Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei noiembrie 2012

10 01 2013

n lunile noiembrie 2012 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri:  Repe?co ?i Repe?cu c. Moldovei (cererea nr. 64785/11), Moscalciuc c. Moldovei (cererea nr. 42921/10), Zagrebelni c. Moldovei (cererea nr. 34181/11), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 43677/09), Gorgan c. Moldovei ?i Sara c. Moldovei (cererile nr. 44744/08 ?i 45175/08), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 43677/09), Vartic c. Moldovei (cererea nr. 36716/10), Veh c. Moldovei (cererea nr. 69564/10), Liv?dari c. Moldovei (cererea nr. 47619/10), Lunca?u c. Moldovei (cererea nr. 38202/10) ?i Nacai c. Moldovei (cererea nr. 47294/07).

***

n cauza Repe?co ?i Repe?cu c. Moldovei (cererea nr. 64785/11), reclaman?ii sunt fra?ii Adrian Repe?cu ?i Constantin Repe?co. La data de 11 august 2007 ei au fost aresta?i fiind suspecta?i de omor. n urma declara?iilor reclaman?ilor, o ter?? persoan? S. a fost ulterior ?i ea arestat?.

Potrivit reclaman?ilor, ei au fost maltrata?i de mai mul?i poli?i?ti din cadrul CPs Botanica n vederea recunoa?terii vinei. Relele tratamente au constat n lovituri pe diverse p?r?i ale corpului, suspensii pe o bar? metalic? ?i utilizarea m??tilor antigaz pentru ca s?-?i piard? cuno?tin?a, de asemenea suspendarea obiectelor grele pe organele lor genitale, lovituri peste urechi, amenin??ri cu plasarea drogurilor n buzunarele acestora, sau uciderea acestora dac? nu vor face declara?ii. n rezultatul maltrat?rii primul reclamant a pierdut trei din?i ?i i-a sngerat nasul. Capacit??ile auditive al celui de-al doilea reclamant au fost substan?ial diminuate.

De?i avoca?ii din oficiu au v?zut leziunile pe corpurile reclaman?ilor, ace?tia au preferat s? nu observe nimic. Pe durata deten?iei nu le-a fost oferit? careva asisten?? medical?. Deoarece erau prezente urme vizibile de maltratare pe corpul reclaman?ilor, administra?ia Penitenciarului nr. 13 a refuzat s?-i primeasc? n deten?ie, ?i ace?tia au fost plasa?i la CPs pentru 45 zile.

Potrivit reclaman?ilor, ei au continuat s? fie maltrata?i ?i amenin?a?i cu serioase consecin?e dac? se vor plnge de rele-tratamente. Ei s-au ab?inut s? fac? careva plngeri, pn? cnd au fost adu?i n fa?a instan?ei pentru audieri asupra cauzei intentate mpotriva lor. Prima lor plngere a fost f?cut? la 14 aprilie 2008 la Judec?toria Botanica.

La 8 mai 2008 procuratura a refuzat s? intenteze urm?rirea penal? pe marginea plngerii reclaman?ilor, deoarece nu a fost stabilit faptul c? au fost maltrata?i. Al doilea, reclamant, care ntre timp a fost eliberat din arest preventiv a atacat ordonan?a procurorului.

La 26 iunie 2008 Judec?toria Botanica a anulat aceast? ordonan??, motivnd c? procurorul nu l-a audiat pe cel de-al doilea reclamant ?i nu a dispus efectuarea expertizei medico-legale pentru e a verifica prezen?a leziunilor pe corpul reclamantului. Mai mult, instan?a a constatat c? al doilea reclamant a fost examinat de c?tre un doctor pe parcursul deten?iei ?i c? leziunile de pe corul acestuia au fost depistate, iar reclamantul s-a mai plns c? ?i-a pierdut practic auzul.

La 21 ?i 23 iulie 2008, al doilea reclamant a fost supus examin?rii medicale, care a revelat c? dnsul sufer? de consecin?e ale traumei cerebrale, cu fractura osului temporal.

La 12 iunie 2009, procurorul a decis iar??i s? nu porneasc? urm?rirea penal?. Dnsul s-a referit la declara?iile primului reclamant date pe parcursul deten?iei la sectorul de poli?ie, precum c? s-a nc?ierat cu victima pe care a omort-o. Procurorul a concluzionat c? nu este necesar de a dispune examinarea medical? a leziunilor reclamantului, deoarece originea acestora era evident?.

