Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n ianuarie 2012

07 02 2012

n decembrie 2011 CtEDO a decis s? comunice Guvernului Moldovei urm?toarele cereri:  Elitov c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 64075/11), Tcaci c. Moldovei (cererea nr. 3473/06), Sandu c. Moldovei (cererea nr. 16463) ?i Buhaniuc c. Moldovei (cererea nr. 56074/10).

***

n cauza Elitov c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul Eduard Elitov este cet??ean al Rusiei, s-a n?scut ?i locuie?te n Tiraspol. Reclamantul a lucrat medic de urgen?? n autoproclamata republic? moldoveneasc? transnistrean?.

La 23 august 2008 reclamantul a fost arestat, fiind suspectat de cauzarea, n urma unei nc?ier?ri, a v?t?m?rilor deosebit de grave unei alte persoane. n rezultat victima a decedat. Reclamantul a solicitat de nenum?rate ori s?-i fie schimbat? m?sura preventiv?, ns? toate cererile respective au fost respinse.

La 28 ianuarie 2009 reclamantul a fost condamnat de judec?toria Tiraspol la 5 ani de nchisoare. La 16 martie 2010 curtea suprem? a RMN a dispus reexaminarea cauzei.

La 31 august 2011 judec?toria Tiraspol a condamnat reclamantul la 7 ani de nchisoare. Recursul s?u mpotriva hot?rrii instan?ei inferioare este pendinte.

So?ia reclamantului a solicitat ambasadei Rusiei n Moldova s? intervin? n cauza reclamantului, dat fiind faptul c? este cet??ean rus. Ambasada a solicitat informa?ia de la procuratura RMN ?i i-a expediat r?spunsul so?iei reclamantului.

n anul 1991, reclamantul a fost victima unui accident rutier n urma c?ruia a devenit invalid de gradul 3.

Reclamantul a fost de?inut ntr-un centrul de deten?ie preventiv? a ministerului afacerilor interne a rmn ?i n centrul de deten?ie ivs Tiraspol.

ncepnd cu 20 iulie 2010 ?i pn? n prezent, reclamantul este de?inut n sec?ia chirurgie la Centrul de Tratament ?i Reabilitare a centrului de deten?ie a rmn. Potrivit eviden?ei medicale a centrului respectiv, el sufer? de tensiune arterial?, ischemie cronic? a inimii, efecte a traumei cerebrale, deformare post-traumatic? de gradul 3 a genunchiului cu disfunc?ie locomotore. n scrisorile adresate so?iei, administra?ia centrului a men?ionat c? medicamentele prescrise so?ului s?u nu sunt disponibile la acea institu?ie. Administra?ia a recunoscut c? institu?ia a primit medicamente de la so?ia reclamantului. Potrivit reclamantului, centrul nu dispune de echipament elementar, astfel nu i se poate oferi tratamentul necesar.

Pe parcursul a doi ani de deten?ie, reclamantul a pierdut n greutate 16 kg, i-a sc?zut vederea ?i a mai pierdut o parte mare din dantur?. El nu putea s? se deplaseze normal, inclusiv pentru satisfacerea necesit??ilor vitale, ceea ce cauza suferin?e psihice ?i fizice enorme.

Potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie n celulele din centrele de deten?ie erau urm?toarele: celule erau umede ?i neventilate, lipsea accesul la lumina natural?, f?r? ap? curg?toare, cu un veceu ce mirosea urt, lipsind produsele igienice. Celule erau infectate de insecte parazite ?i roz?toare. Reclamantul a fost de?inut ntr-o celul? cu alte 7-8 persoane pe o suprafa?? de 12,5 m.p. Hrana nu era comestibil?.

ntr-un raport al ministerului justi?ie a rmn din 27 martie 2009 ombudsmanul rmn a constatat, inter alia, un num?r de deficien?e legate de condi?iile sanitare, hran? ?i personal la centrul respectiv.

Potrivit reclamantului, n pofida solicit?rilor, nu i s-au permis ntrevederi cu so?ia pe parcursul unui an de zile.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, n sensul art. 2 CEDO, c? absen?a tratamentului medical necesar pentru toate maladiile de care suferea, i-a pus via?a sa n pericol.

