Hot?rrea n cauza Ciorap c. Moldovei

08 07 2014

La 08 iulie 2014, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea n cauza Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

***

n cauza Ciorap c. Moldovei, reclamantul Tudor Ciorap, a lucrat pentru “Social Amnesty, un ONG specializat n acordarea asisten?ei juridice persoanelor private de libertate. n dou? seturi de proceduri el a fost acuzat de comiterea unor infrac?iuni. Reclamantul este par?ial incapabil ?i a fost diagnosticat cu schizofrenie. Potrivit documentelor medicale, n perioada anilor 1990-2001 el a fost supus la cteva interven?ii necesare, din cauza actelor de 7 auto-mutilare, cum ar fi nghi?irea unor obiecte ascu?ite ?i auto-t?iere (a se vedea Ciorap c. Moldova (dec.), nr. 12066/02, 11 octombrie 2005).

La data de 4 septembrie 1999 reclamantul, pe durata deten?iei, ?i-a introdus n abdomen trei obiecte metalice. n aceea?i zi el a fost internat n spitalul din cadrul penitenciarului Pruncul, fiind diagnosticat cu “automutilare, obiecte str?ine n cutia toracic?.

La data de 5 septembrie 1999 el a fost supus la o interven?ie chirurgical? de nl?turare a obiectelor din cutia toracic?. Doar doua ?inte au fost extrase, iar o ?int? nu a putut fi extras? ?i a r?mas n interiorul corpului acestuia.

La data de 7 octombrie 1999 reclamantul a fost externat din spitalul penitenciarului n stare satisf?c?toare.

La o dat? nespecificat? reclamantul a fost eliberat din penitenciar.

La data de 11 august 2000 reclamantul a suferit o opera?ie la ficat.

La data de 23 octombrie 2000 el a fost arestat ?i plasat n deten?ie la sectorul de poli?ie din Hnce?ti. n timpul deten?iei, el a fost b?tut n scopul de a m?rturisi pentru crimele pe care nu le-a comis. B?taia i-a redeschis rana operat? recent. El a fost plasat ntr-o celul? mic? din sectorul de politie, f?r? pat, f?r? saltea sau p?tur? ?i f?r? acces la veceu sau la condi?ii de igien?, unde a trebuit s? doarm? pe o podea de beton. La data de 29 octombrie 2000 el a fost examinat de c?tre un doctor care a observat c? rana chirurgical? a reclamantului s-a redeschis ?i a recomandat internarea imediat? a reclamantului n spital.

La data de 6 noiembrie 2000 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 13. Potrivit raportului medial, pretins fals, la data de 7 noiembrie 2000 reclamantul a nghi?it de la 10 pn? la 12 ?inte metalice. Ulterior reclamantul a negat acest lucru.

La data de 9 noiembrie 2000 el a fost internat n spitalul din cadrul penitenciarului Pruncul cu diagnosticul “automutilare; diverse obiecte str?ine n tractul digestiv.

 Urmnd o alt? examinare la data de 10 noiembrie 2000, o fost depistat un obiect metalic in abdomenul s?u. Situa?ia topografic? din corpul reclamantului a determinat medicii s? presupun? c? acest obiect metalic este anume acel obiect metalic care a fost l?sat anterior n corpul reclamantului, dar ei nu au putut confirma c? prezum?ia pe baz? acestei singure examin?ri. Ei au recomandat o interven?ie chirurgical? exploratoare pentru identificarea ?i nl?turarea obiectului din corpul reclamantului.

La data de 12 noiembrie 2000, dup? o discu?ie cu doctoral spitalului penitenciarului, reclamantul a fost de acord s? mearg? la o opera?ie privitor la drenarea lichidului din rana post-chirurgical? nevindecat? de pe ficatul s?u.