La 23 septembrie 2009 judec?toria Botanica a anulat ordonan?a, invocnd c? primul reclamant nc? nu a fost audiat. Mai mult, procurorul nu a verificat rapoartele medicale n ceea ce prive?te tratamentul primului reclamant pe parcursul deten?iei sale pentru a determina dac? un asemenea tratament a fost necesar.

La 7 iulie 2010, procurorul iar??i a dispus nenceperea urm?ririi penale. El s-a referit la declara?iilor unor martori, inclusiv declara?iile primului reclamant precum c? a fost strangulat de c?tre victim?. Trei martori au declarat c? au v?zut leziuni pe corpul celui de-al doilea reclamant atunci cnd se afla n deten?ie la sectorul de poli?ie Botanica, ?i au explicat c? poli?i?tii l-au maltratat. Doctorul de la locul de deten?ie a declarat c? a v?zut leziuni pe corpul celui de-al doilea reclamant la 11 august 2008, precum ?i o ran? n regiunea temporal?, cicatrici pe mna stng?, cauzate anterior primei leziuni. Aceste leziuni, produse n timp ?i manier? diferit?, nu erau caracteristice ca ?i produse n urma relelor-tratamente. Procurorul a notat c? p parcurs au fost efectuate diferite ac?iuni de urm?rire penal? n prezen?a avoca?ilor reclaman?ilor. Mai mult, al doilea reclamant nu s-a prezentat procurorului cnd a fost citat pentru a fi audiat ?i a fi supus examin?rii medicale. La 18 iulie 2010 procurorul ierarhic superior a men?inut ordonan?a din 7 iulie 2010.

La 27 septembrie 2010 Judec?toria Botanica a anulat ordonan?ele din 7 ?i 18 iulie 2010, deoarece primul reclamant nu a fost audiat ?i c? procurorul nu a examinat rapoartele medicale n ceea ce prive?te tratamentul primului reclamant pe durata deten?iei.

La 26 noiembrie 2010 procurorul a decis s? ini?ieze urm?rirea penal?. ntr-o scrisoare adresat? mamei reclamantului din 11 ianuarie 2011 de c?tre avocatul poporului, ultimul a informat-o c? urm?rirea penal? a fost dispus? la solicitarea acestuia.

La 19 ianuarie 2011 cel de-al doilea reclamant a fost declarat oficial parte v?t?mat?.

La 11 aprilie 2011 cel de-al doilea reclamant a solicitat s? fie informat despre ac?iunile ntreprinse pe marginea plngerii sale ?i s?-i fie eliberate copii de pe dosar.

La 15 aprilie 2011 dnsul a fost informat c? potrivit legisla?iei n vigoare el poate s? ob?in? o asemenea informa?ie numai dup? ce va fi finisat? urm?rirea penal?. Mama acestuia a primit un r?spuns similar la 4 mai 2011.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns de violarea art. 3 CEDO deoarece au fost supu?i relelor-tratament pe parcursul deten?iei. De asemenea ei s-au plns c? nu au beneficiat de asisten?? medical? necesar? st?rii lor de s?n?tate. n continuare, ei au invocat lipsa efectivit??ii investig?rii plngerii sale de maltratare. n final, ei s-au plns de violarea art. 13 CEDP deoarece nu au beneficiat de remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale formulate n baza art. 3 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a Articolului 3 CEDO? n particular:

Au fost maltrata?i reclaman?ii n deten?ie?

A avut loc o investiga?ie efectiv?, n sensul Articolului 3, pe marginea plngerii privind maltratarea acestora?

Au avut nevoie reclaman?ii de asisten?? medical n rezultatul maltrat?rii ?i dac? da, au beneficiat ei de asisten?a medical necesar??

A existat o violare a Articolului 13 CEDO n conjunc?ie cu Articolul 3?

n fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre A. Postic?, N. Hriplivii, P.Postic? ?i L. Potng de la Asocia?ia Promo-Lex.

***

n cauza Moscalciuc c. Moldovei (cererea nr. 42921/10), reclamantul Vladimir Moscalciuc, la 6 noiembrie 2003 a fost condamnat pentru furt la 15 ani de nchisoare. Instan?ele superioare i-au redus pedeapsa la 10 ani de nchisoare. La 10 februarie 2010 de c?tre Judec?toria Centru a fost acceptat? cererea reclamantului pentru a fi eliberat nainte de termen n baza amnistiei. Dnsul a fost eliberat imediat.

