Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei mai 2013 (continuare)

04 09 2013

Cererile: Pasa c. Moldovei (50473/11), Ciobanu c. Moldovei (62578/09), Soyma c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei (1203/05), Apcov c. Moldovei (13463/07) ?i Cazanbaev  c. Moldovei (32510/09).

***

n cauza Pasa c. Moldovei reclamantul, Iurie Pa?a, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1984 ?i locuie?te n B?l?i.

La 5 februarie 2011, la ora 13.30, autorit??ile l-au re?inut pentru 24 de ore pe reclamant sub acuza?ia de trafic de fiin?e umane.

La 8 februarie 2011, la ora 12.00, procurorul care conducea urm?rirea penal? l-a recunoscut pe reclamant n calitate de b?nuit. Potrivit reclamantului, procurorul l-a interogat pn? la ora 14.00. n aceea?i zi, procurorul a depus la judec?torul de instruc?ie cererea de aplicare a m?surii arestului preventiv.

Potrivit reclamantului, ?edin?a de judecat? n fa?a judec?torului de instruc?ie a durat pn? la ora 16.00.

Judec?torul de instruc?ie a dispus aplicarea m?surii arestului preventiv ?i a emis un mandat de arest pentru 30 de zile. n textul mandatului, judec?torul a indicat faptul c? respectivul document a fost emis la ora 13.20. Din faptele cauzei reiese c? reclamantul a primit o copie a acestuia la ora 15.50.

Reclamantul a atacat cu recurs ncheierea respectiv?. El a sus?inut ntre altele c? termenului de re?inere a expirat pe 8 februarie 2011, la ora 13.30 ?i c? ar fi trebuit s? fie eliberat deoarece nu exista niciun mandat de arest cu dat? anterioar?. El a subliniat c? mandatul de arest i-a fost nmnat la ora 15.50. Reclamantul s-a plns c? procurorul nu a prezentat ap?r?rii probele pe care se baza cererea lui de aplicare a arestului preventiv.

La 17 februarie 2011, Curtea de Apel B?l?i a respins recursul, nepronun?ndu-se asupra argumentelor invocate de reclamant. La 5 martie 2011, procurorul a solicitat prelungirea m?surii arestului preventiv. n aceea?i zi, judec?torul de instruc?ie a satisf?cut cererea, prelungind arestul preventiv cu nc? 30 de zile ?i notnd c? acestea expir? la 6 martie 2011, ora 13.30.

La o dat? necunoscut?, judec?torul de instruc?ie a emis o nou? ncheiere cu scopul corect?rii erorii, indicnd n aceasta c? arestul preventiv expir? la 6 aprilie 2011, la ora 13.30. Reclamantul a depus un recurs, sus?innd, ntre altele, c? nu are acces la materialele dosarului de urm?rire penal?.

La 16 martie 2011, Curtea de Apel B?l?i a admis recursul reclamantului ?i l-a eliberat imediat. Ea a constatat c? eroarea comis? de judec?torul de instruc?ie n privin?a datei expir?rii mandatului de arest preventiv nu a fost corectat? n conformitate cu procedura prev?zut?. Curtea de Apel a subliniat c? judec?torul de instruc?ie ar fi trebuit s? adopte o ncheiere suplimentar?.

Invocnd nc?lcarea articolului 5 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plns c? a fost de?inut ilegal dup? expirarea termenului de re?inere la 8 februarie 2011 ?i ntre 6 ?i 16 martie 2011. Reclamantul s-a plns n baza articolului 6 al Conven?iei de faptul c? n timpul procedurii privind aplicarea m?surii arestului preventiv el nu a avut acces la materialele dosarului de urm?rire penal?. Invocnd nc?lcarea articolului 13 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de lipsa unui recurs efectiv n cadrul c?ruia s? pretind? respectarea drepturilor sale garantate de articolul 5 al Conven?iei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  A fost lipsit reclamantul de libertatea cu nc?lcarea articolului 5 1 al Conven?iei pe 8 februarie 2011 ?i n perioada 6-16 martie 2011?

