Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei mai 2013 (continuare)

05 09 2013

Cererile: Cristioglo c. Moldovei (24163/11), Lupacescu c. Moldovei (629/13), Mescereacov c. Moldovei (61050/11), Iovanovski c. Moldovei (8006/08) ?i Banari c. Moldovei (74450/11).

***

n cauza Cristioglo c. Moldovei, reclamantul, Vasile Cristioglo, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1975.

n anul 2011, Procuratura ora?ului Comrat a pornit urm?rirea penal? mpotriva reclamantului pentru comiterea unei crime, n contextul c?reia Judec?toria Comrat a emis un mandat de arest pe numele reclamantului. ntruct reclamantul a p?r?sit ?ara, el a fost dat n c?utare interna?ional?.

La 21 ianuarie 2011, la ntoarcerea reclamantului n Moldova, el a fost re?inut. n ziua re?inerii reclamantul ?i-a t?iat abdomenul n semn de protest. El fost transportat la spital, unde i s-a acordat ajutor medical. Reclamantul a depus o cerere habeas corpus, ns? aceasta a fost respins? pe motiv c? timp de mai mult de 10 ani el s-a sustras de la r?spundere ?i ar putea s? se sustrag? iar??i. Ulterior, arestul preventiv a fost prelungit de cteva ori pe acelea?i motive, iar plngerile reclamantului au fost respinse.

Ultima hot?rre judec?toreasc? n procedurile contestate de reclamant este din 18 octombrie 2011 ?i a fost pronun?at? de Curtea de Apel Comrat.

n toat? aceast? perioad? reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr.13 din Chi?in?u ?i n Penitenciarul nr.5 din Cahul. Reclamantul sus?ine c? n ambele nchisori condi?iile sunt foarte proaste. ?i anume, el s-a plns c? celulele sunt suprapopulate ?i murdare, c? nu func?ioneaz? un sistem de aerisire ?i c? aerul este impregnat de un miros de canalizare, c? plimb?rile zilnice dureaz? doar o or? ?i c? mncarea este de foarte proast? calitate. n plus, reclamantul sus?ine c? dup? arest el a avut nevoie de ajutor medical de urgen?? din cauza r?nii la abdomen ?i a unei infec?ii la ureche, ns? timp de o lun? de zile nu i-a fost acordat nicio ngrijire medical?. El a prezentat documente doveditoare are problemelor sale de s?n?tate.

Reclamantul a invocat articolul 3 al Conven?iei n privin?a condi?iilor de deten?ie n ambele nchisori, sus?innd c? acestea echivaleaz? cu un tratament inuman ?i degradant. De asemenea, el s-a plns de faptul c? nu i s-a acordat ajutorul medical necesar. Reclamantul a invocat faptul c? deten?ia sa nu s-a bazat pe motive suficiente ?i relevante, contrar articolului 5 3 al Conven?iei. De asemenea, el a sus?inut c? deten?ia i-a nc?lcat dreptul la prezum?ia nevinov??iei care este garantat? de articolul 6 2 al Conven?iei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere condi?iile de deten?ie ale reclamantului ?i lipsa ajutorului medical, a fost el supus unui tratament inuman ?i degradant, contrar articolului 3 al Conven?iei?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de V. Turcan ?i M. Belinschi, avoca?i n Chi?in?u.

***

n cauza Lupacescu c. Moldovei, reclamantul, Rodion Lupacescu, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1977.

La 21 octombrie 2011, cauza penal? n care reclamantul a fost acuzat de jaf a fost trimis? n judecat? la Judec?toria Buiucani. Fa?? de reclamant nu a fost aplicat? nicio m?sur? de constrngere.

n conformitate cu procesul-verbal al ?edin?ei de judecat?, examinarea cauzei a nceput la 14 ianuarie 2012. ?edin?ele de judecat? din 14 ianuarie 2012, 14 martie 2012 ?i 3 mai 2013 au fost amnate deoarece procurorul nu a asigurat prezen?a persoanei v?t?mate ?i a celor doi martori. Reclamantul s-a prezentat la toate ?edin?ele de judecat?.

