Hot?rrea Mudric c. Moldovei

16 07 2013

La 16 iulie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrile Mudric c. Moldovei (cererea nr. 74839/10) ?i Busuioc ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 61382/09).

***

n cauza Mudric c. Moldovei, reclamanta Lidia Mudric, cu o vrst? de 72 de ani, dup? divor?ul cu so?ul s?u, locuie?te n casa care i apar?ine att ei, ct ?i fostului so?.

Potrivit reclamantei, la data de 31 decembrie 2009, fostul ei so?, a p?truns n casa ei ?i a b?tut-o. El a procedat n acela?i mod la data de 19 februarie 2010, de atunci el s-a instalat permanent n casa reclamantei.

Reclamanta a ob?inut un raport medical, care confirma leziunile corporale cauzate. La data de 18 martie 2010 ea s-a plns la poli?ie ?i altor autorit??i. La fel ea s-a plns c? n pofida faptului c? poli?ia cuno?tea situa?ia dat?, nu a ntreprins nimic pentru a o proteja.

La data de 27 martie 2010, reclamanta din nou a fost b?tut? de c?tre fostul ei so?. La data de 30 martie 2010, reclamanta a fost informat? de autorit??i c? faptele care ea s-a plns s-au confirmat par?ial, ns? datorit? bolii psihice a fostului so?, acesta nu a putut fi sanc?ionat.

Autorit??ile au promis s? ia m?suri, iar la data de 22 iunie 2010 instan?a de judecat? a dispus evacuarea fostului so? al reclamantei ?i l-a obligat pe acesta s? stea departe de reclamant? ?i casa ei. ns?, aceast? hot?rre judec?toreasc? nu a fost executat?. La data de 17 iulie 2010 reclamanta iar??i a fost b?tut? de c?tre fostul ei so?. Ca r?spuns la noua plngere a reclamantei, instan?a de judecat? a emis o nou? hot?rre, similar? cu cea din 22 iunie 2010. La fel, aceast? hot?rre judec?toreasc? nu a fost executat?.

La data de 6 decembrie 2010, reclamanta iar??i a fost b?tut? de c?tre fostul ei so?. La data de 16 decembrie 2010 reclamanta a ob?inut a treia hot?rre judec?toreasc?, similar? cu celelalte dou? hot?rri judec?tore?ti emise anterior.

Pe parcursul perioadei relevante, reclamanta ?i avocatul ei au depus numeroase plngeri la comisariatul de poli?ie, procuratur?, ?i alte autorit??i, cernd protejarea reclamantei ?i pedepsirea fostului ei so?. La momentul depunerii prezentei cereri nici o m?sur? nu a fost luat? pentru a asigura c? fostul so? al reclamantei s? fie obligat s? urmeze un tratament a bolii sale.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns, n temeiul art. 3 al Conven?iei, de faptul c? autorit??ile au tolerat relele tratamente la care a fost supus? n casa sa, ?i c? au e?uat s? execute hot?rrile judec?tore?ti menite s? asigure protec?ia reclamantei. De asemenea, s-a plns n temeiul art. 14 combinat cu art. 3 ?i 8 al Conven?iei, n ceea ce prive?te discriminarea sa de c?tre autorit??i din cauza sexului ei, negnd dreptul ei de a tr?i o via?? f?r? violen??. n final, s-a plns n temeiul art. 17 al Conven?iei c? refuzul autorit??ilor de a-l sanc?iona pe fostul ei so?, ia permis s?-?i continue ac?iunile sale ilegale, ce a dus la distrugerea drepturilor reclamantei.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 3 din Conven?ie, notnd c? reclamanta avea vrsta de 72 de ani n perioada de referin??. Corespunz?tor, era vulnerabil? la atacurile lui A.M., care avea o istorie lung? a comportamentului violent mpotriva reclamantei. El a ntrat n casa reclamantei ?i a stat n ea mai mult de un an, avnd posibilitatea s? o maltrateze n orice timp ?i c? reclamanta fost nevoit s? caute refugiu la vecini. Ea a considerat c? bun?starea fizic? ?i psihic? a reclamantei a fost sub un risc eminent ?i suficient de serios pentru a impune ac?ionarea rapid? din partea autorit??ilor. Autorit??ile na?ionale au naintat trei capete de acuza?ii penale mpotriva lui A.M. Aceasta ar permite instan?elor s? ac?ioneze corespunz?tor, fie prin sanc?iuni penale, fie prin constatarea mboln?virii psihice ?i s? dispune tratament psihiatric.

Totu?i aceste ac?iuni au fost ineficiente, ceea ce a permis lui A.M. s? stea n casa reclamantei pentru mai mult de un an dup? naintarea plngerii acesteia. De?i autorit??ile au ini?iat urm?riri penale, a fost nevoie de aproximativ 6 luni pentru a ini?ia proceduri pentru p?trundere ?i 8 luni pentru a ini?ia proceduri viznd omisiunea de a se conforma ordonan?ei de protec?ie. Nu a fost ini?iat? nici o urm?rire penal? n privin?a violen?ei.

Mai mult de att, refuzul lui A.M.  de a se conforma ordonan?ei de protec?ie a fost att de evident ?i persistent, nct a fost nevoie de dou? ordonan?e n acest sens.

Este adev?rat c? A.M. a fost recunoscut ca persoan? bolnav? psihic. Totu?i, instan?ele puteau dispune tratament psihiatric mult mai devreme de nceperea urm?ririi penale. Nu a existat nici o explica?ie plauzibil? n acest sens.

Curtea a concluzionat c? modul n care autorit??ile au tratat cazul respectiv, n particular, amn?rile lungi ?i inexplicabile n executarea ordonan?ei de protec?ie ?i dispunerea tratamentului psihiatric n privin?a lui A.M., presupune o omisiune de a se onora obliga?iile pozitive corespunz?toare articolului 3 din Conven?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 14 n conjunc?ie cu articolul 3 din Conven?ie, observnd c? concursul circumstan?elor demonstreaz? clar c? ac?iunile autorit??ilor nu au fost o simpl? omisiune sau ntrziere n abordarea violen?ei mpotriva reclamantei, ci presupunea o tolerare repetativ? a unei asemenea violen?e ?i a reflectat o atitudine discriminatorie fa?? de o femeie. Constat?rile a Raportorului Special ONU n privin?a violen?ei mpotriva femeii, cauzele ?i consecin?ele acesteia, sus?in impresia c? autorit??ile nu aprecia n deplin?tate seriozitatea ?i ntinderea problemei violen?ei domestice ?i efectului s?u discriminatoriu asupra femeii.

n rest cererea  reclamantei a fost respins? ca inadmisibil?.

Reclamanta a solicitat EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 8,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,150 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre D. Str?isteanu, avocat n Chi?in?u.