2.  Au fost respectate garan?iile procedurale acordate reclamantului de articolul 5 4 al Conven?iei (a se vedea, de exemplu, Lebedev c. Russie, nr. 4493/04,  77, 25 octombrie 2007)?

3.   A dispus reclamantul, n conformitate cu articolul 13 al Conven?iei, de un recurs intern efectiv prin angajarea c?ruia s? poat? invoca plngerile sale privind nc?lcarea articolului 5 al Conven?iei?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de dl A. Procopciuc, avocat n B?l?i.

***

n cauza Ciobanu c. Moldovei (62578/09), reclamanta, Veronica Ciobanu, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n 1984 ?i locuie?te n Frl?deni.

So?ul defunct al reclamantei, dl Alexandru Ciobanu, a fost ?ofer de taxi ?i a decedat n timpul serviciului, ntr-un accident de  ma?in?, pe 4 aprilie 2008. Prezenta cerere vizeaz? circumstan?ele decesului lui ?i investiga?ia efectuat? de autorit??ile moldovene?ti n privin?a circumstan?elor decesului.

Potrivit declara?iilor a doi martori oculari, pe 4 aprilie 2008, aproximativ n jurul orei 23.00, ma?ina victimei a virat la stnga ntr-o intersec?ie din ora?ul Hnce?ti. El a semnalizat virarea la stnga ?i a ncetinit viteza nainte de a ncepe manevra. Cnd ma?ina victimei aproape trecuse pe partea opus? a drumului, o alt? ma?in? cu vitez? din spatele victimei l-a tamponat n portiera din stnga, aruncnd ma?ina ntr-un stlp de lumin? de pe marginea drumului. Potrivit martorilor, ma?ina respectiv? avea peste 100 km/pe or? naintea impactului. Victima a murit pe loc din cauza r?nilor multiple la cap ?i la organele interne.

Cei doi pasageri ai ma?inii care a lovit ma?ina victimei nu au fost r?ni?i n accident. Ei au declarat n timpul investiga?iei c? se deplasau cu aproximativ 40-50 km/pe or? cnd ma?ina victimei, care era parcat? pe partea dreapt? a drumului, a virat spontan la stnga. Ei nu au reu?it s? evite impactul.

n cursul urm?ririi penale, procuratura a dispus efectuarea a dou? expertize, care ns? nu au oferit nicio informa?ie util?. Exper?ii au ajuns la concluzia c? ma?ina victimei vira la stnga ?i c? ma?ina care venea din spate a lovit ma?ina victimei n portiera stng?. Exper?ii nu au indicat viteza ma?inii care venea din spate ?i nici alte informa?ii relevante.

Reclamanta a solicitat ca un expert ales de ea s? participe al?turi de grupul de exper?i la efectuarea expertizei. Ea a invocat dispozi?iile legale care stipuleaz? acest drept. De asemenea, ea a solicitat organizarea unei confrunt?ri ntre martorii oculari ?i persoanele care se aflau n ma?ina din spate, ns? aceasta nu a fost acceptat?.

La 23 martie 2009, Procuratura Hnce?ti a decis s? nceteze urm?rirea penal? pe marginea circumstan?elor decesului so?ului reclamantei. Reclamanta a atacat ordonan?a de ncetare a urm?ririi penale.

La 9 aprilie 2009, procurorul ierarhic superior din cadrul Procuraturii Hnce?ti a respins plngerea reclamantei, motivnd c? nu era necesar? opinia unui expert independent sau audierea exper?ilor, deoarece circumstan?ele accidentului au fost stabilite n mod clar. Reclamanta a contestat ordonan?a Procuraturii Hnce?ti din 23 martie 2009 la judec?torul de instruc?ie, care la 14 mai 2009 a respins plngerea pe motiv c? ordonan?a contestat? a fost confirmat? de procurorul ierarhic superior la 9 aprilie 2009 ?i c?, prin urmare, aceasta nu poate fi contestat?.

