Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2011

13 03 2012

Pe parcursul anului 2011, Curtea a adoptat 31 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 30 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar 1 hot?rre se refer? la satisfac?ia echitabil?.

 Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2011 mpotriva Moldovei este Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, (cererea nr. 23687/05, hot?rrea din 15 noiembrie 2011) n care a fost abordat?, prin prisma Articolului 1 din Conven?ie, chestiunea Responsabilit??ii Statelor ?i anume obliga?iile pozitive a Moldovei n privin?a unei p?r?i a teritoriului asupra c?ruia nu este de?inut controlul ?i chestiunea Jurisdic?iei Statelor ?i anume responsabilitatea continu? a Rusiei n privin?a actelor republicii moldovene?ti nistrene; ?i, prin prisma Articolului 3 din Conven?ie, condi?iile inadecvate de deten?ie fiind agravate de omisiunea de a se conforma unei hot?rri anterioare a Cur?ii.

 Urmnd tradi?ia din anii preceden?i, Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2011, a cauzelor la Curte.

 Aceast? list? a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ea este incomplet? ?i ar putea con?ine inexactit??i.

 Lista a fost ntocmit? pentru a informa publicul ?i, eventual, a ajuta autorit??ile n ini?ierea ac?iunilor de regres sau a altor ac?iuni descurajante mpotriva persoanelor vizate. Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului nu sus?ine ini?ierea ac?iunii de regres n orice caz de constatare a viol?rii Conven?iei de c?tre Curte. Totu?i, n cazul n care nc?lcarea fost comis? cu inten?ie sau din culp? grav?, ac?iunea de regres ar trebui s? fie inevitabil?. Asocia?ia, de asemenea, pledeaz? pentru examinarea eficient? a fiec?rei viol?ri n parte pentru a stabili dac? nu au fost comise abateri disciplinare.

 Liste similare au fost ntocmite de c?tre Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului n anii 2006, 2007, 2008, 2009 ?i 2010. Aceste liste se refer? la toate hot?rrile Cur?ii care vizeaz? Republica Moldova ?i n care a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011