Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n februarie, martie ?i aprilie 2013

05 09 2013

n lunile februarie, martie ?i aprilie 2013 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Gospodinov c. Moldovei (17934/08), Usenco c. Moldovei (24359/12), Cristea c. Moldovei (30759/08), A.G. c. Moldovei (13119/08), Cuprianov c. Moldovei (34115/09) ?i Gusar c. Moldovei ?i Romniei (37204/02).

***

n cauza Gospodinov c. Moldovei, reclaman?ii, Mircea ?i Iurie Gospodinov, sunt cet??eni ai Republicii Moldova, n?scu?i 1940 ?i n 1963.

Invocnd articolul 5 al Conven?iei, reclaman?ii s-a plns c? compensa?iile acordate de instan?ele de judecat? na?ionale pentru deten?ia ilegal? au fost prea mici.

La 26 aprilie ?i 7 mai 2012, Curtea a primit acordurile de reglementare amiabil? semnate de c?tre p?r?i, n temeiul c?rora reclaman?ii au acceptat s? renun?e la orice alte preten?ii mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor care au dat na?tere acestor cereri, n schimbul angajamentului Guvernului de a pl?ti primului reclamant suma de 2 500 (dou? mii cinci sute) de euro ?i 3 000 (trei mii) de euro celui de-al doilea reclamant.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile ?i a decis scoaterea cererii de pe rol.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i n fa?a Cur?ii de dl  V. Iordachi, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Usenco c. Moldovei, reclamantul, Roman U?enco, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1992. El locuie?te n Anenii Noi.

Reclamantul a invocat c? a fost maltratat de c?tre poli?ie n noiembrie 2008 ?i c? autorit??ile nu au efectuat o investiga?ie efectiv? n privin?a acuza?iilor de maltratare, ceea ce a dus la nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei.

La 15 ?i 31 ianuarie 2013, Curtea a primit acordurile de reglementare amiabil? semnate de c?tre p?r?i, n temeiul c?rora reclamantul a acceptat s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor care au dat na?tere acestei cereri, n schimbul angajamentului Guvernului de a pl?ti reclamantului Curtea a luat act de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile ?i a decis scoaterea cererii de pe rol.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de dl A. Bragoi, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Cristea c. Moldovei, reclamantul, Ghenadie Cristea, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1972.

Invocnd articolul 5 1 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de faptul c? a fost de?inut ilegal n perioada 5 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2008.

La 26 ianuarie 2012, cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului care a transmis observa?iile sale pe marginea admisibilit??ii ?i temeiniciei cererii. Observa?iile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost invitat s? le prezinte pe ale sale, ns? acesta nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 24 septembrie 2010, n conformitate cu articolul 37 1 a) al Conven?iei, Curtea a atras aten?ia reprezentantului reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 31 iulie 2012 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul reclamantului a primit scrisoare, ns? nu a trimis niciun r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de dl M. Belinschi, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza A.G. c. Moldovei, reclamanta, A.G., este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n 1988.

Reclamanta este o persoan? care sufer? de handicap mintal sever. Natura condi?iei sale presupune c? ea necesit? ngrijire permanent? din partea mamei sale. La data evenimentelor ea avea 17 ani ?i 9 luni.

La 13 septembrie 2006, reclamanta a ie?it din cas? n urma lui G.P., care avea 16 ani la acel moment. Dou? vecine i-au v?zut ?i i-au ntrebat unde merg. Potrivit vecinelor, reclamanta a r?spuns c? se duc undeva s? se s?rute ?i s? se giugiuleasc?. Vecinele au decis s? i urm?reasc? pentru a se asigura c? nu i se va ntmpla nimic r?u reclamantei. Reclamanta ?i G.P. au traversat vadul unui ru mic. Vecinele i-au v?zut pe reclamant? ?i pe G.P. s?rutndu-se sub un copac, dup? care ace?tia au disp?rut n tufi?urile de lng? ni?te stnci. Se presupune c? mai trziu G.P. ar fi atacat-o pe reclamant?, iar aceasta a ?ipat, ns? vecinele nu au v?zut ?i nu au auzit nimic. n timp ce ele o urm?reau pe reclamant? ?i pe G.P., un b?rbat V.D. a traversat rul, mergnd pe acela?i traseu pe care s-au dus G.P. ?i reclamanta.  Potrivit uneia dintre vecinele reclamantei, care l cuno?tea pe V.D., el mergea pe o scurt?tur? care ducea n satul vecin. Ulterior, el s-a ntlnit cu primarul satului lor. Dup? ce a traversat rul, V.D. a trecut pe lng? tufi?urile n care erau reclamanta ?i G.P., ns? nu i-a v?zut.

