Hot?rrea Be?liu c. Moldovei

09 07 2013

La 09 iulie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Be?liu c. Moldovei (cererea nr. 28178/10).

n aceast? cauz? reclamanta este Svetlana Be?liu n?scut? n 1976, din Chi?in?u.

La data de 07 februarie 2007 procuratura a ini?iat o procedur? penal? mpotriva reclamantei pentru samovolnicie. La data de 25 aprilie 2008 procuratura a emis o ordonan?? de ncetare pe motivul c? faptele incriminate reclamantei poart? caracter civil.

Partea v?t?mat? a contestat n fa?a judec?torului de instruc?ie ordonan?a din 25 aprilie 2008. La data de 25 iunie 2009 judec?torul de instruc?ie a respins plngerea p?r?ii v?t?mate.

La data de 17 iulie 2009 partea v?t?mat? a naintat Cur?ii Supreme de Justi?ie un recurs n anulare la hot?rrea judec?torului de instruc?ie din 25 iunie 2009.

La data de 26 ianuarie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea atacat? ?i a trimis cauza la rejudecare judec?torului de instruc?ie.

La data de 10 iunie 2011 procuratura o emis, din nou, ordonan?? de ncetare a procedurii penale mpotriva reclamantei.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul art. 6 al Conven?iei, c? prin anularea hot?rrii definitive favorabile a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice. De asemenea, reclamanta s-a plns, n temeiul art. 6 ?i 13 al Conven?iei, de durata excesiv? a procedurilor penale mpotriva sa.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 6 din Conven?ie, re?innd c? reclamanta a avut hot?rre judec?toreasc? definitiv? favorabil?, care a fost anulat? n urma admiterii recursului n anulare. Ea a observat c? motivul ce a justificat anularea hot?rrii din 26 iunie 2009 a fost pretinsa ilegalitate. Cu toate acestea, de c?tre instan?a suprem? nu a fost furnizat? nici o explica?ie n partea pretinsei ilegalit??i, limitndu-se la reevaluarea constat?rilor judec?torului de instruc?ie.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? recursul n anulare din spe?? a fost, de fapt, un "apel deghizat", al c?rui scop a fost de a ob?ine o reexaminare a cazului. n concluzie, Curtea a constatat c? procesul ini?iat n urma recursului n anulare a fost folosit de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie ntr-o manier? incompatibil? cu principiul securit??ii juridice.

n ceea ce prive?te plngerea reclamantei privind durata excesiv? a procedurii penale, Curtea a considerat c? reclamanta nu a epuizat c?ile interne de recurs, deoarece nu s-a adresat instan?elor civile na?ionale pentru a solicita compensa?ii ?i c? aceast? plngere urmeaz? a fi respins? n baza art. 35 1 ?i 4 al Conven?iei.

Reclamanta a solicitat EUR 4,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,787.50 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,787.50 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre V. Gasitoi, avocat n Chi?in?u.