Republicarea traducerilor n limba romn? a jurispruden?ei Cur?ii n HUDOC

05 06 2012

A.O. Juri?tii pentru Drepturile Omului a ncheiat un Acord de parteneriat (pagina 1, pagina 2) cu Case-Law Information and Publications Division a Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului.

Potrivit acestui Acord Sec?ia Gref? va republica n baza de date HUDOC traducerile n limba romn? a jurispruden?ei Cur?ii realizate de c?tre A.O. Juri?tii pentru Drepturile Omului, cu sus?inerea financiar? a Civil Rights Defenders, Suedia.

Jurispruden?a respectiv? va putea fi consultat? ?i pe pagina HUDOC a Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului, prin accesarea link-ului translations.