Hot?rrea Ghimp ?i al?ii c. Moldovei

30 10 2012

La 30 octombrie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Ghimp ?.a. c. Moldovei (cererea nr. 32520/09).

n aceast? cauz? reclaman?i sunt Lilia Ghimp, Tudor Ghimp, Tatiana Siman ?i Ion Siman. Cauza se refer? la circumstan?ele decesului cet. Leonid Ghimp, so?ul primei reclamante, fratele celui de-al doilea ?i al treilea reclamant, precum ?i veri?orul celui de-al patrulea reclamant.

La momentul evenimentelor Leonid Ghimp, n continuare L. Ghimp, lucra n calitate de ?ofer pe camion, avea 35 ani ?i era tat?l a doi copii minori, 6 ?i respectiv 10 ani.

La data de 10 decembrie 2005, aproximativ la ora 8.00 diminea?a, dansul a plecat la munc? pentru a preg?ti camionul pentru urm?toarea zi de luni. Potrivit declara?iilor martorilor, dnsul a finisat lucr?rile aproximativ la ora 14.00. Dup? aceasta ?i nainte de a pleca acas?, dnsul a petrecut cu colegii de serviciu, consumnd b?uturi, mai nti la locul de munc?, iar ulterior n dou? baruri. Aproximativ la ora 22.00, el a p?r?sit barul ?i a luat un taxi. Reclamantul a avut o disput? c? conduc?torul de taxi, deoarece ultimul nu l-ar fi transportat la locul convenit. Deoarece a refuzat s? achite plata pentru c?l?torie, ?oferul de taxi l-a transportat la Comisariatul de poli?ie sectorul Ciocana.

Potrivit martorilor de la CPs Ciocana, ?oferul de taxi a plecat la scurt timp dup? ce a primit plata de la L. Ghimp.

Totu?i, procesul-verbal de re?inere statua c? L. Ghimp a fost g?sit n stare de ebrietate dormind la o sta?ie de autobuz. Nu exista nici o men?iune privind incidentul cu ?oferul de taxi.

Potrivit reclaman?ilor, la sectorul de poli?ie reclamantul a fost b?tut de c?tre trei ofi?eri de poli?ie: A.P., S.C. ?i I.B., ?i a fost l?sat ntins jos pe coridorul murdar. El a fost eliberat a doua zi diminea?a aproximativ la ora 11.00.

Potrivit ofi?erilor de poli?ie acuza?i, L. Ghimp nu ar fi fost b?tut ?i a fost liber s? plece imediat dup? ce a fost re?inut. ns?, dat fiind faptul c? era intoxicat alcoolic, el a refuzat s? plece prefernd s? doarm? pe podea n coridor.

Dup? ce a fost eliberat, L. Ghimp a plecat acas?, potrivit declara?iilor so?iei ?i persoanei care l-a v?zut mergnd spre cas?, el era foarte palid ?i se deplasa foarte ncet. El a relatat so?iei c? l doare stomacul ?i a petrecut toat? ziua n pat. Numai seara, cnd durerea s-a intensificat, i-a spus so?iei c? a fost b?tut la poli?ie. El a spus c? a sim?it durere dup? ce a fost lovit puternic n stomac, astfel nct i-a fost t?iat? r?suflarea. Noaptea el a nceput s? vomite ?i so?ia sa a chemat ambulan?a. La 12 decembrie 2005, la ora 6.35 diminea?a L. Ghimp a decedat.

La o dat? nespecificat?, so?ia lui L. Ghimp a informat Procuratura c? ultimul a fost b?tut la CPs Ciocana. La 5 februarie 2006, au fost ini?iate proceduri penale de c?tre Procuratura Ciocana.

Potrivit autopsiei din 23 ianuarie 2006, decesul s?u a fost cauzat de o peritonit? difuz? purulent?, dup? un ulcer perforat al intestinului sub?ire. Ulcerul perforat a fost acutizat n rezultatul unei lovituri cu un obiect contodent de un impact mic, posibil n noaptea de 10 decembrie 2005.

