Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei octombrie 2012

10 01 2013

Īn lunile octombrie 2012 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri:  Ilie Rotaru c. Moldovei (cererea nr. 56386/10),  Sperciuc c. Moldovei (cererea nr. 16938/06), Neam?u c. Moldovei (cererea nr. 44745/08) ?i PECOTOX-AIR S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 45506/09).

***

Īn cauza Ilie Rotaru c. Molovei (cererea nr. 56386/10), reclamantul este Ilie Rotaru.

Procedurile ini?iale īmpotriva reclamantului.

La 23 octombrie 2003 judec?toria Centru a dispus ca 58.15 % din ac?iunile S.A. „Gemenii” (S.A.G.) care se afl? īn proces de lichidare, s? fie administrate de biroul reclamantului.

La 22 martie 2004 majoritatea ac?ionarilor S.A.G. au īntocmit un contract cu biroul reclamantului, potrivit c?ruia ulterioarele servicii juridice al acestuia vor fi remunerate din contul a 50 % din venitul net anual generate de acele 58.15 % de ac?iuni.

Īn urma verific?rii activit??ii economice a S.A.G., instan?ele de judecat? au mai dispus o sum? cu titlu de remunera?ie īn contul serviciilor biroului reclamantului īn valoare de 7 % din profitul net īn urma administr?rii a 58. 15 % din ac?iunile a S.A.G., nefiind informat? de contractul existent din data de 22 martie 2004. Astfel, biroul reclamantului a fost pl?tit de dou? ori pentru acelea?i servicii.

La 5 ?i 6 mai 2005 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ?i a Corup?iei a sechestrat conturile bancare ale reclamantului ?i ale biroului s?u. Celelalte bunuri ale reclamantului ?i ale biroului s?u au fost sechestrate de c?tre Judec?toria Buiucani la 27 iulie 2005.

Īn cadrul cauzei penale au fost īnaintate dou? capete separate de acuzare.

investiga?iile īn ceea ce prive?te pretinsul exces de putere

La 20 iulie 2005 a fost pornit? urm?rirea penal? pe ambele fapte. Reclamantul a fost acuzat de exces de putere īn calitate de administrator cauzānd S.A.G. un prejudiciu īn m?rime de 1,457,658 lei .

La 28 noiembrie 2005 reclamantul a fost oficial recunoscut īn calitate de b?nuit.

La 8 decembrie 2005 Judec?toria Buiucani a anulat ordonan?a din 28 noiembrie 2005, deoarece reclamantul deja era b?nuit īn virtutea deciziei din 20 iulie 2005 ?i c? prevederile legale interzic men?inerea acestei calit??i mai mult de 3 luni.

La 13 decembrie 2005, ofi?erul de urm?rire penal? a clasat oficial cauza penal? īmpotriva reclamantului deoarece nu existau probe c? ar fi comis o infrac?iune. Procurorul a mai decis s? ridice sechestrul de pe propriet??ile biroului reclamantului. Aceast? decizie nu a fost contestat?.

investiga?iile īn ceea ce prive?te pretinsa fraud?

 La 21 octombrie 2005 o alt? cauz? penal? a fost ini?iat? privind pretinsa fraud? comis? de reclamant, īn urma c?reia S.A.G. a pierdut 1, 457, 658 lei , aparent fiind aceia?i sum? invocat? drept prejudiciu īn urma excesului de putere.

La 24 octombrie 2005 procurorul ierarhic superior a deci s? nu īnceap? urm?rirea penal?, deoarece nu erau probe ce ar demonstra c? reclamantul a comis o infrac?iune. Ordonan?a nu a fost atacat? ?i a intrat īn vigoare.

La 23 decembrie 2005 judec?torul de instruc?ie de la Judec?toria Buiucani a anulat sechestrul de pe bunurile ?i conturile bancare ale reclamantului ?i biroului s?u. Acea decizie nu a fost contestat?.

