Hot?rrea Eremia ?i al?ii c. Moldovei

28 05 2013

n aceast? cauz? reclamantele, Lilia Eremia, Doina Eremia ?i Mariana Eremia, sunt n?scute n 1973, 1995 ?i 1997, ?i locuiesc n V?lcine?.

Prima reclamant? este c?s?torit? cu un ofi?er de poli?ie (A). A doua ?i a treia reclamant? sunt fiicele lor. Potrivit reclamantelor, A. deseori venea acas? n stare de ebrietate, ?i agresa prima reclamant?, uneori n prezen?a fiicelor sale. n luna iulie 2010 prima reclamant? a depus a cerere de divor?, dup? care, A. a devenit mai violent, lovind ?i insultnd pe prima reclamant? ?i pe fiicele sale. Pe 18 septembrie 2010 A. a fost sanc?ionat administrativ de c?tre instan?a de judecat?. Pe 30 septembrie 2010 A. a fost avertizat de c?tre Ministerul Afacerilor Interne s?-?i nceteze comportamentul s?u violent.

La data de 5 noiembrie 2010 A. a venit acas? beat ?i a b?tut-o pe prima reclamant?. La data de 6 noiembrie 2010 prima reclamant? a depus o plngere la procuratur?.

La data de 11 noiembrie 2010 A. iar??i a lovit-o pe prima reclamant? n prezen?a fiicelor sale. El a procedat n acela?i mod la data de 12 noiembrie 2010, aceasta sufocndu-se, dup? care ea (prima reclamant?) ?i-a pierdut vocea pentru o zi ?i jum?tate.

La data de 29 noiembrie 2010, avocatul primei reclamante a solicitat Judec?toriei C?l?ra?i s? aplice o m?sur? preventiv? fa?? de A. La data de 9 decembrie 2010 A. a fost obligat s? p?r?seasc? casa n care locuia mpreun? cu reclamanta pe un termen de 90 de zile ?i i s-a interzis s? se apropie de reclamante la o distan?? de 500 m. ?i s? le contacteze. Avocatul a informat poli?ia, procuratura ?i autoritatea pentru protec?ia social? despre ncheierea judec?toreasc? privind aplicarea m?surii preventive respective.

La data de 10 decembrie 2010, Comisariatul de poli?ie din C?l?ra?i a pus n aplicare ncheierea judec?toreasc? emis? la data de 9 Decembrie 2010.

La data de 14 decembrie 2010 A. a fost avertizat de c?tre Comisariatul de poli?ie din C?l?ra?i s?-?i nceteze comportamentul violent, fiind confirmat n scris faptul aducerii la cuno?tin?a lui A. a ncheierii judec?tore?ti emis? pe data de 9 Decembrie 2010. La fel, poli?ia local? a confirmat c? A. a p?r?sit casa n care locuia cu familia sa, ?i a trecut cu traiul ntr-o cl?dire care se afl? n proprietatea autorit??ii publice locale.

La data de 16 decembrie 2010, A. observnd-o pe prima reclamant? n strad? a urm?rit-o, a insultat-o ?i ncercnd s? o opreasc?. La fel A. a continuat s? procedeze n acela?i mod ntr-un magazin n care reclamanta a ncercat s? se refugieze.

La data de 19 decembrie 2010 A. a intrat n casa n care locuia familia lui, nc?lcnd restric?iile impuse prin ncheierea judec?toreasc? respectiv?. El a lovit-o ?i a insultat-o pe prima reclamant?. La data de 23 decembrie 2010, prima reclamant? s-a plns la poli?ie privind incidentele ap?rute pe 16 ?i 19 decembrie. Majoritatea plngerilor depuse la diferite autorit??i competente au fost transmise procuraturii C?l?ra?i.

La data de 10 ianuarie 2011 reclamantele au fost invitate la comisariatul de poli?ie s? depun? declara?ii ntru sus?inerea plngerilor lor mpotriva lui A. n ceea ce prive?te prima reclamant?, ea a fost nevoit? s?-?i retrag? plngerea, deoarece antecedentele penale ?i pierderea locului de munc? a so?ului s?u s-ar fi reflectat negativ asupra educa?iei fiicelor lor ?i asupra perspectivelor carierei. O alt? ntlnire, de aceast? dat? mpreun? cu A. a fost stabilit? pe 11 ianuarie 2011. Pe parcursul acestei ntlniri prima reclamant? ?i-a exprimat dorin?a de a divor?a ?i ea a sus?inut c? nu a dorit s?-i cauzeze probleme so?ului s?u.