La 18 iunie 2012 a avut loc o alt? ?edin?? de judecat? de la care a lipsit att reclamantul ct ?i reprezentantul s?u. n conformitate cu procesul-verbal al ?edin?ei, nici partea v?t?mat? ?i nici martorii nu au fost prezen?i la ?edin??, iar reprezentantul reclamantului a anun?ata instan?a de judecat? prin telefon c? nu se poate prezenta le ?edin?? deoarece trebuie s? participe la o alt? ?edin?? de judecat? la o alt? instan?? de judecat? ?i c? reclamantul se afla la tratament medical n Belgia. Potrivit reclamantului, nici el, nici reprezentantul s?u nu au primit vreo cita?ie corespunz?toare la aceast? ?edin?? de judecat? ?i c? el nu se afla n str?in?tate.

La 18 octombrie 2012 a avut loc o alt? ?edin?? de judecat? de la care au lipsit att reclamantul ct ?i reprezentantul s?u. Procesul-verbal al ?edin?ei men?ioneaz? c? partea v?t?mat? se afl? n str?in?tate ?i c? martorii au lipsit f?r? nicio explica?ie. O men?iune la dosar din data de 18 iunie 2012 atest? faptul c? personalul instan?ei de judecat? a anun?at prin telefon pe reprezentantul reclamantului despre ?edin?a de judecat? programat? pentru 18 octombrie 2012. Potrivit reprezentantului reclamantului, el nu a fost citat corespunz?tor la aceast? ?edin?? de judecat? ?i c? a fost telefonat de c?tre un angajat al instan?ei de judecat? dup? ce ?edin?a de judecat? deja ncepuse.

n timpul ?edin?ei de judecat?, procurorul a solicitat arestarea preventiv? a reclamantului. Instan?a a anun?at o pauz? de 30 de minute ?i a chemat un avocat din oficiu care a sus?inut c? instan?a de judecat? trebuie s?-l citeze pe reclamant, nu s?-l aresteze preventiv. Instan?a de judecat? a eliberat n aceea?i zi un mandat de arest pentru 90 de zile pe numele reclamantului, motivnd c? reclamantul se sustrage de la judecat? ntruct el nu s-a prezentat n fa?a instan?ei de judecat?, de?i a fost citat la aceasta. De asemenea, instan?a a re?inut c? deten?ia reclamantul ar asigura prezen?a martorilor la ?edin?ele de judecat? ?i ar contribui la examinarea adecvat? a tuturor probelor (lista probelor care cuprinde o persoan? v?t?mat? ?i doi martori).

La 7 noiembrie 2012, reclamantul a fost arestat la el acas?. n ziua urm?toare el a contestat m?sura preventiv?, sus?innd c? nici el, ?i nici reprezentantul s?u nu au primit nicio n?tiin?are despre ?edin?a din 18 octombrie 2012 ?i c? nu exist? motive pentru a presupune c? el se sustrage de la judecat?.

La 16 noiembrie 2012, Curtea de Apel Chi?in?u a admis par?ial recursul reclamantului, reducnd termenul arestului preventiv la 30 de zile. Instan?a de judecat? a constatat c? legea interzice eliberarea primului mandat de arest preventiv pe un termen de 90 de zile; termenul maxim admis este de 30 de zile. Instan?a ?i-a motivat decizia prin gravitatea infrac?iunii, condamnarea anterioar? a reclamantului la munc? n folosul comunit??ii, concluzionnd c? exist? riscul s?vr?irii altor infrac?iuni ?i riscul sustragerii de la executarea unei eventuale pedepse privative de libertate.

La 7 decembrie 2012, Judec?toria Buiucani a prelungit arestul preventiv cu nc? 15 zile, constatnd c? acest termen este suficient pentru finalizarea urm?ririi penale, care fusese tergiversat? mai mult de un an de zile din cauz? c? reclamantul s-a sustras de la judecat?. Instan?a a constatat c? men?inerea reclamantului n arest preventiv va eficientiza examinarea probelor. Instan?a a concluzionat c? exist? riscul s?vr?irii unei noi infrac?iuni, avnd n vedere c? o alt? cauz? penal? este pendinte n fa?a Judec?toriei Centru.

La 11 decembrie 2012, Judec?toria Buiucani a decis s? str?mute cauza la Judec?toria Centru pentru a fi conexat? cu cauza penal? aflat? pendinte n fa?a celei din urm?. Reclamantul nu a fost prezent la aceast? ?edin?? de judecat? deoarece s-a sim?it r?u ?i a refuzat deplasarea la instan?a de judecat?.