Reclamanta a invocat articolul 2 al Conven?iei n privin?a ineficien?ei investiga?iei circumstan?elor mor?ii so?ului ei. De asemenea, ea a reclamat faptul c? urm?rirea penal? n privin?a accidentului care a dus la moartea so?ului ei nu a fost echitabil?, conform articolului 6 al Conven?iei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

 

Avnd n vedere obliga?ia pozitiv? a statului care decurge din respectul dreptului la via?? (a se vedea Railean v. Moldova, nr. 23401/04, 5 ianuarie 2010), a respectat urm?rirea penal? efectuat? de c?tre autorit??ile na?ionale n spe?? obliga?iile procedurale prev?zute de articolul 2 al Conven?iei?

Reclamanta este reprezentat? n fa?a Cur?ii de dl T. Osoianu, avocat n Ialoveni.

***

n cauza Soyma c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei reclamantul era Sergiy Volodymyrovych Soyma, cet??ean al Ucrainei, n?scut n 1976.

Dup? moartea reclamantului n anul 2006, mama sa, dna Pavlina Petrivna Soyma ?i-a exprimat inten?ia de a continua procedurile n fa?a Cur?ii n locul fiului s?u defunct.

n anul 2001, reclamantul a fost re?inut n autoproclamata Republic? Moldoveneasc? Nistrean? (RMN) sub acuza?ia de crim?. La 28 iunie 2002 a fost pronun?at? sentin?a definitiv? de condamnare de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie a RMN, fiindu-i aplicat? o pedeaps? cu nchisoarea de 10 ani.

Potrivit reclamantului, n timpul arestului preventiv el a fost maltratat pentru a recunoa?te s?vr?irea faptei.

Dup? condamnare, reclamantul a solicitat de mai multe ori de la diverse autorit??i ucrainene s? fie transferat ntr-o nchisoare din Ucraina, ns? f?r? succes. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei l-a informat c? a contactat autoritatea omolog? din Republica Moldova, care i-a comunicat c? Republica Moldova nu exercit? controlul asupra teritoriului RMN, ?i c?, prin urmare, ea nu poate asigura transferul lui la nchisoarea din Ucraina.

La 24 mai 2006, reclamantul a fost g?sit spnzurat n sala de sport a nchisorii n care era de?inut. Din dosar nu reiese ca mama reclamantului a solicitat ?i/sau a ob?inut un raport medico-legal privind circumstan?ele mor?ii fiului s?u.

Mama reclamantului a invocat nc?lcarea articolului 2 al Conven?iei, sus?innd c? Republica Moldova, Federa?ia Rus? ?i Ucraina sunt r?spunz?toare pentru moartea fiului ei ?i  nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei, sus?innd c? reclamantul a fost supus torturii de c?tre mili?ia RMN. De asemenea, ea se plnge mpotriva Republicii Moldova ?i a Federa?iei Ruse n baza articolului 5 1 al Conven?iei de faptul c? deten?ia reclamantului nu a fost dispus? de o instan?? de judecat? constituit? legal. Mama reclamantului a invocat nc?lcarea de c?tre Republica Moldova ?i Federa?ia Rus? a articolului 6 1 al Conven?iei pe motiv c? reclamantul a fost condamnat de c?tre instan?ele de judecat? constituite ilegal din RMN. n temeiul articolului 8 al Conven?iei, mama reclamantului a sus?inut faptul c? n timpul deten?iei autorit??ile nchisorii nu i-au permis reclamantului s? fie vizitat de p?rin?i.  n cele din urm?, ea a invocat nc?lcarea articolului 13 pe motiv c? reclamantul nu a avut posibilitatea s? conteste hot?rrea Cur?ii Supreme a RMN din 28 iunie 2002.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  Intr? reclamantul n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Federa?iei Ruse n sensul articolul 1 al Conven?iei n modul interpretat de Curte n cauzele Ila?cu and Others v. Moldova and Russia [GC], (nr. 48787/99, ECHR 2004-VII) ?i Catan and Others v. Moldova and Russia [GC] (nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06, 102-123, 19 octombrie 2012) avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

2.  A fost nc?lcat n spe?? dreptul reclamantului la via??, drept garantat de articolul 2 al Conven?iei?

3.  Relev? faptele cauzei nc?lcarea articolului 5 1 al Conven?iei? ?i anume, a fost deten?ia reclamantului dispus? de c?tre autorit??ile RMN legal?, n sensul articolului 5 1 al Conven?iei?

