Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n mai ?i iunie 2013 (continuare)

16 09 2013

n cauza Salcieni c. Moldovei, reclamantul Salcieni S.R.L., este o companie nregistrat? n Republica Moldova.

Compania reclamant? a sus?inut c? prin anularea abuziv? a hot?rrii definitive a fost nc?lcat dreptul la un proces echitabil ?i dreptul la respectul propriet??ii.

Cererea companiei reclamante a fost comunicat? Guvernului care a transmis observa?iile sale pe marginea admisibilit??ii ?i temeiniciei cererii. Observa?iile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost invitat s? le prezinte pe ale sale, ns? acesta nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 11 martie 2013 Curtea a atras aten?ia reprezentantului companiei reclamante c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 18 decembrie 2012 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul companiei reclamante a primit scrisoare la 18 martie 2013, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? compania reclamant? nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

Compania reclamant? a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de V. Pelin, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Codrul S.R.L. c. Moldovei, reclamantul Codrul S.R.L., este o companie nregistrat? n Republica Moldova.

Cererea companiei reclamante, privind echitatea procesului ?i pretinsa violare a dreptului de proprietate, a fost comunicat? Guvernului care a transmis observa?iile sale pe marginea admisibilit??ii ?i temeiniciei cererii. Observa?iile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost invitat s? le prezinte pe ale sale, ns? acesta nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 22 iunie 2012 Curtea a atras aten?ia reprezentantului companiei reclamante c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 26 aprilie 2012 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul companiei reclamante a primit scrisoare la 02 iulie 2012, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? compania reclamant? nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza RED NORD-VEST S.A. c. Moldovei, reclamantul Red Nord-Vest, este o companie nregistrat? n Republica Moldova.

Cererea companiei reclamante, privind echitatea procesului, a fost comunicat? Guvernului care a transmis observa?iile sale pe marginea admisibilit??ii ?i temeiniciei cererii. Observa?iile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost invitat s? le prezinte pe ale sale, ns? acesta nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 15 februarie 2013 Curtea a atras aten?ia reprezentantului companiei reclamante c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 21 ianuarie 2013 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Potrivit informa?iei primite de la oficiul po?tal, reprezentantul companiei reclamante nu a ridicat scrisoarea Cur?ii de la po?t?.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? compania reclamant? nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

Compania reclamant? a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de S. Cozma, avocat n Chi?in?u.