La data de 13 ianuarie 2011, A. a mers la casa familiei lui, violnd restric?iile impuse prin ncheierea judec?toreasc? respectiv?. De asemenea, el a lovit-o ?i a insultat-o pe prima reclamant?, simulnd strangularea ei, ?i amenin?nd-o ca o va omor pe ea ?i pe m?tu?a ei dac? prima reclamant? va continua s? depun? plngeri mpotriva lui. La data de 14 ianuarie 2011, medicul a depistat leziuni pe gtul reclamantei.

La data de 17 ianuarie 2011 a fost pornit? urm?rirea penal? mpotriva lui A.

 n fa?a Cur?ii reclamantele s-au plns, n temeiul art. 3 al Conven?iei, de faptul c? autorit??ile au fost inactive n vederea protej?rii mpotriva violen?ei domestice ?i atragerii la r?spundere a f?ptuitorului. De asemenea s-au plns, n temeiul art. 14 al Conven?iei combinat cu art. 8 ?i art. 3, c? autorit??ile au e?uat s? aplice legisla?ia na?ional?, menit? s? protejeze victimele violen?ei domestice, datorit? unor idei preconcepute referitor la rolul femeii n familie. n final, ele s-au plns, n temeiul art. 17 al Conven?iei, c? din cauza refuzului de a aplica legisla?ia na?ional? ntru protejarea reclamantelor mpotriva violen?ei domestice, autorit??ile distrug deliberat drepturile garantate de Conven?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 3 din Conven?ie, n privin?a primului reclamant, prin omisiunea de a-?i onora obliga?iile pozitive corespunz?toare. Ea a notat c? la 09 decembrie 2010 instan?ele na?ionale au decis c? situa?ia a fost suficient de serioas? pentru a elibera o ordonan?? de protec?ie n privin?a lui Lilia Eremia. De asemenea, ea a constatat c? frica de viitoarele agresiuni au fost suficient de grave pentru a-i cauza suferin?? ?i anxietate atingnd plafonul tratamentului inuman n sensul Articolului 3.

n particular, ea a subliniat c? obliga?iile pozitive potrivit Articolului 3 includ, pe de o parte, elaborarea unor prevederi legale cu scopul de a preveni ?i pedepsi relele tratamente de c?tre persoanele particulare, ?i, pe de alt? parte, cnd sunt con?tiente de un pericol iminent a relelor tratamente din partea unei persoane identificate  sau dac? relele tratamente deja au avut loc, s? aplice prevederile corespunz?toare n practic?, astfel oferind protec?ie victimelor ?i pedepsind persoanele responsabile.

Curtea a notat existen?a n legisla?ia na?ional? a sanc?iunilor penale pentru comiterea actelor de violen?? mpotriva membrilor propriei familii. Mai mult dect att, legisla?ia prevede m?suri de protec?ie pentru victimele violen?ei domestice, de asemenea, sanc?iuni pentru persoanele care nu se conformeaz? deciziilor judec?tore?ti.

n continuare Curtea a considerat c? autorit??ile au fost con?tiente de comportamentul violent al lui A., care a devenit nc? mai evident dup? adoptarea ordonan?ei din 09 decembrie 2010. n particular, n pofida prevederile explicite a ordonan?ei, la 19 decembrie 2010 A. s-a ntors n locuin?a reclaman?ilor. De?i Guvernul a sus?inut c? aceasta s-a ntmplat gra?ie acordului primului reclamant, nu au fost prezentate n acest sens. n orice caz, este evident c? primul reclamant s-a plns imediat autorit??ilor despre nc?lcarea ordonan?ei, prin agresarea acesteia ?i intrarea n locuin?? f?r? acordul acesteia.

