c? o persoan? arestat? pentru contraven?ie administrativ? este identificat?, n cadrul deten?iei administrative, ca fiind suspectat? de comiterea unei infrac?iuni, ?i c? ambele deten?ia administrativ? ?i deten?ia subsecvent? n cadrul urm?ririi penale s? fie bona fidae. Curtea urmnd s? decid? dac? deten?ia administrativ? a fost cu adev?rat determinat? de contraven?ia administrativ? comis? de reclamant sau dac? aceast? deten?ie este doar un pretext pentru poli?ie de a-l ?ine mai mult timp n custodie, nainte de a-l aduce n fa?a judec?torului de instruc?ie.

n spe??, reclamantul nu a argumentat n mod expres c? a fost supus arestului administrativ cu scopul real de investigare a cauzei penale mpotriva sa. Chiar ?i asumnd o implicit? plngere n acest sens, el nu a prezentat o copie relevant? a deciziei instan?ei administrative, sau instan?ei de recurs sau orice alte documente relevante pentru a ar?ta c? scopul arestului a fost altul dect cel declarat oficial.

n aceste circumstan?e, Curtea nu a avut nici un motiv s? constate c? deten?ia administrativ? a reclamantului a fost ntr-o manier? legat? de procedurile penale mpotriva lui sau c? a fost ilegal? n sensul Articolului 5 din COnven?ie, astfel urmnd s? examineze deten?ia ncepnd cu 4 octombrie 2008, cnd a fost arestat oficial n cadrul urm?ririi penale.

Curtea a notat c? la 1 octombrie 2008 B.I. a naintat o plngere n care l-a identificat pe reclamant n calitate de persoan? care se pretindea c? l-a n?elat prin acceptarea banilor ?i e?und s? efectueze lucr?rile asumate. Acuzarea dispunea de materaiel privind alte trei cazuri de pretinse infrac?iuni similare. Curtea a considerat c?, n circumstan?ele din spe??, autorit??ile au avut o b?nuial? rezonabil? c? reclamantul ar fi comis una sau cteva infrac?iuni, cu att mai mult avnd n vedere c? el nu a negat c? a luat banii ?i faptul c? nu a efectua lucr?rile pentru care a fost pl?tit.

Mai mult ca att, este aparent din materialele dosarului c? nu a fost cazul unui comerciant care pur ?i simplu nu a fost n stare s?-?i onoreze obliga?iile contractuale. A fost stabilit de instan?ele na?ionale c? el continua s? i-a bani de la alte persoane, dup? ce a comunicat primului client c? nu mai este n stare s? efectueze lucr?rile din motive personale.

Curtea a constatat n unanimitate violarea Articolului 5 3 din Conven?ie, notnd c? reclamantul a prezentat n fa?a instan?elor na?ionale argumente substan?iale mpotriva deten?iei sale, cum ar fi domiciliu permanent, aflarea la ntre?inere a copiilor minori, etc. n continuare, Curtea a notat c? instan?ele na?ionale nu a acordat nici o aten?ie acestor argumente n deciziile sale, aparent tratndu-le ca irelevante chestiunii legalit??ii arestului preventiv. Ceea ce este frapant, avnd n vedere faptul c? la 14 noiembrie 2008 instan?a a considerat factori similari, care au existat la momentul emiterii deciziilor anterioare, au fost determinante mpotriva deten?iei reclamantului. Alte instan?e nici nu au notat argumentele invocate de reclamant ?i nici nu le-au considerat. n deciziile sale, ei s-au limitat la repetarea motivelor formale pentru deten?ie prev?zute de lege ntr-o form? abstract? ?i stereotipic?, fiind re?inute f?r? o ncercare de a ar?ta cum acestea se aplic? n spe??.

De asemenea, Curtea a notat c?, instan?ele care au dispus arestarea ini?ial? a reclamantului au caracterizat infrac?iunea imputat? acestuia ca una minor?. Mai mult ca att, la momentul ?edin?ei reclamantul deja a pl?tit ntreaga suma victimei, fapt despre care a fost informat? instan?a, ns? f?r? nici o considerare din partea instan?ei.

Suplimentar, n recursul avocatului s-a indicat c? el nu a v?zut nici un material n ?edin??, altul dect demersul procurorului sau alte materiale prezentate n instan??. Procesele-verbale a ?edin?ei nu men?ioneaz? vreo discu?ie n privin?a documentelor suplimentare.

Curtea a considerat c?, dispunerea deten?iei persoane doar n baza demersului procuraturii ?i absen?a c?rorva materiale n sprijinul cerin?elor respective, este contrar? exigen?elor Articolului 5 3 din Conven?ie.

Curtea a constatat n unanimitate violarea Articolului 5 4 din Conven?ie, notnd c? de?i acuzarea s-a referit la cteva investiga?ii mpotriva reclamantului, arestul acestuia s-a bazat n mod express pe pretinsa n?elare a lui B.I. Avocatul reclamantului a invocat n fa?a instan?ei c? pretinsul prejudiciu cauzat lui B.I. a fost remediat prin returnarea sumei de 500 Euro. Curtea a considerat c? chestiunea privind repararea de c?tre reclamant a prejudiciului a fost relevant? pentru evaluarea riscurilor eliber?rii reclamantului sau aplic?rii altor m?suri preventive, ?i astfel o chestiune a legalit??ii arest?rii preventive continui. Mai mult ca att, exista o distonan?? factual? dintre acuzare ?i ap?rare, acuzarea negnd informa?ia privind careva pl??i din partea reclamantului. n aceste circumstan?e, avocatul ap?r?rii a cerut audierea lui B.I. n aceast? privin??. Aparent instan?a nu s-a expus n aceast? privin?? sau n cel mai bun caz a respins implicit demersul, f?r? a stabili dac? pretinsul prejudiciu a fost remediat.

n continuare Curtea a notat, c? este n primul rnd pentru instan?ele na?ionale s? decid? ce pondere s? acorde dovezilor la care se refer? reclamantul, totu?i omisiunea de a considera adecvat demersul ap?r?rii de a-l audia pe B.I. ?i de a clarifica chestiunea return?rii datoriei, a deprivat ap?rarea de posibilitatea de a convinge instan?a de a absen?a unui risc particular anume la eliberarea mandatului de arest, dect la prelungirea deten?iei.

Astfel, refuzul, f?r? nici o explica?ie, de a-l audia pe B.I. n privin?a chestiunii return?rii datoriei, este o nc?lcare a drepturilor reclamantului garantate de Articolul 5 4 din Conven?ie.

Referindu-se la constatarea sa c?, instan?a care a dispus arestarea ini?ial? a reclamantului nu a examinat nici un material n afar? de demersul procurorului, Curtea a considerat c? preten?ia, n partea n care se refer? la omisiunea de a acorda accesul ap?r?rii la materialele relevante motivelor deten?iei, este de prisos.

Reclamantul a solicitat 7,000 Euro cu titlu de daune morale ?i 1,500 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 7,000 Euro cu titlu daune morale ?i avnd n vedere asisten?a acordat? de Consiliul Europei ?i calitatea presta?iei avocatului s?u, nu a acordat nici o sum? suplimentar? cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.