Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013 (continuare)

28 03 2013

n cauza Iurie To?chi ?.a. c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei, primul ?i al doilea reclamant sunt Iurii To?chii ?i Tatiana To?caia, cet??eni ai Rusiei ?i locuiesc n Bender. Al treilea reclamant, Marc Fa?chevschii, este cet??ean al Ucrainei ?i locuie?te n Tiraspol.

Decesul rudei reclaman?ilor

La 6 iulie 2001, dou? persoane (K.S. ?i K.V.) strngeau ciuperci  n p?dure ?i le vindeau, f?r? vreo autoriza?ie de la organele competente, ntr-un market din Tiraspol, ora? controlat de c?tre autoproclamata Republic? Moldoveneasc? Transnistria (RMT). La 8 iulie 2011 dou? persoane care au consumat ciuperci au fost internate pentru terapie intensiv? la Spitalul Clinic Republican din Tiraspol. S-a constatat c? ambele au fost victimele unor ciuperci otr?vitoare procurate de la K.S. ?i K.V. Mai multe persoane au fost admise la spital, toate au consumat ciuperci procurat de la aceia?i vnz?tori.

La 9 iulie 2001 la ora 10.35 personalul spitalului a contactat urgent Centrul Republican de Igien? ?i Epidemologie, informndu-i despre incident ?i despre locul unde ace?tia au cump?rat ciuperci.

La 9 iulie 2001 aproximativ la ora 17.00, Fa?cevschia Iana (F.I.., fiica primilor doi reclaman?i ?i so?ia celui de-al treilea reclamant) mpreun? cu mama sa a cump?rat ciuperci de la K.S. ?i K.V. Ultimii le-au ar?tat un certificat de la laboratorul veterinar ?i sanitar de la marketul unde ?i vindeau ace?tia ciupercile, care confirma c? ciupercile erau comestibile. O zi mai trziu, F.I. a preg?tit cina pentru familie. Aproximativ la ora 4.10 diminea?a la 10 iulie 2001, ea a sim?it un disconfort n stomac ?i a fost internat? n spital n aceia?i zi.

Deoarece starea de s?n?tate a F.I. s-a nr?ut??it considerabil la 13 iulie 2001, dnsa a fost transportat? urgent la spitalul nr. 3 din Chi?in?u. n pofida tuturor eforturilor medicilor de a o salva, la 13 iulie 2001 ea a decedat la spital.

Investiga?ia decesului lui F.I. ?i procedurile penale

La 19 iulie 2001 Procuratura Tiraspol a intentat dou? dosare penale: mpotriva lui K.S. ?i K.V., de asemenea mpotriva expertului de la laboratorul local de expertiz?. Totu?i, la 31 mai 2012, ambele investiga?ii au fost ncetate. S-a constatat c? K.S. ?i K.V. nu au putut determina c? printre ciupercile pe care le vindeau erau ?i unele otr?vite, mai ales c? li s-a eliberat un certificat de laborator. n ceea ce prive?te expertul, vina acesteia era evident? din materialele dosarului, n particular faptul c? dnsa a utilizat metoda rudimentar? de verificare a ciupercilor prin vizualizare ?i prin fierberea acestora mpreun? cu altele, ad?ugnd o ceapa ca s? se observe schimbarea culorii apei. S-a constatat c? nici un laborator din RMN nu de?inea echipament necesar pentru a testa biochimic ciupercile. Totu?i, n virtutea legii cu privire la amnistie ea nu a mai fost urm?rit? penal.

n urm?torii ani reclaman?ii au formulat diferite plngeri autorit??ilor RMN, R. Moldova ?i Rusiei. Procuratura din RMN a redeschis procedurile penale mpotriva lui K.S. ?i K.V. ?i le-a ncetat de 3 ori. n cele din urm?, ei au fost sco?i de sub urm?rire penal? pentru expirarea termenului de atragere la r?spundere penal?.

