Hot?rrea n cauza Baza de Transport Auto nr. 1 c. Moldovei

18 11 2014

La data de 18 noiembrie 2014 a fost pronun?at? hot?rrea n cauza Baza de Transport Auto nr. 1  c. Moldovei, cererea nr. 36438/08

n cauza Baza de Transport Auto nr. 1 c. Moldovei reclamantul este o persoan? juridic?, nregistrat? n Republica Moldova.

Compania reclamant? a fost implicat? ntr-un litigiu cu Prim?ria mun. Chi?in?u, n privin?a unui teren.

Prin hot?rrea Cur?ii de Apel Chi?in?u din 26 decembrie 2006 municipalitatea a fost obligat? s? vnd? terenul litigios companiei reclamante.

La data de 11 mai 2010 Prim?ria mun. Chi?in?u a executat din 26 decembrie 2006.

n perioada 2006 – 2010 compania reclamant? ?i executorul judec?toresc  au solicitat, n mod repetat, executarea hot?rrii din 26 decembrie 2006.

n fa?a Cur?ii reclamantul, invocnd art. 6.1 CEDO, dreptul la un proces echitabil, ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, protec?ia propriet??ii, s-a plns de executarea tardiv? a hot?rrii din 26 decembrie 2006. De asemenea, invocnd art. 13 CEDO, s-a plns de lipsa unui recurs efectiv.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6.1 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, notnd constat?rile frecvente anterioare a viol?rii Conven?iei pe cauze similare.

De asemenea, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO, notnd lipsa unui recurs efectiv, pe marginea viol?rilor nominalizate.

Compania reclamant? a cerut 33,884 EURO cu titlu de prejudiciu material, 5,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 800 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat companiei reclamante 1,800 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 800 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.