El a fost supus mai multor examin?ri pe 5, 7 ?i 8 decembrie 2000. Toate examin?rile au ar?tat un obiect str?in n regiunea iliac? din abdomenul s?u. O laparotomie exploratorie a fost programat? pentru data de 21 decembrie 2000. Aceasta procedur? chirurgical? a implicat o incizie printre peretele abdominal al reclamantului spre accesul de cre?tere spre cavitatea abdominal?, cu scopul de a identifica ?i de a nl?tura obiectul str?in. Aparent reclamantul nu a consim?it pentru o astfel de interven?ie, chiar dac? consim??mntul pacientului a fost o cerin?a obligatorie prev?zuta in Legea ocrotirii s?n?t??ii ( nr. 411-XII din 28 Martie 2005).

Potrivit reclamantului, la data de 21 Decembrie 2000 el a fost adus for?at pentru interven?ie chirurgical?. Reclamantul s-a opus categoric interven?iei ?i pretinde ca opera?ia a fost destinat? pentru calificarea lui ca incapabil de a protesta sau pentru solicitarea ca un procuror s?-i verifice starea de s?n?tate (ca un rezultat al pretins r?u tratamentului n timpul arestului ntre 23 octombrie ?i 6 noiembrie 2000). Cu toate acestea, opera?ia programat?  a fost efectuata contrar voin?ei sale sub influen?a unei anestezii generale.

La data de 22 decembrie 2000 reclamantul ?i-a revenit, ?i a realizat c? a fost operat printr-o interven?ie chirurgical? la abdomen. Cnd doctorii au nceput bandajarea r?nii, reclamantul a observat c? lipsea buricul.

Aparent opera?ia nu a depistat nici un obiect str?in n corpul reclamantului. Potrivit reclamantului, buricul s?u a fost nl?turat n timpul opera?iei. El s-a plns c? ulterior opera?iei a suferit o durere intens?.

La data de 25 decembrie 2000 reclamantul a fost externat din spitalul penitenciarului pentru ca s? participe la ?edin?a de judecat?.

La data de 27 decembrie 2000 reclamantul a fost iar??i internat n spitalul penitenciarului, cu diagnosticul “rana post-chirurgical? pe peretele abdomenului; condi?ie dup? laparotomie.

Reclamantul a adresat un num?r de plngeri n ceea ce prive?te pretinsul tratament n spitalul penitenciarului, protestnd ca a fost victima unui experiment medical. El a solicitat ini?ierea unui proces de urm?rire penala mpotriva a trei doctori care au recomandat operarea acestuia. La data de 1 octombrie 2002 Procuratura Municipal? a refuzat s? ini?ieze proces de urm?rire penal? mpotriva personalului medical. Reclamatul nu contestat aceast? decizie.

La o dat? nespecificat? reclamantul a naintat s ac?iune civila mpotriva spitalului din cadrul penitenciarului, administra?iei penitenciarului ?i mpotriva ctorva autorit??i pretinznd desp?gubiri pentru o interven?ie chirurgical? care nu era necesar? ?i care ar fi fost un experiment medical potrivit reclamantului.

La data de 4 iunie 2003 Judec?toria Buiucani a l?sat f?r? examinare ac?iunea reclamantului, deoarece aceasta nu era competent? s? solu?ioneze cazul.

La data de 12 decembrie 2003 hot?rrea respectiv? a fost casat? de Curtea de Apel Chisinau, referind Cur?ii Supreme de Justi?ie examinarea chestiunii conflictului de competen??.

La data de 25 februarie 2004 Curtea Suprem? de Justi?ie a decis c? judec?toria Buiucani era competent? s? examineze plngerea.

Nu sunt disponibile detaliile la procedurile ntre 25 Februarie 2004 ?i 7 august 2007.

La data de 7 August 2007, judec?toria Buiucani a admis par?ial ac?iunea reclamantului. Aceasta a stabilit c?: doctorii spitalului din cadrul penitenciarului au nc?lcat art. 23 (1) din Legea cu privire la protec?ia s?n?t??ii, deoarece nici reclamantul, nici rudele sau nici avocatul nu au dat consim??mntul la efectuarea interven?iei chirurgicale.

