Lansarea portalului web www.magistrat.md

16 10 2014

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului a lansat un portal web www.magistrat.md care reprezint? unica baz? de date a tuturor judec?torilor din Republica Moldova.


Pagina-web va urm?ri sporirea transparen?ei vis-a-vis de activitatea judec?torilor din Republica Moldova ?i va asigura accesul cet??enilor la informa?ia despre integritatea ?i parcursul profesional al fiec?rui din cei 504 judec?tori din cadrul instan?elor de judecat? de toate nivelele.


Aceasta baz? de date con?ine informa?ii cu privire la datele biografice ale judec?torilor, poze de profil, performan?ele profesionale, procedurile disciplinare ini?iate ?i sanc?iunile aplicate, dosarele pierdute de Republica Moldova la Curtea European? a Drepturilor Omului, declara?iile pe venit ?i interese, controlul veniturilor ?i a propriet??ilor, a conflictelor de interese, num?rul hot?rrilor/ncheierilor men?inute/casate, apari?iile n mass-media, precum ?i alte date relevante.


Menirea site-ului este s? unifice informa?ia despre judec?torii din Moldova ntr-o singur? resurs? informa?ional? veridic?, u?or accesibil? ?i comprehensiv?. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea s? expedieze informa?ii care vizeaz? un anumit judec?tor.


Treptat, www.magistrat.md va deveni interactiv, iar cei interesa?i vor putea s? intervin? cu complet?ri ?i comentarii pertinente.


Pentru informa?ii suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect

 tel. (022) 26 09 37, 079720003,

 e-mail: puiutatiana@gmail.com