Hot?rrea Mitrofan c. Moldovei (cererea nr. 50054/07)

15 01 2013

La 15 ianuarie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Mitrofan c. Moldovei (cererea nr. 50054/07).

n aceast? cauz?, reclamantul este Valeriu Mitrofan.

Deten?ia reclamantului ?i procedurile penale mpotriva sa.

n perioada de referin??, reclamantul era directorul unei ?coli private (V.) ?i director executiv al Colegiului Industrial ?i de Construc?ie din Chi?in?u (C.). n anul 2004 a fost pornit? o procedur? penal? mpotriva reclamantului pentru fraud? ?i abuz de putere. El a fost acuzat  c? ar fi acceptat bani de la doi studen?i drept taxa pentru studii la V. ?i nu a informat contabilitatea despre aceasta.

La 24 septembrie 2004 reclamantul a fost re?inut ?i plasat n deten?ie n baza unui mandat de arest emis de Judec?toria Centru n aceea?i zi. La 30 septembrie 2004 Curtea de Apel Chi?in?u a casat decizia instan?ei inferioare, notnd c? nu au existat motive de a crede c? reclamantul se va ascunde sau va interfera cu procedura penal?, c? are un domiciliu stabilit, o familie ?i un copil minor, ?i c? s-a prezentat la organul de urm?rire penal? ori de cte ori a fost citat. Dnsul a fost eliberat n aceea?i zi.

La 20 noiembrie 2006 Judec?toria Grigoriopol a condamnat reclamantul la 3 ani nchisoare pentru fraud?. Pe celelalte capete de acuzare dnsul a fost achitat n lipsa probelor ce ar demonstra c? el ar fi acceptat sume de bani de la studen?i. n aceea?i zi, el a fost arestat ?i plasat n Penitenciarul nr. 13 Chi?in?u.

La 8 februarie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a casat par?ial sentin?a primei instan?e. Instan?a a constatat c? reclamantul a fost neglijent atunci cnd a admis doi noi studen?i la V. ?i a acceptat taxe pentru studii de la ei, chiar dac? prin ordinul din 25 decembrie 2003, Ministerul Educa?iei a suspendat licen?a ?colii V. ?i reclamantul era obligat s? transfere to?i elevii n alte institu?ii educa?ionale. Astfel, reclamantul a fost condamnat n baza art. 329 (1) Cod penal, iar sentin?a sa de condamnare a fost redus? la 8 luni.

n recursul s?u, reclamantul a invocat c? nu poate fi condamnat de comiterea infrac?iunii prev?zute art. 329 (1) CP deoarece fapta incriminat? nu con?ine dou? elemente constitutive ale infrac?iunii, n particular c? nu a fost comis? de o persoan? cu func?ie de r?spundere ?i c? nu au fost cauzate daune n propor?ii mari.

La 28 iunie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat par?ial decizia instan?ei de apel, men?ionnd c? argumentele reclamantului c? dnsul urmeaz? s? fie achitat n baza art. 329 (1) Cod penal sunt nentemeiate ?i n contradic?ie cu materialele cauzei. Totu?i, instan?a a mai constatat c? instan?ele inferioare nu au luat n considera?ie circumstan?ele atenuante ale reclamantului, cum ar fi lipsa antecedentelor penale ?i pozi?ia social?. n lipsa unor circumstan?e agravante, instan?ele inferioare au hot?rt incorect de a-l plasa n deten?ie. Prin urmare, instan?a a obligat reclamantul s? achite o amend? n locul pedepsei cu nchisoarea. n aceea?i zi el a fost eliberat, dup? aproximativ 7 luni de deten?ie n Penitenciarul nr. 13. Avnd n vedere faptul c?  reclamantul deja a fost plasat n deten?ie, el a fost exonerat de la plata amenzii.

Condi?iile de deten?ie ale reclamantului

Reclamantul a descris condi?iile de deten?ie din Penitenciarul nr. 3, unde s-a aflat 7 luni. Penitenciarul era situat ntr-o cl?dire cu o vechime de 165 ani. Dnsul era de?inut ntr-o celul? ce m?sura 26 m.p., n care se mai aflau de la 11 pn? la 14 al?i de?inu?i. Celula nu era ventilat?, aerul curat venind doar din fereastra u?ii dinspre hol. n celul? era foarte frig iarna ?i foarte cald vara, pere?ii ?i tavanul erau umezi, iar veceul nu era separat de restul celulei. Pe durara primelor 5 luni de deten?ie nu a dispus de careva a?ternuturi ?i a fost nevoit s? doarm? pe o saltea goal?. Dup? ce i-au fost acordate careva a?ternuturi,acestea nu erau schimbate. Celula nu a fost niciodat? cur??at?; salteaua sa era plin? de insecte parazite, din care cauz? nu putea s? doarm?. Lumina era foarte slab? pentru a putea citi. Du?ul era permis o dat? pe s?pt?mn?. Hrana era inadecvat? ?i de proast? calitate; por?iile de mncare nu corespundeau standardelor, n particular n ceea ce prive?te carnea, pe?tele, ou?le ?i alte produse necesare.