Potrivit unui alt raport de expertiz? medico-legal din 31 mai 2006, o comisie compus? din medicii legi?ti G.M., N.S. ?i I.C., reexaminnd documente medicale ale victimei ?i corpul exhumat, au ajuns la aceia?i concluzie, n particular c? a decedat n rezultatul rupturii intestinului sub?ire rezultnd din con?inutul intestinal care se v?rsa n cavitatea abdominal? cauznd contaminarea bacterial? a cavit??ii abdominale – cu alte cuvinte, inflama?ie purulent? a peritoneului. Potrivit medicilor, rana care a provocat decesul a rezultat dintr-o lovitur? cu un obiect contodent n stomacul lui Leonid Ghimp, posibil n seara zilei de 10 decembrie 2005. Medicii nu a g?sit urme de alcool n sngele lui ?i au concluzionat c? era n deplin? con?tiin?? la momentul decesului. De asemenea, ei au concluzionat c? exista ?ans? de supravie?uire dac? s-ar fi deplasat la spital n primele ore de dup? lovitur?.

Pe parcursul urm?ririi penale, procurorul a interogat numero?i martori, inclusiv ofi?eri de poli?ie de la sectorul Ciocana. Cei trei poli?i?ti suspecta?i de tortur? au negat c? L. Ghimp a fost tratat cu violen?? ?i unanim au declarat c? el era beat ?i dormea la sta?ia de autobuz cnd a fost re?inut de poli?ie. Al?i doi poli?i?ti, care nu erau suspecta?i de tortur?, au declarat c? victima a venit la comisariat mpreun? cu un ?ofer de taxi, c?ruia i refuza s?-i achite pentru c?l?torie. Un alt martor, O.O. a declarat c? a fost martor cnd L. Ghimp a fost b?tut.

Procurorul, de asemenea, a examinat locul unde de obicei are loc interogarea la CPs Ciocana ?i unde a fost b?tut L. Ghimp ?i a depistat numeroase urme de snge pe pere?i ?i mobil?.

La 9 iulie 2007 judec?toria Ciocana i-a condamnat pe ofi?erii de poli?ie A.P., S.C. ?i I.B. de acte de violen??, ce au cauzat moartea lui L. Ghimp. De asemenea, ei au fost g?si?i vinova?i de falsificarea procesului-verbal de re?inere a lui L. Ghimp ?i au fost obliga?i s?-i achite so?iei victimei 300 000 lei cu titlu de prejudiciu moral, iar restul cerin?elor urmaru s? fie examinate n cadrul altor proceduri civile separate.

Ofi?erii de poli?ie au declarat apel ?i n cadrul examin?rii pricinii unul din ofi?eri ?i-a prezentat o nou? versiune a evenimentelor, n particular c? L. Ghimp a c?zut la CPs Ciocana ?i c? mas? s-ar fi pr?bu?it peste el. La 7 noiembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u par?ial a admis apelul ofi?erilor de poli?ie ?i i-a condamnat la 6 ani de nchisoare pentru I.B., ?i cte 5 ani de nchisoare pentru A.P. ?i S.C.

La 11 martie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus reexaminarea cauzei pe motive de drept.

La 6 iunie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a achitat ofi?erii de poli?ie pe toate capetele de acuza?ie. Declara?iile lui A.P. din 6 iulie 2006 au fost excluse din dosar pe motiv c? au fost ob?inute contrar prevederilor Codului de procedur? penal?, n particular c? au fost ob?inute seara trziu, cnd era obosit ?i n absen?a unui avocat. n motivarea excluderii acestor declara?ii instan?a s-a bazat pe constatarea unui psiholog potrivit c?reia n starea de oboseal? extrem? o persoan? este predispus? s? fac? declara?ii mpotriva sa. n ceea ce prive?te declara?iile martorului O.O., instan?a a re?inut c? acestea sunt irelevante, deoarece acest martor ar fi fost cointeresat n darea depozi?iilor mpotriva ofi?erilor, deoarece ?i ea n acea zi a fost re?inut?. n ceea ce prive?te raportul de expertiz? medico-legal ntocmit de comisie de exper?i, instan?a a re?inut c? concluziile acestora au fost negate de c?tre unul din exper?i care a semnat raportul din 31 mai 2006. I.C., fiind invitat de c?tre unul din ofi?eri de a depune m?rturii. Expertul ?i-a schimbat opinia ?i a constatat c? rana lui Leonid Ghimp a fost cauzat? ntre ora 6.35 diminea?a la data de 9 decembrie ?i 6.35 diminea?a la data de 10 decembrie 2005, anterior deten?iei sale.

La 27 ianuarie 2009 Colegiul Cur?ii Supreme de Justi?ie a respins recursul pe motive de drept depus de procuror ?i de so?ia victimei. Procurorul a depus un recurs n anulare.