Imediat dup? p?r?sirea s?lii de judecat?, reclamantul a fost arestat de c?tre ofi?erii de poli?ie fiind suspectat de crearea ?i organizarea unui grup criminal de de?inu?i din diferite nchisori din Republica Moldova, cu scopul de a sustrage bani de la al?i de?inu?i, precum ?i n scopul cre?rii unei puteri paralele cu administra?ia penitenciarului.

La 12 februarie 2010 Judec?toria R?cani a dispus plasarea reclamantului n arest preventiv pentru 30 zile, acceptnd argumentele procurorului c? reclamantul ar putea ulterior s? se ascund? ?i ar putea influen?a martorii ?i victimele, precum ?i n scopul protej?rii ordinii publice. Acea decizie a fost men?inut? de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u la 18 februarie 2010.

Deten?ia reclamantului a fost prelungit? de Judec?toria R?cani la 10 martie, 9 aprilie, 10 mai, 10 iunie ?i 6 iulie 2010, de fiecare dat? pentru 30 zile. Acele decizii au fost men?inute de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u la 30 martie, 20 aprilie, 21 mai ?i 18 iuie 2010. La 6 august 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a extins arestarea preventiv? a reclamantului pentru alte 90 zile. Aceia?i instan?? a dispus alte prelungiri de 90 zile la 1 noiembrie 2010, la 3 februarie, 21 aprilie, 6 iulie ?i 26 octombrie 2011. Toate aceste decizii au fost men?inute de instan?a superioar?.

Cauza este pendinte n fa?a primei instan?e.

Condi?iile de deten?ie

Reclamantul a fost de?inut pentru trei s?pt?mni la centrul pentru deten?ie preventiv? al Departamentului Servicii Operative din cadrul MAI. El a fost transferat de la centru la Penitenciarul nr. 13 deoarece centrul urma s? se nchid? de pe urma condi?iilor substandard de deten?ie. n particular, reclamantul a descris condi?iile sale de deten?ie dup? cum urmeaz?: celula era situat? n subsol ?i nu avea acces la lumina de zi sau aer curat, nu era ventilat?, ceea ce a agravat starea de s?n?tate a reclamantului. Potrivit unui certificat medical din 15 februarie 2010, reclamantul avea hepatit? C urmnd un tratament n anul 2008 ?i 2009. Un tratament ulterior a fost programat pentru luna martie 2010 ?i a fost f?cut? o recomandare pentru a urma o diet? special? ?i un monitoring bio-chimic. Potrivit unui certificat al autorit??ii na?ionale pentru servicii sociale din 18 august 2006, reclamantul a fost recunoscut invalid de gradul 3. n recursul s?u din 13 martie 2010 mpotriva deciziei de prelungire a arestului s?u preventiv, reclamantul a men?ionat despre boala sa drept motiv pentru a i se schimba m?sura preventiv? cu o alta mai blnd?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 3 CEDO c? a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante. De asemenea dnsul s-a plns n baza art. 5 3 CEDO c? deciziile instan?elor na?ionale prin care s-a dispus prelungire arestului s?u preventiv au fost nemotivate.

Curtea invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a art. 3 CEDO, n particular n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie ale reclamantului?

A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, au motivat suficient ?i relevant instan?ele na?ionale deciziile sale de a prelungi arestarea preventiv? a reclamantului?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Nicula ?i P. Munteanu, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Zagrebelni c. Moldovei (cererea nr. 34181/11), reclamantul Victor Zagrebelni la 22 iunie 2010 a fost amendat de poli?ia rutier? de nc?lcarea regulilor de circula?ie. El s-a plns c? nu a primit o copie a decizie poli?istului ?i c? nu a fost informat c? ar fi evitat s? achite amenda n decurs de 30 zile, ceea ce ar rezulta n retragerea permisului de conducere pentru o perioad? de la 6 la 12 luni.

Reclamantul nu a achitat amenda ?i ofi?erul de poli?ie a solicitat instan?ei de judecat? retragerea permisului de conducere. De asemenea ofi?erul a solicitat instan?ei examinarea cauzei n lipsa reprezentantului poli?iei rutiere.

