Condi?ii mai stricte pentru adresare la Curtea de la Strasbourg

17 12 2013

ncepnd cu 1 ianuarie 2014, o dat? cu ntrarea n vigoare a noilor prevederi a punctului 47 din Regulamentului Cur?ii, se vor aplica condi?ii mai stricte pentru adresarea unei cereri la Curte. Acest amendament la Regulament, elaborat pentru a spori eficien?a Cur?ii ?i accelera examinarea cererilor, introduce dou? modific?ri majore care vor determina dac? cererea va fi repartizat? unei forma?iuni judiciare sau urmeaz? a fi respins? f?r? examinare.

Prima modificare se refer? la informa?ia ?i documentele prezentate Cur?ii pentru a facilita examinarea cererilor ?i realizarea misiunii sale ct mai eficient posibil. Toate formularele trebuie a fi completate integral ?i sus?inute de copiile documentelor relevante. Toate cererile incomplete vor fi respinse de Curte.

A doua modificare se refer? la ntreruperea termenului de adresare la Curte, de ?ase luni de la decizia definitiv? a instan?elor na?ionale; pentru a ntrerupe acest termen, cererea trebuie s? ndeplineasc? toate condi?iile prev?zute de punctul 47. Formularul trebuie expediat Cur?ii, completat integral ?i sus?inut de documentele relevante, n interiorul termenului stabilit de Conven?ie. Dosarele incomplete nu vor mai fi examinate din perspectiva ntreruperii curgerii termenului de ?ase luni