Declara?ia de la Brighton

24 04 2012

n cadrul conferin?ei la nivel nalt n privin?a viitorului Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc n perioada 18 – 20 aprilie 2012, a fost adoptat? Declara?ia de la Brighton.

Participan?ii la Conferin?? au reiterat, printre altele, importan?a implement?rii Conven?iei la nivel na?ional ?i interac?iunii dintre Curte ?i autorit??ile na?ionale.

n ceea ce prive?te adresarea la Curte ?i procesarea cererilor, n Declara?ie este salutat? sugestia Cur?ii de a reduce termenul de adresare, art. 35 (1) CEDO, considernd adecvat? reducerea termenului de la ?ase la patru luni.  n continuare s-a reiterat  importan?a aplic?rii integre, consistente ?i previzibile a tuturor criteriilor de admisibilitate, inclusiv a normelor cu privire la scopul jurisdic?iei Cur?ii, att pentru a asigura aplicarea eficient? a justi?iei ?i p?stra rolurile Cur?ii ?i autorit??ilor na?ionale. De asemenea s-a concluzionat amendarea Art. 35 (3)(b) CEDO, prin excluderea textului “?i cu condi?ia de a nu respinge din acest motiv nici o cauz? care nu a fost examinat? corespunz?tor de o instan?? na?ional?. S-a reafirmat c? cererea urmeaz? a declarat? ca inadmisibil? n sensul 35(3)(a) CEDO, printre altele, n cazul dac? Curtea va considera c? cererea abordeaz? chestiuni considerate n mod corespunz?tor de instan?a na?ional? prin aplicarea drepturilor garantate de Conven?ie n lumina unei practici bine stabilite, afar? de cazul cnd Curtea consider? c? cererea ridic? o problem? grav? privind interpretarea sau aplicarea Conven?iei.

Textul Declara?iei de la Brighton, n limba romn?.

Textul Declara?iei de la Brighton, n limba englez?.