4.  A beneficiat reclamantul de judecarea cauzei sale n mod echitabil de c?tre o instan?? care s? hot?rasc? asupra temeiniciei acuza?iile ndreptate mpotriva sa, n conformitate cu articolul 6 1 al Conven?iei? ?i anume, este instan?a care a judecat cauza reclamantului o instan?? de judecat? nfiin?at? conform legii, a?a cum prevede articolul 6 1 al Conven?iei?

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de dl V.M. Shulgin, avocat n Vinnytsya.

***

n cauza Apcov c. Moldovei reclamantul, Sergiu Apcov, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1982. El locuie?te n Tiraspol.

La 21 ianuarie 2005, reclamantul a fost re?inut de c?tre autorit??ile regiunii separatiste republica moldoveneasc? nistrean? (RMN) sub acuza?ia de s?vr?ire a infrac?iunii de furt. El a sus?inut c? a fost de?inut n condi?ii foarte proaste, la un loc cu persoane infectate cu HIV, ?i c? a fost supus relelor tratamente. De asemenea, el a sus?inut c? a fost infectat cu HIV de c?tre un doctor care a folosit aceea?i sering? pentru to?i colegii de?inu?i.

n timpul urm?rii penale, la doi ani ?i jum?tate de la data s?vr?irii furtului, victima a fost chemat? s?-l identifice pe reclamant dup? fotografia acestuia. n acela?i timp, alibiul reclamantului cum c? el nu se afla n RMN la data s?vr?irii infrac?iunii a fost respins f?r? a fi cercetat.

La 29 august 2006, Judec?toria Tiraspol l-a condamnat pe reclamant la ?apte ani de deten?ie.

Reclamantul a fost plasat n alt? institu?ie de deten?ie n care condi?iile erau foarte proaste. Celula era suprapopulat?, de?inu?ii nu beneficiau de plimbarea zilnic?, condi?iile materiale erau foarte proaste, iar unii de?inu?i sufereau de boli contagioase.

La 26 septembrie 2006, curtea suprem? a RMN a respins recursul reclamantului.

La o dat? nespecificat? ulterioar? sentin?ei definitive, mama reclamantului a angajat un avocat n scopul depunerii unei plngeri la Curte. Ulterior ea l-a vizitat pe reclamant cu inten?ia de a ob?ine semn?tura lui pe formularul de cerere. ns?, gardienii nchisorii nu i-au permis pe motiv c? cererea nu era scris? n limba rus? ?i din aceast? cauz? trebuia mai nti autorizat? de c?tre administra?ia nchisorii. Se pare c? n cele din urm? ea a reu?it s? ob?in? semn?tura reclamantului pe formularul de cerere.

n privin?a arestului preventiv, reclamantul a invocat articolul 3 al Conven?iei pe motiv c? a fost maltratat, infestat cu HIV, de?inut n condi?ii proaste ?i lipsit de ngrijirea medical? corespunz?toare. n ceea ce prive?te cea de-a doua perioad? de deten?ie, de dup? condamnare, reclamantul a invocat articolul 3 al Conven?iei pe motiv c? a fost de?inut n condi?ii proaste ?i c? nu i s-a acordat ngrijirea medical? corespunz?toare.  n plus, reclamantul a invocat articolul 5 1 al Conven?iei n privin?a faptului c? arestarea sa preventiv? nu a fost dispus? de o instan?? de judecat? constituit? legal. De asemenea, reclamantul a invocat articolul 6 1 al Conven?iei, sus?innd c? a fost condamnat ilegal de c?tre instan?ele de judecat? ale RMN ?i c? procesul de judecat? a fost inechitabil.  Invocnd articolul 8 ?i articolul 34 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de faptul c? nu s-a putut ntlni cu mama sa n condi?ii de confiden?ialitate ?i c? gardienii nu i-au permis s? semneze formularul de cerere care urma s? fie depus la Curte.  n fine, reclamantul s-a plns de faptul c? nu a avut la dispozi?ie niciun recurs efectiv, contrar articolului 13 al Conven?iei, f?r? ns? a specifica nc?lc?rile Conven?iei n privin?a c?rora nu a dispus de un recurs efectiv.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  Avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze, intr? reclamantul n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Rusiei n sensul articolului 1 al Conven?iei a?a cum a fost interpretat? de Curte, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei [GC], (nr. 48787/99, ECHR 2004-VII) ?i Catan ?i al?ii c. Moldova ?i Rusiei [GC] (nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06, 102-123, 19 octombrie 2012)?

