Hot?rrea KENZIE GLOBAL LIMITED c. Moldovei, cererea nr. 287/07

08 04 2014

La data de 08 aprilie 2014 CEDO a f?cut public? hot?rrea KENZIE GLOBAL LIMITED c. Moldovei, cererea nr. 287/07

n cauza KENZIE GLOBAL LIMITED c. Moldovei, cererea nr. 287/07, compania reclamant? KENZIE GLOBAL LIMITED este nregistrat? n Marea Britanie.

La momentul evenimentelor, compania reclamant? era creditor al companiei C., care la rndul s?u era creditor al companiei P. La 1 octombrie 2005 compania reclamant? ?i compania C. au convenit c? datoria companiei P. fa?? de compania C. a fost transmis? companiei reclamante in lieu datoriei companiei C. fa?? de compania reclamant?.

Mai trziu compania P. a falimentat ?i a fost pornit? procedura de insolvabilitate. La 10 mai 2006 compania reclamant? a solicitat judec?toriei Economice de circumscrip?ie s? nlocuiasc? compania C. n locul s?u n lista creditorilor companiei P., f?cnd referire la acordul din 1 octombrie 2005.

La 5 iunie 2006 Judec?toria economic? de circumscrip?ie a examinat cauza ?i a admis cererea companiei reclamante. n rezultat compania reclamant? a nlocuit compania C. n lista creditorilor companiei P. cu o datorie de 14,015,000 Lei (echivalentul al 901,000 EURO).

La 16 octombrie 2006 compania C. a depus un apel mpotriva ambelor decizii invocnd, inter alia, c? persoana care a semnat acordul din 1 octombrie 2005 a ac?ionat ultra vires.

La 9 noiembrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul depus de compania C., f?r? a cita compania reclamant?. Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul, fiind casat? decizia instan?ei inferioare. Decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost definitiv? ?i compania reclamant? a fost exclus? din lista creditorilor companiei P.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns n baza art. 6 CEDO ?i a Protocolului nr. 1 c? procedurile nu au fost echitabile, deoarece nu a fost citat? compania n ?edin?a Cur?ii Supreme de justi?ie ?i c? ultima a decis s? o exclud? din lista creditorilor companie C. cu toate c? acordul din 1 octombrie 2005 era valabil. n Rezultat compania reclamant? pretinde c? a pierdut posibilitatea de a recupera datoria sa de la compania P.

Curtea a constatat, n uninamitate, violarea art. 6 CEDO, dreptul la un process echitabil. Ea a notat c? Curtea Suprem? a anulat o hot?rre favorabil? reclaman?ilor, emis? de instan?a inferioar?, dup? reexaminarea fondului cauzei ?i reevaluarea circumstan?elor de fapt, n cadrul ?edin?ei la care nu a fost citat? compania reclamant?.

Curtea a considerat c?, ca o chestiune a unui proces echitabil, o astfel de reexaminare nu putea avea loc f?r? a oferi companiei reclamante posibilitatea de a-li prezenta pozi?ia sa, n special avndu-se n vedere prezen?a celorlalte p?r?i la ?edin?? ?i prezentarea pozi?iilor acestora. Ea a concluzionat c? compania reclamant? nu I s-a oferit posibilitate de a prezenta cauza n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie.

Restul alega?iilor companiei reclamante au fost respinse ca v?dit nentemeiate.

Compania reclamant? a cerut EUR 1,909,946 cu titlu de prejudiciu material, EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 10,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 3,600 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.