Hot?rrea Gorea c. Moldovei (cererea nr. 6343/11)

23 07 2013

La 23 iulie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rrea Gorea c. Moldovei (cererea nr. 6343/11).

Reclamantul Mihail Gorea, la 15 iulie 2008 a fost vizitat la domiciliul s?u de trei ofi?eri de poli?ie care l-au ntrebat de locul afl?rii fiului s?u ?i au dorit s? perchezi?ioneze casa reclamantului. Cnd reclamantul a solicitat s?-i fie ar?tat mandatul care le permite o asemenea ac?iune, ofi?erii au nceput s?-l bat?, dup? ce, l-au nc?tu?at ?i l-au dus la sec?ia de poli?ie. La sec?ia de poli?ie a continuat maltratarea. Reclamantul a primit o lovitur? la cap, urmare a careia a cazut jos ?i a pierdut cuno?tin?a. Acesta s-a trezit ntr-o balt? de snge ?i a fost obligat s? cure?e podeaua. Reclamantul a fost eliberat din deten?ie cinci zile mai trziu.

La 23 iulie 2008 un medic legist a examinat reclamantul ?i a stabilit c? el avea zgrieturi ?i vn?t?i pe fa??, piept ?i pe piciorul drept. Medicul a concluzionat c? leziunile ar putut fi cauzate de lovituri cu un obiect contondent, cu o suprafa?? limitat?, eventual, n condi?iile descrise de reclamant, ?i nu au putut fi provocate de sine st?t?tor sau s? fie cauza unei c?deri.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o plngere mpotriva ofi?erilor de poli?ie care l-ar fi maltratat. Urm?rirea penal? pornit? n baza plngerii sale a fost ncetat? de c?tre Procuratur? din mai multe motive, dar de fiecare dat? instan?a de judecat? dispunea reluarea acesteia.

 n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul art. 3 CEDO de maltratarea de c?tre poli?ie ?i de omisiunea autorit??ilor na?ionale de a investiga eficient circumstan?ele maltrat?rii sale. De asemenea, reclamantul s-a plns n temeiul art. 6 CEDO de durata excesiv? a procedurilor penale.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 3 din Conven?ie, notnd c? la 15 iulie 2008 reclamantul a fost re?inut de poli?ie ?i la eliberarea sa au fost depistate leziuni pe corpul acestuia. Natura leziunilor este consistent? cu versiunea reclamantului n privin?a evenimentelor. Mai mult ca att, poli?i?tii acuza?i nu au negat cauzarea leziunilor, ns? au afirmat c? s-au produs n urma opunerii rezisten?ei de c?tre acesta. Totu?i aceast? versiune este inconsistent? cu constat?rile instan?elor na?ionale, care au achitat reclamantul n privin?a tuturor acuza?iilor de opunere a rezisten?ei. n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? este antrenat? responsabilitatea statului.

n continuare Curtea a notat c? investiga?ia asupra plngerii reclamantului ridic? serioase ngrijor?ri. n opinia Cur?ii, investiga?ia nu a fost de o complexitate deosebit? ?i aceasta a durat n fa?a instan?elor na?ionale aproape ?ase ani. Procuratura a fost foarte lent? n ini?ierea urm?ririi penale ?i a respins plngerea reclamantului de ?ase ori pe motive, care aparent s-au bazat pe o investiga?ie superficial?. Aparent procuratura s-a bazat exlusiv pe declara?iilor poli?i?tilor, f?r? a audia al?i martori sau a atrage aten?ia asupra expertizelor medicale. Doar n aprilie 2011, dup? trei ani de zile, procuratura a ini?iat urm?rirea penal? ?i a expediat dosarul n instan?a de judecat?. Situa?ia ns? nu s-a mbun?t??it n instan?a de judecat?, unde cauza a fost pendinte f?r? nici un progres. n aceste circumstan?e, Curtea nu a putut concluziona c? investiga?ia respectiv? a fost adecvat? sau suficient?.

Curtea a respins plngerea reclamantului n privin?a Articolului 6 din Conven?ie, reiternd c? Conven?ia nu garanteaz? dreptul de a continua procedurile penale mpotriva ter?ilor ?i c? Articolul 6 nu este aplicabil procedurilor privind ini?ierea urm?ririi penale mpotriva ter?ilor.

Reclamantul a solicitat EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Donic?, avocat din Chi?in?u.