2.  A fost reclamantului supus tratamentului inuman ?i degradant, contrar articolului 3 al Conven?iei, n raport cu plngerea lui privind condi?iile de deten?ie ?i lipsa asisten?ei medicale post-condamnare?

3.  Relev? faptele cauzei o nc?lcare a articolului 5 1 al Conven?iei? ?i anume, este deten?ia reclamantului de c?tre autorit??ile RMN legal? n sensul articolului 5 1 al Conven?iei?

4.  A beneficiat reclamantul de o examinare echitabil? a acuza?iilor penale ndreptate mpotriva sa, n conformitate cu articolul 6 1 al Conven?iei?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de dl P. Postic?, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Cazanbaev  c. Moldovei, reclamantul, Iurie Cazanbaev, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1956.

La o dat? nespecificat?, autorit??ile au pornit urm?rirea penal? mpotriva reclamantului pentru ac?iuni de amenin?are.

La 18 august 2005, colaboratorii poli?iei au efectuat o perchezi?ie la domiciliul reclamantului, care a declarat c? poli?i?tii l-au lovit cu pumnii, picioarele ?i cu armele lor. Loviturile au fost aplicate n zona capului ?i au corpului, ceea ce i-a provocat vom? ?i snger?ri la cap.

Ulterior, poli?i?tii au sechestrat mai multe bunuri din apartamentul reclamantului, dup? care a fost dus la Comisariatul de poli?ie al sectorului Centru din Chi?in?u. Potrivit reclamantului, poli?i?tii au continuat s?-l maltrateze n incinta comisariatului cu scopul de a-l for?a s? semneze o declara?ie de recunoa?tere a datoriei c?tre un ter? n sum? de 40 000 dolari americani. Reclamantul a fost b?tut pn? ?i-a pierdut cuno?tin?a.

La 19 august 2005, la ora 02.45, o echip? a serviciului medical de urgen?? s-a deplasat la sediul comisariatului pentru a-i acorda ajutor medical.

La 19 august 2005, judec?torul de instruc?ie din cadrul Judec?toriei Centru din Chi?in?u a declarat perchezi?ia ca fiind ilegal? ?i a dispus restituirea bunurilor.

La 22 august 2005, reclamantul, care se afla n arest, a ncercat s? se sinucid?.

La 30 august 2005, o comisie de exper?i medico-legali psihiatri l-au examinat pe reclamant. Exper?ii au constatat echimoze n regiunea suborbital?, hemoragia globului ocular stng, urme ale contuziei ?esuturilor moi ale fe?ei ?i excoria?ii pe mna dreapt?. Comisia a concluzionat c? leziunile au fost cauzate cu un obiect contondent. ntruct reclamantul se plngea de insomnie, cefalee ?i dificult??i de contrare, comisia a indicat efectuarea unei expertize psihiatrice n condi?ii de spitalizare.

Potrivit concluziilor medicului neurolog din 16 septembrie 2005, reclamantul suferea de consecin?ele unui traumatism cranian. Neurologul a depistat ?i alte disfunc?ii cerebrale. De asemenea, el a notat n cursul spitaliz?rii, c? reclamantul s-a plns de mai multe ori de tulbur?ri cerebro-astenice. 

