Hot?rrea Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08).

13 11 2012

La 13 noiembrie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Modarca c. Moldovei (cererea nr.37829/08).

n aceast? cauz?, reclamantul Constantin Modarc?, la 13 octombrie 2007 a fost arestat fiind suspectat de omor. La 7 august 2008 el a fost condamnat la 15 ani de nchisoare de c?tre judec?toria Str??eni. Sentin?a a fost men?inut? de instan?ele superioare.

La 17 octombrie 2007 reclamantul a fost plasat n Penitenciarul nr. 13 Chi?in?u. El a fost transferat la 27 noiembrie 2007 la Spitalul de Psihiatrie Codru ?i s-a ntors la Penitenciar la 18 decembrie 2007. La 18 ianuarie 2009 reclamantul a fost transferat la Penitenciarul nr. 5 din Cahul. ncepnd cu data de 21 ianuarie 2009 el este de?inut n Penitenciarul nr. 1 din Taraclia.

Reclamantul  a descris condi?iile deten?iei sale dup? cum urmeaz?: a fost de?inut  ntr-o celul? de 12 metri p?tra?i mpreun? cu mai mult de 5 persoane; celula nu era ventilat?; celula era umed? ?i plin? de parazi?i; pe timp de iarn? n celul? era frig; mncare era pu?in? ?i necomestibil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 3 CEDO, deoarece a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante. De asemenea el s-a plns de violarea art. 6 1, 2 ?i 3 CEDO, deoarece procuratura ?i instan?ele nu au verificat toate circumstan?ele cauzei prompt, a fost condamnat ilegal.

Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei n privin?a condi?iilor de deten?ie n Penitenciarul nr. 13 datorit? supraaglomer?rii celulelor, a lipsei accesului la lumina natural?, a calit??ii ?i cantit??ii insuficiente a hr?nii ?i condi?iilor sanitare insuficiente n celul?.

Preten?iile reclamantului formulate n baza art. . 6 1, 2 ?i 3 CEDO au fost declarate inadmisibile, deoarece Curtea nu a re rolul de o a patra instan?? n a decide dac? condamnarea reclamantului a fost ilegal?.

Reclamantul nu a formulat careva preten?ii cu privire la satisfac?ia echitabil?, invocnd c? ?i dore?te doar eliberarea sa din nchisoare pentru a avea grij? de p?rin?i. n consecin??, Curtea a decis s? nu-i acorde nici o sum? cu titlu de satisfac?ie echitabil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre M. Grigora?, avocat din Str??eni.