La o dat? nespecificat?, urm?rirea penal? a fost extins? pentru trei oficiali de la Centrul de Igien? ?i Epidemologie, care au fost acuza?i de neglijen??, manifestnd lipsa de reac?ie prompt? la apelul urgent al Clinicii Republicane la 9 iulie 2011 ?i nu a preveni vnzarea ulterioar? a ciupercilor, de?i au avut timp s? o fac?.

La 14 mai 2009, Judec?toria Tiraspol i-a condamnat pe doi din trei oficiali pentru neglijen??. Totu?i, deoarece a expirat termenul de atragere la r?spundere penal?, oficialii au fost exonera?i de r?spundere.

n aceia?i zi, instan?a a adoptat o decizie n care a atras aten?ia administra?iei Centrului de Igien? ?i Epidemologie asupra faptului c? au constatat deficien?e n lucru menit de a preveni incidente similare ca ?i cazul lui F.I. n particular, a notat faptul c? prevederile legale vechi  cu privire la activitatea laboratoarelor sanitare ?i veterinare nu mai sunt aplicabile, iar noi prevederi nu au fost adoptat la data emiterii decizii date. n consecin??, acele laboratoare lucrau efectiv f?r? vreo baz? legal?, iar colaboratorii nu puteau fi tra?i la r?spundere dac? asemenea cazuri vor ap?rea pe viitor. Mai mult, acele laboratoare nu dispuneau de echipament de testare a calit??ii produselor alimentare.

La 30 iulie 2009 Curtea Suprem? a RMN a men?inut decizia din 14 mai 2009, re?innd acelea?i motive ca ?i instan?a inferioar?.

Reclaman?ii au ncercat s? ob?in? decizii par?ial casate de instan?ele na?ionale moldovene?ti, ns? ultimele au refuzat s? examineze pe motiv c? nu se pot pronun?a asupra solu?iilor adoptate de instan?ele RMN.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns statele respondente nu ?i-au ndeplinit obliga?iile pozitive n baza art. 2 CEDO de a ntreprinde toate m?surile de a presa autorit??ile RMN s? protejeze drepul lui F.I. la via?? ?i de a investiga decesul acesteia. n rezultat, autorit??ile RMN nu au creat un cadru de a preveni efectiv riscul de via?? al consumatorilor, evitnd s? creeze un sistem de alerte de urgen?? ?i de a crea un protocol al alimentelor otr?vitoare ce pun via?a n pericol, precum ?i a instrui prompt colaboratorii autorit??ilor abilitate de eliberare a certificatelor de calitate. De asemene, ei s-au plns c?, n cazul lor specific, medicii nu au transportat-o pe F.I. imediat la un alt spital, chiar dac? ?tiau c? spitalul din localitate nu era echipat adecvat, iar autorit??ile nu au efectuat o anchet? efectiv? a decesului s?u.

De asemenea, ei s-au plns de violarea art. 6 1 CEDO deoarece instan?ele care au examinat cauza nu erau create n baza legisla?iei Republicii Moldova ?i nu erau independente ?i impar?iale, c? nu exista un drept de ataca cu recurs,ci numai cu recurs n anulare, c? procedurile le-au nc?lcat dreptul la egalitatea armelor ?i la accesul la materialele cauzei, c? nu erau informa?i despre cursul anchetei.

n continuare ai s-au plns n baza art. 13 CEDO c? nu au dispus de remedii eficiente n ceea ce prive?te plngerile n baza art. 2 ?i 6 CEDO, n particular, avnd n vedere faptul c? nu au putut ataca deciziile adoptate de autorit??ile RMN n fa?a autorit??ilor statelor respondente.

