Hot?rrea Danalachi c. Moldovei (25664/09).

17 09 2013

n cauza Danalachi c. Moldovei, reclamanta Angela Danalachi, la 3 martie 2008 a fost condamnat? de judec?toria Cantemir pentru sustragerea ilegal? a unor sume de bani colectate de comunitatea sa n scopul finan??rii unor s?rb?tori (1,400 Lei).

La 7 iulie 2008 Curtea de Apel Cahul a casat par?ial solu?ia primei instan?e ?i a condamnat-o la plata unei amenzi n m?rime de 600 unit??i conven?ionale (12,000 Lei). Decizia Cur?ii de Apel a fost men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie la 26 noiembrie 2008.

Reclamanta a solicitat extinderea perioadei de achitare a amenzii deoarece la acel moment era n incapacitate de plat?, fiind mam? solitar? a unui copil mic ?i fiind ns?rcinat?. Instan?a a acceptat cererea sa ?i i-a permis extinderea termenului pentru dou? luni. ns?, reclamanta nu a achitat n termen amenda.

La 20 februarie 2009 executorul judec?toresc de la Oficiul de executarea Cantemir a solicitat judec?toriei Cantemir s? schimbe pedeapsa n form? de amend? cu una non privativ? de libertate. Reclamanta nu a fost asistat? de un avocat. Ea a solicitat instan?ei s? i schimbe pedeapsa cu o munc? neremunerat? n folosul comunit??ii ?i a notat c? va ncerca s? ob?in? banii necesari pentru plata amenzii pn? la sfr?itul anului. n aceea?i zi instan?a a acceptat cererea executorului judec?toresc ?i i-a aplicat reclamantei pedeapsa sub form? de deten?ie pe o perioad? de 12 luni (pentru fiecare lun? 50 unit??i conven?ionale). Instan?a a re?inut c? legea interzice aplicarea muncii neremunerate n folosul comunit??ii femeilor ns?rcinate.

Reclamanta a fost arestat? n aceea?i zi ?i plasat? n deten?ie. La 21 februarie 2009 avocatul a depus apel.

La 12 martie 2009 Curtea de Apel Cahul a admis apelul ?i a casat solu?ia primei instan?e. Instan?a a re?inut c? reclamanta nu a beneficiat de asisten?? juridic? n timpul examin?rii cauzei la 20 februarie 2009, n pofida faptului c? ea avea acest drept garantat prin lege.

La 25 martie 2009 avocatul reclamantei a depus o cerere la judec?toria Cantemir pentru urgentarea examin?rii acestui caz, avnd n vedere c? ntre timp amenda a fost achitat?. El a mai men?ionat c? reclamanta este de?inut? ilegal.

La 31 martie 2009 judec?toria Cantemir a admis cererea avocatului ?i a ncetat procedura ini?iat? de executorul judec?toresc. Reclamanta a fost eliberat? n aceea?i zi.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 5 CEDO, deoarece a fost de?inut? ilegal n perioada 12 ?i 31 martie 2009. De asemenea, invocnd art. 6, 7 ?i 13 CEDO ea s-a plns c? a fost condamnat? ilegal deoarece nu a comis nici o fapt? ilegal?. n continuare, ea a invocat violarea art. 6 3 CEDO, deoarece nu a fost asistat? de un avocat la examinarea cauzei din 20 februarie 2009. n final reclamanta s-a plns de violarea art. 1 protocolul nr. 4 CEDO, deoarece ea a fost arestat? pentru incapacitatea de a-?i stinge datoria.

Curtea a constatat n unanimitate violarea articolului 5 din Conven?ie, notnd c? la 12 martie 2009 Curtea de Apel a casat decizia din 20 februarie 2009 ?i a expediat cauza la rejudecare. Din acest moment reclamanta nu era subiectul unei deten?ii legale urmare a unei condamn?ri de c?tre o instan?? competent?, avnd n vedere c? condamnarea ini?ial? nu prevedea deten?ie. Corespunz?tor, privarea reclamantei de libertate dup? 12 martie 2009 urma s? aib? la baz? alte temeiuri de deten?ie prev?zute n Articolul 5 1 din Conven?ie, pentru a respecta principiul potrivit c?ruia nimeni nu poate fi deprivat arbitrar de libertate.

Curtea a reiterat c? este competen?a instan?elor na?ionale s? decid? dac? o persoan? urmeaz? a fi de?inut? n circumstan?e particulare. Totu?i, n fiecare caz temeiul legal pentru deten?ie trebuie clar ?i instan?ele trebuie s? motiveze o atare deten?ie. Ea a observat c? n decizia din 12 martie 2009 Curtea de Apel nu a depus nici un efort pentru a analiza temeiuri legale ?i justificarea deten?iei reclamantei. De fapt, extinderea termenului deten?iei reclamantei a fost doar men?ionat?, f?r? a aduce careva motive. Mai mult dect att, instan?a a e?uat s? specifice perioada de deten?ie.

Restul preten?iilor din cererea reclamantei au fost respinse ca v?dit inadmisibile.

Reclamantul a solicitat EUR 100,000 cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 5,000 cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat de c?tre I. Grecu, avocat din Cahul.