Reclamantul a depus mai mult de 44 de plngeri diverselor autorit??i descriind condi?iile de deten?ie. El a solicitat, inter alia, ca num?rul persoanelor din celula nr. 75 (unde a fost de?inut) s? fie redus pn? la maximum 8 persoane n locul a 14 care erau la momentul expedierii plngerii. Reclamantul a formulat 6 plngeri n perioada 19 martie ?i 15 mai 2007 invocnd lipsa ventila?iei ?i accesul aerului curat, ceea ce a agravat supraaglomerarea. La 25 martie el a solicitat s? fie transferat ntr-o celul? pentru nefum?tori, deoarece a fost supus fumatului pasiv, care dup? cum a men?ionat el era o pedeaps?  mult mai serioas? pentru dnsul dect opt luni de nchisoare la care a fost condamnat. La 3 mai 2007, el s-a plns de  lipsa unei hrane adecvate prev?zute de standardele de stat, n particular, de lipsa zah?rului ?i a pinii. De 4 ori n perioada 30 martie ?i 28 mai 2007 reclamantul s-a plns de prezen?a parazi?ilor ?i a solicitat a?ternuturi curate, precum ?i acordarea posibilit??ii de a face baie zilnic pentru a evita contaminarea. La 12 mai 2007, reclamantul a solicitat s?-i fie acordate careva materiale de repara?ie a celulei, deoarece era ntuneric, iar vopseaua se exfolia de pe pere?i.

n total reclamantul a primit 5 r?spunsuri la plngeri, prin care a fost informat c? va fi transferat n alt penitenciar numai dup? finalizarea cauzei. Alte plngeri au fost l?sate f?r? examinare. Reclamantul a statuat c? la 17 mai 2007, dup? o plngere repetat? n ceea ce prive?te neventilarea celulei, a fost deschis? o u?? din coridorul celulei de vizavi. La 7 iunie 2007, dup? ce s-a plns de lipsa accesului la biblioteca penitenciarului, administra?ia l-a informat c? nu dispune de a?a facilitate.

La 19 februarie ?i 26 martie 2007, reclamantul s-a plns c? a fost de?inut ntr-o nchisoare de tip nchis, de?i a fost condamnat la deten?ie n penitenciar de tip semi-deschis.

La 2 iulie 2007 medicul din penitenciar a examinat reclamantul ?i l-a informat c? este supus riscului c? a fost contaminat de tuberculoz?. Medicul i-a recomandat reclamantului s? consulte ?i un oftalmolog.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea articolului 3 CEDO, deoarece a fost de?inut n condi?ii inumane. De asemenea, reclamantul s-a plns de violarea articolului 6 CEDO, deoarece instan?ele na?ionale au e?uat s? i-a n considera?ie argumentele acestuia ?i l-au condamnat n baza unor prevederi din Codul penal, inaplicabile spe?ei. n final, reclamantul s-a plns de violarea articolului 13 CEDO, deoarece nu a avut un remediu efectiv pe marginea plngerii privind violarea articolul 3 CEDO.

Curtea a constatat violarea articolului 3 CEDO, concluzionnd c? reclamantul a fost de?inut n condi?ii de supraaglomerare. Ea a notat c? reclamantul a formulat alega?ii specifice privind m?rimea celulei nr. 75 n Penitenciarul nr. 13 ?i num?rul co-de?inu?ilor n celula respectiv?. n pofida faptului c? Guvernul a dispus de informa?ia respectiv?, s-a limitat la declara?ii generale privind suprafa?a celulei ?i num?rul de?inu?ilor n celul? ?i nu a prezentat nici o prob? documentar? care ar contrazice alega?iile reclamantului n acest sens. Mai mult ca att, n plngerile c?tre autorit??i reclamantul a men?ionat acela?i num?r de de?inu?i n celul? ?i Guvernul nu a contrazis alega?ia reclamantului c? nu a primit un r?spuns la plngerile respective.