Totu?i, aceasta a respins argumentul reclamantului precum c? ar fi suferit o durere intens? dup? eliberarea lui pe 25 decembrie 2000, deoarece starea lui a fost suficient de satisf?c?toare pentru a-i permite s? ap?r? la ?edin?a de judecata n acea zi. Aceasta de asemenea a respins argumentul reclamantului c? nu a primit asistenta medical? corespunz?toare.

Instan?a a dispus ca spitalul din penitenciarul Pruncul s?-i pl?teasc? reclamantului suma de 346 lei MDL sub forma de compensa?ie pentru prejudicii materiale ?i suma de 200 lei MDL sub form? de compensa?ie pentru prejudicii morale.

Ambele p?r?i au atacat cu apel hot?rrea primei instan?e.

La 18 octombrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a dispus plata compensa?iei reclamantului pentru prejudiciile morale n sum? de la 200 lei MDL pn? la 5000 lei MDL.

Reclamantul a atacat cu recurs la Curtea Suprema de Justi?ie invocnd violarea art. 3 din Conven?ie pentru interven?iile chirurgicale efectuate mpotriva voin?ei sale, de asemenea invocnd externarea sa din spital n timp de 4 zile dup? opera?ie ?i deten?ia ulterioar? n condi?ii medicale proaste n sec?ia de politie din Hnce?ti, unde a trebuit s? doarm? pe podea de beton f?r? pat, f?r? saltea sau p?tur?. El a pretins c? cteva rapoarte medicale, n particular n ceea ce prive?te declara?ia lui ca ar fi nghi?it ?inte pe data de 7 noiembrie 2000, au fost false. El a invocat c? buricul s?u a fost nl?turat n mod for?at ?i nu a fost necesar. Potrivit reclamantului, doctorii de la spitalul penitenciarului nu au fost echipa?i ?i nu dispuneau de preg?tirea profesional? necesar? pentru efectuarea unei asemenea opera?ii chirurgicale. Bazndu-se pe art. 41 din Conventie, el a pretins suma de 1,000,000 de lei MDL ca compensa?ie pentru prejudicii morale ?i suma de 7000 lei MDL ca compensa?ie pentru prejudicii materiale.

 n decizia final? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din data de 7 Februarie 2008 s-a constatat urm?toarele:

 “a fost stabilit c? la data de 9 noiembrie 2000 reclamantul a fost spitalizat n spitalul penitenciarului Pruncul cu diagnosticul “auto-mutilare, multiple obiecte str?ine n tractul digestiv… la data de 10 noiembrie 2000, urmnd o alt? examinare, a fost depistat un obiect metalic cu m?rimea de 12 x 0.1 cm n partea de jos a abdomenului. In timpul examin?rilor efectuate la data de 5, 7 ?i 18 decembrie 2000 s-a confirmat ca obiectul metalic nc? era n corpul reclamantului ?i o opera?ie a fost efectuat? pe data de 21 decembrie 2000 sub nr. 122…

Aparent potrivit raportului medical n timpul interven?iei chirurgicale n regiunea abdomenului nu a fost g?sit nici un obiect.

Astfel, la data de 21 decembrie 2000 reclamantul a suportat o interven?ie chirurgical? programat?, care nu a fost de urgen??…, nu a fost nici un pericol pentru via?a reclamantului care se ncadreaz? n sfera de aplicare a dispozi?iilor art. 24 din Legea cu privire la protec?ia s?n?t??ii.

Mai mult dect att, interven?ia chirurgical? a fost efectuat? f?r? consim??mntul pacientului.

Dup? operarea reclamantului din 21 decembrie 2000 el a fost eliberat din spitalul penitenciarului la data de 25 Decembrie 2000 n stare de s?n?tate satisf?c?toare ?i apt de a participa la ?edin?? de judecat?.

