Sinteza deciziilor octombrie 2013

18 12 2013

n lunile octombrie 2013 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Colesnic c. Moldovei (cererea nr. 3312/11), Ziminov c. Moldovei (cererea nr.  50977/10), Societatea Romn? de Televiziune c. Moldovei (cererea nr. 36398/08) ?i Zmuncila c. Moldovei (cererea nr. 8197/09).

***

n cauza Colesnic c. Moldovei, reclamantul este Vasile Colesnic n?scut n 1960, din Șold?ne?ti.

Cererea reclamantului, prin care acesta s-a plns de ineficien?a investiga?iei privind pretinsa maltratare de c?tre un ter?, a fost comunicat? Guvernului, care a prezentat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost expediate reclamantului, ns? nu a fost primit nici un r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 07 iunie 2013 Curtea a atras aten?ia reprezentantului reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 18 februarie 2013 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul reclamantului a primit scrisoare la 14 iunie 2013, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Ziminov c. Moldovei, reclamanta este Tatiana Ziminov, n?scut? n 1952, din Chi?in?u.

La 14 noiembrie 2004 reclamanta a vizitat prietena sa, cu ocazia zilei acesteia de na?tere ?i a consumat lichior. Aproximativ la 22.30 reclamanta ?i prietena sa au plecat la un bar, unde au petrecut toat? noaptea. Urm?toarea zi reclamanta a fost transportat? de acas? cu ambulan?a la spital. La spital s-a constat c? ea are un picior fracturat. Piciorul a fost imobilizat ?i ea a fost externat? urm?toarea zi. Ea a fost spitalizat? din nou de pe 22 noiembrie pn? n 10 decembrie 2004.

La 14 decembrie 2004 reclamanta a naintat o plngere procuraturii, pretinznd c? aproximativ la 22.30 , 14 noiembrie 2004, o persoan? s-a apropiat de ea, a hipnotizat-o ?i i-a luat trei inele de aur. Ea a ncercat s? opun? rezisten??, ns? a fost lovit? n regiunea genunchiului ?i a c?zut. n urma atacului reclamanta a suferit o fractur? la picior ?i a avut nevoie de spitalizare.

La 15 decembrie 2004 prietenul reclamantei a depus o explica?ie la procuratur?, men?ionnd c? la 14 noiembrie 2004 s-au aflat n bar. Vorbind cu barmenul, a auzit strig?tul reclamantei am fost jefuit? ?i a v?zut o persoan? ie?ind din bar. Ea a ncercat s?-l opreasc?, ns? el i-a zis s? nu se amestece. Ulterior ea a dus reclamanta acas?.

ntre 23 decembrie 2004 ?i 19 ianuarie 2005 procuratura a audiat tot personalul din bar, ?i fiica prietenei reclamantei. Personalul barului a declarat c? reclamanta ?i prietena sa au avut un comportament inadecvat, au consumat o cantitate mare de alcool, au c?zut jos, etc. n diminea?a urm?toare o angajat? a barului a g?sit un inel sub mas?. Deoarece reclamantul nu aveau bani pentru a pl?ti paharele stricate, paza a refuzat s?-i ntoarc? inelul pn? la plata datoriei. Dup? achitarea datoriei inelul a fost restituit reclamantei.

Fiica prietenei reclamantei a explicat c? reclamanta a venit la ziua de na?tere a mamei acesteia. Reclamanta a consumat cu prietena sa vin ?i votc?. Aproximativ la 23.00 reclamanta ?i prietena sa au p?r?sit apartamentul. Prietena reclamantei s-a ntors a doua zi ?i a comunicat c? cineva a luat inelele reclamantei, ea nu a v?zut cine a b?tuto pe reclamant?.

La 17 ianuarie 2009 procuratura a decis ncetarea urm?ririi penale, pe motivul c? nu a fost identifica?i careva suspec?i. Urmare a plngerii reclamantei, la 18 iulie 2009, judec?toria Botanica a decis reluarea investiga?iilor.