Reclaman?ii sa-u plns de violarea art. 14 coroborat cu art. 6 CEDO c? drepturile lor procedurale, ca ?i persoane rezidente n RMN, nu sunt garantate la acela?i nivel ca ?i a acelor persoane care locuiesc n Republica Moldova, Rusia sau Ucraina.

n final, ei s-au plns de violarea art. 17 CEDO, deoarece statele respondente au ac?ionat ntr-o manier? preponderent? de nc?lcare a drepturile sale garantate de Conven?ie aplicnd excesiv for?a ?i ingerin?a n suveranitatea Republicii Moldova, ceea ce a rezultat n crearea unui vacuum n cadrul protec?iei drepturile garantate de CEDO pe teritoriul controlat de RMN.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Reclaman?ii cad sub jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Federa?iei Ruse n sensul art. 1 CEDO a?a cum este interpretat de Curte, inter alia, n cauzele Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (Nr. 48787/99, CEDO, 2004-VII) ?i Catan ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06, 102-103, 19 octombrie 2012), avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

Faptele prezentei cauze denot? o violare a art. 2 CEDO? n particular:

a existat o investiga?ie eficient? a decesului lui F.I.? au existat prelungiri neautorizate ale investiga?iei ?i acestea au rezultat n impunitatea efectiv? a celor eventual responsabili de decesul lui F.I.? au fost reclaman?ii suficient implica?i n anchet?, informa?i despre cursul derul?rii acesteia?

?i-au exonerat autorit??ile obliga?iile sale pozitive de a ntreprinde asemenea m?suri – dac? legisla?ia sau n ceea ce prive?te implementarea regulilor aplicabile – de a reduce rezonabil riscul s?n?t??ii publice mpotriva alimenta?iei otr?vitoare?

A existat o violare a art. 13 n coroborare cu art. 2 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre S. Popovschii, membru al NGO Asisten?a pentru o Justi?ie Efectiv? din Tiraspol.

***

n cauza Dub c. Moldovei, reclamantul este Vitalie Dub.

A. Decesul fratelui reclamantului

La 27 octombrie 2007 aproximativ la ora 23.00, fratele reclamantului, la vrsta de 22 ani,  avut o disput? cu  un ter? n fa?a unui bar din Ocni?a. n timpul cer?ii, trei poli?i?ti au intervenit pentru a pune cap?t conflictului. A izbucnit o disput? dintre fratele reclamantului ?i unul din poli?i?ti, V.L. Potrivit declara?iilor a doi martori, V.L. a f?cut uz de arma sa ?i l-a r?nit pe fratele reclamantului. Acei trei poli?i?ti l-au b?tut ulterior pe reclamant. Mai trziu, l-au mbarcat n ma?in? ?i l-au luat cu ei.

Aproximativ dup? 40 minute de la eveniment, doi civili au dus corpul fratelui reclamantului la spital. Ei au declarat c? l-au g?sit mpu?cat pe marginea drumului, unde ace?tia locuiesc n apropiere. Potrivit acestora, dnsul a decedat n drum spre spital.

La 27 octombrie 2007 la ora 23.55, colaboratorii spitalului au constatat decesul victimei.

Conform certificatului de constatare a decesului din 28 octombrie 2007, fratele reclamantului a cedat unui ?oc hemoragic n urma mpu?c?turii din arm? n zona toracic? a abdomenului.

Reclamantul a furnizat poze ale cadavrului fratelui s?u ar?tnd multiple echimoze pe corpul acestuia.

La 28 octombrie 2007, procuratura raionului Ocni?a a pornit o urm?rire penal? pentru exces de putere soldat cu urm?ri grave.

la 12 octombrie 2009, procurorul a dispus printr-o ordonan?? ncetarea urm?ririi penale p emotiv c? faptele lui V.L. nu ntrunesc elementele infrac?iunii. Reclamantul a contestat ordonan?a.

La 15 februarie 2010, procurorul interimar al Procuraturii ocni?a a anulat ordonan?a de ncetare a urm?ririi penale, notnd c? ncetarea urm?ririi este prematur? ?i c? necesit? de efectuat alte ac?iuni de urm?rire penal?.

A la o dat? nespecificat?, procuratura a trimis cauza n judecat?.