La 13 octombrie 2010 Judec?torie R?cani a dispus retragerea permisului de conducere a reclamantului pentru 6 luni. P?r?ile au fost absente la ?edin??, de?i instan?a notat c? ambele p?r?i au fost citate.

Potrivit reclamantului, acesta nu a fost informat despre decizia din 13 octombrie 2010. La 8 noiembrie 2010 poli?ia rutier? a efectuat un control de rutin? a actelor ?i a depistat c? reclamantul conducea automobilul s?u, de?i i-a fost retras permisul de conducere. El a fost supus altor sanc?iuni administrative.

Fiindu-i cunoscut? decizia din 13 octombrie 3020, reclamantul a atacat-o la Curtea de Apel Chi?in?u. El s-a plns inter alia de faptul c? nu a fost citat la ?edin?a de judecat?, contrar prevederilor art. 6 1 CEDO.

La 2 decembrie 2012 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului ca nefondat.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 3 CEDO c? retragerea ilegal? a permisului s?u de conducere l-a deprivat de mijloace de existen??, din moment ce el era ?ofer.

De asemenea el s-a plns n baza art. 6 1 CEDO de faptul c? nu a fost citat legal n fa?a primei instan?e ?i c? decizia a fost luat? incorect, contrar probelor din dosar.

n continuare el s-a plns de violarea art. 13 CEDO deoarece nu a dispus de remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale n baza art. 6 CEDO. Reclamantul s-a mai plns de violarea drepturilor sale garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO n rezultatul incapacit??ii de munc? pe perioada cnd a fost lipsit de dreptul de a conduce ?i pentru c? a fost nevoit s?-?i vnd? din propriet??i pentru a supravie?ui.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a drepturilor reclamantului garantate de art. 6 1 CEDO? n particular a fost reclamantul citat legal n fa?a primei instan?e ?i a fost examinarea cauzei n absen?a reclamantului conform? prevederilor art. 6 CEDO?

***

n cauza Gorgan c. Moldovei ?i Sara c. Moldovei (cererile nr. 44744/08 ?i 45175/08), reclaman?ii Igor Gorgan ?i Igor Sara, la 3 iunie 2008 au fost aresta?i pentru 72 ore fiind suspecta?i de contrabanda unor obiecte de valoare. Dup? eliberare, nu li s-a adus vreo careva nvinuire.

A. Procedurile ini?iale privind deten?ia reclaman?ilor

La 6 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de a aresta preventiv reclaman?ii pentru 10 zile. Instan?a a re?inut c? exist? motive plauzibile de a suspecta c? reclaman?ii au comis o infrac?iune pasibil? de pedeapsa cu nchisoare pentru un termen de mai mare de 10 ani, c? nu au un loc de munc? permanent, etc.

Cel de-al doilea reclamant a formulat un recurs mpotriva deciziei din 6iunie 2008. el a invocat, inter alia, c? dup? eliberarea sa organul de urm?rire penal? urma fie s?-l pun? sub nvinuire,fie s?-l elibereze. Avnd n vedere faptul c? nu a fost pus sub nvinuire, reclamantul a sus?inut c? trebuia s? fie eliberat, iar plasarea sa n deten?ia ulterioar? este ilegal?. De asemenea, reclamantul a mai denun?at lipsa oric?ror probe de prelungire a mandatului de arest.

La 12 iunie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefundat. ntre timp reclaman?ii au fost condamna?i la 13 iunie 2008 pentru jaf.

B. A doua procedur? cu privire la deten?ia provizorie a reclaman?ilor.

La 13 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de prelungi deten?ia provizorie a reclamantului pentru nc? 15 zile. Instan?a ?i-a motivat decizia prin faptul c? organul de urm?rire penal? urmeaz? s? efectueze careva ac?iuni de urm?rire penal?, f?r? a le preciza, iar termenul de 15 zile ar fi fost suficient.

Reclaman?ii au formulat un recurs, motivnd c? decizia instan?ei este nentemeiat?.

La 19 iunie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursurile ca nefondate. n ceea ce prive?te primul reclamant, instan?a a notat c? este o persoan? periculoas? pentru societate ?i eventual ar putea fi implicat? n alte infrac?iuni.

