Hot?rārea Trip?du? c. Moldovei

22 04 2014

La data de 22 aprilie 2014 CEDO a f?cut public? hot?rārea Trip?du? c. Moldovei, cererea nr. 34382/07.

Īn cauza Trip?du? c. Moldovei, reclamantul este Anatolie Trip?du? n?scut īn 1957 din B?l?i.

Reclamantul a fost implicat cu O.I. ?i N.N., īntr-o serie de tranzac?ii comerciale complexe pentru construirea de c?tre o companie de construc?ii a unor imobile īn Chi?in?u.

La 29 martie 2004 L.B. ?i S.F. au fondat a companie, īn care au de?inut cote egale, stabilind un capital ini?ial de 5,400 MDL. La 17 decembrie 2004 L.B. a vāndut lui S.F. zece procente din ac?iuni, ?i la 11 februarie 2005 a vāndut lui F.M. patruzeci la sut? din ac?iuni, tranzac?iile fiind īnregistrate la Camera Īnregistr?rii de Stat.

La 14 februarie 2006 N.N., īn numele lui F.M., a ini?iat o ac?iune īmpotriva lui S.F. de excludere a acestuia din ac?ionari, pe motiv c? nu a pl?tit pentru ac?iunile sale.

La 15 martie 2006 instan?a de judecat? a admis ac?iunea ?i a dispus excluderea lui S.F., F.M. devenind unicul ac?ionar. La 31 martie 2006 hot?rārea a devenit definitiv? ?i camera īnregistr?rii de stat a operat modific?rile corespunz?toare īn actele de constituire a companiei.

La 31 martie 2006 F.M. a vāndut la dou? persoane cincizeci procente din ac?iunile sale. La 01 aprilie 2006 V.S. a cump?rat o parte din ac?iunile acestoria, precum ?i alte dou?zeci procente din ac?iunile lui F.M. La 2 aprilie 2006 V.S. a vāndut toate ac?iunile sale altor trei persoane, reprezentat de c?tre O.I. La aceea?i dat? F.M. a vāndut zece procente din ac?iunile sale lui O.I.

La 03 aprilie 2006 Camera īnregistr?rii de stat o īnregistrat o cre?tere de ā‚¬ 3,024,000 din capitalul social al companiei.

La o dat? nespecificat? īn anul 2006 S.F. a depus apel la hot?rārea din 15 martie 2006. Prin decizia Cur?ii de Apel din 30 mai 2006 a respins apelul declarat.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11 iulie 2006 cauza a fost trimis? la rejudecare.

La 02 august 2006 a fost īnaintat? o ac?iune reconven?ional? a lui S.F. c?tre F.M., privind anularea tuturor actelor de excludere a asocia?ilor ?i recunoa?terea īn calitate de fondator unic.

La 22 septembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea principal? ?i a admis ac?iunea reconven?ional?. Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut f?r? modific?ri decizia instan?ei de apel.

Ini?ierea urm?ririi penale ?i re?inerea reclamantului

La 26 mai 2006 S.F. a depus o plāngere la procuratur?, denun?ānd pretinsa excludere ilegal? din ac?ionarii companiei ?i deposedarea de ac?iunile sale.

La 09 iunie 2006 de c?tre Centrul Anticorup?ie a fost ini?iat? o urm?rire penal?.

La 03 mai 2007 a fost autorizat? o perchezi?ie la domiciliul reclamantului din B?l?i. La 04 mai 2007 īn cadrul perchezi?iei a fost ridicat? o copie a certificatului de īnregistrare a societ??ii.

La 19 iunie 2007 reclamantul a fost re?inut ?i plasat īn izolator de deten?ie.

La 22 iunie 2007 procuratura anticorup?ie a īnaintat un demers privind eliberarea mandatului de arest īn privin?a reclamantului.

Judec?toria Buiucani a eliberat un mandat de arest īn privin?a reclamantului pentru un termen de 10 zile. Reclamantul a contestat mandatul de arest.

La o dat? nespecificat?, avoca?ii reclamantului au īnaintat recuzare procurorului responsabil de acest caz.

Īn aceea?i zi procurorul a informat avoca?ii reclamantului despre audierile reclamantului ?i obligativitatea prezen?ei. La ziua ?i ora indicat? procurorul respectiv nu a venit, avoca?ii au cerut īn scris informa?ia despre ora ?i locul a urm?torului act procesual.

La 28 iunie 2007 procurorul responsabil de caz, īn prezen?a a unui avocat din oficiu, a īnaintat reclamantului īnvinuirea.

La 28 iunie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului la īncheierea de eliberare a mandatului de arest. Dup? ?edin?? reclamantul a pierdut cuno?tin?? ?i a fost dus cu ambulan?a la un spital din Chi?in?u cu diagnosticul de infarct cerebral.