Potrivit rechizitoriului, procurorul a precizat urm?toare versiune a faptelor. Pn? la interven?ia de a pune cap?t cer?ii din fa?a barului, V.L. l-a mbarcat cu for?a pe fratele reclamantului n ma?in? pentru a fi transportat la sectorul de poli?ie. Atunci, ultimul a s?rit din ma?in? din mers ncercnd s? fug?. V.L. a ncercat s?-l ratrapeze, ns? a fost atacat de fratele reclamantului cu o ?ipc?. V.L. vrnd s? se r?zbune, ntr-o manier? dispropor?ionat? l-a mpu?cat mortal pe fratele reclamantului cu arma.

Faza judiciar? a procesului penal contra lui V.L.

Potrivit unei decizii din 16 iunie 2011, judec?toria Briceni a decis s? claseze dosarul mpotriva lui V.L. pe motiv c? exist? deja o ordonan?? de clasare n vigoare, ceea ce ar exclude procedura de mai departe. Procurorul ?i reclamantul au formulat un apel.

La 30 noiembrie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut solu?ia primei instan?e, preciznd c? anularea ordonan?ei de clasare neatacate este contrar? principiului non bis in idem.

La 22 mai 2012 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia instan?ei de apel ?i a dispus rejudecarea cauzei, notnd c? dreptul intern oblig? procurorul ierarhic superior s? anuleze o ordonan?? ilegal? ?i c? principiul non bis in idem nu este relevant spe?ei.

Procesul este pendinte pe rolul Cur?ii de Apel B?l?i.

n fa?a Cur?ii invocnd art. 2 ?i 3 CEDO, reclamantul s-a plns de decesul fratelui s?u ?u de relele tratamente la care a fost supus de poli?i?ti. De asemenea, el s-a plns de absen?a unei anchete efective. Invocnd violarea art. 34 CEDO, reclamantul s-a plns c? nu a avut acces la materialele dosarului pe timpul derul?rii anchetei penale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost violat dreptul fratelui reclamantului la via??, prev?zut de art. 2 CEDO? n particular, decesul fratelui a fost rezultatul aplic?rii for?ei, n sensul 2 a acestei dispozi?ii?

Avnd n vedere protec?ia procedural? a dreptului la via?? ( a se vedea 104 a cauzei Salman c. Turciei, nr. 21986/93, CEDO 2000-VII), ancheta din spe?? petrecut? de autorit??ile na?ionale, a satisf?cut exigen?ele art. 2 CEDO?

A fost supus fratele reclamantului, contrar art. 3 CEDO, tratamentelor inumane ?i degradante?

Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante ( a se vedea 131 a cauzei Labita c. Italiei, nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), ancheta din spe?? petrecut? de autorit??ile interne a satisf?cut exigen?ele art. 3 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Tocarenco c. Moldovei, reclamanta Iulia Tocarenco este c?s?torit? ?i are un copil n?scut la 24 ianuarie 2012. Pn? la na?terea fiului, familia s-a instalat cu traiul n casa socrilor reclamantei. La 30 iunie 2012, potrivit reclamantei, socrul ar fi b?tut-o cauzndu-i leziuni corporale u?oare. n aceea?i zi, ea a fost alungat? din acea cas?. Dup? acel eveniment, concubinul s?u T.A. ?i p?rin?ii s?i nu i permit s?-?i viziteze copilul.

Reclamanta a depus mai multe plngeri al poli?ie, la procuratur?, organului de protec?ie a drepturilor copilului precum ?i instan?elor na?ionale.

n rezultat, T.A. a primit un avertisment din partea poli?iei s?-i permit? reclamantei s?-?i vad? copilul. El a fost de asemenea amendat cu 6 EUR.

Plngerile la procuratur? n ceea ce prive?te restric?ia impus? de tat? ca reclamanta s?-?i vad? copilul a fost respins?, procurorii considernd c? este vorba despre un litigiu civil.

La 4 iulie 2012, reclamanta a depus la procuratur? o plngere c? a fost supus? relelor tratamente de c?tre socrul acesteia. Procuratura a efectuat o investiga?ie ?i a analizat un certificat medical prezentat de c?tre reclamant?, care atesta prezen?a unei echimoze pe bra?. Totu?i, n absen?a altor probe, a fost clasat? cauza, deoarece nu a putut fi identificat vinovatul.

Reclamanta a formulat un recurs mpotriva ordonan?ei procurorului.

La 22 noiembrie 2012, organul de tutel? a emis un aviz potrivit c?ruia, avnd n vedere vrsta copilului, ar trebui s? locuiasc? cu mama. Acel aviz con?inea ?i orarul vizitelor, care nu a fost respectat de c?tre T.A.

La 13 decembrie 2012, reclamanta a depus o cerere de divor? ?i de stabilire a domiciliului copilului cu mama. La 30 octombrie 2012, judec?toria Botanica a respins printr-o ncheiere fixarea imediat? a domiciliului copilului cu mama pn? la solu?ionarea cauzei n fond. Cauza este nc? pendinte n fa?a instan?ei de fond. Pn? n prezent, reclamanta nu ?i-a v?zut copilul.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 3 CEDO, reclamanta s-a plns de pasivitatea autorit??ilor moldovene?ti de a ancheta relele tratamente la care a fost supus?.

Invocnd art. 8 CEDO, reclamanta s-a plns de ineficien?a autorit??ilor moldovene?ti, care nu a ntreprins eforturile necesare de a reuni cu reclamanta cu fiul.

Invocnd art. 13 CEDO, reclamanta s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv pentru a-?i putea formula plngerea de nc?lcare a art. 8 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o nc?lcare a dreptului reclamantei a respectul vie?ii sale private ?i de familie, n sensul art. 8 1 CEDO, ceea ce a cauzat alega?ia de omisiune a autorit??ilor moldovene?ti de a ntreprinde toate eforturile necesare a o reuni cu fiul s?u?

A dispus reclamanta, conform art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv pentru a-?i putea formula plngerea sa de nc?lcare a art. 8 CEDO?

***

n cauza Rezanov c. Moldovei, reclamantul este Andrei Rezanov, locuitor al or.Bender. Acesta a fost re?inut la 11 aprilie 2009 de colaboratorii mili?iei din Bender, fiind acuzat de realizarea ilegal? a substan?elor narcotice unei persoane ?i p?strarea ilegal? a cartu?elor, armei de foc. Reclamantul a fost plasat n izolatorul din Bender, pe o perioad? de 42 de zile.

Conform declara?iilor reclamantului, celula n care a fost de?inut n izolator era o camer? de subsol, f?r? lumina zilei, f?r? ventila?ie, sistemul de ap? ?i canalizare nu erau echipate elementar, lipsea aerul curat, persistau mirosuri n?ep?toare. De asemenea, persista un nivel foarte nalt de umezeal?, viceul n celul? era unul improvizat, lipsea orice tip de dezinfec?ie. Podeaua era din beton, f?r? nici un a?ternut, nu existau nici solu?ii de igien?.

La 22 mai 2009, reclamantul a fost etapat n izolatorul de urm?rire penal? nr.3 de la Tiraspol, iar la 12 mai 2010 n nchisoarea nr.1 de la Hlinaia, unde condi?iile de deten?ie, la fel, erau insuportabile. La 12 mai 2010, judec?toria or. Bender l-a condamnat la 15 ani de nchisoare cu confiscarea averii. Recursul declarat de reclamant ?i de ap?r?torul s?u a fost respins la 6 iulie 2010 de c?tre judec?toria suprem? a RMN de la Tiraspol. Conform sentin?ei emise, Rezanov urmeaz? a fi de?inut n asemenea condi?ii derizorii pn? n anul 2025.