C. A treia procedur? cu privire la deten?ia provizorie a reclaman?ilor

La 27 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis cererea procurorului de a prelungi deten?ia provizorie a reclaman?ilor pentru 30 zile, motivnd c? organul de urm?rire penal? urmeaz? s? efectueze alte ac?iuni de urm?rire penal?, f?r? a le preciza, iar termenul de 30 zile ar fi unul suficient.

Printr-o decizie din 3 iulie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut decizia din 27 iunie 2008.

D. A patra procedur? cu privire la deten?ia reclaman?ilor

La 28 iulie 2008, judec?toria Centru a admis cererea procurorului de a prelungi deten?ia provizorie a reclaman?ilor pentru 30 zile suplimentare. Instan?a a invocat acelea?i motive din decizia din 27 iunie 2008.

La 5 august 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursurile reclaman?ilor ca nefondate.

E. A cincea procedur? cu privire la deten?ia reclaman?ilor

La 26 august 2008, judec?toria Centru a respins cererea procurorului de a men?ine cel de-al doilea reclamant n arest preventiv ?i a obligat reclamantul s? nu p?r?seasc? ?ara. n ceea ce prive?te primul reclamant, procedurile care au urmat n privin?a sa nu sunt cunoscute.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 5 1 ?i 3 ?i art. 6 CEDO, reclaman?ii s-au plns de absen?a unei baze legale n ceea ce prive?te plasarea acestora n arest preventiv n perioada 6 ?i 13 iunie 2008. De asemenea, ei s-a plns c? instan?ele na?ionale nu au oferit motive suficiente ?i pertinente pentru a-i men?ine n arest preventiv. n baza art. 13 CEDO, reclaman?ii au invocat lipsa unui recurs intern efectiv pentru a se plnge de violarea drepturilor sale garantate de art. 5 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Au fost lipsi?i reclaman?ii de libertate contrar art. 5 1 CEDO? n particular,privarea lor de libertate n perioada 6 ?i 13 iunie 2008 a fost conform? normelor na?ionale?

A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, instan?ele na?ionale au oferit motive pertinente ?i suficiente pentru a justifica deten?ia provizorie a reclaman?ilor?

***

n cauza Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 43677/09), reclamantul este Sergiu Stepuleac. La 21 iulie 2009, autorit??ile na?ionale au pornit o urm?rire penal? cu privire la punerea n circula?ie a semnelor b?ne?ti false. Potrivit unei ordonan?e din aceia?i zi, procurorul a dispus efectuarea expertizei la domiciliul reclamantului.

Potrivit reclamantului, perchezi?ia a nceput la 21 iulie 2009 ora 13.00. Dup? finalizarea perchezi?iei, reclamantul a fost transportat n jurul orei 14.25 la sediul Departamentului de servicii operative din cadrul MAI. Reclamantul a fost ?inut ntr-un birou pn? la ora 18.00.

Potrivit unui proces-verbal din aceea?i zi, reclamantul a fost plasat n arest la ora 18.00. De asemenea, era indicat c? un ter?, V.R., l-a denun?at pe reclamant c? ar fi comis acea infrac?iune.

n aceea?i zi, fratele reclamantului a fost arestat pentru acelea?i motive.

La 24 iulie 2009, procurorul responsabil de instrumentarea cauzei a solicitat judec?torului de instruc?ie plasarea reclamantului n deten?ie provizorie. n aceea?i zi, procurorul a solicitat plasarea n deten?ie provizorie a fratelui reclamantului pretinznd c? acesta a comis exact acelea?i fapte ilegale ca ?i reclamantul. Cu excep?ia numelui b?nuitului, textul ambelor demersuri de arestare preventiv? este identic.

La 24 iulie 2009, judec?torul de instruc?ie a admis demersul procurorului ?i a plasat reclamantul n deten?ie provizorie pentru o perioad? de 30 zile. Reclamantul a formulat un recurs, iar la 30 iulie 2009 Curtea de Apel Chi?in?u l-a respins.

