Alegerea judec?torilor la CEDO

04 10 2012

Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales n postul de judec?tori la Curte pe Faris Vehabović din partea Bosniei ?i Her?egovinei, pe Ksenija Turković din partea Croa?iei, pe Valeriu Gri?co  din partea Republicii Moldova ?i pe Dmitry Dedov din partea Federa?iei Ruse.