Hot?rrea Gavrili?? c. Moldovei

22 04 2014

La data de 22 aprilie 2014 CEDO a f?cut public? hot?rrea Gavrili?? c. Moldovei, cererea nr. 22741/06

n cauza Gavrili?? c. Moldovei, reclaman?ii sunt Vasile ?i Victor Gavrili??.

Plngerile de maltratare ale primului reclamant

La 22 octombrie 2001 judec?toria R?cani a emis un mandat de arest pe numele primului reclamant, suspectat de comiterea unui viol.

La 8 aprilie 2004, la ora 13.30 primul reclamant a fost arestat de c?tre ofi?erii de poli?ie. El a opus rezisten?? r?nind doi poli?i?ti cu un cu?it. Poli?ia a aplicat for?a lovindu-l cu picioarele pe reclamant.

Potrivit reclamantului, el a fost plasat n arest la batalionul de for?e speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost supus relelor tratamente. n particular, el a fost suspendat de o bar? de fier, cu minile ?i picioarele legate, n pozi?ia de rndunic?. Apoi, el a fost electrocutat. Reclamantul a pretins c? n timpul maltrat?rii el a fost filmat de c?tre un ofi?er de poli?ie.

Potrivit unei scrisori ai Centrului Na?ional de Medicin? de Urgen?? din 5 noiembrie 2008, primul reclamant a fost internat la 8 aprilie 2003 ora 19.10 cu diagnosticul plag? primar? cauzat? de o arm? de foc la piciorul stng. Primul reclamant a fost operat ?i glon?ul i-a fost extras. Dup? interven?ia chirurgical? primul reclamant a fost transferat la un spital pentru de?inu?i.

La 9 aprilie 2003 procurorul responsabil de cauz? a ntocmit un proces-verbal de re?inere pe numele reclamantului indicnd ora 14.25.

n aceia?i zi, primul reclamant a fost interogat e c?tre poli?ie.

La o dat? nespecificat? n luna aprilie 2003 primul reclamant a fost transferat la Comisariatul General de Poli?ie. Potrivit reclamantului, dnsul era transferat cu regularitate la sediul batalionului de for?e speciale unde era maltratat, ?inut ntr-o celul? f?r? ap?, pat, saltea, etc. El a afirmat c? ?i-a pierdut cuno?tin?a de cteva ori.

Potrivit acestuia, el nu a putut ob?ine medicamente necesare pentru a se trata n urma maltrat?rilor.

La o dat? nespecificat?, primul reclamant a depus o plngere procuraturii denun?nd maltratarea sa ?i deten?ia ilegal?. La 20 iunie 2006 procuratura nu a decis s? nu dea curs urm?ririi penale.

La 1 august 2006 judec?toria R?cani a l?sat n vigoare decizia procurorului din 20 iunie 2006.

Contextul plngerii celui de-al doilea reclamant

La 1 ?i 2 noiembrie 2005 reclaman?ii ?i un ter? au comis un furt dintr-o vil? de la periferia or. Chi?in?u. Ei au intrat n posesia a 320.000 dolari SUA, 20.000 EURO ?i aur.

La o dat? nespecificat? reclaman?ii au fost da?i n urm?rire general?.

Plngerile de maltratare pe timpul arest?rii ?i deten?iei ai celui de-al doilea reclamant

Potrivit reclamantului, el a fost arestat la 28 decembrie 2005 n Ucraina de c?tre ofi?eri de poli?ie din Republica Moldova ?i a fost transportat n portbagajul ma?inii pn? n Moldova. Potrivit reclamantului, el a fost torturat n timpul re?inerii ?i pe parcursul transport?rii pn? n Moldova. n particular, reclamantul men?ioneaz? c? a fost b?tut la vam?, apoi la C?u?eni a fost trt la p?mnt ata?at de un automobil pentru a spune unde s? afl? fratele s?u ?i unde au ascuns banii fura?i, dup? care ofi?erii l-ar fi mpu?cat n picioare cu gloan?e de cauciuc, iar de r?nile provocate poli?i?tii ?i stingeau ?ig?rile aprinse. De asemenea, ofi?erii i-ar fi pus pistolul n gur? amenin?ndu-l cu moartea. Reclamantul ?i-a pierdut cuno?tin?a de mai multe ori. El spune c? a fost dus ntr-un garaj amplasat n mun. Chi?in?u, unde a fost dezbr?cat ?i b?tut cu bastoane de cauciuc, apoi ofi?erii i-ar fi pulverizat picioarele cu benzin? ?i l-au amenin?at c?-i vor da foc.

n aceea?i zi, la 28 octombrie 2005 reclamantul a fost adus la Comisariatul General de Poli?ie din or. Chi?in?u, unde de asemenea potrivit lui a fost torturat. n particular, el a fost suspendat de o bar? metalic?, iar urechile ?i degetele sale erau legate de ni?te fire electrice.

Reclamantul a afirmat c? a fost examinat de 5 ori de medicii legi?ti, dar nu a putut fi spitalizat din cauza c? lipsea aprobarea organului de urm?rire penal?.

La 3 ?i 4 ianuarie 2006 reclamantului i-a nceput s?-i curg? snge din urechi ?i nas ?i a fost transportat de urgen?? la spital. Ulterior, contrar voin?ei medicilor, reclamantul a fost transportat la Comisariatul de poli?ei unde a continuat s? primeasc? ngrijiri medicale.

Reclamantul a mai sus?inut c? a fost de?inut n condi?ii inumane, f?r? a avea ntrevederi cu avocatul s?u ?i familia.

La 24 martie 2006 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 13.

Re?inerea ?i deten?ia provizorie a celui de-al doilea reclamant

ntre timp, ofi?erul de poli?ie responsabil de acest caz a ntocmit, la Comisariatul general de Poli?ie, la 5 ianuarie 2006 un proces-verbal de re?inere pentru cel de-al doilea reclamant. Potrivit acestui proces-verbal re?inerea reclamantului a avut loc n aceia?i zi la orele 10.20 ?i reclamantul a fost informat n prezen?a unui avocat, c? este b?nuit de comiterea unui jaf n propor?ii deosebit de mari.

La 6 ianuarie 2006 Judec?toria R?cani a admis cererea procurorului de a-l plasa pe reclamant n arest pentru o perioad? de 10 zile.

Plngerea celui de-al doilea reclamant n leg?tur? cu relele-tratamente.

La 23 mai 2006 reclamantul a adresat o scrisoare deschis? mai multor autorit??i, inclusiv Parlamentului sus?innd c? este o victim? a torturii.

La 22 iunie 2006 procurorul a emis o ordonan?? de nencepere a urm?ririi penale pe motivul lipsei componen?ei de infrac?iune. Reclamantul a atacat aceast? ordonan??, ns? la 1 august 2006 judec?toria R?cani a l?sat-o f?r? modific?ri.

Condamnarea penal? a reclaman?ilor n leg?tur? cu jaful comis n luna noiembrie 2005

La 26 decembrie 2006 judec?toria Botanica a condamnat reclaman?ii de comiterea infrac?iunii de jaf, fiindu-le aplicat primului reclamant pedeapsa de 17 ani de nchisoare, iar celui de-al doilea 10 ani ?i jum?tate.

Curtea de Apel Chi?in?u, la 2 iulie 2009 a admis par?ial apelurile declarate de reclaman?i reducndu-le pedeapsa dup? cum urmeaz?: 7 ani ?i 3 luni ?i respectiv 7 ani ?i 6 luni.

Ac?iunea civil? mpotriva Statului privind compensarea prejudiciilor cauzate n urma maltrat?rii.

La o dat? nespecificat?, reclaman?ii au depus o ac?iune civil? mpotriva Ministerului Finan?elor, Procuraturii Generale ?i Ministerului Afacerilor Interne privind repararea prejudiciului cauzat de pe urma relelor tratamente. Ei s-au plns de asemenea c? au fost de?inu?i ilegal, n lipsa unui mandat de arest pe numele s?u.

La 4 septembrie 2009, Judec?toria R?cani a admis par?ial ac?iunea constatnd c? a existat o violare a art. 3,6 ?i 13 CEDO ?i le-a acordat cu titlu de prejudiciu moral 500 lei primului reclamant ?i 1000 lei celui de-al doilea reclamant.

Reclaman?ii ?i procurorul au depus apel.

La 3 martie 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul procurorului ?i a ncetat procedura pe motiv c? aceast? ac?iune nu este de competen?a instan?elor civile, ci a judec?torului de instruc?ie.

Reclaman?ii au depus recurs.

Printr-o decizie a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 februarie 2011 a casat decizia instan?ei de apel cu trimiterea pricinii la rejudecare n prima instan??.

La 7 iunie 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelurile reclaman?ilor ?i a procurorului ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e din 4 septembrie 2009.