La 30 mai 2011, mama reclamantului a adresat o plngere c?tre Procuratura General? a Federa?iei Ruse ?i cea a R.Moldova solicitnd atragerea la r?spundere penal? a persoanelor care l-au privat de libertate pe feciorul ei. Procuratura General? a RM a expediat-o c?tre Procuratura mun. Bender invocnd drept motiv faptul c? nu ar fi competent? s? examineze plngerea dat?. La 27 iunie 2011, acesta din urm?, a dispus pornirea urm?ririi penale, ns? la 16 septembrie 2011 s-a decis suspendarea acesteia, n leg?tur? cu faptul c? persoana care poate fi pus? sub nvinuire nu poate fi identificat?.

La 8 decembrie 2011, judec?torul de instruc?ie a constatat c? organul de urm?rire penal? nu a efectuat toate m?surile operative de investiga?ie. Astfel, a dispus admiterea plngerii ?i anularea ordonan?ei de suspendare din 16 septembrie 2011, oblignd organul de urm?rire penal? s? desf??oare o cercetare suplimentar?. Din 8 decembrie 2011, careva ac?iuni de urm?rire penal? nu au avut loc.

n fa?a CtEDO reclamantul pretinde nc?lcarea art.3 din Conven?ia European?, aplicarea relelor tratamente din partea poli?iei, deten?ia n condi?ii inumane ?i degradante, lipsa asisten?ei medicale n perioada de deten?ie, dar ?i incapacitatea de a investiga eficient plngerea lor cu privire la relele tratamente. De asemenea, reclamantul sus?ine c? nu a avut un recurs efectiv n fa?a unei autorit??i na?ionale pentru a invoca violarea art.3 al Conven?iei ?i pretind n continuare violarea art.13 din Conven?ia European?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze, intr? reclamantul n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Rusiei n sensul art. 1 CEDO a?a cum a fost interpretat? de Curte, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 48787/99)?

A existat o violare a art. 3 CEDO? n particular, a fost de?inut reclamantul n condi?ii inumane ?i/sau degradante?

Relev? circumstan?ele prezentei cauze o violare a art. 5 CEDO? n particular, a fost arestarea reclaman?ilor de c?tre autorit??ile RMN legal? n sensul art. 5 1 CEDO?

A dispus reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile n baza art. 3 ?i 5 CEDO, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postica, P. Postica, N. Hriplivi ?i A. Zubco, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Stomatii c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul este Alexandru Stomatii. La 29 iunie 2009 reclamantul contrar voin?ei sale a fost ncorporat n structurile paramilitare ilegale din regiunea transnistrean? a R.Moldova. Ini?ial a fost dus n or. Bender, ulterior n decembrie 2009 a fost transferat ntr-o unitate militar? din r. Rbni?a.

La aceast? presupus? unitate, Alexandru Stomatii a avut probleme cu unii din superiori, fiind amenin?at cu moartea. Din aceste motive mama lui Alexandru (reclamanta) s-a adresat ,,comandantului militar,, din r. Rbni?a ?i a ob?inut transferarea fiului s?u la ,,unitatea militar?,, din r. Camenca.

La 23 mai 2010, reclamanta a fost telefonat? de ,,comandantul unit??ii militare,, care i-a comunicat c? fiul s?u a fost g?sit mort. Ulterior a aflat c? decesul a fost provocat de dou? mpu?c?turi una n regiunea gtului ?i a doua n regiunea antebra?ului drept. Imediat dup? incident reprezentan?i ai administra?iei regionale au lansat versiunea oficial? de suicid a lui Alexandru Stomatii.

La 02.06.2010 sora defunctului ?i fiica reclamantei – Oxana Parfentieva, a depus o plngere n adresa liderului administra?iei regionale (I. Smirnov) prin care a comunicat despre fapta ce a avut loc, declarnd c? este un omor ?i c? versiunea Procuraturii de suicid a fost dat? nainte de fi f?cut? o expertiz? n acest sens.

F?r? a cunoa?te despre cercetarea ce a fost pornit? de ,,procuratura militar?,, local?, la 07.06.2010 reclamanta a depus o cerere c?tre ,,procuratura,, r. Rbni?a prin care a solicitat pornirea urm?rii penale pe faptul omorului inten?ionat a fiului s?u. n aceia?i dat? reclamanta a aflat din pres? c? dosarul penal intentat cu privire la determinarea la sinucidere a fiului a fost recalificat n o alt? infrac?iune ?i anume cauzarea mor?ii din neaten?ie.