Una dintre vecine a fugit s?-i anun?e pe p?rin?ii reclamantei. Cealalt? vecin?, care nu s-a mi?cat din locul n care i-a v?zut nu putea vedea ce se petrece din cauza tufi?urilor, dar continua s? strige la G.P. s? o lase n pace pe reclamant?.

Pu?in mai trziu, la fa?a locului a ajuns fratele reclamantei, iar G.P. a fugit. Fratele reclamantei nu a g?sit-o pe reclamant?, deoarece nu o c?uta n locul n care trebuia. Reclamanta le-a v?zut pe vecine pe cel?lalt mal al rului ?i a venit lng? ele dup? ce ele au direc?ionat-o spre vadul rului. Potrivit vecinelor, ea era speriat? ?i a spus c? G.P. a s?rutat-o. Ele nu au observat nicio leziune pe corul ei, iar hainele i erau ude din cauz? c? trecuse prin ru. Una dintre vecine a dus-o acas?; reclamanta i-ar fi spus ei ?i p?rin?ilor s?i c? G.P. a b?tut-o.

Raportul medical din 14 septembrie 2006, care se g?se?te la dosar, men?ioneaz? c? reclamanta a fost violat? de mai multe persoane. Circumstan?ele n care raportul a fost produs nu sunt clare.

n conformitate cu raportul medical din 15 septembrie 2006, reclamanta avea himenul proasp?t rupt ?i cteva zgrieturi minore n jurul organelor genitale. Nu au fost constatate alte leziuni.

La 18 septembrie 2006, mama reclamantei a depus o plngere penal? denun?ndu-l pe G.P. c? a violat-o pe fiicei ei. Tot n aceea?i zi, tat?l vitreg al reclamantei a spus poli?iei c? de fapt reclamanta a fost violat? de dou? persoane, anume G.P. ?i V.D.

n declara?ia din 6 octombrie 2006 dat? n fa?a procurorului, reclamanta a sus?inut c? G.P. a venit la ea acas?, a b?tut-o ?i a dus-o cu for?a ntr-un loc retras de pe cel?lalt mal al rului, unde a violat-o. Ea l-a acuzat doar pe G.P. Ea a dat o declara?ie similar? ?i pe 20 octombrie 2006.

n declara?ia din 20 octombrie 2006, mama reclamantei a sus?inut c? dup? ce G.P. a violat-o, reclamanta arat? ca ?i cum ar fi fost b?tut?, iar hainele i erau murdare de snge ?i erau rupte. Mama reclamantei l-a acuzat doar pe G.P.

Pe de alt? parte, G.P. a negat ini?ial c? a avut un contact sexual cu reclamanta, ns?, ulterior a recunoscut c? ei au avut un contact sexual, declarnd, ns?, c? el nu a for?at-o. De asemenea, el a recunoscut c? i-a dat o palm? peste fa?? dup? actul sexual, deoarece ea l-a provocat.

n al doilea raport medical din 20 octombrie 2006, medicul a constatat c? ea a suferit o lovitur? la cap ?i c? avea zgrieturi n jurul nasului.

La 7 decembrie 2006, procurorul l-a audiat pe V.D., care a confirmat declara?iile vecinelor reclamantei, potrivit c?rora el a traversat rul n seara de 13 septembrie 2006 mergnd pe o scurt?tur? n satul vecin. El a sus?inut c? nu i-a v?zut pe reclamant? ?i pe G.P. ?i c? s-a ntlnit cu primarul.

n raportul ob?inut de procuror de la institu?ia ?colar? n care nv??a G.P. se men?iona faptul c? acesta are capacit??i intelectuale limitate.

n urma efectu?rii anchetei preliminare, procuratura a conchis c? G.P. este singurul autor al violului ?i a dispus nceperea urm?ririi penale pe numele acestuia. Acuzarea a cerut aplicarea fa?? de G.P. a pedepsei de trei ani cu nchisoarea ntr-o colonie pentru minori.

n cadrul procesului de judecat? n fa?a primei instan?ei, mama reclamantei a cerut desp?gubiri n sum? de 3000 de lei moldovene?ti (MDL, aproximativ 200 de euro) de la G.P. Ea nu a prezentat nicio prob? din care s? reias? c? V.D. ar fi implicat n s?vr?irea infrac?iunii ?i nici nu a cerut condamnarea lui. G.P. a sus?inut c? el nu a for?at-o pe reclamant? s? fac? sex cu el ?i c? i-a dat o palm? peste fa?? pentru c? ea l-a provocat. Reclamanta a declarat c? ea a ie?it din cas? dup? G.P., mergnd spre un lor retras de pe cel?lalt mal al rului ?i c? ea l-a s?rutat. Dup? aceea, G.P. i-a spus s? se dezbrace, ea a refuzat ?i atunci el i-a dat un pumn n nas. Dup? viol, ea l-a auzit pe fratele ei c? o c?uta, iar G.P. a fugit. La ntrebarea concret? dac? mai era cineva prezent la locul faptei, ea a r?spuns c? ei erau singuri. Reclamanta a fost asistat? n instan?a de judecat? de mama sa, care a depus o declara?ie formal?, potrivit c?reia reclamanta nu a fost intimidat? ?i c? face declara?ii cu propriile sale cuvinte.

