Lista candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei

18 07 2012

La data de 16 iulie 2012 Ministerul Justi?iei al Republicii Moldova a f?cut public? lista candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului, ace?tia fiind:  Vladimir Grosu, Valeriu Gri?co ?i Mihail Buruiana.

Hot?rrea privind aprobarea listei celor trei candida?i la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului.

Sergiu Ostaf, membrul comisiei, a exprimat o opinie separat?.

Candida?ii men?iona?i urmeaz? a fi propu?i de c?tre Guvernul Moldovei Consiliului Europei, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei fiind liber? s? aleag? n func?ia de judec?tor pe unul dintre ace?tia, fie s? restituie lista candida?ilor.