La 10 decembrie 2012, reclamantul a contestat prelungirea arestului preventiv, reiternd faptul c? niciodat? nu s-a sustras de la judecat? ?i c? nu s-a prezentat la instan?a de judecat? deoarece nu primit nicio cita?ie. De asemenea, el a sus?inut c? amnarea examin?rii cauzei nu are nicio leg?tur? cu absen?a lui de la o ?edin?? de judecat?, ci absen?ei p?r?ii v?t?mate ?i a celor doi martori, a c?ror prezen?? ar fi trebuit asigurat? de c?tre procuror, deoarece acuzarea se baza exclusiv pe depozi?iilor lor.

La 14 decembrie 2012, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului n baza argumentelor c? exist? riscul vicierii probelor care urmau s? fie colectate, riscul de a se sustrage de la judecat? ?i riscul de a s?vr?i o nou? infrac?iune.

La 22 decembrie 2012, Judec?toria Buiucani a desf??urat o nou? ?edin?? de judecat?. ntr-o men?iune nedatat? la dosar s-a notat faptul c? angaja?ii instan?ei de judecat? l-au sunat pe reprezentantul reclamantului pentru a-l invita la ?edin?a de judecat? respectiv?. Aceea?i men?iune noteaz? c? a fost invitat telefonic ?i un avocat din oficiu.

n cadrul ?edin?ei de judecat? procurorul a solicitat prelungirea arestului preventiv pentru alte 90 de zile, argumentnd c? aceasta este necesar? deoarece reclamantul a refuzat s? se prezinte la ?edin?a de judecat? din 7 decembrie 2012.

Judec?toria Buiucani a dispus n aceea?i zi prelungirea arestului preventiv pe un termen de 90 de zile, motivnd c? exist? riscul sustragerii de la judecat?, amnarea examin?rii cauzei penale, existen?a unei alte cauze penale pendinte la Judec?toria Centru ?i a unui dosar penal pendinte la Comisariatul de poli?ie al sectorului Centru. Instan?a a respins cererea reclamantului de aplicare a unei m?suri neprivative de libertate, motivnd c? temeinicia arestului preventiv a fost sus?inut? anterior de Curtea de Apel Centru.

La 24 decembrie 2012, reclamantul a atacat decizia, sus?innd, ntre altele, c? procurorul nu a demonstrat faptul c? el ar putea vicia probele, c? amnarea examin?rii nu este imputabil? lui, ntruct toate ?edin?ele de judecat? erau amnate din cauza neprezent?rii martorilor ?i a persoanei v?t?mate ?i c? n ultimele 15 zile nu a fost programat? nicio ?edin?? de judecat?.

La 11 ianuarie 2013, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului, reiternd argumentele precedente.

Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 5 al Conven?iei n privin?a ilegalit??ii arestului preventiv aplicat fa?? de el. De asemenea, el a invocat nc?lcarea articolului 5 4 al Conven?iei n privin?a priv?rii de dreptul de a participa ?i de a fi reprezentat de c?tre avocatul ales de el la ?edin?ele de judecat? din 18 octombrie ?i 22 decembrie 2012, precum ?i n privin?a amn?rii nejustificate a examin?rii recursului s?u din 24 decembrie 2012. n fine, el a reclamat nc?lcarea articolului 6 al Conven?iei n privin?a duratei urm?ririi penale efectuate n privin?a lui.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  A fost lipsit reclamantul de libertatea contrar articolului 5 1 al Conven?iei? ?i anume, privarea lui de libertate intr? sub inciden?a paragrafului (c) al acestui articol?

2.  A respectat procedura de aplicare ?i de prelungire a arestului preventiv a reclamantului principiul contradictorialit??ii reclamat de articolul 5 4 al Conven?iei? Au respectat procedurile n prezenta cauz?, prin care reclamantul a urm?rit contestarea legalit??ii arestului preventiv, cerin?a celerit??ii reclamate de articolul 5 4 al Conven?iei?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de A. Donica, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Mescereacov c. Moldovei Reclamantul, dl Alexandru Mescereacov, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1982.

n anul 2002 Procuratura General? a nceput urm?rirea penal? mpotriva reclamantului, acesta fiind acuzat de crim?, iar la 14 februarie 2002 Judec?toria Buiucani a dispus arestarea preventiv? a reclamantului, dar ntruct acesta plecase din ?ar?, reclamantul a fost dat n c?utare interna?ional?.

