Noi tehnologii - Noua versiune a bazei de date HUDOC

26 06 2012

La data de 25 iunie 2012 a fost anun?at? lansarea unei noi versiuni a bazei de date cu jurispruden?? HUDOC, implementarea c?reia se datoreaz? contribu?iei guvernelor Ciprului, Danemarcei, Germaniei ?i Norvegiei.

Baza de date HUDOC este interfa?a principal? dintre Curte ?i profesioni?ti. Totu?i, n ultima vreme num?rul documentelor publicate n HUDOC a crescut semnificativ (la moment sunt 90,000 de documente) ?i a devenit considerabil de dificil de a g?si informa?ia necesar?. Uneori c?ut?rile se soldeaz? cu un num?r mare ?i refractar de rezultate.

Aceasta a determinat Curtea s? dezvolte o nou? versiune care permite utilizatorilor s? g?seasc? jurispruden?a c?utat? mai intuitiv prin intermediul interfe?ei easy-to-use. Noul HUDOC ofer? utilizatorilor mai multe op?iuni inclusiv posibilitatea de a ngusta rezultatele c?ut?rii prin intermediul refinerilor. A fost ad?ugat un nou content, cum este rezumatul celor mai importante cauze.

Pentru a accesa noul sistem urmeaz? a fi accesat? urm?toarea adresa:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng

Manualele HUDOC online ?i video vor fi disponibile n s?pt?mnile viitoare.