De?i autorit??ile nu au reac?ionat suficient de rapid, Curtea a notat c? ele nu au r?mas n totalitate pasive din moment ce A. a fost amendat ?i a primit un avertisment formal. Totu?i, nici una din m?suri nu a fost eficient? ?i, n pofida repetatelor nc?lc?ri a ordonan?ei din partea lui A., el a continuat s?-?i exercite func?ia de ofi?er de poli?ie, f?r? a fi luat? vreo m?sur? pentru a asigura siguran?a reclaman?ilor. Lipsa ac?iunilor decisive din partea autorit??ilor a mai mult mai frustrant?, avnd n vedere c? A. a fost ofi?er de poli?ie, cerin?ele profesionale a c?ruia includeau protec?ia drepturilor altora, prevenirea criminalit??ii ?i protec?ia ordinii de drept.

n final Curtea a constatat ca neclar faptul c? procurorul a constatat c? A. nu prezint? pericol pentru societate ?i de ce a suspendat condi?ionat investiga?iile mpotriva acestuia de?i instan?ele judec?tore?ti au prelungit ordonan?a de protec?ie pe motiv c? acesta a reprezentant un risc substan?ial pentru so?ia sa. n consecin??, suspendarea a avut ca efect exonerarea de la r?spundere penal? a lui A. ?i nu prevenirea de la comiterea altor acte de violen??.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 8 din Conven?ie, n privin?a celui de al doilea ?i al treilea reclamant, autorit??ile neconformndu-se obliga?iilor sale pozitive.

Ea a notat c?, n primul rnd, dup? cum a fost recunoscut de c?tre instan?ele na?ionale copii au fost afecta?i psihologic gra?ie violen?ei repetate asupra mamei sale n locuin?a acestora, constituind astfel o ingerin?? n drepturile garantate de Articolul 8.

n al doilea rnd, autorit??ile au fost con?tiente de ingerin??, dar nu au luat toate m?surile rezonabile pentru a le proteja. Curtea a notat c? ordonan?a din 09 decembrie 2010 i-a interzis lui A. nu doar s? contacteze, insulte sau s? maltrateze pentru Lilia Eremia, dar ?i copii acesteia. Dna Eremia ca copii s?i s? fie recunoscu?i oficial ca victimele violen?ei domestice, din perspectiva urm?ririi penale mpotriva lui A. n final, reclaman?ii s-au plns c?, pe durata unei vizite n locuin?a respectiv?, A. nu doar a agresat-o pe so?ia sa, dar ?i a abuzat verbal pe una din fiice.

Corespunz?tor, autorit??ile au fost con?tiente de nc?lcarea de c?tre A. a ordonan?ei de protec?ie ?i de asemenea ?i de comportamentul acestuia n privin?a reclamantei ?i a efectelor asupra copiilor. Totu?i, ac?iunile au fost minore sau au lipsite pentru a preveni acest comportament. Din contra, n pofida unor atacuri grave n 2011 A. a fost eliberat de orice r?spundere penal?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 14 din Conven?ie, n conjunc?ie cu articolul 3, reiternd c? omisiunea statului de a solu?iona chestiunea violen?ei a determinat repetarea acesteia, care s-a reflectat ntr-o atitudine discriminatorie a Dnei Eremia ca femeie.

n spe??, Dna Eremia a fost supus? n mod repetat violen?ei din partea so?ului, de?i autorit??ile au fost con?tiente de situa?ia respectiv?. Totu?i, ei au refuzat s? decid? asupra divor?ului n mod urgent. Ea a pretins c? a fost presat? de poli?ie s? retrag? plngerile sale. n continuare, autorit??ile sociale au recunoscut c? ei nu s-au conformat ordonan?ei pn? n 15 martie 2011 gra?ie unei erori. De asemenea, se pretinde c? ei au insultat-o pe Dna Eremia, sugerndu-i mp?care, ?i spunndu-i c? ea nu este prima femeie ?i nu ultima care este b?tut? de so?. n final, de?i a recunoscut c? a b?tut so?ia sa, A. de fapt a fost exonerat de orice r?spundere.

Reclaman?ii a solicitat EUR 30,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 10,613.5 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,150 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

 Reclaman?ii au fost reprezentate n fa?a Cur?ii de c?tre D. Str?isteanu, avocat n Chi?in?u.