Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2012

04 02 2013

n anul 2012 Curtea a pronun?at n privin?a Moldovei 27 de hot?rri, dintre care n 25 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

Urmnd tradi?ia din anii preceden?i, Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2012, a cauzelor la Curte.

Aceast? list? a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ea este incomplet? ?i ar putea con?ine inexactit??i.

Lista a fost ntocmit? pentru a informa publicul ?i, eventual, a ajuta autorit??ile n ini?ierea ac?iunilor de regres sau a altor ac?iuni descurajante mpotriva persoanelor vizate. Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului nu sus?ine ini?ierea ac?iunii de regres n orice caz de constatare a viol?rii Conven?iei de c?tre Curte. Totu?i, n cazul n care nc?lcarea fost comis? cu inten?ie sau din culp? grav?, ac?iunea de regres ar trebui s? fie inevitabil?. Asocia?ia, de asemenea, pledeaz? pentru examinarea eficient? a fiec?rei viol?ri n parte pentru a stabili dac? nu au fost comise abateri disciplinare.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012