La 1 martie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie admis recursul n anulare ?i a casat ambele solu?ii ale Cur?ii de Apel ?i a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 27 ianuarie 2009. Curtea Suprem? de Justi?ie a re?inut c? concluziile unei comisii de exper?i legi?ti nu putea fi r?sturnat? de concluzia unui singur medic legist. A fost dispus? o nou? reexaminare a cauzei n ordine de apel.

Pe parcursul examin?rii apelului, instan?a a dispus efectuarea unei noi expertize n ceea ce prive?te circumstan?ele decesului lui L. Ghimp, efectuat? de c?tre medici de la Centrul de Medicin? Legal?. ntre timp, I.C., expertul care a depus m?rturii la Curtea de Apel, a devenit ?ef al Centrului de Medicin? Legal?.

Potrivit unui raport de expertiz? medico-legal? din 1 noiembrie 2012, o comisie de exper?i n baza documentelor medicale au ajuns la aceia?i concluzie a lui I.C., n particular c? rana lui L. Ghimp a fost cauzat? ntre ora 6.35 diminea?a la data de 9 decembrie ?i 6.35 diminea?a la data de 10 decembrie 2005, anterior deten?iei sale.

La 28 februarie 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelurile ofi?erilor, a casat sentin?a judec?toriei Ciocana din 9 iulie 2007 ?i a achitat ofi?erii pe toate capetele de acuza?ie. Curtea de Apel a atribuit n motivarea sa o greutate esen?ial? raportului de expertiz? din 1 noiembrie 2010.

La 29 mai 2012 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul procurorului pe motive de drept.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns de violarea art. 2 din CEDO (dreptul la via??), invocnd c? decesul lui L. Ghimp a rezultat ca ?i consecin?? a relelor-tratamente la care a fost supus acesta n CPs Ciocana ?i c? investiga?ia circumstan?elor decesului acestuia a fost ineficient?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 2 CEDO, att sub aspect material, ct ?i sub aspect procedural. Curtea a observat c? L. Ghimp aparent a suferit leziuni ?i a decedat dup? ce s-a aflat n custodie timp de o noapte n CPs Ciocana. Astfel i-a revenit Guvernului s? prezinte o explica?ie plauzibil? a decesului acestuia.

Achitnd ofi?erii de poli?ie, instan?ele na?ionale s-au bazat pe concluzia medical? a comisiei de medici, potrivit c?reia leziunile fatale au fost cauzate lui L. Ghimp nainte de deten?ia acestuia ntre 06.35 la 09 decembrie ?i 06.35 la 10 decembrie 2005.

Curtea a notat c?, potrivit declara?iilor martorilor, care nu au fost contestate, L. Ghimp a plecat la serviciu aproximativ la 08.00 n diminea?a zilei de 10 decembrie 2005 ?i pn? la ora 18.35 el nu a suferit careva accidente sau lovituri care ar fi putut provoca leziunile respective. Corespunz?tor, urmnd logica concluziei medicale pe care s-a bazat Guvernul, leziunea fatal? i-a fost cauzat? nainte de 08.00 la 10 decembrie 2005, ceea ce ar nsemna c? L. Ghimp ?i-a nceput ziua de 10 decembrie 2005 avnd intestinul rupt.

Curtea a considerat c?, aparent, concluzia respectiv? ar fi fost incompatibil? cu modul n care victima ?i-a petrecut ziua de 10 decembrie 2005. De asemenea, potrivit declara?iilor, necontestate ale martorilor, n prima jum?tate a zilei L. Ghimp a efectuat o munc? fizic? grea, inclusiv nc?rcarea unui camion, ulterior a consumat b?uturi n compania colegilor s?i n trei locuri diferite, inclusiv dou? baruri, pn? seara trziu. Mai mult ca att, nici o persoan? cu care a contactat acesta, inclusiv ofi?erii de poli?ie, nu au observat careva semne de leziuni pe corpul acestuia.

n pofida acestor fapte, instan?ele na?ionale au acceptat f?r? nici o rezerv? concluzia medical? prezentat? de ap?rare. Curtea a considerat drept frapant faptul c? instan?ele nu au ntrebat medicii n ce mod concluzia acestora poate fi reconciliat? cu declara?iile martorilor ?i nu au ncercat s? clarifice dac?, chiar ?i  teoretic este posibil  ca o persoan? ce sufer? de o astfel de ruptur? intestinal? ar pute avea comportamentul pe care l-a avut L. Ghimp la 10 decembrie 2005, f?r? a manifesta careva semne de boal?.