n decembrie 2010, reclamantul a fost re?inut n Federa?ia Rus? ?i a fost extr?dat n Republica Moldova. La 29 decembrie 2010, reclamantul a fost arestat preventiv n baza mandatului din 14 februarie 2002.  El a contestat ncheierea prin care s-a dispus arestarea preventiv? sus?innd c? nu a fost informat despre mandatul din 14 februarie 2002 n decurs de 72 de ore dup? cum prevede legea ?i c? nu exist? suficiente temeiuri pentru lipsirea lui de libertate. Recursul a fost respins pe motiv c? el s-a sustras de la urm?rirea penal? ?i c? s-ar putea sustrage din nou. Ulterior, arestul preventiv a fost prelungit de cteva ori n baza acelora?i motive. Toate recursurile reclamantului au fost respinse. Ultima hot?rre judec?toreasc? pronun?at? n privin?a arestului preventiv al reclamantului este ncheierea Judec?toriei Buiucani din 27 mai 2011 prin care s-a prelungit arestul preventiv al reclamantului pn? la 29 iunie 2011.

n timpul arestului preventiv reclamantului a fost de?inut n Penitenciarul nr.13 din Chi?in?u. Potrivit lui, condi?iile n aceast? nchisoare sunt foarte proaste: celulele sunt suprapopulate ?i murdare, nu exist? un sistem de ventilare, lumina natural? p?trunde foarte pu?in n celul? deoarece geamurile sunt foarte mici, plimb?rile zilnice dureaz? doar o or?, iar mncarea este de calitate foarte proast?.

La 14 iunie 2011, reclamantul a fost condamnat la 8 ani de nchisoare, deten?ia fiind continuat? n baza sentin?ei respective. Curtea nu a fost informat? despre evolu?iile ulterioare n dosarul penal deschis pe numele reclamantului.

Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei, sus?innd c? condi?iile de deten?ie n Penitenciarul nr.13 echivaleaz? cu un tratament inuman ?i degradant. De asemenea, el a invocat nc?lcarea articolului 5 1 al Conven?iei, sus?innd c? nu a existat o b?nuial? rezonabil? c? el a s?vr?it infrac?iunea ?i c? temeiurile invocate de instan?ele de judecat? na?ionale n sus?inerea arestului preventiv nu sunt relevante ?i suficiente. n plus, el sus?ine c? deten?ia i-a nc?lcat prezum?ia nevinov??iei garantat? de articolul 6 2 al Conven?iei. Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 5 2 ?i 3, sus?innd c? prealabil re?inerii din 29 decembrie 2010 el nu a fost dus n fa?a judec?torului ?i c? nu a fost informat n decursul a 72 de ore despre mandatul de arest preventiv din 14 februarie 2002. n cele din urm?, el s-a plns de faptul c? dup? data de 29 iunie 2011, cnd a expirat mandatul de arest preventiv, deten?ia lui a fost ilegal?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere condi?iile de deten?ie ale reclamantului, a fost el supus unui tratament inuman ?i degradant, contrar articolului 3 al Conven?iei?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de dl V. Turcan ?i dl M. Belinschi, avoca?i n Chi?in?u.

***

n cauza Iovanovski c. Moldovei, Reclamantul, dl Iovan Iavonoski, este cet??ean al fostei Republici Iugoslave Macedonia, n?scut n 1962.

La o dat? necunoscut?, autorit??ile moldovene?ti au pornit urm?rirea penal? pe numele reclamantului, care a fost acuzat de trafic de fiin?e umane ?i proxenetism.

Potrivit reclamantului, autorit??ile moldovene?ti l-au arestat la 7 iunie 2003.

Reclamantul a fost de?inut n izolatoarele poli?iei din Chi?in?u, dup? care a fost transferat, la 13 august 2003, n Penitenciarul nr.13 din Chi?in?u.

Potrivit reclamantului, poli?i?tii l-au maltratat n timpul arestului preventiv pentru a ob?ine de la el un autodenun?. El a fost r?nit la obraz ?i la ureche. Din cauza relelor tratamente, el sus?ine c? sufer? de o deficien?? motorie a hemicorpului din partea stng?.

n conformitate cu fi?a medical? a reclamantului din 1 noiembrie 2006, el suferea, ntre altele, de encefalopatie discirculatorie post-traumatic?, sindrom neurastenic ?i de subcompresie. Potrivit documentelor n cauz?, ntre 15 ?i 20 iunie 2003, reclamantul a suferit un traumatism cranian care i-a cauzat cefalee, grea??, oboseal? ?i sl?biciune la nivelul membrelor inferioare. n urma traumatismelor respective, reclamantul a avut nevoie de internare la spitalul de urgen?? pentru a primi ngrijirea necesar?.