La 2 februarie 2007, Judec?toria Orhei l-a condamnat pe G.P. pentru viol la trei ani de deten?ie cu suspendarea pedepsei, cu un termen de ncercare de un an. De asemenea, el a fost obligat la plata desp?gubirilor n valoare de 3000 MDL.

Mama reclamantei a atacat hot?rrea judec?toreasc?, sus?innd c? procesul de judecat? a fost inechitabil deoarece instan?a de judecat? a ncercat s? mu?amalizeze infrac?iunea. Ea a sus?inut c? instan?a de judecat? nu a stabilit identitatea celei de-a doua persoan? care a violat-o pe fiica sa ?i c? pedeapsa lui G.P. este prea blnd?. De asemenea, ea a argumentat c? suma desp?gubirilor este prea mic? ?i c? procurorul a indus-o n eroare, spunndu-i c? aceasta este suma maxim? pe care o poate pretinde. Mama reclamantei a formulat noi preten?ii cu titlu de desp?gubiri n sum? de 100 000 MDL.

Procuratura a atacat la rndul s?u hot?rrea primei instan?e pe motiv c? pedeapsa este prea blnd?.

n fa?a Cur?ii de Apel, mama reclamantei a solicitat audierea de noi martori, ns? cererea ei a fost respins? pe motiv c? p?r?ile nu pot ad?uga nimic nou sau important la cauz?. Unul din martorii oculari nu a putut fi audiat deoarece acesta imigrase ntre timp. La 5 iunie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ambele apeluri. Instan?a de apel a constatat c? sanc?iunea aplicat? lui G.P. dep??e?te termenul maxim prev?zut de Codul penal pentru infractorii minori. Prin urmare, ea a redus pedeapsa la doi ani de deten?ie cu suspendare, cu un termen de ncercare de doi ani.

Mama reclamantei a declarat recurs, sus?innd c? pedeapsa lui G.P. trebuie s? fie propor?ional? cu gravitatea infrac?iunii s?vr?ite de el ?i c? suma desp?gubirilor este prea mic?. La 31 octombrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat nc?lcarea articolelor 6 ?i 13 ale Conven?iei pe motiv c? procesul penal desf??urat mpotriva violatorului ei a fost inechitabil. n concret, ea s-a plns de faptul c? procuratura nu a investigat corespunz?tor cazul n ceea ce prive?te cea de-a doua persoan? care a violat-o ?i c? instan?ele de judecat? au refuzat s? audieze martorii s?i. De asemenea, ea a sus?inut c? urm?rirea penal? a fost deficitar? ?i c? pedeaps? aplicat? lui G.P. este prea blnd?.

 Curtea a considerat adecvat s? examineze prezenta cauz? n lumina articolelor 3 ?i 8 ale Conven?iei, ?i nu pe baza celor invocate de reclamant?.

Guvernul nu a fost de acord cu reclamanta, sus?innd c? cauza a fost anchetat? n mod corespunz?tor ?i c? Statul ?i-a executat n mod eficient obliga?iile pozitive impuse de articolele 3 ?i 8 ale Conven?iei. Astfel, acesta a argumentat c? cererea este nentemeiat?. De asemenea, Guvernul a sus?inut c? reclamanta nu a men?ionat niciodat? n timpul procesului penal despre existen?a unui coautor al violului. n plus, Guvernul a declarat c? reprezenta?ii reclamantei au prezentat informa?ii false Cur?ii, ?i anume faptul c? n formularul de cerere, reprezentan?ii reclamantei au sugerat c? cei doi martori oculari (vecinele reclamantei) le-au spus c? dup? ce reclamanta a fost for?at? s? treac? de cealalt? parte a rului, ea a fost dus? ntr-un loc retras, unde i a?tepta o alt? persoan?, V.D. ntruct aceasta este o denaturare a informa?iilor cuprinse n declara?iile martorilor, care au putut s? induc? Curtea n eroare, Guvernul sus?ine c? reprezentan?ii reclamantei au ac?ionat cu rea-credin??. De asemenea, Guvernul a men?ionat faptul c? n formularul de cerere, reprezentan?ii reclamantei au sus?inut c? raportul medical din 15 septembrie 2006 a constatat c? reclamanta suferise o lovitur? la cap ?i zgrieturi n jurul nasului, n timp ce aceste leziuni au fost men?ionate prima dat? n raportul din 20 octombrie 2006. Guvernul a sus?inut c? reprezentan?ii reclamantei au ob?inut o copie a dosarului cauzei nainte de a depune cererea la Curte ?i c? ei au omis n mod deliberat s? ata?eze o copie a acestuia la formularul lor de cerere, prezentnd informa?ii eronate. Avnd n vedere cele men?ionate mai sus, Guvernul a considerat c? cererea este abuziv? n sensul articolului 35 3 al Conven?iei ?i a solicitat Cur?ii s? o declare inadmisibil? pe cale de consecin??.

Reclamanta a men?inut preten?iile sale privind inechitatea procesului penal, infectivitatea investiga?iei pe marginea circumstan?elor violului ?i caracterul prea blnd al pedepsei aplicate lui G.P. 

Curtea a fost de acord cu Guvernul c? reprezentan?ii reclamantei au denaturat informa?ia prezentat? n formularul de cerere ?i c?, n consecin??, cauza a fost comunicat? n baza acelei informa?ii. ns?, ntruct plngerile reclamantei sunt v?dit nentemeiate, Curtea nu a considerat necesar s? adopte vreo concluzie n privin?a caracterului abuziv al cererii.

Curtea a notat n primul rnd c? legisla?ia penal? moldoveneasc? con?ine dispozi?ii care pedepsesc n mod efectiv violul. n ceea ce prive?te investiga?ia pe marginea acuza?iilor de viol ale reclamantei ?i ale mamei sale, Curtea nu a constatat nicio deficien?? n modul n care aceasta a fost efectuat?. Din materialele dosarului reiese c? att reclamanta, ct ?i mama acesteia, au fost audiate n timpul urm?ririi penale ?i n fa?a instan?ei de judecat?; la fel ?i to?i martorii .  De asemenea, din materialelor dosarului reiese c? nici n etapa ini?ial? a urm?rii penale ?i nici n timpul procesului de judecat? mama reclamantei nu l-a acuzat pe V.D. de implicare. n niciuna din declara?iile sale ea a nu a men?ionat despre faptul c? G.P. avea un complice. n plus, reclamanta l-a acuzat doar pe G.P. ?i n timpul urm?rii penale ?i n fa?a instan?ei de judecat?, cnd a fost asistat? de mama sa. Martorii au declarat c? V.D. pur ?i simplu a trecut pe lng? locul faptei. ?i abia dup? pronun?area hot?rrii de c?tre prima instan?? de judecat? mama reclamantei a devenit nemul?umit? de pedeapsa aplicat? lui G.P. ?i de m?rimea compensa?iilor adjudecate. Ea a declarat n apel c?, n afar? de G.P., exist? ?i o a doua persoan? implicat? n viol, ns? ea nu a reiterat aceast? acuza?ie n recursul depus la Curtea Suprem? de Justi?ie.

36.  n ceea ce prive?te caracterul pedepsei aplicate lui G.P., Curtea a notat c? aceasta se ncadreaz? n limitele prev?zute de Codul penal. Avnd n vedere circumstan?ele cauzei ?i vrsta autorului ?i personalitatea lui, precum ?i modul n care a fost efectuat? investiga?ia ?i hot?rrile instan?elor de judecat? na?ionale, Curtea a considerat c? Statul prt ?i-a respectat obliga?iile impuse de articolele 3 ?i 8 ale Conven?iei.

Prin urmare, cererea a fost considerat? ca v?dit nentemeiat? ?i inadmisibil? n sensul articolului 35 3 ?i 4 al Conven?iei.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre A. Briceac, T. Crna?, S. Urtu ?i E. Ciobanu, din partea Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.

***

n cauza Cuprianov c. Moldovei, reclamantul, Eugeniu Cuprianov, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1971.

La data evenimentelor reclamantul era angajat al S Calea Ferat? din Moldova n calitate de nso?itor de vagoane. La 3 aprilie 2007, unul din colegii lui, S.H., a fost arestat la serviciu fiind b?nuit de trafic de droguri spre Federa?ia Rus? prin intermediului trenului. La momentul re?inerii, el avea asupra sa o pung? care con?inea marijuana n propor?ii deosebit de mari. n aceea?i zi a fost arestat ?i reclamantul. Potrivit versiunii evenimentelor descrise de c?tre poli?ie, S.H. a confirmat c? rolul reclamantului era s? ascund? punga n tren pentru a fi transportat? n Federa?ia Rus?.

n ziua re?inerii, reclamantul a fost dus la comisariatul de poli?ie unde a fost maltratat. El nu a recunoscut infrac?iunile imputate, dar a declarat c? ceva timp mai devreme S.H. l-a ntrebat dac? ar vrea s? transporte droguri ntr-o direc?ie neprecizat? ?i c? el a r?spuns negativ. De asemenea, el a declarat c? S.H. l-a ntrebat dac? ar fi posibil s? ascund? droguri n tren. n timpul audierii, reclamantul a fost asistat de un avocat. La domiciliul reclamantului s-a efectuat o perchezi?ie n cadrul c?reia a fost identificat? o cantitate mic? de marijuana. Poli?ia a depistat ?i un echipament pentru uscarea marijuanei ?i o poz? a reclamantului lng? o planta?ie mare de marijuana.

La 5 aprilie 2007, reclamantul a angajat un avocat care a depus o plngere la procuratur? n privin?a relelor tratamente aplicate la comisariatul de poli?ie. n aceea?i lun?, reclamantul a fost examinat de un medic legist, care a constatat contuzii pe fa?? ?i zgrieturi pe cap ?i um?r.

La 27 aprilie 2007, procuratura a respins plngerea reclamantului privind acuza?iile de maltratare, constatnd c? v?t?m?rile corporale au fost cauzate n timpul opunerii rezisten?ei la arest. Reclamantul a depus o plngere la procurorul ierarhic superior, care a respins-o la 26 martie 2008. El nu a contestat ordonan?a respectiv? la judec?torul de instruc?ie.

n timpul urm?ririi penale, reclamantul a declarat c? a fost maltratat pentru a ob?ine de la el recunoa?terea infrac?iunii ?i c? acea cantitate mic? de marijuana depistat? de poli?ie la el acas? a fost plasat? chiar de colaboratori. Co-b?nuitul S.H. a declarat c? el a fost de acord s?-l incrimineze pe reclamant n schimbul promisiunii din partea poli?iei de a-l elibera de judecat?. El nu a reclamat c? a fost maltratat sau supus vreunei presiuni. Procurorul a dispus efectuarea unei expertize medicale care a constatat c? reclamantul nu este consumator de marijuana.

La 24 martie 2008, Judec?toria Centru l-a g?sit pe reclamant vinovat de s?vr?irea infrac?iunii de producerea a substan?elor narcotice cu scopul comercializ?rii ?i l-a condamnat la o pedeaps? de 7 ani cu nchisoarea. Totodat?, instan?a de judecat? l-a achitat pe reclamant de acuza?ia de tentativ? de contraband? cu substan?e narcotice. Instan?a s-a bazat pe declara?iile lui S.H. date imediat dup? arest ?i pe constat?rile perchezi?iei la domiciliul reclamantului. Instan?a de judecat? a respins plngerea reclamantului privind maltratarea de c?tre poli?ie pe baza ordonan?ei procurorului. S.H. a primit aceea?i pedeaps?. Ambii au atacat hot?rrea primei instan?e de judecat?.

La 11 iunie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul reclamantului ?i l-a achitat, constatnd existen?a unor contradic?ii ntre declara?iile lui S.H. n ceea ce-l prive?te pe reclamantul n etapa urm?ririi penale ?i m?rturia lui n fa?a instan?ei de judecat?. n plus, instan?a de apel a constatat c? versiunea evenimentelor descris? de acuzare nu este concludent?, deoarece pa?aportul reclamantului nu mai era valabil la momentul respectiv, astfel nct el nu ar fi putut c?l?tori n str?in?tate n ziua respectiv?, a?a cum este descris n rechizitoriu. Curtea de Apel a men?inut sentin?a n ceea ce l prive?te pe S.H. Att procurorul ct ?i S.H. au atacat decizia la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 27 ianuarie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul procurorului, a casat decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e de judecat?. Curtea a respins plngerile reclamantului privind relele tratamente aplicate de poli?i?ti n timpul urm?ririi penale, constatnd c? plngerile respective au fost respinse de procuratur?. Curtea Suprem? a constatat, de asemenea, c? acuzarea a prezentat suficiente probe pentru a demonstra implicarea reclamantului n producerea substan?elor narcotice n scopul comercializ?rii.

Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei n privin?a relelor tratamente aplicate de poli?ie ?i articolul 6 al Conven?iei n privin?a inechit??ii urm?ririi penale efectuate mpotriva lui.

Guvernul a sus?inut, inter alia, c? reclamantul nu a epuizat c?ile de recurs interne, deoarece nu a contestat ordonan?a din 26 martie 2008 la judec?torul de instruc?ie.