Aceasta nu a fost unica chestiune la care instan?ele na?ionale nu au ncercat s? g?seasc? un r?spuns. Curtea a notat c? medicul I.C. a fost membrul comisiei care, dup? examinarea corpului victimei, a ajuns la concluzia despre posibilul timp n care a avut loc leziunea fatal?. Doi ani mai trziu, din motive cunoscute doar  medicul I.C. a ap?rut n fa?a Cur?ii de Apel exprimnd o opinie, care pus o oblic? total diferit? acuza?iei mpotriva ofi?erilor de poli?ie. Opinia acestuia a fost acceptat? de c?tre Curtea de Apel, f?r? a-l ntreba despre motivele ce l-au determinat s?-?i schimbe pozi?ia sa. Mai mult ca att, judec?torii care au acceptat noua opinie a lui I.C. nu au considerat necesar s? explice de ce au preferat noua opinie n raport cu autopsia ?i concluzia comisiei medicale, care au examinat corpul victimei.

Ulterior, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat sentin?a de achitare a ofi?erilor de poli?ie ?i a dispus rejudecarea cauzei. Instan?a suprem? nu a atras aten?ia la nici una din problemele fundamentale men?ionate mai sus, doar la o tehnicitate, ?i anume la faptul c? o singur? concluzie medical? a fost insuficient? pentru a respinge concluziile comisiei din 31 mai 2006.

n cadrul procedurilor ulterioare, a fost efectuat? o nou? expertiz? medico-legal?, aparent pentru a elimina deficien?ele notate de Curtea Suprem? de Justi?ie. S-a dovedit c? comisia medical? a fost subordonat? ierarhic medicului I.C. Noua expertiz? a fost n concordan?? total sub toate aspectele cu acea prezentat? de c?tre medicul I.C. n ceea ce prive?te perioadele estimate, ele erau exact acelea?i ca ?i cele din concluzia medicului I.C. Instan?ele nu au considerat necesar s? explice de ce au preferat noua concluzie, care s-a redus doar la examinarea materialului documentar, n detrimentul raportului de autopsie ?i al raportului ini?ial bazat pe observa?ia direct? a corpului victimei.

n evaluarea credibilit??ii explica?iei prezentate de Guvern, Curtea a considerat c? este relevant de a analiza conduita ofi?erilor acuza?i pe durata procedurilor penale ?i modul n care instan?ele na?ionale au tratat conduita respectiv?. n aceast? parte, Curtea a notat c? declara?iile ofi?erilor de poli?ie erau incoerente ?i uneori neplauzibile. n particular, ei to?i ?i-au schimbat declara?iile n ceea ce prive?te modul n care a ajuns L. Ghimp la comisariat. Unul din ei, A.P., care a admis c? a aplicat violen?a fa?? de L. Ghimp, ?i-a retras ulterior aceast? declara?ie, invocnd motive precum oboseala ?i foamea la momentul audierii. La o etap? ulterioar? a procedurilor, un alt acuzat, I.B., a prezentat o nou? explica?ie a leziunilor lui L. Ghimp, sus?innd c? pe durata audierii a c?zut o mas? peste stomacul acestuia. Aparent aceast? conduit? inconsistent? nu a fost evaluat? de instan?e la solu?ionarea vinov??iei acestora.

Urmare a examin?rii meticuloase a materialelor cauzei, Curtea a considerat c? modul n care instan?ele na?ionale au evaluat circumstan?ele cauzei ar crea unui observator independent impresia c? nu a avut loc o ncercare veritabil? de a elucida circumstan?ele cauzei ?i a descoperi adev?rul. Mai mult ca att, Curtea nu a fost convins? c? prezenta cauz? a fost de o complexitate care ar impune o perioad? de timp att semnificativ?. Astfel Curtea a concluzionat c? autorit??ile au e?uat s? efectueze o investiga?ie efectiv? a circumstan?elor decesului lui L.Ghimp. Adi?ional, ea a considerat c? exist? suficiente dovezi care permit a concluziona n afara oric?rui dubiu c? L. Ghimp a decedat n rezultatul leziunilor cauzate pe durata afl?rii n custodia poli?iei. Astfel, a fost angajat? responsabilitatea statului.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au solicitat: EUR 50,604.66, cu titlu de prejudiciu material, EUR 95,000 EUR, cu titlu de prejudiciu moral, primului reclamant, ?i cte 8,000 EUR celorlal?i reclaman?i, ?i EUR 4,996 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu material, EUR 60,000 cu titlu de prejudiciu moral, primului reclamant ?i EUR 4,996 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n rest preten?iile au fost respinse.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre J. Hanganu, avocat din Chi?in?u.