Hot?rrea Radu c. Moldovei

15 04 2014

n cauza Radu c. Moldovei, reclamanta Liliana Radu, la momentul evenimentelor era lector la Academia de Poli?ie. La o dat? nespecificat? ea a fost supus? unei ns?mn??ri artificiale la o clinic? de fertilitate pe lng? Ministerul S?n?t??ii ?i a r?mas ns?rcinat?. ntre 4 ?i 20 august 2003 reclamanta a fost internat? n rezultatul unui risc de a pierde sarcina ?i ulterior a fost supravegheat? de doctor ?i a primit tratamentul necesar. Se pare c? starea de s?n?tate a reclamantei o impunea s? lipseasc? de numeroase ori de la serviciu ?i certificatele medicale indicau c? absen?ele sale se datorau sarcinii ?i a riscului de a o pierde.

La 5 noiembrie 2003, angajatorul reclamantei a cerut, de la clinica unde reclamanta primea tratament, informa?ia despre motivele concediului s?u medical. n scrisoarea din 7 noiembrie 2003 clinica a informat angajatorul reclamantei c? ea era ns?rcinat? cu gemeni, ca rezultat al ns?mn??rii artificiale, c? exista riscul de a pierde sarcina ?i c? reclamanta are hepatit? B. Fi?a de observare a reclamantei a fost ata?at? la scrisoare.

Din cele relatate de reclamant?, informa?ia prezentat? de clinic? a devenit rapid cunoscut? staff-ului Academiei de Poli?ie, ?i chiar studen?ilor. Ca rezultat al stresului reclamanta a pierdut sarcina cteva zile mai trziu. So?ul ei, care era de asemenea angajat al Academiei de Poli?ie, a fost nevoit s?-?i schimbe locul de munc?.

La 4 februarie 2004 reclamanta a ini?iat proceduri mpotriva clinicii de fertilitate, Academiei de Poli?ie ?i Ministerului Afacerilor Interne solicitnd compensa?ii pentru nc?lcarea dreptului la respectul vie?ii private. De asemenea, ea a solicitat compensarea prejudiciului material pentru costul ns?mn??rii artificiale.

La 6 iulie 2004, judec?toria Centru a respins cererea reclamantei motivnd c? divulgarea informa?iei de c?tre clinica de fertilitate a fost legal?, deoarece angajatorul reclamantei a pornit o investiga?ie pe cazul dat. Reclamanta a depus apel ?i a argumentat, inter alia, c? potrivit art. 12 al Legii cu privire la ocrotirea s?n?t??ii reproductive ?i planificarea familial?, toat? informa?ia legat? de s?n?tatea reproductiv? a pacien?ilor este confiden?ial?.

La 2 noiembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea primei instan?e ?i a admis ac?iunea reclamantei. Clinica de fertilitate, Academia de Poli?ie ?i Ministerul Afacerilor Interne au fost obligate la plata prejudiciului moral n m?rime de 20,000 lei, 15,000 lei ?i respectiv 7,000 lei. Prejudiciul material a fost refuzat ca nefondat. ?i reclamanta ?i pr?ii au depus recurs.

La 10 mai 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul depus de clinica de fertilitate ?i a respins ac?iunea reclamantei. Instan?a a re?inut c? clinica era n drept s? divulge informa?ia despre starea s?n?t??ii a reclamantei deoarece angajatorul trebuia s? stabileasc? dac? concediul medical al reclamantei era justificat.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 8 CEDO, deoarece Statul respondent nu i-a asigurat dreptul s?u la respectarea vie?ii private, n rezultatul respingerii de Curtea Suprem? de Justi?ie ac?iunii sale mpotriva clinicii de fertilitate. Reclamanta s-a mai plns de violarea art. 6 CEDO invocnd c? procedurile na?ionale au fost inechitabile, deoarece decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost una arbitrar? ?i pentru c? instan?ele nu i-au acordat compensa?ii pecuniare.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 8 CEDO. Ea a notat c? relevarea informa?iei c?tre angajatorul reclamantului a unor detalii senzitive cum este sarcina acesteia, starea s?n?t??ii ?i tratamentul primit constituie o ingerin?? n dreptul la respectul vie?ii private.

n observa?iile sale Guvernul s-a referit la art. 8 din Legea privind accesul la informa?ie, care n opinia acestuia constituia baz? legal? a ingerin?ei. De fapt, Curtea Suprem? de Justi?ie doar a men?ionat c? institu?ia medical? era n drept s? releve informa?ia c?tre angajatorul reclamantului, f?r? a men?iona careva prevedere legal? n acest sens.

Chiar ?i dac? se presupune c? Curtea Suprem? a avut n vedere prevederile respective, Curtea a notat c? potrivit prevederii men?ionate doctoul nu este n drept s? releve informa?ia de caracter personal, chiar ?i c?tre angajator, f?r? consim??mntul reclamantului.

Curtea a notat c?, de fapt, toate prevederile legisla?iei na?ionale ?i interna?ionale interzic expres relevarea informa?iei respective, chiar sub riscul r?spunderii penale. Corespunz?tor ingerin?? denun?at? nu era n conformitate cu legisla?ia n sensul art. 8 CEDO.

Reclamanta a cerut EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,440 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 4,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,440 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.