 ...instan?a de judecat? a stabilit c? personalitatea reclamantului a fost lezat? ca rezultat al tratamentului inuman, necorespunz?tor ?i f?r? necesitate terapeutic?, care cade sub inciden?a Art. 3 din Conventie.

 ...instan?a de judecata a stabilit c? este necesar s? se ofere desp?gubiri reclamantului n ceea ce prive?te interven?ia chirurgical? efectuat? de c?tre doctorii spitalului penitenciarului Pruncul la data de 21 Decembrie 2000 care nu era necesar?.

Lund n calcul caracterul ?i gravitatea suferin?elor fizice ?i morale cauzate reclamantului, Curtea Suprema de Justi?ie a dispus ca Ministerul de Finan?e s? pl?teasc? reclamantului suma de 7000 lei MDL n forma de compensa?ie pentru prejudicii morale, precum ?i suma de 346 lei MDL n forma de compensa?ie pentru prejudicii materiale. A respins restul preten?iilor reclamantului ca fiind neesen?iale ?i nentemeiate.

Reclamantul a invocat art. 3 din Conven?ie c?, a fost subiectul unui tratament inuman ?i degradant ca rezultat al interven?iei chirurgicale f?r? necesitate terapeutic?, efectuat? f?r? consim??mntul s?u n spitalul penitenciarului. De asemenea, reclamantul a afirmat c? autorit??ile au refuzat s? ini?ieze un proces de urm?rire penal? privitor la actele de tortur? invocate. La fel reclamantul a afirmat c? dreptul de acces liber la justi?ie garantat prin art. 6 din Conven?ie a fost violat din cauza refuzului instan?ei na?ionale de a examina plngerea lui referitor la faptul c? a fost victima unui experiment medical. De asemenea el a invocat art. 8 din Conven?ie, ?i anume c? prin interven?ia chirurgical?, care nu a fost necesar?, ?i prin nl?turarea buricului s?u s-a violat dreptul s?u la respectul vie?ii private. Reclamantul a invocat ?i violarea drepturilor sale garantate de art. 10 deoarece i s-a refuzat accesul la dosarul s?u medical. n final reclamantul a invocat nc?lcarea art. 17 din Conven?ie n ceea ce prive?te falsificarea documentelor medicale de c?tre institu?iile statului.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 din Conven?ie, sub aspect material, observnd c? instan?ele na?ionale au constatat c? reclamantul a fost supus unui tratament inuman contrar Conven?iei.

Curtea a notat c? p?r?ile nu au contestat concluziile instan?elor na?ionale, reiternd c? unica chestiune ce urmeaz? a fi abordat? de c?tre aceasta este cuantumul desp?gubirilor. Ea a constatat c? Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclamantului echivalentul a 400 EURO pentru prejudiciul material, iar aceast? sum? este mult mai mic? dect sumele alocate de c?tre aceasta, n cazuri similare (a se vedea, mutatis mutandis, Nevmerzhitsky c . Ucraina, nr. 54825/00, 145, Ciorap c. Moldovei, nr. 12066/02, 126, 19 iunie 2007, ?i Salikhov c. Rusia, nr. 23880/05, 126, 3 mai 2012).

Considernd intentarea de c?tre reclamant a ac?iunii civile, Curtea a constatat, n unanimitate, c? nu a existat violarea art. 3 din Conven?ie, sub aspect procedural.

n continuare, Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat pretinsa violare a art. 8 din Conven?ie, iar restul alega?iilor reclamantului au fost respinse ca v?dit inadmisibile, n temeiul art. 35  3 ?i 4 din Conven?ie.

Reclamantul a cerut 7,000 MDL cu titlu prejudiciu material, EUR 105,000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 600 ?i 6,000 MDL cu titlu de costuri ?i cheltuieli ?i 150 EUR pentru cheltuieli de traduceri.

Curtea a acordat suma de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 150 pentru cheltuielile de traduceri.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de M. Budan.