Redeschiderea procedurilor īmpotriva reclamantului

La 26 decembrie 2006 Procurorul General a reluat urm?rirea penal? pe acele dou? cauze penale. Īn primul caz (alega?ia de exces de putere), dānsul a constatat c? atunci cānd a fost adoptat? ordonan?a din 24 octombrie 2005, ofi?erul de urm?rire penal? nu a īn?eles prea bine cauza, īn pofida existen?ei probelor suficiente īn dosar ce ar demonstra vina reclamantului.

Īn cel de-al doilea caz (alega?ia de fraud?) el a notat c? ordonan?a emis? de ofi?erul de urm?rire penal? a fost una ilegal? deoarece era neīntemeiat? ?i nu au fost elucidate toate faptele pe deplin. Dosarul con?inea informa?ia c? reclamantul ?i biroul s?u au fost pl?ti?i pentru serviciile acordate de c?tre S.A.G., īns? remunera?ia posibil c? nici nu a fost achitat? īn realitate.

Procurorul General a dispus un termen limit? de finisarea urm?ririi penale pān? la data de 27 ianuarie 2007.

La 4 ianuarie 2007 un ofi?er de urm?rire penal? a pornit urm?rirea penal? īmpotriva reclamantului pentru alega?ia de fraud?.

La 12 ianuarie 2010 reclamantul ?i un alt num?r de ac?ionari ai S.A.G. au f?cut o conferin?? de pres? unde au anun?at despre maniera īn care familia ex-pre?edintelui Republicii Moldova V.V. au īncercat s? preia controlul asupra societ??ii pe ac?iuni.

La 14 ianuarie 2010 reclamantul a fost oficial acuzat de fraud?. Alt cap?t de acuzare īn ceea ce prive?te excesul de putere a fost ad?ugat īntr-o decizie separat? de la 9 februarie 2010. Potrivit reclamantului, toate investiga?iile īmpotriva sa se refereau la acelea?i circumstan?e deja examinate īn anul 2005.

La 11 februarie 2010 procurorul a anulat ordonan?a din 13 decembrie 2005 ?i decizia instan?ei din 8 decembrie 2005. Reclamantul a atacat ordonan?a īn instan?a de judecat?.

La 13 aprilie 2010 reclamantul a fost oficial acuzat de fraud? ?i exces de putere. El s-a plāns c? īn rezultatul persecut?rii din partea autorit??ilor s-a īmboln?vit, iar īncepānd cu luna mai 2010 a fost internat īn spital pentru un tratament care a durat un an.

La 19 aprilie 2010 Judec?toria Buiucani a anulat ordonan?a din 11 februarie 2010. Īn aceia?i zi reclamantul a aflat pentru prima dat? despre ordonan?ele adoptate de c?tre Procurorul General la 26 decembrie 2006. La 26 aprilie 2010 el a atacat acele ordonan?e īn instan?a de judecat?.

La 23 februarie 2011 Judec?toria Buiucani a constatat mai multe viol?ri ale drepturilor reclamantului, inclusiv ?i principiul non bis in idem. Instan?a a notat c? mai multe ordonan?e au fost adoptate īn ceea ce prive?te alega?iile īmpotriva reclamantului, ?i c? urm?rirea penal? a īncetat printr-o decizie definitiv? la 23 decembrie 2005 ?i 19 aprilie 2010. Instan?a s-a referit expres la art. 4 din protocolul nr. 7 CEDO. Totu?i, s-a constatat c? instan?ele nu au avut puterea de a anula ordonan?ele de pornire a urm?ririi penale adoptate de c?tre procurori, dar numai s?-i oblige s? o porneasc?. Astfel, instan?a a obligat Procuratura General?, inter alia, s? anuleze ordonan?a din 4 ianuarie 2007 prin care s-a ini?iat urm?rirea penal? īmpotriva reclamantului pe acelea?i fapte. De asemenea, a obligat Procuratura General? s? examineze plāngerea reclamantului cu privire la acele dou? decizii adoptate la 26 decembrie 2006.

