Hot?rrea n cauza Tocarenco c. Moldovei

04 11 2014

La data de 04 noiembrie 2014 a fost pronun?at? hot?rrea pe cauza Tocarenco c. Moldovei.

n cauza Tocarenco c. Moldovei, reclamanta Iulia Tocarenco este c?s?torit? ?i are un copil n?scut la 24 ianuarie 2012. Pn? la na?terea fiului, familia s-a instalat cu traiul n casa socrilor reclamantei. La 30 iunie 2012, potrivit reclamantei, socrul ar fi b?tut-o cauzndu-i leziuni corporale u?oare. n aceea?i zi, ea a fost alungat? din acea cas?. Dup? acel eveniment, concubinul s?u T.A. ?i p?rin?ii s?i nu i permit s?-?i viziteze copilul.

Reclamanta a depus mai multe plngeri al poli?ie, la procuratur?, organului de protec?ie a drepturilor copilului precum ?i instan?elor na?ionale.

n rezultat, T.A. a primit un avertisment din partea poli?iei s?-i permit? reclamantei s?-?i vad? copilul. El a fost de asemenea amendat cu 6 EUR.

Plngerile la procuratur? n ceea ce prive?te restric?ia impus? de tat? ca reclamanta s?-?i vad? copilul a fost respins?, procurorii considernd c? este vorba despre un litigiu civil.

La 4 iulie 2012, reclamanta a depus la procuratur? o plngere c? a fost supus? relelor tratamente de c?tre socrul acesteia. Procuratura a efectuat o investiga?ie ?i a analizat un certificat medical prezentat de c?tre reclamant?, care atesta prezen?a unei echimoze pe bra?. Totu?i, n absen?a altor probe, a fost clasat? cauza, deoarece nu a putut fi identificat vinovatul.

Reclamanta a formulat un recurs mpotriva ordonan?ei procurorului.

La 22 noiembrie 2012, organul de tutel? a emis un aviz potrivit c?ruia, avnd n vedere vrsta copilului, ar trebui s? locuiasc? cu mama. Acel aviz con?inea ?i orarul vizitelor, care nu a fost respectat de c?tre T.A.

La 13 decembrie 2012, reclamanta a depus o cerere de divor? ?i de stabilire a domiciliului copilului cu mama. La 30 octombrie 2012, judec?toria Botanica a respins printr-o ncheiere fixarea imediat? a domiciliului copilului cu mama pn? la solu?ionarea cauzei n fond. Cauza este nc? pendinte n fa?a instan?ei de fond. Pn? n prezent, reclamanta nu ?i-a v?zut copilul.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 3 CEDO, reclamanta s-a plns de pasivitatea autorit??ilor moldovene?ti de a ancheta relele tratamente la care a fost supus?. Invocnd art. 8 CEDO, reclamanta s-a plns de ineficien?a autorit??ilor moldovene?ti, care nu a ntreprins eforturile necesare de a reuni cu reclamanta cu fiul. Invocnd art. 13 CEDO, reclamanta s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv pentru a-?i putea formula plngerea de nc?lcare a art. 8 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 8 CEDO, concluzionnd c? autorit??ile na?ionale trebuiau s? i-a m?suri mai directe ?i specifice, n scopul de a organiza ?i restabili contactul dintre reclamant? ?i copilul s?u. Implicarea efectiv? a autorit??ilor na?ionale a fost necesar?, deoarece copilul avea doar cinci luni, cnd mama a fost lipsit? de orice contact cu acesta.

Cu toate acestea, situa?ia nu s-a schimbat nici dup? 19 februarie 2013, cnd Curtea de Apel a decis, printr-o ncheiere dreptul de a stabili domiciliul copilului de la reclamant? pn? la judecarea cauzei pe fond. De?i la 19 aprilie 2013, instan?a de judecat? a dispus c?utarea lui T.A. Curtea a acceptat c? o astfel de m?sur? ar putea fi rezonabil? ?i necesar?.  Cu toate acestea, s-a constatat c? Guvernul nu a demonstrat c?utarea lui A.T. s-a realizat de fapt.

Curtea a decis s? lase f?r? examinare cap?tul din cerere privind violarea art. 13 CEDO, ?i a decis s? resping? ca v?dit nentemeiat cap?tul din cerere privind violarea art. 3 CEDO.

Reclamanta a cerut 40,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,500 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de 9,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral, notnd faptul c? reclamanta a beneficiat de asisten?? juridic?.

n temeiul art. 46 CEDO, avnd n vedere circumstan?ele specifice ale acestui caz ?i necesitatea urgent? de a pune cap?t nc?lcarea dreptului reclamantei la respectarea vie?ii sale de familie, Curtea a invitat autorit??ile na?ionale s? i-a toate m?surile necesare pentru a facilita ?i a restabili contactul ntre mam? ?i copil.