Alegerea judec?torilor la CEDO: 5 ale?i, o list? respins? ?i 2 liste amnate

29 06 2012

Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales cinci noi judec?tori la Curtea European? din partea Republicii Cehe, Olandei, Poloniei, Suediei ?i Marii Britanii.

n acela?i timp nu au fost ale?i judec?torii din lista candida?ilor propu?i din partea Rusiei, Croa?iei ?i Bosniei ?i Her?egovinei.

Chestiunea alegerii judec?torilor din partea Rusiei ?i Bosniei ?i Her?egovinei a fost amnat?, n leg?tura cu retragerea unor candida?i. Rusia ?i Bosnia ?i Her?egovina urmeaz? sa nainteze cte un al treilea candidat.

Lista candida?ilor pentru func?ia de judec?tor la CEDO naintat? de guvernul croat a fost respins?.

Not? despre procedurile na?ionale de selectare a candida?ilor:

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Croa?iei: un reprezentant al Comisiei Justi?ie din Legislativ; un reprezentant al Cur?ii Constitu?ionale; un reprezentant al Cur?ii Supreme de Justi?ie; un reprezentant al Ministerului Justi?iei ?i un reprezentant al Facult??ii de Drept.

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Bosniei ?i Her?egovinei: Pre?edin?ia ?i autorit??ile desemnate de Pre?edin?ie.

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Rusiei: 4 reprezentan?i ai Ministerului Justi?iei; 3 reprezentan?i ai Ministerului de Externe; 1 reprezentant al unui ONG ?i un profesor universitar.

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Olandei: pre?edintele Cur?ii Supreme sau Procurorul general; vice-pre?edintele Council of State; o persoan? ce posed? expertiz? a Dreptului European.

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Poloniei: doi reprezentan?i ai Ministerului de Externe, un reprezentant al Ministerului Justi?iei, directorul departamentului drepturilor omului, un reprezentant al avocaturii, un reprezentant al primului ministru ?i agentul guvernamental (f?r? drept de vot).

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Suediei: fo?ti membri ai Cur?ii Supreme de Justi?ie, Cur?ii Supreme Administrative, Cur?ilor de Apel ?i Cur?ilor Administrative de Apel, un reprezentant a procuraturii ?i un reprezentant a avocaturii.

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Marii Britanii: judec?tori, un specialist n numirea judec?torilor ?i consultan?i juridici de la externe ?i justi?ie, n total trei b?rba?i ?i dou? femei, prezida?i de un judec?tor de la Curtea Suprem? de Justi?ie.

Membrii comisiei na?ionale pentru selectarea candida?ilor pentru func?ia de judec?tor din partea Cehiei: Ministrul Justi?iei, Agentul Guvernamental, un membru desemnat de Ministerul de externe, 2 membri desemna?i de Ministrul justi?iei, eventual Pre?edintele Cur?ii Constitu?ionale, Cur?ii Supreme ?i Cur?ii Administrative ?i Ombudsmanul.

Unele state au naintat condi?ii suplimentare (la cele stabilite n documentele CoE) fa?? de candida?i. Spre exemplu, Croa?ia a instituit cerin?a de de?inere a titlului de doctor n drept, cu o experien?? de 12 ani sau a unui masterat n drept cu o experien?? de 15 ani.