Potrivit extrasului medical din 14 decembrie 2006, reclamantul a suferit, ntre altele, consecin?ele unui traumatism cranian ?i probabil o hemiparez? stnga (lezarea motorie a membrelor superioare ?i inferioare stngi).

Potrivit unui raport medical din 3 aprilie 2007, ncepnd cu 15 decembrie 2006 reclamantul a urmat un curs de tratament mpotriva tuberculozei. Potrivit unui alt extras medical din 25 noiembrie 2008, reclamantul a continuat cursul de tratament mpotriva tuberculozei.

La 16 mai 2006, Judec?toria Buiucani (Chi?in?u) l-a g?sit pe reclamant vinovat de s?vr?irea infrac?iunilor imputate ?i l-a condamnat la o pedeaps? cumulativ? de 18 ani de deten?ie. Reclamantul a declarat apel, invocnd, ntre altele, c? a fost maltratat de c?tre poli?i?ti pentru a ob?ine un autodenun?.

La 31 ianuarie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a admis par?ial apelul reclamantului, reducnd pedeapsa la 11 ani de deten?ie. n ceea ce prive?te acuza?ia de maltratare, instan?a a relevant c? aceasta nu are nicio inciden?? asupra vinov??iei reclamantului.

Reclamantul a declarat recurs, invocnd, ntre altele, faptul c? el nu vorbe?te nici limba rus? nici romna ?i c? n cursul procesului penal el nu a beneficiat de traducere n limba macedonean?.

La 25 iulie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului ca nentemeiat. n ceea ce prive?te lipsa traducerii, instan?a suprem? a notat c? din materialele dosarului reiese c? reclamantul n?elege limba rus?, c? a vorbit n limba rus? n cursul procesului ?i c? a scris el ns??i o serie de cereri n limba rus? ?i romn?. ntre altele, Curtea Suprem? de Justi?ie a relevat c? n tot cursul procesului penal a fost prezent un traduc?tor de limb? rus? ?i romn? ?i c? reclamantul nu a solicitat un traduc?tor de limb? macedonean?.

Reclamantul a fost eliberat la 8 iulie 2011, dup? executarea pedepsei.

Invocnd articolul 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plns, pe de o parte, de maltratare de c?tre poli?i?ti n timpul arestului preventiv ?i, pe de alt? parte, de condi?ii rele de deten?ie ?i de mboln?vire de tuberculoz? n nchisoare. El a sus?inut c? arestul s?u preventiv a fost contrar articolului 5 al Conven?iei. n baza articolului 6 al Conven?iei, el a reclamat faptul c? avocatul s?u nu i-a asigurat o reprezentare eficient?.  Invocnd articolul 6 3 b) al Conven?iei, el s-a plns de faptul c? nu a dispus de timp ?i de facilit??ile necesare pentru a-?i preg?ti ap?rarea.  Invocnd articolul 6 3 b) al Conven?iei, reclamantul s-a plns de faptul c? nu a fost asistat de un traduc?tor de limb? macedonean?.  n baza articolului 10 al Conven?iei, reclamantul a sus?inut c? n timpul deten?ie statul nu i-a acordat acces la informa?ie, att de natur? juridic?, ct ?i de orice alt? natur?.  Invocnd articolele 13 ?i 17, reclamantul s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv pentru ap?rarea drepturilor sale.  Invocnd articolul 14 al Conven?iei, el a sus?inut c? a fost discriminat de c?tre autorit??ile moldovene?ti pe baza na?ionalit??ii sale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  A fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante, contrar articolului 3 al Conven?iei?

Guvernul este rugat s? precizeze data exact? la care a fost arestat reclamantul de c?tre autorit??ile moldovene?ti.

2.  Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante (a se vedea paragraful 131 din hot?rrea Labita c. Italie [GC], nr. 26772/95, CEDH 2000-IV), au efectuat n spe?? autorit??ile interne o investiga?ie n conformitate cu exigen?ele articolului 3 al Conven?iei?

