Alegerea unui nou judec?tor din partea Belgiei

01 05 2012

La 25 aprilie 2012 Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales noul judec?tor din partea Belgiei la CtEDO.

Paul Lemmens a fost ales, cu votul majorit??ii, pe un termen de 9 ani, ncepnd cu 13 septembrie 2012. (CV-urile candida?ilor)

Reamintim c? la data de 28 martie 2012 au fost adoptate "Instruc?iunile Comitetului de Mini?tri privind selectarea candida?ilor pentru pozi?ia de judec?tor la Curtea European? pentru Drepturile Omului", n limba romn? ?i n limba englez?.

Judec?torii sunt ale?i dintr-o list? de trei candida?i nominaliza?i de c?tre fiecare Stat Contractant a Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale.