Hot?rrea n cauza Pareniuc c. Moldovei

01 07 2014

La 01 iulie 2014, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea n cauza Pareniuc c. Moldovei (cererea nr. 17953/08).

n cauza Pareniuc c. Moldovei, reclamanta Vera Pareniuc, n perioada de referin??, activa n calitate de inspector fiscal. La o dat? nespecificat? ea a fost acuzat? de luare de mit?. La 28 ianuarie 2005 procurorul care conducea urm?rirea penal? a enun?at ntr-un ziar c? reclamanta a acceptat mit?.

La 9 martie 2005 reclamanta a fost condamnat? pentru luare de mit? ?i i s-a aplicat o amend? de 300 EUR. Judec?toria Edine? a re?inut c?, o persoan? V.Z. a vizitat-o la oficiul reclamantei ?i i-a pus bani n buzunarul hainei, care era ag??at? pe un cuier, n schimbul unor servicii. Reclamanta a atacat sentin?a men?ionnd c?, a fost victima unei nscen?ri. Procurorul, de asemenea, a atacat sentin?a pe motiv c? pedeapsa era prea blnd?.

La 20 septembrie 2006 Curtea de Apel B?l?i a admis apelul reclamantei ?i a achitat-o pe motiv c?, inter alia, nu au existat probe ce ar demonstra vinov??ia acesteia.

La 16 ianuarie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul procurorului ?i a dispus reexaminarea cauzei.

La 21 martie 2007 Curtea de Apel B?l?i  a respins apelul reclamantei mpotriva sentin?ei din 9 martie 2005 ?i a admis apelul procurorului. Instan?a a m?rit amenda pn? la 1,200 EUR ?i a condamnat-o la 3 ani de nchisoare cu suspendare.

Reclamanta a depus recurs invocnd, printre altele, c? V.Z. era un agent provocator ?i c? a fost victim? a unei nscen?ri.

La 12 septembrie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantei, desconsidernd alega?ia acesteia c? a fost victima unei nscen?ri.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns, n baza art. 6 1 CEDO, c? a fost victima unei nscen?ri. De asemenea, ea s-a plns c? deciziile instan?elor na?ionale nu au fost suficient de motivate ?i c? ultima decizie a Cur?ii Supreme de Justi?ie nu a fost pronun?at? public. Reclamanta s-a mai plns, n baza art. 6 2 CEDO, c? dreptul s?u la prezum?ia nevinov??iei a fost nc?lcat de c?tre procuror atunci cnd a enun?at ntr-un interviu c? dnsa a acceptat mit?.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 CEDO, dreptul la un proces echitabil, notnd c? reclamanta a fost condamnat? n baza probelor acumulate n cadrul opera?iunii sub acoperire din 17 februarie 2004, cnd Z., dup? ce a fost nzestrat de poli?ie cu aparataj de nregistrare, a dat acesteia bani.

Din materialele cauzei nu reiese c?, nainte de 17 februarie 2004 autorit??ile ar fi cunoscut sau prezen?a a dovezilor obiective c? reclamanta ar fi fost implicat? anterior n luare de mit?. Este adev?rat c?, ulterior reclamantei i-au fost nainte alte acuza?ii de corup?ie. Totu?i, nu exist? vreun indiciu n materialele dosarului, ?i nici Guvernul nu a invocat, c? informa?ia sau dovada acestor incidente a fost ob?inut? de poli?ie nainte de ini?ierea procedurilor penale mpotriva reclamantei.

n plngerea sa la poli?ie din 17 februarie 2004, Z. a pretins c? reclamanta a cerut o sum? anumit? de bani. Totu?i, descifrarea convorbirii dintre acesta ?i reclamant?, care a avut loc pe durata opera?iunii sub acoperire, indic?, n contrariu, c? Z. a ntrebat reclamanta despre suma de bani ce trebuie s? i-o dea ?i, dup? ce a primit de cteva ori un refuz cert, a insistat s?-i dea bani pn? cnd aceasta a cedat.

Aceasta, n opinia Cur?ii, demonstreaz? incontestabil, c? reclamanta a fost supus? la o determinare flagrant? ?i incitare la antrenare n activitate criminal?, pentru care a fost condamnat?, n absen?a a careva indici c? infrac?iunea ar fi fost comis? f?r? aceast? interven?ie.

n continuare Curtea a notat c? pe durata ntregii proceduri reclamanta a sus?inut c? a fost victima unei provoc?ri. Guvernul a invocat c? ea nu a fost suficient de explicit? n sus?inerea pozi?iei sale; totu?i Curtea nu a mp?rt??it acest punct de vedere. Nu doar reclamanta a sus?inut explicit alega?ia de provocare, dar, de asemenea, ?i instan?ele de judecat? au auzit aceste afirma?ii. Curtea de Apel B?l?i a achitat reclamanta n decizia din 20 septembrie 2006, pe motivul provoc?rii. Curtea Suprem? de Justi?ie a ales s? nu considere argumentele invocate de reclamant? n ap?rarea sa.

n final, Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze suplimentar dac? alte aspecte a procedurilor au fost echitabile.

Reclamanta a cerut EUR 3,500 cu titlu de moral ?i EUR 2,440 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 3,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,440 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre V. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.