A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2011

27 01 2012

La 26 ianuarie 2012, n cadrul unei conferin?e de pres? anuale, dl Nicolas Bratza, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2011.

Potrivit acestui raport, n anul 2011, CtEDO a pronun?at 1,157 de hot?rri pe marginea a 1,511 de cereri, n total fiind solu?ionate 52,188 de cereri.

Mai mult de o treime din hot?rrile pronun?ate de CtEDO n 2011 vizeaz? patru State membre a Consiliului Europei: Turcia (174), Rusia (133), Ucraina (105) ?i Grecia (73). n 85% din cazuri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei de c?tre Statul prt.

La 01 ianuarie 2012 aproximativ 151,600 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional. Mai mult de jum?tate din aceste cereri au fost naintate mpotriva a patru State membre: Rusia, Turcia, Italia ?i Romnia. Moldova fiind printre primele 8 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte, n compara?ie cu anul 2010 descre?terea fiind cu o pozi?ie.

Conform raportului Cur?ii, la data de 01 ianuarie 2012, 4,250 de cereri pendinte (2.8%) erau ndreptate mpotriva Moldovei.

n 2011, 1025 de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (945 de cereri n anul 2010), 550 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Cur?ii (434 de cereri n anul 2010).

Dup? num?rul de cereri nregistrate n 2011 raportat la popula?ia ??rii, Moldova avansnd la locul 3, cu indicele 2.88 cereri la 10,000 locuitori, dup? Serbia ?i Montenegro, pe cnd n anul 2010 indicele era 2.65 situndu-se pe locul 6.

Pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronun?at hot?rre pe marginea a 42 de cereri, n total fiind solu?ionate 592 de cereri.

n privin?a Moldovei, n total Curtea a pronun?at 31 de hot?rri, n 29 de hot?rri Curtea s-a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, n 1 hot?rre s-a constatat nu a existat nici o violare a Conven?iei.

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2011:

-        Tratament inuman ?i degradant (Articolul 3 din Conven?ie) - 8 viol?ri;

-        Lipsa investiga?iei efective (Articolul 3 din Conven?ie) - 5 viol?ri;

-        Dreptul la libertate ?i siguran?? (Articolul 5 din Conven?ie) - 7 viol?ri;

-        Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Conven?ie) - 7 viol?ri;

-        Durata excesiv? a procedurilor (Articolul 6 din Conven?ie) - 1 violare;

-        Neexecutarea hot?rrilor (Articolul 6 din Conven?ie) - 14 viol?ri;

-        Dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie (Articolul 8 din Conven?ie) - 4 viol?ri; Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Conven?ie) - 5 viol?ri; 

-        Respectul propriet??ii (Articolul 1 Protocolul Adi?ional) - 14 viol?ri.

Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2011 mpotriva Moldovei este Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, (cererea nr. 23687/05, hot?rrea din 15 noiembrie 2011) n care a fost abordat?, prin prisma Articolului 1 din Conven?ie, chestiunea Responsabilit??ii Statelor ?i anume obliga?iile pozitive a Moldovei n privin?a unei p?r?i a teritoriului asupra c?ruia nu este de?inut controlul ?i chestiunea Jurisdic?iei Statelor ?i anume responsabilitatea continu? a Rusiei n privin?a actelor republicii moldovene?ti nistrene; ?i, prin prisma Articolului 3 din Conven?ie, condi?iile inadecvate de deten?ie fiind agravate de omisiunea de a se conforma unei hot?rri anterioare a Cur?ii.

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2011 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 371,258 (EUR 874,687.18 n 2010).