La 19 august 2009 reclamantul a fost eliberat. La 23 noiembrie 2009, procuratura a trimis cauza n judecat?, care n prezent este pendinte.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n substan??, c? a fost de?inut la 21 iulie 2009 ntre ora 14.25 ?i 18.00 f?r? o baz? legal?, ?i de nerespectarea prevederilor legale de c?tre procuror atunci cnd a cerut plasarea reclamantului n arest preventiv. Invocnd art. 5 1 CEDO, reclamantul s-a plns de absen?a motivelor plauzibile pentru a fi suspectat c? ar fi comis infrac?iunea incriminat?. Invocnd art. 5 3 CEDO, reclamantul s-a plns de lipsa motivelor pertinente ?i suficiente susceptibile de a justifica plasarea acestuia n arest preventiv.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost privat reclamantul de libertate contrar art. 5 1 CEDO? n particular, privarea sa de libertatea a fost conform? legisla?iei na?ionale? n plus, aceast? privare de libertate se ncadreaz? n alin. c) a acestei prevederi, ?i existau motive rezonabile ?i plauzibile de a suspecta c? reclamantul a comis o infrac?iune?

Guvernul este invitat s? precizeze la ce or? reclamantul a fost arestat la data de 21 iulie 2009 ?i la ce or? procurorul a solicitat la data de 24 iulie 2009 plasarea reclamantului n arest preventiv.

A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, instan?ele na?ionale au oferit motive pertinente ?i suficiente pentru a justifica deten?ia provizorie a reclamantului?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Ursachi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Vartic c. Moldovei (cererea nr. 36716/10), reclamantul Alexandru Vartic a fost condamnat de c?tre Judec?toria Ciocana la 29 decembrie 2008 la 7 ani de nchisoare. n aceea?i zi, instan?a a dispus c?utarea reclamantului.

La 11 iulie 2009 reclamantul a fost arestat ?i atacat pe o strad? din Chi?in?u de c?tre poli?i?ti. Reclamantul a fost transportat la sectorul de poli?ie, ?i n aceea?i zi, examinat de c?tre medicii de la urgen??. Contrar indica?iilor medicilor, ofi?erii de poli?ie au refuzat transportarea reclamantului la spital.

La 12 iulie 2009, medicii de la urgen?? eu examinat reclamantul pentru a dou? oar? ?i au constatat fractura piciorului stng ?i multe alte leziuni pe corpul acestuia.

Potrivit unui raport de expertiz? medico-legal? din 13 iulie 2009, expertul de la centrul de medicin? legal? a constatat prezen?a mai multor excoria?ii pe membrele superioare ?i inferioare stnge. Expertul a notat c? aceste leziuni au fost produse de obiecte contodente, ns? nu au cauzat prejudiciu s?n?t??ii.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o plngere privind maltratarea sa de c?tre poli?i?tii care au participat la arestarea sa.

Potrivit unei ordonan?e din 13 noiembrie 2009, procurorul a refuzat nceperea urm?ririi penale pe motivul lipsei elementelor infrac?iunii, stabilind c? reclamantul a opus rezisten?? poli?i?tilor la momentul arestului s?u ?i c? ace?tia au ac?ionat n conformitate cu legea.

Reclamantul a contestat ordonan?a, iar la 15 decembrie 2009 judec?torul de instruc?ie a men?inut ordonan?a de nencepere a urm?rii penale.

n fa?a Cur?ii reclamantul a invocat violarea art. 3 ?i 6 CEDO, pe motiv c? fost supus relelor tratamente de c?tre poli?i?ti, precum ?i de absen?a unei anchete efective n ceea ce prive?te alega?iile sale de maltratare.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost reclamantul supus tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO? n particular, a fost maltratat naintea arestului s?u la 11 iulie 2009, iar ulterior a beneficiat de tratament adecvat?

n lumina protec?iei procedurale contra tratamentelor inumane ?i degradante, ancheta pornit? de autorit??i a satisf?cut exigen?ele art. 3 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre T. Barba, avocat din Bubuieci.

***

n cauza Veh c. Moldovei (cererea nr. 69564/10), reclamantul Grigore Veh, la 28 octombrie 2010 a fost arestat fiind suspectat de sp?lare de bani.

n aceea?i zi, ofi?erul de urm?rire penal?, ntre orele 21.30 ?i 21.57 a ntocmit un proces-verbal de re?inere a reclamantului, ns? a indicat c? reclamantul a fost re?inut la ora 16.40. Potrivit acestui proces-verbal, procurorul ar fi fost informat la ora 21.30 c? reclamantul este re?inut.

La 29 octombrie 2010, reclamantul a depus plngere procurorului ?i judec?torului de instruc?ie invocnd nerespectarea dispozi?iilor procedurale atunci cnd a fost arestat. El a mai contestat legalitatea procesului-verbal de re?inere.

