Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n martie 2012

02 04 2012

n luna februarie 2012 CtEDO a decis s? comunice urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) ?i Radu c. Moldovei (cererea nr. 24129/11).

***

n cauza Craciuneac c. Moldovei, reclamantul este Iurie Craciuneac, n?scut n anul 1979 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

La 6 ?i 7 Aprilie 2009 a avut loc un protest, mpotriva presupusei fraude electorale, care s-a desf??urat n centrul Chi?in?ului. Protestul se petrecea ini?ial ntr-un mod pa?nic; ns?, dup? amiaza zilei de 7 aprilie 2009 c?iva din protestatari au devenit violen?i. Au avut loc ciocniri dintre protestatari ?i poli?ie, de asemenea cl?dirile Parlamentului ?i a Pre?edin?iei au fost deteriorate de pietrele aruncate de protestatarii violen?i. Un num?r mare de ofi?eri de poli?ie ?i protestatari au fost r?ni?i. La un moment, dat for?ele de poli?ie, fiind dep??ite dup? num?r de c?tre protestatari, au abandonat cele doua cl?diri, astfel permi?nd ctorva sute de persoane s? intre. Persoanele respective au distrus si au jefuit cl?dirile, de asemenea au incendiat cteva por?iuni ale cl?dirii Parlamentului. n aceea?i noapte circa 200 de persoane au fost re?inute pentru dezordini n mas?. Opozi?ia a fost acuzat? de tentativ? de lovitur? de stat.

n noaptea din 7-8 aprilie 2009, dup? ce a participat la proteste, reclamantul se ntorcea spre cas? mpreun? cu un grup de tineri ntr-un minibus. Aproximativ la orele 1.00 un grup de ofi?eri de poli?ie a oprit autovehiculul ?i a ordonat s?-i urmeze spre sectorul de poli?ie. La sectorul de poli?ie reclamantul a fost supus unor severe rele-tratamente pe parcursul ntregii nop?i, fiind b?tut cu bastoane ?i sticle de plastic umplute cu ap?, de asemenea a fost lovit puternic cu pumnii. De asemenea reclamantul a fost for?at s? se dezbrace nud ?i s? fac? a?ez?ri.

La 10 aprilie, aproximativ pe la orele 16.00 reclamantul a fost eliberat din deten?ie.

n aceea?i zi reclamantul a depus o plngere mpotriva ofi?erilor de poli?ie care l-au maltratat. La 13 aprilie 2009 dnsul a fost supus unei examin?ri medicale, fiind depistate numeroase vn?t?i de pe coapsele sale. Ulterior, reclamantul a nceput s? sufere de dureri de cap ?i grea??, iar la 22 aprilie 2009 el a fost spitalizat cu diagnoza de como?ie cerebral?. El a fost externat la 4 mai 2009.

La 18 mai 2010 procuratura a dispus ncetarea urm?ririi penale pe motiv c? nu au putut fi identificate persoanele care au maltratat reclamantul. Reclamantul a contestat ordonan?a men?ionnd, inter alia, c? investiga?ia a fost una incomplet?.

La 10 noiembrie 2011 plngerea reclamantului a fost respins de c?tre judec?toria R?cani.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n baza articolului 3 CEDO de maltratare de c?tre ofi?erii de poli?ie, de condi?iile inumane ?i degradante de deten?ie, de lipsa asisten?ei medicale n timpul deten?iei, de lipsa asigur?rii cu hran? pentru o zi, de transportarea n portbagajul unui automobil ?i de lipsa efectu?rii unei investiga?ii eficiente pe marginea alega?iilor de maltratare. Reclamantul de asemenea s-a plns n temeiul articolului 13 CEDO c? a fost lipsit de un remediu eficient mpotriva pretinsei maltrat?ri.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost reclamantul supus relelor tratamente contrar art. 3 CEDO? (a se vedea, de exemplu, Tomasi v. France, hot?rrea din 27 august 1992, A no. 241 A)

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? n privin?a relelor tratamente conform art. 3 CEDO (a se vedea Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, 131, ECHR 2000-IV), n spe?? a fost efectuat? vreo anchet? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, a fost aceasta efectiv??

3. A dispus reclamantul de un remediu na?ional eficient n privin?a plngerii acestuia conform art. 3 CEDO, potrivit cerin?ei art. 13 CEDO?

 

Guvernul a fost invitat s? prezinte copia dosarului integral n privin?a procedurilor penale intentate de procuratur? n ceea ce prive?te preten?iile de maltratare a reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postic?, P. Postic?, N. Hriplivii, L.Potang, avoca?i din Chi?in?u, membri ai asocia?iei “Promo Lex.

***

n cauza Radu c. Moldovei, reclamantele sunt surorile Oxana ?i Ludmila Radu.

La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri parlamentar n Republica Moldova. La 6 ?i aprilie 2009 a avut loc un protest mpotriva presupusei fraude electorale. Sute de persoane au fost arestate la 7 aprilie 2009 ?i mai trziu.

La 7 aprilie 2009, aproximativ pe la ora 23.10, cnd reclamantele se ntorceau din Chi?in?u spre satul unde locuiau, minibusul n care se aflau a fost oprit de c?tre persoane mascate ?i narmate. Persoanele n cauz? i-au ordonat ?oferului s? conduc? minibusul la Comisariatul general de Poli?ie, unde reclamantelor, precum ?i altor pasageri, le-a fost ordonat s? stea cu minile dup? cap.

nainte de a intra n izolatorul de deten?ie, reclamantele a trecut ntr-un birou n care 5 poli?i?ti au nregistrat arestarea lor. Reclamantelor ?i altor femei de?inute le-a fost ordonat s? stea cu fa?a nemi?cat? spre perete.

Uneia din reclamante i s-a cerut s?-?i identifice geanta ?i se pretinde c? ofi?erul A.C. i-a aruncat geanta f?r? a nregistra toate obiectele din interior. Ulterior ea a propus s? fie nregistrate doar actele, telefonul mobil ?i con?inutul portmoneului. Prima reclamant? a aten?ionat ofi?erii de poli?ie c? men?iunea precum c? a fost arestat? la ora 14.20 este una gre?it?.

Dup? ce a semnat procesul-verbal de re?inere, A.C. a dus reclamantele cte una ntr-un birou adiacent, unde se aflau doi ofi?eri de poli?ie (V.D.- b?rbat ?i M.T. – femeie). V.D. a ordonat reclamantelor s? se dezbrace. Dup? ce ?i-au scos doar o parte din haine, V.D. a strigat s? se dezbrace nud. Reclamantele au fost obligate s? fac? a?ez?ri fiind dezbr?cate, iar ofi?erii de poli?ie rdeau. n acel moment u?a era par?ial deschis?. M.T. a numit-o pe prima reclamant? prostituat?.

Reclamantele, mpreun? cu alte cinci femei, au fost plasate ntr-o celul? unde s-au aflat pn? la 9 aprilie 2009. Nu li s-a acordat hran? ?i nu au fost l?sate s? comunice cu nimeni dinafara izolatorului de deten?ie. Pe parcursul 7-8 aprilie 2009, ofi?erii veneau n celul? fiecare trei ore pentru a verifica prezen?a lor. n una din vizite la 8 aprilie 2009 A.C. le-a spus tuturor din celula reclamantelor s? mul?umeasc? Pre?edintelui Voronin, care nu a ordonat s? fie mpu?cat? mul?imea pentru protestul din 7 aprilie 2009.

n diminea?a zilei de 9 aprilie 2009, un procuror a vizitat celula ?i a ntrebat dac? cineva a fost supus relelor tratamente sau dac? erau careva alte plngeri. Mai mul?i ofi?eri de poli?ie st?teau lng? procuror, avertiznd reclamantele de eventualele plngeri. Prima reclamant? a solicitat permisiunea s? telefoneze acas? pentru c? avea copil mic, ns? procurorul i-a comunicat c? nu poate s? o ajute ?i c? ar trebui s? solicite aceast? permisiune de la ?eful izolatorului de deten?ie.

n aceia?i zi, la ora 15.30 reclamantele au fost duse cte una ntr-un alt birou, unde un judec?tor ntreba pe fiecare numele/prenumele. Dup? ce a citit dosarele pentru cteva secunde, judec?torul le-a aplicat fiec?rei de?inute cte 5 zile de arest. Toat? procedura de judecat? a durat nu mai mult de 5 minute.

n aceea?i zi pe la ora 23.00 reclamantele ?i nc? 5 alte femei de?inute au fost obligate s? intre n partea din spate a unui minivan care m?sura 2.5.m.p., fiind duse ntr-o direc?ie necunoscut?, f?r? a li se oferi explica?ii. Patru ore mai trziu ele au ajuns la Comisariatul de poli?ie din Drochia. Ele au petrecut restul deten?iei sale comisariatul sectorul de poli?ie, unde au fost eliberate la 13 aprilie 2009. Dup? ce a fost eliberate, reclamantele erau ntr-att de speriate, nct nu au p?r?sit casa timp de o s?pt?mn?.

La 16 aprilie 2009 o agen?ie de ?tiri a anun?at despre faptul c? trei femei au fost obligate s? se dezbrace nud n fa?a unor b?rba?i ofi?eri de poli?ie. Dup? aceasta, Direc?ia Securitate Intern? al MAI a petrecut o anchet? intern? cu scopul de a identifica persoanele vinovate. Reclamantele ?i N. au f?cut declara?ii n acest sens ?i au povestit toate faptele descrise.

La 18 mai 2009 un procuror a interogat reclamantele, ele repetnd declara?iile sale f?cute la poli?ie. Aceste declara?ii au fost ulterior expediate la Procuratura General?. La 20 mai 2009 rezultatul anchetei interne a fost, de asemenea, expediat Procuraturii Generale. Se pare c? n baza materialelor expediate nu s-a luat nici o decizie.

La 23 iulie 2009 reclamantele s-au plns Procuraturii Generale despre abuzurile verbale la care au fost supuse, precum ?i la faptul c? au fost obligate s? se dezbrace n fa?a unor b?rba?i ofi?eri de poli?ie.

La 18 ?i 20 august 2009 procurorul a interogat pe A.C. ?i V.D., care au declarat c? nu au fost la serviciu n noaptea respectiv?.

La 10 septembrie 2009, Procuratura militar? a decis s? nu nceap? urm?rirea penal? n baza plngerii reclamantelor, n lipsa oric?ror probe. Reclamantele au atacat ordonan?a, dar plngerea lor a fost respins? de procurorul ierarhic superior la 9 noiembrie 2009.

La 20 noiembrie 2009 reclamantele a atacat ambele ordonan?e la judec?toria R?cani. La 19 ianuarie 2010 instan?a a admis cererea reclamantelor.

La 2 februarie 2010 Procuratura mun. Chi?in?u a pornit urm?rirea penal? mpotriva A.C., V.D. ?i M.T. pe motivul c? au maltratat reclamantele prin intimidare psihologic? ?i obligarea de a se dezbr?ca n fa?a unor persoane de sex opus.

La 15 martie 2010 procurorul a naintat acuzarea lui V.D. ?i M.T. pe motiv c? au supus reclamantele  la rele-tratamente.

La 23 aprilie 2010 cauza mpotriva lui V.D. ?i M.T. a fost transmis? n judecat?. Judec?toria Centru fixa examinarea cauzei aproximativ o dat? pe lun?, pentru diverse motive.

n prezent cauza este pendinte n fa?a judec?toriei Centru.

La 16 aprilie 2010 urm?rirea penal? mpotriva lui A.C. a fost ncetat?. La 22 aprilie 2010 avocatul reclamantelor a descoperit aceast? ordonan?? n dosar ?i a solicitat anularea acesteia. La 10 iunie 2010 avocatul a fost informat de procurorul ierarhic superior c? ordonan?a de ncetare a fost men?inut?.

La 26 iulie 2010 avocatul reclamantelor a atacat n instan?a de judecat? ambele ordonan?e, invocnd, inter alia, c? A.C. nu trebuia s? fie eschivat? de la r?spundere penal? atta timp ct a ac?ionat ca ?i complice cu V.D. ?i M.T., care au fost pu?i sub nvinuire.

La 15 octombrie 2010 judec?torul de instruc?ie de la Judec?toria R?cani a respins plngerea avocatului ca nefondat?, men?ionnd c? procurorul a examinat obiectiv ?i sub toate aspectele cauza penal?. Decizia este final?.

n fa?a Cur?ii reclamantele s-au plns n sensul art. 3 CEDO c? au fost supuse unui tratament inuman ?i degradant de c?tre A.C. ?i despre impunitatea n rezultatul nenceperii urm?ririi penale mpotriva acestuia potrivit prevederilor legale.

De asemenea ele s-au plns, n baza acelora?i prevederi, c? investiga?ia mpotriva lui V.D. despre dezbr?carea lor for?at?, nu a fost una prompt?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Au fost reclamantele supuse unui tratament contrar art. 3 CEDO?

?i-au ndeplinit autorit??ile na?ionale obliga?iile sale pozitive n sensul acestei prevederi, n vederea asigur?rii identific?rii ?i pedepsirii persoanelor pretins c? au maltratat reclamantele, a?a cum prevede art. 3 CEDO? Procedurile administrative mpotriva ofi?erului A.C. au avut un suficient efect de descurajare pentru a preveni crime similare n viitor? (A se vedea Abdulsamet Yaman c. Turciei, nr. 32446/96, 2 noiembrie 2004 ?i P?dure? c. Moldovei, nr. 33134/03, nr. 32446/96)?

Au fost investiga?iile despre maltratarea reclamantelor prompte ?i efective, n sensul art. 3 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre V. Gribincea, avocat din Chi?in?u.