La 27 octombrie 2010, n urma efectu?rii anumitor ac?iuni procesuale, procuratura a decis ncetarea urm?ririi penale, pe motivul c? nu a fost identifica?i careva suspec?i.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 3 ?i 6 CEDO, pe motivul c? autorit??ile au omis s? efectueze o investiga?ie eficient? a plngerii acesteia.

Considernd materialele investiga?iei efectuate de autorit??ile na?ionale, Curtea a avut dubii serioase n ceea ce prive?te alega?ia reclamantei c? a fost supus? vreunei forme de maltratare n noaptea respectiv?. Ea a notat c? reclamanta a depus o plngere oficial? dup? o lun? de zile. Unele declara?ii a reclamante par a fi inexacte ?i sunt inconsistente declara?iilor martorilor audia?i, inclusiv prietenei sale. Nimeni din martori, inclusiv prietena, nu au v?zut lovirea reclamantei n picior. Personalul barului au declarat c? reclamanta era n stare avansat? de ebrietate ?i c? a c?zut pe sc?ri. n aceste circumstan?e Curtea poate doar s? concluzioneze c? leziunile suferite de reclamant? nu au fost cauzate de maltratare. Corespunz?tor, nu este cazul ca statul s? r?spund? pentru eficien?a investiga?iei pretinsei maltrat?ri.

Curtea a decis c? cererea este v?dit inadmisibil? n sensul art. 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

***

n cauza Zmuncila, reclamantul este Ion Zmuncila n?scut n 1967, din Chi?in?u.

Invocnd art. 6 ?i 13 din Conven?ie, ?i art. 1 Protocolul adi?ional, reclamantul s-a plns de neexecutarea unei hot?rri favorabile ?i lipsa unui recurs efectiv.

La 10 noiembrie 2009 cererea a fost comunicat? Guvernului. La 21 iunie 2011 reclamantul a fost invitat s? prezinte cererea de satisfac?ie echitabil?. Reclamantul nu a prezentat nici un r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 16 noiembrie 2011 Curtea a atras aten?ia reprezentantului reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 01 septembrie 2011 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul reclamantului a primit scrisoare la 07 decembrie 2011, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Societatea Romn? de Televiziune c. Moldovei, reclamantul este o companie public? de televiziune.

Programele televizate a companiei reclamante au fost difuzate pe teritoriul Moldovei.

n 2007 au expirat angajamentele anterioare privind finan?area difuz?rii programelor companiei reclamante ?i p?r?ile au ini?iat negocierile pentru a stabili noi condi?ii. Pe durata negocierilor, n pofida faptului c? licen?a companiei reclamante era valabil?, Guvernul a decis s? aloce frecven?a utilizat? de SRTV unei companii ter?e, fiind ntrerupt? difuzarea programelor companiei reclamante.

Compania reclamant? a ini?iat proceduri judiciare la nivel na?ional, ns? f?r? succes. Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 10 iulie 2008 a fost respins? ac?iunea respectiv?.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns, n temeiul art. 10 CEDO, c? m?surile aplicate de autorit??ile na?ionale i-au nc?lcat dreptul de a r?spndi informa?ia. n continuare, a invocat c? imposibilitatea de a exercita dreptul de a difuza pe teritoriul Republicii Moldova, n conformitate cu licen?a sa, constituie o nc?lcare a drepturilor sale prev?zute de art. 1 Protocolul adi?ional.

La 06 noiembrie 2009 cererea companiei reclamante a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova.

Guvernul Romniei ?i-a exercitat dreptul de a interveni n procedurile n fa?a Cur?ii.

La 16 septembrie 2013 Curtea a primit un acord de reglementare amiabil? semnat de p?r?i. Potrivit acestuia, printre altele, Guvernul a recunoscut necondi?ionat violarea drepturilor companiei reclamante; s-a angajat s? acorde companiei reclamante un segment din primul multi-plexor n sistemul digital din Moldova, f?r? participarea n concurs; n perioada de tranzi?ie a implement?rii sistemului digital, programele SRTV vor fi distribuite de operatorii TV prin cablu; etc.

Curtea a luat not? de acordul de reglementarea amiabil? semnat de p?r?i ?i a decis radierea cererii de pe rol, n temeiul art. 39 CEDO.