La 31 octombrie 2010, procurorul a solicitat judec?torului de instruc?ie plasarea reclamantului n deten?ie provizorie.

n aceea?i zi, avocatul reclamantului a depus o plngere suplimentar? judec?torului de instruc?ie, invocnd c? plasarea reclamantului n arest este contrar? prevederilor art. 166 1 ?i 2 Cod de procedur? penal?. Totodat?, avocatul a men?ionat c? reclamantul a fost arestat la 28 octombrie 2010 la ora 16.40, c? procesul-verbal a fost ntocmit contrar prevederilor legale, adic? n decurs de trei ore de la re?inere, ?i nu la ora 21.30, ?i c? procurorul nu a fost informat, n decurs de trei ore despre re?inere. Avocatul a solicitat declararea nulit??ii procesului-verbal de re?inere ?i eliberarea reclamantului.

La 31 octombrie 2010, judec?torul de instruc?ie a admis demersul procurorului ?i a dispus plasarea reclamantului n deten?ie provizorie pe o durata de 30 zile ncepnd cu data 28 octombrie 2010, ora 21.30. Judec?torul de instruc?ie ?i-a motivat solu?ia prin necesitatea derul?rii efective a urm?ririi penale. El nu a r?spuns la solicit?rile reclamantului.

Reclamantul a formulat un recurs, invocnd nemotivarea solu?iei instan?ei inferioare.

Potrivit unei decizii din 10 noiembrie 2010, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat, preciznd c? exist? motive plauzibile de a suspecta c? reclamantul a comis o infrac?iune, iar n ceea ce prive?te argumentele avocatului, au fost declarate nefondate, f?r? a oferi detalii.

Reclamantul a fost men?inut n deten?ie provizorie pn? la data de 14 aprilie 2011.

La 12 august 2011, Judec?toria Buiucani a achitat reclamantul. Aceast? sentin?? a fost definitiv?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a invocat violarea art. 6 ?i 13 CEDO, deoarece nu au fost respectate prevederile legale de plasare n arest a reclamantului ?i lipsa unui recurs intern efectiv pentru a contesta aceast? m?sur?. El s-a mai plns c? plasarea acestuia n deten?ie provizorie a fost ilegal?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost privat reclamantul de libertate contrar art. 5 1 CEDO? n particular, privarea sa de libertate n perioada 28 ?i 31 octombrie 2010 a fost conform? prevederilor legale?

A dispus reclamantul, conform art. 5 4 CEDO, de o procedur? efectiv? pentru a contesta legalitatea deten?iei sale n perioada 28- 31 octombrie 2010?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre Gh. Amihalachioaie ?i S. Bucicov, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Liv?dari c. Moldovei (cererea nr. 47619/10), reclaman?ii sunt Petru Liv?dari (este invalid din copil?rie) ?i Vasile Liv?dari (sufer? de o maladie psihic? cronic?).

Maltratarea reclaman?ilor

La momentul evenimentelor reclaman?ii ?i executau pedeapsa n Penitenciarul nr. 4 Cricova.

La 5 februarie 2008, ei au fost maltrata?i de c?tre S.P., ?eful serviciului de securitate din cadrul penitenciarului, fiind lovi?i cu pumnii, cu picioarele, precum ?i cu o bar? metalic?. Astfel, reclaman?ii ?i-au depus plngerile sale de maltratare la 29 noiembrie 2007 prin intermediul gardienilor din cadrul penitenciarului.

n aceea?i zi, reclaman?ii au avut o ntrevedere cu mama sa care s-a plns ombudsmanului. Cteva ore mai trziu, acesta a venit la penitenciar. A avut ntrevederi cu reclaman?ii ?i a constatat prezen?a urmelor de violen?? pe corpurile acestora. n aceea?i zi, ombudsmanul a naintat o plngere Procuraturii Generale, calificnd actele lui S.P. drept tortur?.

La 8 februarie 2008, reclaman?ii au fost examina?i de un expert din cadrul centrului de medicin? legal?.

Potrivit raportului de expertiz?, primul reclamant avea un dinte rupt, o edem? tisular? n regiunea zigomatic?, urme de strangulare n zona gtului, r?ni n zona fosei cubitale a membrului superior stng ?i echimoze n zona ?oldului stnd ?i a articula?iei genunchiului drept. Medicul a constatat la al doilea reclamant excoria?ii ale ?esuturilor moi pericraniene n regiunea parietal? dreapt? ?i o echimoz? n zona omoplatului drept.