Īn timp ce procuratura nu ?i-a anulat ordonan?ele de redeschidere a procedurilor īmpotriva reclamantului, acesta a formulat mai multe plāngeri Judec?toriei Buiucani. Procuratura a respins alte plāngeri similare la 15 iulie 2011, motivānd c? atāta timp cāt el deja a solicitat anularea ordonan?ei din 13 aprilie 2010, astfel el deja īnaintase o plāngere general? asupra ac?iunilor procurorilor ?i nu a convins instan?a de alte acte ilegale comise de procurori īn acea ordonan??.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul s-a plāns īn baza art. 4 din protocolul nr. 7 CEDO c? a fost urm?rit de dou? ori pentru aceia?i fapt?. De asemenea, el s-a plāns īn baza art. 6 CEDO de īnc?lcarea principiului securit??ii raporturilor juridice. Īn baza aceluia?i articol, reclamantul s-a plāns c? urm?rirea penal? a durat excesiv de mult contrar unui num?r impun?tor de alte principii de proces echitabil (egalitatea armelor, motivarea deciziilor, impar?ialitatea instan?ei). Īn continuare el s-a plāns de violarea art. 13 CEDO deoarece procuratura a refuzat s? investigheze presupusele crime comise de diferite grupuri criminale īmpotriva intereselor S.A.G.

Reclamantul s-a plāns de violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO deoarece ?i-a pierdut proprietatea īn rezultatul procedurilor ilegale ini?iate īmpotriva sa. Īn final, el s-a plāns de violarea art. 3 CEDO, deoarece a suferit mai mult de 6 ani īn urma urm?ririi penale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

A fost reclamantul urm?rit de dou? ori pentru aceia?i fapt? pe teritoriul statului respondent, contrar prevederilor art. 4 din Protocolul nr. 7 CEDO ( a se vedea Zolotuhin c. Rusiei, nr. 14939/03, 10 februarie 2009 ?i Nikitin c. Rusiei, nr. 50178/99, § 37)?

Īn particular:

A fost reclamantul „achitat definitiv” prin ordonan?ele procurorilor din 24 octombrie ?i 13 decembrie 2005?

Redeschiderea procedurilor penale īmpotriva reclamantului la 26 decembrie 2006 echivaleaz? cu o repetare a urm?ririi penale pentru acelea?i fapte cu privire la care au fost adoptate acelea?i ordonan?e de neīncepere a urm?rii penale (a se vedea Gorea c. Moldovei, nr. 21984/05, § 28, 17 iulie 2007)?

Dac? da, redeschiderea procedurilor au fost conforme cerin?elor prevederilor legale na?ionale ?i practicii, īn particular termenul limit? de un an de zile prev?zut de art. 287 Cod de procedur? penal??

Redeschiderea procedurilor se īncadreaz? īn excep?iile prev?zute de art. 4 § 2 din protocolul nr. 7 CEDO?

A fost durata procedurilor īn cauza prezent? contrar? cerin?elor „termenului rezonabil” prev?zut la art. 6 § 1 CEDO?

Īn fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V.Maximov, avocat din Chi?in?u.

***

Īn cauza Sperciuc c. Moldovei (cererea nr. 16938/06), reclamantul Tudor Sperciuc, la 25 mai 1999 a fost arestat atunci cānd conducea automobilul s?u. Ulterior el a fost transportat la comisariatul de poli?ia Dub?sari fiind supus maltrat?rii pentru a recunoa?te o datorie a unei persoane. Ter?e persoane l-au deposedat de automobil.

Potrivit unui raport de expertiz? medico-legal? din 26 mai 1999, reclamantul avea excoria?ii ?i echimoze pe partea stāng? a coapsei cauzate de un obiect contodent. Expertul a calificat aceste leziuni corporale drept u?oare care au survenit īn urma condi?iilor descrise de reclamant.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a denun?at maltratarea sa ?i deposedarea de automobilul s?u. A fost pornit? o urm?rire penal?.

Potrivit unei scrisori din 5 martie 2001, Procuratura General? a informat reclamantul c? dosarul penal a fost pierdut ?i c? Procuratura raionului Dub?sari īntreprinde m?suri pentru a-l reconstitui.