Reclamantul s-a bazat pe documentele medicale care au constatat v?t?m?ri corporale imediat dup? presupusele rele tratamente. El a sus?inut c? decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 27 ianuarie 2009 trebuie s? fie considerat? ultima hot?rrea judec?toreasc? n privin?a articolului 3 ?i nu ordonan?a procurorului din 26 martie 2008. 

Curtea a reiterat c? scopul regulii epuiz?rii recursurilor interne este de a oferi Statelor Contractante posibilitatea s? prentmpine sau s? repare  - de obicei prin intermediul instan?elor de judecat? – nc?lc?rile invocate mpotriva lor nainte ca acestea s? fie depuse la Curte. n consecin??, Statele sunt scutite de r?spundere pentru ac?iunile lor n fa?a unei instan?e interna?ionale nainte ca ele s? fi avut posibilitatea s? repare lucrurile prin intermediul propriului sistem juridic.

Curtea a notat c? reclamantul a depus o plngere n privin?a relelor tratamente ?i c? aceasta a fost respins? de procuror la 26 martie 2008. De?i avea posibilitatea s? conteste ordonan?a procurorului la judec?torul de instruc?ie, el nu a f?cut-o.

Este adev?rat c? reclamantul a invocat chestiunea privind relele tratamente n ap?rarea sa n timpul procesului penal, ns?, Curtea Supreme de Justi?ie nu era competent? conform legisla?iei na?ionale s? examineze asemenea plngeri.

Pe cale de consecin??, acest cap?t de cerere trebuie respins n conformitate cu articolul 35  1 ?i 4 al Conven?iei pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne.

Reclamantul a sus?inut c? a fost condamnat pe temeiul unor probe ob?inute prin nc?lcarea articolului 3 al Conven?iei. ?i anume, el a sus?inut c? dup? arest el a fost interogat n absen?a unui avocat la alegere ?i c? autodenun?ul ob?inut n acea etap? a constituit una din probele principale pe care s-au bazat instan?ele de judecat?. De asemenea, el a argumentat c? nu a dispus de oportunitatea efectiv? de a contesta admisibilitatea acelei probe, pentru a demonstra c? recunoa?terea a fost ob?inut prin utilizarea for?ei.

Guvernul nu a fost de acord cu reclamantul ?i a sus?inut, n primul rnd, c? reclamantul a fost audiat n prezen?a unui avocat la 3 aprilie 2007. n orice caz, el a avut posibilitatea s? conteste modul n care s-a desf??urat interogatoriul la judec?torul de instruc?ie, dac? a considerat c? acesta a fost contrar legii, ns? el nu a contestat-o. Totodat?, chiar dac? el nu ar fi fost audiat n prezen?a unui avocat, declara?iile lui nu pot oricum calificate drept autodenun?, deoarece ele nu con?in nicio recunoa?tere a comiterii faptei imputate.

 Curtea a notat  c? reclamantul a fost achitat de acuza?iile de tentativ? de contraband? de droguri, fiind condamnat doar pentru infrac?iunea de producere de substan?e narcotice n scopul comercializ?rii. n privin?a ultimului aspect, instan?ele de judecat? au constatat vinov??ia reclamantului n cadrul unor proceduri care au respectat principiul contradictorialit??ii ?i n care reclamantul a fost reprezentat de un avocat ?i bazndu-se pe acele probe acumulate n timpul perchezi?iei la domiciliul reclamantului (?i anume, aparatul de uscare a marijuana, o cantitate mic? de marijuana ?i o fotografie a reclamantului lng? o planta?ie ntins? de marijuana). n opinia Cur?ii aceste probe sunt suficiente pentru condamnarea reclamantului. n asemenea circumstan?ei, declara?iile reclamantului din 3 aprilie 2007 nu constituie dovada principal? pe care se bazeaz? condamnarea reclamantului.

Prin urmare, plngerea ntemeiat? pe articolul 6 1 al Conven?iei este v?dit nefondat? ?i inadmisibil? n sensul articolului 35  3 ?i 4 al Conven?iei.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de dl V. Zama, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Gusar c. Moldovei ?i Romniei, reclamanta, Ludmila Yakovlevna Gusar, este cet??ean al Federa?iei Ruse, n?scut? n 1944.

 Reclamanta este v?duva dlui A. Gusar, func?ionar militar n Republica Moldoveneasc? Nistrean? (RMN), ucis la 8 mai 1992, n timpul conflictului militar din RMN.

 La 9 decembrie 1993, Curtea Suprem? a Republicii Moldovene?ti Nistrene a constat c? reclaman?ii n cauza Ila?cu ?i al?ii (citat? mai sus) sunt vinova?i, inter alia, de uciderea dlui Gusar ?i a unui alt oficial nalt din RMN, condamnndu-i la pedepse ntre 12 ani de nchisoare ?i pedeapsa cu moartea, dl Ila?cu fiind unul dintre condamna?ii la moarte.

La 5 decembrie 2002, reclamanta a adresat Procuraturii Generale a Republicii Moldova o solicitare de informa?ii privind evolu?iile urm?ririi penale n privin?a circumstan?elor mor?ii so?ului s?u.

La 13 ianuarie 2003 reclamanta a fost informat? c? urm?rirea penal? a fost ncetat? la 9 decembrie 2000 din cauza accesului restric?ionat pe teritoriul RMN.

Invocnd articolul 2 al Conven?iei, reclamanta a sus?inut c? so?ul ei a fost ucis cu arme romne?ti ?i c?, prin urmare, Romnia este responsabil? de moartea acestuia, ntruct ea a furnizat armament terori?tilor din a?a-numitul Grup Ila?cu prin intermediul serviciilor secrete moldovene?ti. n continuare, ea a sus?inut c? autorit??ile moldovene?ti nu au efectuat o investiga?ie efectiv? n privin?a circumstan?elor morii so?ului s?u.

Reclamanta a sus?inut, n cele din urm?, c? n rezultatul anchetei inefective n privin?a circumstan?elor mor?ii so?ului ei, ea nu a dispus de un recurs civil efectiv n cadrul c?ruia s? poat? solicita desp?gubiri de la autorii omorului.  Reclamanta a sus?inut c? att Romnia, ct ?i Republica Moldova sunt responsabile de nc?lcarea articolului 2 al Conven?iei. De asemenea, ea a reclamat nc?lcarea articolului 13 al Conven?iei de c?tre Republica Moldova. Articolul 2 ?i articolul 13 ale Conven?iei prev?d urm?toarele:

n ceea ce prive?te plngerea direc?ionat? mpotriva Romniei, Curtea  a amintit, n conformitate cu normele general recunoscute ale dreptului interna?ional, Conven?ia se aplic? n cazul fiec?rei P?r?i Contractante doar n raport cu acele fapte care au avut loc ulterior intr?rii n vigoare a Conven?iei n statul respectiv (a se vedea, de exemplu, Kadikis v. Latvia (dec.), nr. 47634/99, 29 iunie 2000; Sholokhov v. Armenia and the Republic of Moldova, nr. 40358/05, 55, 31 iulie 2012). Curtea noteaz? c? Romnia a ratificat Conven?ia la 20 iunie 1994. Prin urmare, plngerea direc?ionat? mpotriva ei, n privin?a uciderii so?ului reclamantei n mai 1992, este incompatibil? ratione temporis cu prevederile Conven?iei ?i trebuie respins? n conformitate cu articolul 35  3 al Conven?iei.

n ceea ce prive?te plngerile direc?ionate mpotriva Republicii Moldova, Curtea a amintit c?, potrivit jurispruden?ei sale pe articolul 2, obliga?ia procedural? de a efectua o investiga?ie a evoluat ntr-o sarcin? separat? ?i autonom? care impune obliga?ia respectiv? Statului chiar ?i atunci cnd moartea a avut loc nainte de ratificare (a se vedea Šilih v. Slovenia [GC], nr. 71463/01, 159, 9 aprilie 2009). Avnd n vedere principiul securit??ii juridice, competen?a temporal? n acest caz nu este nelimitat?. Atunci cnd moartea s-a produs nainte de ratificare, doar ac?iunile procedurale sau inac?iunile ulterioare acestei date cad sub inciden?a competen?ei temporale a Cur?ii.

Curtea a reiterat c? scopul termenului de ?ase luni este de a promova securitatea juridic? ?i de a asigura faptul c? cauzele care prezint? probleme sub aspectul Conven?iei sunt examinate ntr-un termen rezonabil. De asemenea, el are rostul s? protejeze autorit??ile ?i alte persoane interesate de a se afla ntr-o pozi?ie de nesiguran?? pe parcursul unei perioade prelungite de timp (a se vedea Bulut and Yavuz v. Turkey (dec.), nr. 73065/01, 28 mai 2002). Dac? nu exist? recursuri disponibile sau dac? acestea sunt considerate ca fiind inefective, termenul de ?ase luni, n principiu, ncepe s? curg? de la data la care a avut loc ac?iunea reclamat? (a se vedea Hazar and Others v. Turkey (dec.), nr. 62566/00, 10 ianuarie 2002). n cazuri excep?ionale pot fi aplicate considera?ii speciale, atunci cnd reclamantul ns??i invoc? un recurs aparent existent ?i doar ulterior devine con?tient de circumstan?ele care-l fac inefectiv: prin urmare, este necesar s? se ia n considerare ca nceput al perioadei de ?ase luni data la care el a cunoscut sau la care trebuia s? cunoasc? aceste circumstan?e (a se vedea Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom (dec.), nr. 46477/99, 7 iunie 2001).

Stabilirea faptului dac? reclamatul ntr-o cauz? dat? a respectat criteriile de admisibilitate va depinde de circumstan?ele cauzei ?i de al?i factori, cum ar fi diligen?a ?i interesul manifestat de reclamant, precum ?i calitatea investiga?iei n cauz? (Manukyan v. Georgia (dec.), 53073/07, 9 octombrie 2012). Curtea reitereaz? c? victima care invoc? nc?lcarea articolului 2 al Conven?iei trebuie s? ia anumite m?suri pentru a monitoriza evolu?ia anchetei sau lipsa acesteia ?i s? depun? cererea la Curte cu promptitudine, imediat ce ea a cunoscut sau ar fi trebuit s? cunoasc? despre lipsa unei investiga?ii penale efective (a se vedea, mutatis mutandis, Varnava and Others v. Turkey [GC], nr. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 ?i 16073/90, 158, ECHR 2009‑...; a se vedea, de asemenea, Baran and Hun, citat? mai sus, 46; Ekrem Baytap v. Turkey (dec.), nr. 17579/05, 29 aprilie 2010; Mađer v. Croatia, nr. 56185/07, 84, 21 iunie 2011; Stanimirović v. Serbia, nr. 26088/06,  29, 18 octombrie 2011; Nasirkhaeva v. Russia (dec.), nr. 1721/07, 31 mai 2011; ?i Finozhenok v. Russia (dec.), 3025/06, 31 mai 2011).

n cazurile n care timpul este esen?ial pentru solu?ionarea problemei invocate n cauz?, reclamantul are sarcina s? asigure c? plngerile sale sunt formulate cu promptitudinea necesar? att n fa?a autorit??ilor na?ionale relevante ct ?i n fa?a Cur?ii, pentru a asigura solu?ionarea lor corect? ?i adecvat? (a se vedea, Bayram and Yıldırım v. Turkey (dec.), nr. 38587/97, ECHR 2002-III, ?i Aydin and Others v. Turkey (dec.), nr. 46231/99, 26 mai 2005). Odat? cu trecerea timpului, amintirile martorilor se ?terg, martorii decedeaz? sau nu mai pot fi g?si?i, probele se deterioreaz? sau dispar, iar perspectivele efectu?rii unei investiga?ii efective vor sc?dea din ce n ce mai mult; chiar ?i examinarea ?i judecarea de c?tre Curte poate deveni nesemnificativ? ?i neefectiv? (a se vedea Varnava and Others, citat? mai sus, 161).

ntorcndu-ne la faptele spe?ei, n paragraful 5 de mai sus s-a re?inut c? Procuratura General? a Republicii Moldova a ncetat urm?rirea penal? n privin?a circumstan?elor decesului dlui Gusar la 9 decembrie 2000 ?i c? de atunci aceasta nu a mai fost reluat?. Reclamanta a depus cererea la Curte la 19 august 2002, ns? a solicitat formal informa?ii de la Procuratura General? privind progresul urm?ririi penale doar la 5 decembrie 2002. Reiese c? ea a devenit interesat? de urm?rirea penal? efectuat? de Procuratura General? a Moldovei doar dup? eliberarea dlui Ila?cu din nchisoarea de pe teritoriul RMN. Totodat?, deten?ia dlui Ila?cu n circumstan?ele descrise n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Republicii Moldovei ?i Rusiei nu este un motiv suficient pentru scutirea reclamantei de obliga?ia de diligen??, a?a cum s-a men?ionat n paragraful 15 de mai sus. Reclamanta nu a invocat faptul c? a fost mpiedicat? s? solicite sau s? afle mai devreme despre evolu?ia urm?ririi penale respective sau despre eventuala infectivitate a acesteia. De altfel, imediat ce a devenit interesat?, ea a reu?it s? angajeze un avocat ?i s? ob?in? informa?ia necesar? de la Procuratura General?. Prin urmare, plngerile ntemeiate pe articolul 2 ?i articolul 13 mpotriva Republicii Moldova au fost depuse dup? expirarea termenului de ?ase luni de la data la care a avut loc pretinsa nc?lcare ?i urmeaz? a fi declarate inadmisibile n temeiul articolului 35 1 ?i 4 al Conven?iei.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de dna T. Bogoliubskaia, avocat n Moscova.