Procesul penal mpotriva S.P.

La 21 februarie 2008, procuratura a pornit urm?rirea penal? mpotriva lui S.P. pentru acte de tortur?. La o dat? nespecificat?, faptele lui S.P. au fost recalificate n exces de putere cu aplicare violen?ei.

Potrivit unei sentin?e din 29 octombrie 2008, Judec?toria militar? l-a achitat pe S.P. pe motiv c? nu a comis faptele incriminate. Au fost, de asemenea, respinse ?i preten?iile de ordin civil ale reclaman?ilor.

Procuratura ?i reclaman?ii au depus apel, iar la 28 ianuarie 2009 Curtea de Apel Chi?in?u l-a condamnat pe S.P. pentru tortur?, ns? n virtutea unor circumstan?e atenuante i-a aplicat doar o amend? administrativ? n sum? de 3 000 lei, iar preten?iile de ordin civil ale reclaman?ilor au fost respinse.

Procuratura a formulat un recurs, iar la 19 mai 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a trimis cauza la nou? rejudecare n instan?a de apel.

La 18 decembrie 2009 a condamnat pe S.P. pentru exces de putere cu aplicare violen?ei la 3 ani de nchisoare cu amnare. S.P. a fost, de asemenea, privat de dreptul de a ocupa n decurs de 3 ani vreo pozi?ie n cadrul organelor Ministerului Justi?iei.

Procuratura a formulat un recurs, iar la 15 iunie 2010 acesta a fost respins ca nefondat fiind men?inut? decizia instan?ei de apel.

Condi?iile de deten?ie ale reclaman?ilor

La 6 februarie 2008, reclaman?ii au fost transfera?i la Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u. La o dat? nespecificat?, reclaman?ii au fost de?inu?i ?i la Penitenciarul nr. 18 din Br?ne?ti.

Celulele din cadrul Penitenciarului nr. 13 erau supraaglomerate, pline de fum de ?igar?, neventilate ?i umede. Era prezent un miros puternic nepl?cut de veceu. Hrana era necomestibil? ?i asisten?a medical? inadaptabil?.

n cadrul Penitenciarului nr. 18, reclaman?ii au afirmat c? erau plasa?i n celule mari unde nu existau instala?ii sanitare pentru to?i, nu existau spa?ii pentru a dormi ?i pentru alte activit??i. Celulele nu erau nc?lzite pe timp de iarn?, sumbre, umede, f?r? a fi ventilate etc.

La 6 iulie 2009, primul reclamant a fost eliberat.

La 25 februarie 2010, ombudsmanul a adresat o scrisoare ministrului Justi?iei unde a criticat condi?iile de deten?ie n cadrul Penitenciarului nr. 18.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 3 CEDO, reclaman?ii s-au plns c? au fost maltrata?i la 5 februarie 2008 ?i de absen?a unei anchete efective ?i rapide. De asemenea, ei au invocat condi?iile proaste de deten?ie din cadrul penitenciarelor nr. 13 ?i 18.

n baza art. 13 CEDO, reclaman?ii s-au plns de lipsa unui recurs intern efectiv susceptibil de a le acorda o repara?ie pentru maltratarea la care au fost supu?i.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost supu?i reclaman?ii torturii ?i tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO? Avnd n vedere protec?ia procedural? contra torturii ?i a condi?iilor inumane ?i degradante, ancheta din spe?? efectuat? de autorit??i a satisf?cut exigen?ele art. 3 CEDO?

Avnd n vedere adoptarea de c?tre Curtea Suprem? a Justi?ie a deciziei din 15 iunie 2010, reclaman?ii s-au putut nc? pretinde victimele viol?rii art. 3, n sensul art. 34 (a se vedea Valeriu ?i Nicolae Ro?ca c. Moldovei, nr. 41704/02, 64-77, 20 octombrie 2009)?

Condi?iile de deten?ie ale celui de-al doilea reclamant au constituit tratamente inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

Au dispus reclaman?ii, conform art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv pentru a-?i putea formula plngerile sale de rele-tratamente?

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre R. Cebotari, avocat din Chi?in?u.