Potrivit unei scrisori din 24 iulie 2002, Departamentul de anchet? penal? din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a informat reclamantul c? īn cadrul anchetei penale au fost identificate dou? persoane care au intrat īn posesia automobilului reclamantului prin violen?? ?i ?antaj. A fost precizat c? actele au fost comise īn prezen?a fo?tilor ofi?eri de poli?ie.

Nu este cunoscut? soarta de mai departe a anchetei.

Procedurile penale īmpotriva reclamantului

Īn luna iunie 1999, Comisariatul de poli?ie Dub?sari a pornit īmpotriva reclamantului un dosar penal pentru fals ?i uz de fals. Cu titlu de m?sur? preventiv?, autoritatea a obligat reclamantul s? nu p?r?seasc? localitatea.

La o dat? nespecificat?, reclamantul s-a plāns ombudsmanului de ne-revocarea m?surii provizorii.

Potrivit unei scrisori din 13 mai 2004, Procuratura General? a informat reclamantul c? ofi?erul de poli?ie a omis s? anuleze m?sura provizorie, pentru ce a fost concediat. Procuratura a mai informat reclamantul c? Procuratura raionului Dub?sari a finalizat ancheta penal? ?i a anulat m?sura provizorie.

La 31 mai 2004, procurorul care se ocupa de caz a clasat urm?rirea penal?. La anularea m?surii provizorii de nep?r?sire a localit??ii, el a notat c? potrivit prevederilor procedurale īn vigoare pān? la 1 iunie 2003, aceast? m?sur? provizorie era nelimitat? īn timp. Cu toate acestea, procurorul a notat c? īnainte de a intra īn vigoare noile prevederi, m?sura provizorie vizat? era valabil? īnc? 30 zile ?i nu a fost prelungit?. Astfel, el a subliniat c? nu era necesar s? anuleze m?sura provizorie pentru c? aceasta nu ar fi fost valabil?.

Ac?iunea civil? a reclamantului īmpotriva statului

La 7 decembrie 2004, reclamantul a īnaintat o ac?iune civil? reparatorie īmpotriva statului. El a pretins, īntre altele, c? a fost maltratat de poli?i?ti ?i de ter?i ?i c? i s-a aplicat o m?sur? provizorie de nep?r?sire a localit??ii pentru o perioad? dispropor?ionat?. Afirmānd c? drepturile sale garantate de Constitu?ia Republicii Moldova ?i CEDO au fost īnc?lcate, reclamantul a solicitat repararea prejudiciului material ?i moral. El ?i-a īntemeiat ac?iunea īn baza Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998.

La 18 martie 2005 Judec?toria Centru a respins ac?iunea ca nefondat?, men?ionānd c? aceast? lege nu este aplicabil? spe?ei, ?i nu s-a expus īn privin?a maltrat?rii reclamantului.

La 31 mai 2005 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul reclamantului men?inānd hot?rārea primei instan?e. Reclamantul a formulat un recurs.

La 26 octombrie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut solu?iile instan?elor inferioare.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul s-a plāns de violarea art. 3 CEDO, deoarece a fost maltratat ?i lipsit de o anchet? efectiv?. Īn baza art. 6 CEDO, el s-a plāns c? instan?ele na?ionale nu au examinat alega?iile sale de maltratare. Invocānd art. 2 din Protocolul nr. 4 reclamantul s-a plāns c? de refuzul autorit??ilor na?ionale de a-i anula m?sura provizorie fiindu-i īnc?lcat dreptul la libera circula?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

A fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

A existat o īnc?lcare a dreptului reclamantului la libera circula?ie, īn sensul art. 2 § 1 din Protocolul nr. 4 CEDO? Dac? da, aceast? restric?ie a fost necesar?, īn sensul art. 2 § 3 din Protocolul nr. 4 CEDO?