La 28 iunie 2007 procurorul a īnaintat un demers privind prelungirea mandatului de arest pentru 30 de zile. Instan?a de judecat? a admis demersul procurorului. Cererea de recurs la īncheierea instan?ei de fond a fost respins?.

La 12 iulie 2007 unul din avoca?ii reclamantului au īnaintat o cerere de īnlocuire a m?surii preventive fa?? de reclamant.

La 16 iulie 2007 procurorul a īnaintat un demers privind prelungirea mandatului de arest pentru 30 de zile.

La 19 iulie 2007 instan?a de judecat? a admis demersul privind prelungirea arestului reclamantului pe un termen de 20 de zile. Cererea de recurs la īncheierea instan?ei de fond a fost respins?.

La 03 august 2007 procurorul a īnaintat un demers privind prelungirea mandatului de arest pentru 30 de zile. La 06 august 2007 instan?a de judecat? a admis demersul privind prelungirea arestului reclamantului pe un termen de 20 de zile. Cererea de recurs la īncheierea instan?ei de fond a fost respins?.

La 28 august 2007 a fost extins pentru a patra oar? termenul arestului preventiv a reclamantului.

Prin ordonan?a din 30 august 2007 a fost īncetat? investiga?ia privind pretinsa maltratare a reclamantului la re?inerea acestuia, pe motiv c? for?a folosit? de poli?ie nu a dep??it limitele legale ?i c? nu ar fi avut loc pentru a alte manifest?ri de violen??.

La 31 octombrie 2007 Procuratura general? a anulat ordonan?a din 30 august 2007, re?inānd investiga?ia ca fiind superficial?.

La 26 decembrie 2007 din nou a fost īncetat? investiga?ia privind pretinsa maltratare a reclamantului. Reclamantul nu a contestat aceast? ordonan??.

Īn fa?a Cur?ii, invocānd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plāns de maltratare la re?inerea acestuia din 19 iunie 2007 ?i lipsa investiga?iei īn acest sens. De asemenea, pe motivul transferului de la spitalul municipal la spitalul din penitenciar ?i lipsa asisten?ei medicale corespunz?toare reclamantul a fost supus unui tratament care este contrar art. 3 CEDO. Īn final, antrenarea unui avocat din oficiu este un act de intimidare din partea procurorului, tratament contrar art. 3 CEDO. Īn continuare, invocānd art. 5.1 CEDO, reclamantul s-a plāns c? re?inerea ?i deten?ia sa nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabil? c? ar fi comis infrac?iunea imputat?; deten?ia ulterioar? ca ilegal?, etc. De asemenea, invocānd art. 5.3 CEDO, reclamantul s-a plāns de lipsa motivelor suficiente ?i relevante ce ar justifica deten?ia acestuia; desf??urarea ?edin?elor īn absen??, neaudierea p?r?ii v?t?mate, etc. Īn final, reclamantul s-a plāns de refuzul autorit??ilor de a admite demersul avoca?ilor s?i de audiere a p?r?ii v?t?mate ?i examinarea documentelor invocate de acuzare īn sus?inerea deten?iei provizorii.

Curtea a constatat, īn unanimitate, violarea art. 5.4 CEDO, egalitatea armelor ?i contradictorialitatea. Ea a notat c? nu a fost contestat de p?r?i c? ap?rarea nu a avut acces la unele elemente din dosarul privind arestarea provizorie, printre altele, īntregistrarea unor convorbiri telefonice, etc. De asemenea, ea a notat c? reclamantul nu a avut acces la documentele privind perchezi?ia domiciliului, etc.

De asemenea, Curtea a observat c? Curtea de Apel Chi?in?u nu a justificat refuzul demersului ap?r?rii de audiere a p?r?ii v?t?mate, etc.

Curtea a concluzionat c? alega?ia reclamantului privind maltratarea acestuia la re?inere ?i lipsa investiga?iei īn acest sens este v?dit nefondat? ?i trebuie respins? ca inadmisibil? īn temeiul articolului 35 § § 3 ?i 4 din Conven?ie. Ea a notat īn aceast? privin?? c? leziunile depistate pe corpului reclamantului au fost superficiale ?i ele sunt īn concordan?? cu afirma?ia c? reclamantul a opus rezisten?? ?i c? investiga?ia a fost corespunz?toare circumstan?elor.

De asemenea, au fost respinse alega?iile reclamantului privind transferul īn spitalul din penitenciar, lipsa asisten?ei medicale corespunz?toare ?i antrenarea unui avocat din oficiu, etc.

Reclamantul a cerut EUR 18,500 cu titlu de prejudiciu material, EUR 200,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 6,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.