De asemenea el s-a plns de violarea art. 3 CEDO, deoarece a avut un tratament medical inadecvat, era de?inut n condi?ii inumane ?i degradante, etc. El s-a mai plns, n sensul art. 5 1 CEDO c? arestul s?u a fost bazat pe decizia autorit??ilor rmn, care nu sunt n drept s? dispun? arestul s?u pe teritoriul Moldovei. El de asemenea s-a referit la absen?a motivelor relevante ?i suficiente pentru prelungirea deten?iei sale. n continuare el s-a plns de violarea art. 8 CEDO, deoarece a fost lipsit de dreptul de a avea ntrevederi cu so?ia sa pe parcursul unui an de zile. n final, el s-a plns n baza art. 13 CEDO c? nu a dispus de un remediu intern efectiv pentru plngerile sale pentru violarea art. 2, 3, 5 ?i 8 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Se afl? reclamantul sub jurisdic?ia Moldovei, n sensul art. 1 CEDO, a?a cum a fost interpretat de Curtea, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei [GC], (nr. 48787/99, ECHR 2004-VII), avndu-se n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

n particular, n lumina cauzei Ila?cu ?i al?ii, putea fi angajat? responsabilitatea Guvernelor respondente conform Conven?iei, n baza obliga?iilor sale pozitive de a proteja drepturile reclamantului?

Exist? careva evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i al?ii ce ar putea afecta responsabilitatea fiec?rei P?r?i Contractante?

2. A epuizat reclamantul toate c?ile interne de recurs…, potrivit tuturor regulilor recunoscute ai dreptului interna?ional…, dup? cum revede art. 35 CEDO?

3. A existat o violare a art. 3 CEDO? n particular:

a) a fost de?inut reclamantul n condi?ii inumane ?i degradante?

b) i s-a acordat reclamantului careva asisten?? medical? necesar? condi?iei sale?

4. Avnd n vedere circumstan?ele cauzei, a existat o violare a art. 5 CEDO? n particular:

a)  a fost deten?ia reclamantului de c?tre autorit??ile rmn legal?, n sensul art. 5 1 CEDO (a se vedea Ila?cu ?i al?ii, 461)?

b)  au motivat relevant ?i suficient instan?ele rmn, n sensul art. 5 3 CEDO, deciziile sale prin care a fost plasat reclamantul n arest preventiv?

5. A existat o violare a art. 8 CEDO n rezultatul refuzului de a permite reclamantului ntrevederi cu so?ia sa?

6. A avut reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale n baza art. 3, 5 ?i 8 CEDO, dup? cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

***

n cauza Sandu c. Moldovei, reclamantul Victor Sandu, la momentul evenimentelor de?inea func?ia de director al Clinicii Veterinare de Stat.

Potrivit versiunii oficiale, la 25 septembrie 2006, o persoan? (C.) a venit la biroul reclamantului aproximativ la ora 9.10 min solicitnd vaccinarea cinelui s?u ?i eliberarea un act de c?l?torie pentru animal. Reclamantul i-a comunicat c? procedura poate dura 2-3 luni, dar o poate urgenta. n schimbul unei sume de 1,000 lei, reclamantul urma s?-i elibereze acestui cet??ean actul relevant, f?r? ns? a examina cinele, ?tiind c? nu a fost vaccinat.

Imediat dup? discu?ie, C. a depus o plngere la sectorul de poli?ia R?cani din Chi?in?u solicitnd re?inerea reclamantului pentru luarea de mit?. n plngerea sa, C. a notat c? are un cine de ras? cu vrsta de 6 luni.

n aceea?i diminea?? au fost efectuate un ?ir de ac?iuni:

-    decizia ofi?erului de urm?rire penal? V. de la sectorul de poli?ie R?cani, de a porni urm?rirea penal?, care a fost aprobat? de procuror n aceea?i zi la ora 16.40;

-    decizia procurorului de la Procuratura R?cani prin care a fost acordat? competen?a de a investiga cauza Sectorului de Poli?ie R?cani, notnd c? n mod normal aceast? cauz? ?ine de competen?a CCCEC;

-    decizia Procuraturii Generale de acordare a competen?ei teritoriale de a investiga cauza sectorului de poli?ie R?cani (biroul reclamantului era situat n alt? regiune a ora?ului, competen?a teritorial? fiind sectorul de poli?ie R?cani);