3.  A dispus reclamantul, n conformitate cu articolul 13 al Conven?iei, de un recurs intern efectiv n cadrul c?ruia s? poat? invoca nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei?

***

n cauza Banari c. Moldovei, reclamantul, Radu Banari, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1989.

La 5 aprilie 2009, n Republica Moldova au avut loc alegeri generale, n urma c?rora Partidul Comunist din Moldova, care de?inea majoritatea mandatelor n Parlamentul precedent, a c?tigat 60 de mandate din 101 n noul Parlament.

La 6 ?i 7 aprilie 2009, n centrul Chi?in?ului au avut loc proteste mpotriva presupuselor fraude electorale. Acestea au nceput pa?nic, ns? n dup?-masa zilei de 7 aprilie 2009, unii protestatari au devenit violen?i. Au avut loc ciocniri ntre protestatari ?i poli?ie, n urma c?rora au fost avariate cu pietre cl?dirile Parlamentului ?i a Pre?edin?iei. Mul?i poli?i?ti ?i protestatari au fost r?ni?i. La un moment dat for?ele poli?iei, care erau dep??ite numeric de c?tre protestatari, au abandonat cele dou? cl?diri, l?snd pe cele cteva sute de protestatari s? intre n incinta lor. Ace?tia le-au distrus ?i pr?dat, dnd foc anumitor p?r?i ale cl?dirilor. n aceea?i noapte, cteva 200 de persoane au fost re?inute sub acuza?ia de dezordini n mas?. Opozi?ia a fost acuzat? de tentativ? de lovitur? de stat.

n noaptea zilei de 7 aprilie 2009, reclamantul mpreun? cu un grup de prieteni s-au deplasat n centrul ora?ului pentru a vedea rezultatele protestelor violente. n jurul orei 22.00, ei au fost opri?i de un grup de persoane mascate n uniforme militare, iar dup? ce au fost lovi?i cu pumnii ?i picioarele, au fost transporta?i la comisariatul de poli?ie. La comisariat, reclamantul a fost for?at s? stea n genunchi, fiind grav maltratat. A doua zi a fost eliberat.

Dup? ce a fost eliberat, reclamantul nu se putea deplasa singur, de aceea a fost dus de c?tre un prieten la spital. Potrivit registrelor medicale, reclamantul avea o coast? rupt? ?i numeroase r?ni pe tot corpul. Starea lui a necesitat aproximativ 30 de zile de ngrijire medical?.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o plngere penal? pe marginea maltrat?rii sale de c?tre poli?i?ti. Dup? audierea martorilor ?i a poli?i?tilor din cadrul comisariatului de poli?iei n care reclamantul a fost de?inut, la 26 mai 2010, procuratura a dispus ncetarea urm?ririi penale pe motiv c? nu s-au putut identifica persoanele r?spunz?toare de maltratarea reclamantului. Plngerile reclamantului au fost ulterior respinse de c?tre procurorul ierarhic superior ?i de c?tre judec?torul de instruc?ie la 8 mai ?i 12 iunie 2012.

Reclamantul sus?ine c? a fost maltratat de c?tre colaboratorii poli?iei, contrar articolului 3 al Conven?iei. De asemenea, el sus?ine c? autorit??ile de stat nu au efectuat o investiga?ie efectiv? a plngerii sale privind maltratarea. n fine, el a invocat articolul 13 al Conven?iei, reclamnd lipsa oric?ror recursuri efective n privin?a nc?lc?rilor men?ionate mai sus.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1.  Este reclamantul victima relelor tratamente, contrar articolului 3 al Conven?iei (a se vedea, de exemplu, Tomasi v. France, hot?rrea din 27 august 1992, Seria A nr. 241‑A)?

2.  Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva relelor tratamente prev?zut? de articolul 3 al Conven?iei (a se vedea Labita v. Italy [GC], nr. 26772/95, 131, ECHR 2000-IV), au efectuat autorit??ile na?ionale o investiga?ie efectiv? n prezenta cauz?? Dac? da, a fost aceasta efectiv? n sensul acestui articolul?

3.  A dispus reclamantul de recursuri na?ionale efective n privin?a plngerii sale ntemeiate pe articolul 3, n conformitate cu articolul 13 al Conven?iei?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de dna M. Banari, avocat n Chi?in?u.