La 22 decembrie 2005, Judec?toria Centru din Chi?in?u l-a g?sit pe reclamant vinovat de comiterea infrac?iunii prev?zute de articolul 155 al Codului penal (amenin?area cu omor ori cu v?t?marea grav? a integrit??ii corporale sau a s?n?t??ii). Instan?a de judecat? l-a amendat cu 6 000 de lei moldovene?ti (circa 400 de euro).

Potrivit unui raport medical din 28 iulie 2010, reclamantul a suferit urm?toarele tulbur?ri: insuficien?? circulatorie vertebro-bazilar? post-traumatic? (cauzat? prin contuzie cerebelar? n august 2005), cu sindromul hipertensiunii intracraniene ?i vestibulo-cerebral pronun?at cu tulbur?ri vegetative paroxistice ?i permanente; sindromul astenico-nevrotic stabile decompensat. 

n august 2006, reclamantul a depus la procuratur? o plngere penal? denun?nd relele tratamente suferite.

La 25 septembrie 2006, procurorul responsabil de cauz? a clasat plngerea. La 17 noiembrie 2006, procurorul ierarhic superior a anulat aceast? ordonan??.

La 16 ianuarie 2007, procurorul a clasat din nou cauza, iar la 7 mai 2007, judec?torul de instruc?ie din cadrul Judec?toriei R?cani din Chi?in?u a anula ordonan?a pe motiv c? ancheta nu a fost aprofundat? ?i a restituit cauza.

La 18 iunie 2007, procurorul a clasat din nou dosarul reclamantului, iar la 3 octombrie 2007, judec?torul de instruc?ie din cadrul Judec?toriei R?cani din Chi?in?u a anula ordonan?a ?i a restituit dosarul.

La 20 noiembrie 2007, procurorul a emis o nou? ordonan?? de clasare. La 19 februarie 2008, judec?torul de instruc?ie din cadrul Judec?toriei R?cani din Chi?in?u a anula ordonan?a, motivnd c? verific?rile ntreprinse de procuror sunt superficiale.

La 26 mai 2008, procurorul a clasat iar??i cauza, iar la 21 iulie 2008, procurorul ierarhic superior a anulat aceast? ordonan?? ?i a restituit cauza.

La 6 octombrie 2008, procurorul a emis a ?asea ordonan?? de clasare a cauzei. Reclamantul a atacat ?i aceast? ordonan??.

n fa?a judec?torului de instruc?ie procurorul a relevat faptul c? acuza?iile reclamantului nu au fost confirmate nici de avoca?ii care l-au ap?rat la data evenimentelor, nici de depozi?iile privind perchezi?ia la domiciliul reclamantului.

La 15 ianuarie 2009, judec?torul de instruc?ie din cadrul Judec?toriei R?cani din Chi?in?u a confirmat clasarea cauzei penale. Judec?torul a constatat c? faptele nu ntrunesc elementele constitutive ale infrac?iunii, men?ionnd ntre altele c? reclamantul s-a plns de rele tratamente dup? pronun?area sentin?ei penale mpotriva sa, ceea ce ar fi trebuit s? fac? n cursul procesului penal. Judec?torul de instruc?ie nu s-a referit la rezultatele expertizelor medicale efectuate n perioada august-septembrie 2005.

Invocnd articolul 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de maltratare de c?tre poli?i?ti ?i   Invocnd articolul 6 al Conven?iei, el s-a plns de neefectuarea unei investiga?ii efective ?i rapide n privin?a acuza?iilor sale de maltratare.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  A fost supus reclamantului unor tratamente contrarii articolului 3 al Conven?iei?

2.  n ceea ce prive?te protec?ia procedural? mpotriva relelor tratamente sau degradante (a se vedea paragraful 131 din hot?rrea Labita c. Italie [GC], nr. 26772/95, CEDH 2000-IV), au efectuat autorit??ile interne o investiga?ie corespunz?toare articolului 3 al Conven?iei?

3.  A dispus reclamantul, n conformitate cu articolul 13 al Conven?iei, de un recurs intern efectiv n cadrul c?ruia s? poat? invoca nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei?