Hot?rrile Culev c. Moldovei ?i Jomiru ?i Cre?u c. Moldovei

17 04 2012

La 17 aprilie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrile Culev c. Moldovei (cererea nr. 60179/09) ?i Jomiru ?i Cre?u c. Moldovei (cererea nr. 28430/06).

***

n cauza Culev c. Moldovei, reclamantul este Vasile Culev, n?scut n 1961, din Chi?in?u.

La data de 8 august 2006 reclamantul a fost re?inut fiind suspectat de fals n acte publice, p?strarea marijuanei ?i comercializarea valutei str?ine contraf?cute.

La data de 10 august 2006 reclamantul a fost eliberat, ns? a fost re?inut din nou la 16 august 2006, iar la 26 august 2006 plasat n deten?ie n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u.

La 20 februarie 2007 reclamantul a fost condamnat pentru fals n acte publice, iar n restul acuza?iilor achitat, stabilindu-se o pedeaps? privativ? de libertate pe un termen de 6 luni ?i 6 zile. Reclamantul a fost eliberat imediat, deoarece a fost deja de?inut n arest preventiv pentru perioada nominalizat?.

La data de 18 septembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a anulat n parte sentin?a ?i a m?rit termenul pedepsei privative la doi ani. La data de 3 martie 2008 reclamantul a fost arestat din nou ?i de?inut n Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u n perioada 6 martie 2008  - 27 decembrie 2009, ulterior fiind transferat n Penitenciarul nr. 5 din Cahul. La data de 10 aprilie 2010 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 16 pentru efectuarea tratamentului mpotriva tuberculozei.

La data de 15 iulie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus reexaminarea cauzei de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u.

La data de 16 decembrie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a condamnat reclamantul pe toate capetele de acuza?ie, stabilind o pedeaps? privativ? de libertate pe un termen de 7 ani ?i 6 luni.

La data de 30 iunie 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a stabilit o pedeaps?  privativ? de libertate pe un termen de 7 ani ?i 2 luni.

Reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr. 13 n perioada 16 august 2006 – 20 februarie 2007, ?i n perioada 06 martie 2008 – 27 decembrie 2009. Condi?iile de deten?ie fiind descrise de reclamant ca urm?toarele: celula m?sura 20 m.p., fiind ocupat? de 13 – 20 de?inu?i n acela?i timp; era umed? ?i murdar?; vara era extrem de cald, iar iarna era foarte frig n ea; reclamantul a fost supus fumatului pasiv, n pofida tuberculozei; nu era asigurat? ap? pentru veceul situat la 1,5 metri de la mas?; accesul la du? era asigurat o dat? n s?pt?mn?; celula era infectat? cu parazi?i; etc.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, n temeiul art. 3 CEDO, c? a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante; de asemenea, el s-a plns, n temeiul art. 5 CEDO, de omisiunea Cur?ii Supreme de a deduce din termenul de deten?ie perioada arestului preventiv ?i de solu?iile judiciare incorecte; n final el s-a plns, n temeiul art. 6 CEDO, c? n rezultatul examin?rii incorecte ?i p?rtinitoare a probelor au fost adoptate hot?rri gre?ite ?i nemotivate.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, observnd c? n cauza Ţurcan c. Moldova (nr. 10809/06,  35‑39, 27 noiembrie 2007) a fost constatat? violarea art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor de deten?ie n Penitenciarul nr. 13 n perioada februarie – septembrie 2006. n cauza Haritonov v. Moldova a fost o constatare similar? a condi?iilor de deten?ie n acela?i Penitenciar n perioada septembrie 2006 – ianuarie 2007; concluzionnd c? nu au fost prezentate dovezi concludente pentru a demonstra c? situa?ia s-a schimbat semnificativ.

Curtea a respins c? v?dit nentemeiate restul capetelor din cererea reclamantului, n temeiul Art. 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a solicitat EUR 9,500 cu titlu de prejudiciu material, EUR 1,000,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 4,500 cu titlu prejudiciu moral ?i EUR 300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Srghi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Jomiru ?i Cre?u c. Moldovei, reclaman?ii sunt Ana Jomiru, Corneliu Cre?u, Iulian Cre?u ?i Liliana Jomiru, n?scu?i n 1949, 1975, 1983 ?i 1987, din Chi?in?u.

La data de 3 martie 1992, cooperativa A. a decis transmiterea n folosin?a familiei primului reclamant a unui apartament.

Prin decizia din 27 decembrie 1994, Pretura Centru, a eliberat un bon de reparti?ie lui G.M. pentru instalarea n apartamentul nominalizat mai sus.

La data de  18 mai 1995, Prim?ria Chi?in?u a anulat decizia din 27 decembrie 1994 ?i, 3 iulie 1995, a naintat o ac?iune privind anularea bonului de reparti?ie eliberat lui G.M.

 ntre timp, la 9 iunie 1995, G.M. a ncheiat un contract de vnzare-cump?rare, transmitere-primire a  apartamentului litigios.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 2 februarie 1996, ac?iunea privind anularea bonului de reparti?ie eliberat lui G.M. a fost respins?.

 La data de 22 octombrie 1997, Curtea Suprem? a admis recursul n anulare naintat c?tre Procurorul General,  ?i a decis reexaminarea cauzei.

 La o dat? necunoscut?, primul reclamant a intervenit n procedurile respective ?i a naintat o ac?iune suplimentar? privind anularea contractului de privatizare ncheiat de G.M., de evacuare din apartamentul litigios ?i recunoa?terea dreptului la spa?iu locativ.

Prin hot?rrea judec?toriei Centru din 04 mai 1999 a fost admis? ac?iunea privind anularea bonului de reparti?ie ?i  ac?iunea primului reclamant. Hot?rrea respectiv? a fost men?inut? f?r? modific?ri de c?tre instan?ele ierarhic superioare.

Prin hot?rrea judec?toriei Centru din 18 decembrie 2003 s-a dispus evacuarea lui G.M., cu acordarea altui spa?iu locativ. Hot?rrea respectiv? a fost men?inut? f?r? modific?ri de c?tre instan?ele ierarhic superioare.

La data de 27 mai 2005, G.M. a depus o cerere de revizuire asupra hot?rrilor judec?tore?ti definitive. n special, ei au cerut anularea hot?rrilor Cur?ii Supreme de Justi?ie din 22 octombrie 1997 ?i 3 decembrie 2001 ?i deciziei Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 12 septembrie 2000. La data de  12 decembrie 2005, Curtea Suprem? a admis cererea de revizuire respectiv?.

La data de 04 octombrie 2006 G.M. a depus o cerere de revizuire asupra deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 22 decembrie 2004. La data de 24 ianuarie 2007, Curtea Suprem? a admis cererea de revizuire ?i a anulat hot?rrea din 22 decembrie 2004.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns c? n urma cas?rii deciziilor definitive n favoarea lor, prin intermediul cererilor de revizuire depuse peste termen, le-a fost nc?lcat drepturile garantate de art. 6 1 ?i Art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea Art. 6 1 din Conven?ie ?i Art. 1 din Protocolul nr. 1, notnd din circumstan?ele cauzei c? nimic nu le diferen?iaz? de practica Cur?ii relevant?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii a solicitat EUR 61,271 cu titlu de prejudiciu material, EUR 4,000 cu titlu de prejudiciu moral, pentru fiecare, ?i EUR 1,150 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor EUR 1,500 cu titlu de prejudiciu moral, n rest preten?iile au fost respinse.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Zama, avocat din Chi?in?u.