Hot?rrea Vaslca c. Moldovei

11 02 2014

n cauza Vasilic? c. Moldovei, reclamanta este Elena Vasilic?. La 8 martie 2008 n jurul orei 16.40, fiul reclamantei n vrst? de 17 ani (V.) a decedat dup? ce a c?zut de la unul din etajele unui bloc locativ.

Poli?ia a deschis o anchet? preliminar? pe cauza decesului lui V., versiunea ini?ial? fiind suicidul. La 8 martie 2008, ofi?erul de urm?rire penal? a ordonat efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili cauza exact? a decesului. Potrivit raportului V. a decedat de la diverse leziuni cauzate de c?dere; n sngele acestuia nu au fost depistate urme de alcool sau droguri.

Au fost interoga?i n jur de 15 persoane pe parcursul a trei luni de zile. Unul din ace?tia a men?ionat c? V. a discutat cu doi b?rba?i n acea zi. O femeie a declarat c? a v?zut decedatul cu o femeie tn?r? care a p?r?sit blocul gr?bit? lund un taxi la scurt timp dup? ce V. a c?zut. Reclamanta, de asemenea, a men?ionat c? fiul acesteia a fost contactat telefonic de persoane necunoscute ?i dup? care fiul acesteia era foarte trist. Ea a identificat n telefonul fiului un num?r ?i a cerut ofi?erului s? verifice cine l suna pe fiul acesteia. Ea, de asemenea, a notat c? cineva a vizitat fiul acesteia n seara nainte de deces ?i c? el a fugit cnd a ie?it reclamanta pe sc?ri s? vad? ce se ntmpl?.

La 24 martie 2008 F. a propus s? nu nceap? urm?rirea penal? deoarece nu existau probe c? a fost comis? o infrac?iune ?i c? V. n consecin?? s-a sinucis. La 4 aprilie 2008 procurorul de la Procuratura Ciocana a decis ? nu nceap? urm?rirea penal?.

Reclamanta a atacat ordonan?a de nencepere ?i la 18 august 2008 procurorul ierarhic superior a anulat ordonan?a din 4 iulie 2008 ca fiind luat? prematur nefiind verificate toate posibilele cauze de deces.

Dup? acea dat?, urm?rirea penal? a fost prelungit? de nenum?rate ocazii la cererea ofi?erului de urm?rire penal?. La 12 decembrie 2008 ofi?erul a propus s? nu ini?ieze urm?rirea penal?, ns? cererea a fost respins? de procuror ca prematur?. Asemenea cereri au fost f?cute la 4 februarie ?i 29 aprilie 2009 ?i de fiecare data procurorul accepta s? nu nceap? urm?rirea penal?. ns? procurorul ierarhic superior declara aceste decizii premature.

La 17 septembrie 2009 judec?torul de instruc?ie a anulat ordonan?a procurorului de nencepere a urm?ririi penale. Reexaminnd cauza la 5 noiembrie 2009 ofi?erul de urm?rire penal? a propus iar??i procurorului s? nu nceap? urm?rirea penal?, ns? a primit refuz la 12 noiembrie 2009. La 8 decembrie 2009 reclamanta s-a plns Procuraturii sectorului Ciocana de ntrzierea investiga?iei penale pe cauza decesului fiului s?u. Dnsa nu a primit nici un r?spuns.

La 23 iunie 2010 ofi?erul de urm?rire penal? a propus procurorului s? nu nceap? urm?rirea penal?. La 5 iulie 2010 procurorul sect. Ciocana a acceptat propunerea avnd n vedere faptul c? nu exist? probe ce ar confirma c? V. a fost omort sau c? a fost determinat la sinucidere.

La 20 august 2010 judec?toria Ciocana a respins plngerea reclamantei ca nefondat?. Decizia a fost final?.

n fa?a cur?ii reclamanta s-a plns n baza art. 2 CEDO c? nu a existat o anchet? efectiv? pe cauza decesului fiului s?u, nu a fost prompt? n timp ce drepturile sale ca parte v?t?mat? nu au fost respectate.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 2 CEDO, sub aspect procedural, notnd c? ofi?erul responsabil de cauz? a propus de cel pu?in opt ori s? nu fie ini?iat? urm?rirea penal? pe marginea decesului lui V., ?i c? toate propunerile, exceptnd ultima, au fost respinse de procuror, de superiorii s?i sau de judec?torul de instruc?ie ca fiind premature, sau dup? cum a men?ionat judec?torul de instruc?ie, avnd omisiuni inexplicabile. Judec?torul de instruc?ie a constatat omisiuni suplimentare a investiga?iei, cum ar fi omisiunea de a efectua un ?ir de ac?iuni.

Curtea de asemenea a notat c? ordonan?ele procurorului de a nu ini?ia urm?rirea penal? ?i ncheierea judec?torului de instruc?ie din 20 august 2010 au e?uat n totalitate s? men?ioneze demersul s?u de a ob?ine informa?ie de la operator GSM privind persoanele care l-au sunat pe V. nainte de deces sau declara?iile de angaja?ii unui magazin din apropiere, pe care reclamantul le-a men?ionat n plngerea din 01 august 2008.

Aparent ca r?spuns la propunerile ofi?erului de a nu ini?ia urm?rirea penal?, numeroase autorit??i de supraveghere au intervenit de multiple ori. De fiecare dat? s-a ordonat ofi?erului redeschiderea procedurilor ?i efectuarea investiga?iilor urm?toare, ca consecin?? investiga?iile au durat aproximatov 2,5 ani. Curtea a acccentuat necesitatea operativit??ii n cazurile de pierdere a vie?ii. Corespunz?tor reclamantul are motive s? dispute diligen?a autorit??ilor, de?i s-a plns f?r? succes despre ntrzierile respective.

Mai mult de att, este evident din ncheierea judec?torului de instruc?ie c? autorit??ile nu au implicat reclamantul, n mod suficient, n investiga?ii. n spe??, reclamantul a avut un interes legitim s? efectuarea investiga?iei, prin acodarea unui anumit statut potrivit prevederilor procesuale. Curtea a respins argumentul Guvernului c? doar dup? stabilirea comiterii unei infrac?iuni, poate fi recunoscut? persoana cu drept de a participa n procedurile respective. Curtea a observat c? de?i investiga?iile au nceput rapid, nu a fost ini?iat? a urm?rire penal? oficial?.

n concluzie, avnd n vedere modul n care a fost investigat? moartea lui V., durata investiga?iei, omisiunea de examina probele reclamantului, ?i implicarea limitat? a reclamantului n investiga?ii, Curtea a considerat c? investiga?ia nu a fost eficient?.

Reclamantul a solicitat n fa?a Cur?ii 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 422 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 422 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.