-    decizia lui V. de a perchezi?iona biroul reclamantului (contrasemnat? de judec?torul de instruc?ie a judec?toriei R?cani la 26 septembrie 2006);

-    o alt? decizie a lui V. de a verifica transmiterea banilor solicita?i ca ?i mit?;

-    o a treia decizie a lui V. de a marca cu o substan?? special? banii destina?i pentru mit?;

-    nregistrarea marc?rii a 1,000 lei n 5 bancnote a cte 200 lei, efectuat? la ora 11.00 de V. n prezen?a lui C. ?i a unui specialist.

Aproximativ pe la ora 11.30 n aceea?i zi, C. a intrat n biroul reclamantului ?i i-a comunicat c? are doar 400 lei. Reclamantul a luat banii ?i i-a aplicat ?tampila n actele necesare. Aproximativ pe la ora 12.30, ofi?erii de la CPs R?cani au intrat n biroul reclamantului ?i au depistat n buzunarul s?u 400 lei, care erau marca?i ca ?i mit?.

Potrivit reclamantului, investiga?iile de fapt au fost ini?iate dup? eveniment, ceea ce reiese nu doar gra?ie momentului cnd decizia a fost contrasemnat? de procuror (16.40, a se vedea mai sus), dar de asemenea din textul acestuia, avndu-se n vedere timp utilizat pentru descrierea faptului c? [reclamantul] a luat bani de la C. pentru a urgenta eliberarea actelor necesare. Reclamantul, de asemenea, a notat c? decizia de acordare a competen?ei materiale de investigare a cauzei sectorului de poli?ie R?cani are men?iunea numelui unui procuror, dar semn?tura de pe act este a unei persoane neidentificate.

La 27 septembrie 2006 reclamantul a fost obligat de a nu p?r?si ?ara.

n cadrul interogatoriului din 29 noiembrie 2006, reclamantul a declarat c? existau persoane care doreau de mult timp nscenarea a ceva asem?n?tor mpotriva sa, n leg?tur? cu anumite conflicte din trecut. El, de asemenea, a men?ionat atentatul asupra sa din 4 aprilie 2004, care nu a fost examinat, ceea ce ar nsemna n opinia reclamantului, c? cineva ac?ioneaz? mpotriva acestuia.

La 8 decembrie 2006, Judec?toria R?cani a transferat cauza pentru examinare la Judec?toria Botanica dup? competen??.

La 27 martie 2007 avocatul reclamantului a solicitat instan?ei s? exclud? din dosar toate actele adoptate pe aceast? cauz? deoarece au fost ob?inute cu nc?lcarea competen?ei teritoriale ?i materiale. Instan?a a amnat de dou? ori cauza pentru ca procurorul s? prezinte probe n acest sens.

La 13 aprilie 2007, procurorul a prezentat decizia Procurorului General din 25 septembrie 2006 men?ionat? mai sus, prin care a fost acordat? competen?a teritorial? sectorului de poli?ie R?cani; anterior decizia nu era anexat? la dosar. Avocatul reclamantului a obiectat mpotriva anex?rii acestui act, men?ionnd c? existen?a acestuia nu a fost men?ionat? anterior niciodat? ?i c? dnsul are suspiciuni serioase de a considera c? acest act a fost cu efect retroactiv. Potrivit procurorului, acest act a fost din gre?eal? anexat la materialele unui alt dosar ?i a fost depistat cu pu?in timp nainte de a-l prezenta n instan??.

La 17 aprilie 2007, Judec?toria Botanica l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea infrac?iunii de luare de mit? ?i a dispus plata unei amenzi de 60,000 lei ?i doi ani de interdic?ie de a ocupa func?ia de medic veterinar.

La 31 mai 2007, Curtea de apel Chi?in?u a men?inut solu?ia primei instan?e, iar la 24 octombrie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut solu?iile anterioare.

Reclamantul a prezentat Cur?ii probe, precum c? C. a naintat plngeri similare pentru corupere pasiv? mpotriva a cel pu?in nc? dou? persoane, care de asemenea au fost condamnate.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge n sensul art. 6 1 CEDO c? a fost victima unei nscen?ri. El reitereay?, inter alia, implicarea lui C. n alte cauze similare de nscenare ?i condamnare a dou? alte persoane. El de asemenea se plnge c? instan?ele au e?uat s? respecte principiul egalit??ii armelor ?i c? nu au motivat suficient deciziile sale. Reclamantul se plnge n baza art. 6 3 (b) CEDO c? procuratura nu a depistat la timp decizia procuraturii generale din 25 septembrie 2006, ceea ce l-a mpiedicat s? conteste acea decizie n fa?a instan?elor. n final, el s-a plns n sensul art. 5 CEDO c? a fost de?inut 72 ore n lipsa unei suspiciuni rezonabile c? a comis o crim? ?i c? nu au exista motive s?-l ?in? n deten?ie preventiv?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o violare a art. 6 1 CEDO?

n particular: a fost reclamantul victima unei nscen?ri ?i au examinat prompt instan?ele na?ionale plngerea sa n acest sens ( a se vedea, Ramanauskas C. Lituaniei [GC], nr. 74420/01, CEDO 2008)? Au motivat suficient instan?ele na?ionale deciziile sale?

2. A existat o violare a principiului egalit??ii armelor, n sensul art. 6 1 CEDO, n special t?inuirea de la avocat a deciziei Procurorului General din 25 septembrie 2006?

3. A avut reclamantul timp adecvat ?i careva facilit??i pentru preg?tirea ap?r?rii, n sensul art. 6 3 b) CEDO, n particular i s-a permis s? comenteze sau s? conteste n termen decizia Procurorului General din 25 septembrie 2006?

***

n cauza Tcaci c. Moldovei, reclamantul Maxim Tcaci este n prezent de?inut n penitenciarul din Rezina.

La 30 martie 2005, reclamantul a fost arestat, fiind suspectat de comiterea mai multor jafuri ?i de uciderea unui poli?ist. El a fost adus n IDP a Comisariatului General de Poli?ie.

La 15 aprilie 2005, K.P. a expediat o scrisoare n adresa Procurorului General al Republicii Moldova informndu-l c? pe durata deten?iei sale n Izolator, 25 martie - 13 aprilie 2005, el a fost martorul maltrat?rii reclamantului. K.P. a indicat c? la 30 martie 2005, reclamantul a fost adus n celul? avnd multiple vn?t?i. Potrivit lui K.P., poli?i?tii veneau n fiecare diminea?? s?-l maltrateze pe reclamant n celula sa. K.P. a afirmat c? a auzit strig?te din celula reclamantului, iar la ntoarcerea sa n celul? existau urme de violen?? pe spatele, pieptul, minile ?i picioarele reclamantului. Potrivit lui K.P., poli?i?tii nu i permiteau reclamantului s? se a?eze pe podeaua de beton a celulei. K.P. a afirmat, de asemenea, c? poli?i?tii au introdus o sticl? n anusul reclamantului. Reclamantul a depus la 6 mai 2005 o plngere la procuratur? denun?nd relele tratamente la care a fost supus.

Potrivit unui extras medical din 13 ianuarie 2006 al medicului curant, reclamantul se afla ntr-o stare fizic? bun? la ziua adres?rii, la 14 decembrie 2004.

Printr-o ordonan?? din 13 aprilie 2006, procurorul S.O. a ncetat urm?rirea penal? n baza plngerii reclamantului. Reclamantul a contestat-o.

La 14 iunie 2006, judec?toria R?cani a anulat ordonan?a din 13 aprilie 2006, men?ionnd c? investiga?ia a fost una incomplet?.

La 6 aprilie 2007, procurorul S. O. ncetat urm?rirea penal? pe aceast? cauz?. Acesta a audiat procurorul care a condus urm?rirea penal? mpotriva reclamantului, precum ?i colaboratorii de poli?ie, presupu?i implica?i n maltratarea reclamantului. Procurorul a indicat c? la momentul arest?rii reclamantului poli?i?tii au utilizat for?a, aplicndu-i reclamantului cteva lovituri la nivelul fe?ei. Procurorul care a condus urm?rirea penal? a declarat, c? n ziua arest?rii reclamantului, acesta a fost interogat, f?r? a fi constrns, n prezen?a avocatului s?u. El a mai indicat c? potrivit registrului cererilor de asisten?? medical? a persoanelor care se afl? n stare de arest ?i a de?inu?ilor din Izolator, reclamantul nu a solicitat asisten?? medical?. Procurorul a concluzionat c? preten?iile de maltratare a reclamantului sunt nentemeiate.