Alte proceduri n privin?a primului reclamant.

Condamnarea penal? n lipsa reclamantului

Printr-o hot?rre din 29 septembrie 2005, judec?toria C?l?ra?i a condamnat reclamantul in absentia la 15 ani de nchisoare pentru comiterea mai multor jafuri.

Avocatul reclamantului a depus apel.

Printr-o hot?rre din 22 decembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut sentin?a de condamnare.

La 23 mai 2006 reclamantul a depus recurs solicitnd rejudecarea cauzei. La 28 iunie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat recursul inadmisibil.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus un recurs n anulare mpotriva deciziilor pronun?ate anterior. La 19 februarie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare ?i a trimis cauza la rejudecare n instan?a de apel.

La 17 decembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u l-a condamnat pe reclamant la 6 ani de nchisoare.

Printr-o decizie definitiv? din 29 februarie 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis par?ial recursul n anulare al reclamantului, a recalificat fapta sa ?i a condamnat reclamantul la 3 ani priva?iune de libertate. n aceste proceduri, reclamantul a fost asistat de c?tre un avocat.

Ac?iunea civil? mpotriva ziarului Z.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o ac?iune civil? de def?imare mpotriva ziarului Z., pe motivul public?rii unui articol din 21 iulie 2005, care relata c? reclamantul ar fi fost implicat n careva acte de corup?ie din justi?ie moldoveneasc?.

Reclamantul nu a informat Curtea despre soarta acestui dosar.

Invocnd articolele 2, 3, 6 ?i 8 CEDO, n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns de relele tratamente la care au fost supu?i ?i de lipsa unei anchete efective. Ei s-au mai plns n substan?? c? au fost de?inu?i f?r? un mandat legal n diferite perioade de timp. Reclaman?ii s-au plns n baza art. 6 CEDO c? au fost defavoriza?i n raport cu procuratura. Primul reclamant s-a plns de violarea art. 5, 6 ?i 13 CEDO pe motiv c? a fost condamnat in absentia de Curtea de Apel Chi?in?u la 25 decembrie 2005. Invocnd art. 8, 10 ?i 14 CEDO, primul reclamant s-a plns n final c? ziarul Z. a publicat informa?ii def?im?toare despre el.

n ianuarie 2012 a fost f?cut? public? decizia de admisibilitate, n care Curtea nu s-a pronun?at asupra admisibilit??ii plngerilor n temeiul art. 3 ?i 5 CEDO ?i a considerat necesar s? le comunice Guvernului Moldovei n conformitate cu art. 54 2 b).

n ceea ce prive?te pretinsa alega?ie n temeiul art. 6 CEDO, Curtea nu a g?sit vreo aparen?? de violare a drepturilor ?i libert??ilor garantate de Conven?ie ?i a declarat acest cap?t de cerere nefondat ?i l-a radiat n temeiul art. 35 3 ?i 4 CEDO. Restul plngerilor au fost declarate inadmisibile.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, constatnd c? instan?ele na?ionale au recunoscut nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor, n special c? ace?tea au fost supu?i relelor de c?tre poli?ie ?i ineficien?a anchetei n acest sens.

Curtea a notat c? p?r?ile nu au contestat concluziile instan?elor na?ionale, prin urmare chestiunea ce urma a fi examinat? de ea este cuantumul compensa?iilor acordate la nivel na?ional. Ea a remarcat faptul c? Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclaman?ilor echivalentul a 900 de euro ?i c? aceast? sum? este considerabil mai mic? dect sumele acordate de Curte n cazurile similare mpotriva Republicii Moldova (a se vedea, Gorea c. Moldovei, nr. 6343/11, 48, 23 iulie 2013, ?i Gasanov c. Moldovei, nr. 39441/09, 60, 18 decembrie 2012).

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 5 1 CEDO, notnd c? instan?ele na?ionale au constatat c? al doilea reclamant a fost re?inut, probabil, cu cteva zile nainte de data oficial? de plasare n custodie, 05 ianuarie 2006. Astfel instan?ele na?ionale au a recunoscut, a existat o nc?lcare a articolului 5 1 CEDO n ceea ce prive?te al doilea reclamant.

Primul reclamant a cerut EUR 35,000 cu titlu de prejudiciu moral, al doilea reclamant a cerut EUR 30,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat primului reclamant suma de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral,  celui de al doilea reclamant suma de EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 140 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.