Avnd n vedere dubiile ce au ap?rut la reclamant? n leg?tur? cu examinarea acestei cauze, ?innd cont de inten?ia ,,anchetatorilor,, locali de a mu?amaliza cauza decesului, la data de 15.06.2010 reclamanta a adresat o plngere c?tre mai multe autorit??i centrale ale statului, n special Pre?edintelui R.Moldova, Procurorului General al R.Moldova, Guvernului R.Moldova, Avocatului Parlamentar, misiunilor diplomatice din Moldova, inclusiv ?i Ambasadei Federa?iei Ruse.

Autorit??ile Republicii Moldova nu au intervenit ?i nu au avut atitudine sau reac?ie fa?? de problema reclamantei. Doar o singur? dat? reclamanta a fost chemat? la Procuratura r. Rezina unde a discutat cu un procuror care i-a comunicat despre faptul c? va primi un r?spuns de la Procuratura General? ca urmare a depunerii plngerii n adresa Procuraturii Generale ?i Pre?edin?iei. Autorit??ile ?i Ambasada Federa?iei Ruse, de asemenea, a ignorat cazul ?i situa?ia descris?.

 n fa?a CtEDO reclamantul pretinde nc?lcarea art.2 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, n leg?tur? cu dreptul la via??, art.13 n leg?tur? cu lipsa unui remediu efectiv la nivel na?ional n leg?tur? cu viol?rile art.2, 3, 4 si 5 al CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze, intr? reclamantul n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Rusiei?

A existat o violare a art. 2 CEDO?

Avnd n vedere protec?ia procedural? a dreptului la via??, au fost satisf?cute exigen?ele art. 2 CEDO?

A dispus reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postica, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Berzan c. Moldovei ?i Rusiei, la 22 mai 2008, ?tefan Berzan, n acel timp angajat al MAI a fost r?pit de c?tre a?a-numitele organe de mili?ie din regiunea transnistrean? cu suportul poli?i?tilor din satul Doro?caia. Reclamantul a fost invitat la sec?ia de poli?ie din satul Doro?caia, iar ulterior escortat de colaboratorii de poli?ie la sec?ia de mili?ie ilegal? din or.Grigoriopol unde a fost predat acestora. n regiunea transnistrean? reclamantul a fost nvinuit de s?vr?irea infrac?iunii de punere n circula?ie a banilor fal?i, fiind aten?ionat c? va fi eliberat numai n cazul n care el va face declara?ii auto-incriminatoare.

La 11 august 2008, a fost condamnat la 5 ani de nchisoare cu suspendarea execut?rii pedepsei, respectiv eliberat. Respectiv reclamantul a fost de?inut ilegal pe parcursul a 82 zile. Dup? eliberarea din deten?ia ilegal?, reclamantul a fost concediat din MAI, deoarece angajatorul a interpretat condamnarea de c?tre judec?toria local? ilegal? ca fiind antecedent penal ?i respectiv temei de reziliere a contractului de munc?.

n fa?a CtEDO reclamantul pretinde nc?lcarea art. 5 CEDO, in leg?tura cu violarea drepturilor la libertatea individual?. De asemenea, reclamantul sus?ine c? nu a beneficiat de dreptul la un recurs efectiv n fa?a unei autorit??i na?ionale pentru a invoca violarea dreptului la libertate ?i siguran??.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze, intr? reclamantul n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Rusiei n sensul art. 1 CEDO a?a cum a fost interpretat? de Curte, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 48787/99)?

Relev? circumstan?ele prezentei cauze o violare a art. 5 CEDO? n particular, a fost arestarea reclaman?ilor de c?tre autorit??ile RMN legal? n sensul art. 5 1 CEDO?

A dispus reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile n baza art. 5 CEDO, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre P. Postica, avocat din Chi?in?u.