Reclamantul a contestat aceast? ordonan??.

Potrivit unui certificat medical eliberat reclamantului la 6 aprilie 2007, diagnosticul reclamantului a fost urm?torul: leziune a ligamentului ncruci?at anterior ?i a ligamentului colateral lateral a articula?iilor genunchiului drept.

Conform unui extras medical din 20 aprilie 2007 din fi?a medical? a reclamantului el sufer? de osteoartrit? la genunchi pe dreapta ?i de instabilitate a genunchiului drept.

Prin hot?rrea judec?toriei R?cani din 6 iulie 2007, a fost anulat? ordonan?a procurorului din 6 aprilie 2007 ?i au fost redeschise procedurile de investigare a cauzei de maltratare.

La 6 septembrie 2007, Procurorul General a primit o scrisoare din partea reclamantului, unde era descris? maltratarea acestuia. El s-a plns c? a fost constrns de poli?i?ti s? dea declara?ii ?i c? genunchiul s?u a fost v?t?mat. Acesta a indicat c? a fost examinat n luna august 2007 de un medic legist n prezen?a procurorului. El a solicitat s? fie examinat de o comisie de medici legi?ti.

Printr-o scrisoare din 25 septembrie 2007, Procuratura General? a informat reclamantul c? o comisie de medici legi?ti -l vor putea examina doar dup? pornirea unei urm?riri penale.

Printr-o decizie din 2 noiembrie 2007, procurorul S.O. a ncetat urm?rirea penal? ini?iat? n baza plngerii reclamantului.

La 23 ianuarie 2008, reclamantul a contestat ordonan?a procurorului. La 10 februarie 2008, primul adjunct al Procurorului General a anulat ordonan?a de ncetare a urm?ririi penal? din 2 noiembrie 2007.

La 4 aprilie 2008, procurorul M.C. a ncetat urm?rirea penal? ini?iat? n baza plngerii reclamantului.

La 12 mai 2008, primul adjunct al Procurorului General a men?inut ordonan?a din 4 aprilie 2008.

La 22 mai 2008, Procuratura General? a primit o scrisoare din partea reclamantului, cu solicitarea expedierii copiilor deciziilor primului adjunct al procurorului a Procurorului General din 10 februarie ?i 12 mai 2008.

Printr-o scrisoare din 26 mai 2008, Procuratura General? a informat reclamantul c? potrivit legisla?iei, nu se elibereaz? copii ale deciziilor procurorilor ierarhic superiori. Potrivit acestei scrisori, reclamantul ar avea posibilitatea s? fac? cuno?tin?? cu ele n cadrul examin?rii cauzei sale de c?tre judec?torul de instruc?ie.

La 22 mai 208, reclamantul a contestat ordonan?ele din 4 aprilie ?i 12 mai 2008 la judec?torul de instruc?ie.

La 12 iunie 2008, judec?toria R?cani a restituit cererea reclamantului, f?r? examinare, pe motivul c? deciziile primului adjunct al procurorului general din 12 mai 2008 nu au fost anexate.

La 8 decembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea unui ?ir de infrac?iuni, printre care ?i omor, organizarea unei bande criminale, escrocherie ?i l-a condamnat la deten?ie pe via??. Reclamantul a depus apel sus?innd c? a fost constrns s? depun? m?rturii.

Printr-o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie, recursul reclamantului a fost admis par?ial, ns? sentin?a de deten?ie pe via?? a r?mas n vigoare. n ceea ce prive?te plngerea sa de maltratare, aceasta a fost respins? ca nefondat?.

n fa?a Cur?ii reclamantul invocnd art. 3, 5 ?i 6 CEDO, s-a plns de relele tratamente la care a fost supus de c?tre poli?i?ti n cadrul Comisariatului general de poli?ie Chi?in?u ?i de ineficien?a anchetei n acest sens. Reclamantul s-a plns n substan?? c? a fost condamnat n baza m?rturiilor depuse n urma maltrat?rilor. n final, reclamantul s-a plns c? nu a beneficiat de un recurs intern efectiv, prev?zut de art. 13 CEDO pentru plngerile sale n temeiul art. 3 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul relelor tratamente, contrar art. 3 CEDO ?i a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante? Avnd n vedere protec?ia procedural? contra tratamentelor inumane ?i degradante ( a se vedea 131 Labita c. Italiei, nr. 267722/95, CEDO 2000-IV), ancheta efectuat? n spe?? de autorit??ile interne a satisf?cut exigen?ele art. 3 CEDO?