A dispus reclamantul de un recurs intern efectiv, potrivit art. 13 CEDO, pentru a se plānge de drepturile sale garantate de Conven?ie?

Īn fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Iordachi,avocat din Chi?in?u.

***

Īn cauza Neam?u c. Moldovei (cererea nr. 44745/08), reclamantul Marian Neam?u, la 3 iunie 2008 a fost arestat fiind suspectat de contrabanda obiectelor de valoare. El a fost plasat īn arest pentru o perioad? de 72 ore. Dup? eliberare, nu i s-a adus vreo careva īnvinuire oficial?.

A. Procedurile ini?iale privind deten?ia provizorie a reclamantului

La 6 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de a plasa reclaman?ii īn arest preventiv pentru 10 zile. Instan?a a re?inut c? exist? motive plauzibile de a suspecta c? reclamantul a comis o infrac?iune pasibil? de pedeapsa cu īnchisoare pentru un termen de mai mare de 10 ani, c? nu are un loc de munc? permanent, etc.

Reclamantul a formulat un recurs īmpotriva deciziei din 6 iunie 2008. El a invocat, inter alia, c? dup? eliberarea sa organul de urm?rire penal? urma fie s?-l pun? sub īnvinuire,fie s?-l elibereze. Avānd īn vedere faptul c? nu a fost pus sub īnvinuire, reclamantul a sus?inut c? trebuia s? fie eliberat, iar plasarea sa īn deten?ia ulterioar? este ilegal?. De asemenea, reclamantul a mai denun?at lipsa oric?ror probe pentru prelungirea mandatului de arest.

La 12 iunie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat. La 12 iunie 2008, reclamantul a fost pus oficial sub īnvinuire pentru tentativ? de furt calificat.

B. A doua procedur? cu privire la deten?ia provizorie a reclamantului

La 13 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de prelungi deten?ia provizorie a reclamantului pentru īnc? 15 zile. Instan?a ?i-a motivat decizia prin faptul c? organul de urm?rire penal? urmeaz? s? efectueze careva ac?iuni de urm?rire penal?, f?r? a le preciza, iar termenul de 15 zile ar fi fost suficient.

Reclaman?ii au formulat un recurs, motivānd c? decizia instan?ei este neīntemeiat?.

La 19 iunie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat, notānd c? reclamantul este o persoan? periculoas? pentru societate ?i eventual ar putea fi implicat? īn alte infrac?iuni.

C. A treia procedur? cu privire la deten?ia provizorie a reclamantului

La 27 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de a prelungi deten?ia provizorie a reclamantului pentru 30 zile, motivānd c? organul de urm?rire penal? urmeaz? s? efectueze alte ac?iuni de urm?rire penal?, f?r? a le preciza, iar termenul de 30 zile ar fi unul suficient.

Printr-o decizie din 3 iulie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut decizia din 27 iunie 2008.

D. A patra procedur? cu privire la deten?ia reclamantului

La 28 iulie 2008, judec?toria Centru a admis demersul procurorului de a prelungi deten?ia provizorie a reclamantului pentru 30 zile suplimentare. Instan?a a invocat acelea?i motive din decizia din 27 iunie 2008.

La 5 august 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursurile reclamantului ca nefondate.

E. A cincia procedur? cu privire la deten?ia reclamantului

La 26 august 2008, judec?toria Centru a respins cererea procurorului de a men?ine reclamantul īn arest preventiv ?i a obligat reclamantul s? nu p?r?seasc? ?ara.

Potrivit unei ordonan?e din 1 iulie 2010, procurorul a īncetat urm?rirea penal? īn privin?a reclamantului.

Īn fa?a Cur?ii, invocānd art. 5 §§ 1 ?i 3 ?i art. 6 CEDO, reclamantul s-a plāns de absen?a unei baze legale īn ceea ce prive?te plasarea acestuia īn arest preventiv īn perioada 6 ?i 12 iunie 2008. De asemenea, el s-a plāns c? instan?ele na?ionale nu au oferit motive suficiente ?i pertinente pentru a-l men?ine īn arest preventiv. Īn baza art. 13 CEDO, reclamantul a invocat lipsa unui recurs intern efectiv pentru a se plānge de violarea drepturilor sale garantate de art. 5 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

A fost lipsit reclamantul de libertate contrar art. 5 § 1 CEDO? Īn particular, privarea acestuia de libertate īn perioada 6 ?i 12 iunie 2008 a fost conform? normelor na?ionale?

A existat o violare a art. 5 § 3 CEDO? Īn particular, instan?ele na?ionale au oferit motive pertinente ?i suficiente pentru a justifica deten?ia provizorie a reclamantului?

***

Īn cauza PECOTOX-AIR S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 45506/09), societatea reclamant? are sediul la Chi?in?u ?i este specializat? īn transport aerian, operānd zboruri īn ??ri precum Irak, Sudan, Singapore etc.

Īn perioada 4 iunie ?i 8 iunie 2007, o echip? de exper?i a Comisiei Europene a efectuat un control asupra activit??ii companiei reclamante ?i a depistat careva iregularit??i. La 14 iunie 2007, Administra?ia de Stat a Avia?iei civile a expediat societ??ii reclamante raportul Comisiei Europene ?i le-a solicitat prezentarea comentariilor sale pān? la data de 22 iunie 2007.

La 18 iunie 2007, ASAC a expediat societ??ii reclamante o prescrip?ie aeronautic? nr. 2584 ?i a invitat-o s? prezinte pān? la data de 21 iunie 2007 planul s?u de lichidare a iregularit??ilor stabilite de exper?ii europeni. Societatea le-a expediat planul la 21 iunie 2007.

La 18 iunie 2007, ASAC a expediat societ??ii reclamante o alt? prescrip?ie aeronautic? nr. 2585 ?i a invitat-o s?-?i elimine iregularit??ile pān? la data de 20 iulie 2007 ?i 20 septembrie 2007.

La 21 iunie 2007 ASAC a decis s? retrag? societ??ii reclamante certificatul de operator aerian. Autoritatea ?i-a motivat decizia prin faptul c? societatea reclamant? ?i-a desf??urat activitatea īntr-o zon? de risc sporit ?i c? ASAC nu dispune de resurse suficiente pentru a efectua un control de stat asupra activit??ii societ??ii reclamante.

Societatea reclamant? a fost obligat? s? īntoarc? originalul Certificatului de operator aerian la ASAC, ceea ce a īnsemnat īncetarea activit??ii sale.

La 22 iunie 2007, societatea reclamant? s-a adresat ASAC solicitānd anularea deciziei din 21 iunie 2007. Societatea a subliniat c? decizia vizat? nu era clar? pentru care anume iregularit??i a fost retras Certificatul de operator aerian ?i c? ASAC nu a acordat timp suficient a remedia presupusele iregularit??i. ASAC a refuzat s? admit? cererea.

La 28 iulie 2007, societatea reclamant? a contestat refuzul ASAC īn instan?a de judecat?, invocānd prevederile art. 23 din Legea cu privire la avia?ia civil?, potrivit c?ruia ASAC este īn drept s? retrag? certificatul de operator aerian doar dac? societatea nu a lichidat, īntr-un termen fix, iregularit??ile stabilite de c?tre ASAC.

La 3 decembrie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea societ??ii reclamante, solu?ia fiind men?inut? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 29 aprilie 2009.

Īn fa?a Cur?ii societatea reclamant? s-a plāns de violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, alegānd c? retragerea certificatului de operator aerian i-a īnc?lcat dreptul la respectarea bunurilor sale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

A existat o īnc?lcare a dreptului societ??ii reclamante la respectarea bunurilor sale, īn sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO? Dac? da, aceast? ingerin?? a fost legal? ?i necesar? potrivit interesului general? (Megadat.com SRL c. Moldovei, nr. 21151/04, CEDO 2008)?

Īn fa?a Cur?ii, societatea reclamant? este reprezentat? de c?tre S. Rastacova, avocat din Chi?in?u.