Astfel reclamantul a fost de?inut ntr-un spa?iu de 1.85x2.36 metri, care erau substan?ial sub limita minim? de 4 metri. Mai mult ca att, el petrecea pn? la 23 de ore pe zi n celul? ?i nu i-a fost permis timp suplimentar pentru exerci?ii sau pentru utilizarea bibliotecii. Curtea a concluzionat c? reclamantul a fost de?inut n condi?ii extreme de supraaglomerare.

De asemenea, Curtea a acceptat ca fiind veridice alega?iile reclamantului c? a fost nevoit s? doarm? pe o saltea infectat? cu parazi?i; c? lenjeria de pat fiind schimbat? foarte rar; c? alimenta?ia a fost necalitativ?; etc.

Curtea a constatat violarea articolului 6 CEDO, notnd c? reclamantul a formulat dou? argumente specifice n fa?a instan?elor na?ionale: c? prin admiterea studen?ilor el nu a putut exercita obliga?iile n calitate de func?ionar public ?i c?, n orice caz, pretinsul prejudiciu cauzat a fost de o m?rime mult mai mic? dect minimul cerut pentru aplicabilitatea Articolului 329. Curtea a subliniat c? nu este sarcina acesteia s? examineze dac? aceste dou? argumente sunt ntemeiate. Limitele fiind de a considera dac? n cazul reclamantului aceste argumente sunt relevante: din moment ce instan?ele na?ionale ar decide c? aceste argumente sunt ntemeiate, ele erau obligate s? achite reclamantul avnd n vedere c? nu erau ntrunite elementele stabilite de Articolul 329.

Guvernul s-a referit la existen?a unei practici judiciare constante pe marginea ambelor argumente invocate de reclamant, care scutesc instan?ele na?ionale de la necesitatea de a prezenta un r?spuns specific n cazul din spe??. Totu?i, Guvernul nu a citat nici un exemplu de o astfel de practic?. n lipsa probelor a unei atare practici judiciare sau a unei alte prevederi legale ce ar contrazice pozi?ia reclamantului, inclusiv comentariul Codului penal prezentat de reclamant, nu se poate spune c? instan?ele puteau s? nu se pronun?e n r?spuns la argumentele acestuia, deoarece ele au fost solu?ionate anterior.

n opinia Guvernului, scopul reclamantului era s? ob?in? interpretarea Cur?ii a prevederilor relevante a legisla?iei na?ionale. Curtea nu a avut inten?ia s? interpreteze legisla?ia na?ional? sau s? verifice corectitudinea interpret?rii date de instan?ele na?ionale. Cu toate acestea, ea a concluzionat c? n spe?? nu a existat vreo interpretare a instan?elor na?ionale, exceptnd declara?ia c? argumentele reclamantului sunt nentemeiate ?i contravin materialelor cauzei. Aceast? declara?ie este att de general?, nct nu poate fi inserat? n vreo hot?rre, f?r? a prezenta detalii suplimentare sau motive specifice. n spe??, instan?ele nu au analizat cum reclamantul, fiind acuzat de nscrierea elevilor n ?coal? privat?, a ac?ionat n vreo capacitate oficial? sau de ce prejudiciul cauzat a fost suficient pentru a antrena aplicarea Articolului 329, aplicabil unui prejudiciu de cel pu?in 10,000 MDL.

Omisiunea instan?elor na?ionale de a furniza un r?spuns la argumentele reclamantului, de asemenea, aparent sunt n conflict cu obliga?ia de a examina fiecare argument invocat ntr-un apel, dup? cum este prev?zut expres n Codul de procedur? penal?. Mai mult ca att, omisiunea Cur?ii de apel de a furniza vreo motiva?ie n ceea ce prive?te aplicabilitatea Articolului 329 l-a prevenit pe reclamant de oportunitatea de a nainta un recurs n mod efectiv mpotriva condamn?rii acestuia.

n final Curtea a constatat violarea articolului 13 CEDO, pe motivul absen?ei unor remedii efective n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie n Republica Moldova.

Reclamantul a solicitat EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu ?i EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 5,000 cu titlu de prejudiciu ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul au fost reprezenta?i de c?tre A. Bivol avocat din Chi?in?u.

Judec?torul LÓPEZ GUERRA a formulat o opinie par?ial disident? la hot?rrea n cauz?, n ceea ce prive?te violarea articolului 6 CEDO, considernd c? instan?ele na?ionale au examinat n mod corespunz?tor argumentele reclamantului.