A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2012

25 01 2013

La 24 ianuarie 2013, n cadrul unei conferin?e de pres? anuale, dl Dean Spielmann, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2012.

Potrivit acestui raport, n anul 2012, CtEDO a pronun?at 1,093 de hot?rri, fiind solu?ionate 87,879 de cereri, o cre?tere cu 68% n raport cu anul 2011 (fiind solu?ionate 52,188 de cereri).

Mai mult de o treime din hot?rrile pronun?ate de CtEDO n 2012 vizeaz? patru State membre a Consiliului Europei: Rusia (122), Turcia (117), Romania (70) ?i Ucraina (69). n 82% din cazuri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei de c?tre Statul prt.

La 01 ianuarie 2013 aproximativ 128,000 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional, a descre?tere cu 16% comparativ cu anul trecut.

Mai mult de jum?tate din aceste cereri au fost naintate mpotriva a patru State membre: Rusia, Turcia, Italia ?i Ucraina. Moldova fiind printre primele 9 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte, n compara?ie cu anul 2011 descre?terea fiind cu o pozi?ie.

Conform raportului Cur?ii, la data de 01 ianuarie 2013, 3,250 de cereri pendinte (2.5%) erau ndreptate mpotriva Moldovei.

n 2012, 938 de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (1,021 de cereri n anul 2011), 1,905 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Cur?ii (550 de cereri n anul 2011).

Dup? num?rul de cereri nregistrate n 2012 raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 6, cu indicele 2.63 cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2011 indicele era 2.87 situndu-se pe locul 3.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronun?at 27 de hot?rri, dintre care n 25 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

 Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2012:

- Dreptul la via?? (Articolul 2 din Conven?ie) – 2 viol?ri (sub aspect material) ?i 2 viol?ri (sub aspect procedural);

- Tratament inuman ?i degradant (Articolul 3 din Conven?ie) - 10 viol?ri (sub aspect material) ?i 4 viol?ri (sub aspect procedural);

- Dreptul la libertate ?i siguran?? (Articolul 5 din Conven?ie) - 5 viol?ri;

- Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Conven?ie) - 6 viol?ri;

- Dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie (Articolul 8 din Conven?ie) - 1 violare;

- Dreptul la respectul libert??ii con?tiin?ei (Articolul 9 din Conven?ie) - 1 violare;

- Dreptul la libertatea ntrunirii (Articolul 11 din Conven?ie) - 2 viol?ri;

- Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Conven?ie) - 2 viol?ri; 

- Interzicerea discrimin?rii (Articolul 14 din Conven?ie) - 1 violare;

-  Respectul propriet??ii (Articolul 1 Protocolul Adi?ional) - 4 viol?ri;

- Dreptul la educa?ie  (Articolul 2 Protocolul Adi?ional) - 1 violare.

Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2012 mpotriva Moldovei este n cauza Catan ?i Al?ii c. Moldova ?i Russia [GC], cererile. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06), din 19 octombrie 2012, n care a fost abordat?, jurisdic?ia Guvernelor Republicii Moldova ?i a Federa?iei Ruse n raport cu politicile de educa?ie n regiunea separatist din Moldova.

Prin hot?rrile pronun?ate n 2012 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 842,856 (EUR 371,258 n 2011).