2. A dispus reclamantul, conform art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv prin care ar fi putu s? formuleze o plngere de violare a art. 3 CEDO?

3. Au fost examinate echitabil capetele de acuza?ie mpotriva reclamantului, conform exigen?elor art. 6 CEDO (a se vedea 173 Gafgen c. Germaniei, nr. 22978/05, CEDO 2010)?

***

n cauza Buhaniuc c. Moldovei, reclamantul Sergiu Buhaniuc s-a n?scut n 1990 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri parlamentare n Republica Moldova. La 6 ?i 7 aprilie 2009 au avut loc proteste mpotriva rezultatelor alegerilor, fiind arestate cteva sute de persoane.

n seara de 07 aprilie 2009 reclamantul a fost arestat ?i sanc?ionat cu 10 zile de arest administrativ.

Reclamantul pretinde c? a fost maltratat de c?tre mai multe persoane n civil la re?inere, n cadrul Comisariatului de Poli?ie Buiucani ?i ulterior n cadrul Comisariatului General de Poli?ie. n particular, el a fost b?tut de grupuri de 5 - 12 persoane n uniform? ?i civil; trecut prin coridorul mor?ii la CGP, (ai multe persoane aplicau lovituri din toate p?r?ile peste tot corpul, n timp ce era escortat prin coridoare, sau de la ma?ina poli?iei pn? la intrare n comisariat sau penitenciar; lovituri simultane cu palmele peste urechi (tortura-telefon); lovituri cu pumnul ?i cu bastonul peste cap; etc.

Potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie erau urm?toarele: celul? lipsit? de ventilare, localizat? n subsol; insuficien?a de aer; restric?ia mobilit??ii fizice (se aflau 9 persoane ntr-o nc?pere de cea 4X4m); lipsa accesului la asisten?? medical?, n pofida faptului c? avea dureri insuportabile de cap, hematoame vizibile sub ochi, n regiunea spatelui, picioarelor; restric?ia facilit??ilor igienice; etc.

La data de 15 aprilie 2009 a fost nregistrat? explica?ia peti?ionarului n Procuratura militar? Chi?in?u privind maltratarea acestuia de c?tre colaboratorii de poli?ie.

Prin ordonan?a Procuraturii militare Chi?in?u din 29 mai 2009 s-a dispus de a refuza n nceperea urm?ririi penale pe faptul excesului de putere ?i dep??irea atribu?iilor de serviciu comise la re?inerea din 07 aprilie 2009 peti?ionarului.

Prin ordonan?a Procurorului militar Chi?in?u din 18 februarie 2010 s-a dispus respingerea plngerii peti?ionarului privind anularea ordonan?ei de refuz n nceperea urm?ririi penale.

Prin ncheierea din 19 aprilie 2010 s-a dispus admiterea plngerii naintate de peti?ionar ?i declarat? nul? ordonan?a procurorului militar din 29 mai 2009, cu obligarea procurorului de a efectua un control suplimentar pe caz.

n luna iulie 2010 a avut loc o ac?iune procesual? ?i anume, prezentarea spre recunoa?tere dup? fotografii, alte ac?iuni nu au loc.

n fa?a Cur?ii reclamantul invocnd art. 3 CEDO, s-a plns de relele tratamente la care a fost supus de c?tre poli?ie. De asemenea, el s-a plns de omisiunea de a asigura o investiga?ie efectiv?  a pretinselor rele tratamente.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul la rele tratamente, contrar art. 3 CEDO ?i a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante?

2. A fost o anchet? prompt? ?i efectiv? a pretinselor rele tratamente, n sensul art. 3 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Zama de la A.O. “Juri?tii pentru Drepturile Omului din Chi?in?u.