Hot?rrea n cauza Juri?tii pentru Drepturile Omului c. Ministerul Afacerilor Interne

18 12 2014

Prin hot?rrea judec?toriei Centru din 18 decembrie 2014 a fost admis? ac?iunea Asocia?iei Ob?te?ti Juri?tii pentru Drepturile Omului c?tre Ministerul Afacerilor Interne.

Instan?a de judecat? a hot?rt constatarea nc?lc?rii dreptului la via?? privat? a membrilor Asocia?iei Ob?te?ti Juri?tii pentru Drepturile Omului cauzat? prin filmarea/fotografierea acestora ?i automobilelor lor de camerele sta?ionare de supraveghere a circula?iei rutiere instalate de Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea instan?a de judecat? a interzis Ministerului Afacerilor Interne s? exploateze camerele sta?ionare de supraveghere a circula?iei rutiere, instalate de acesta.

Hot?rrea nu este definitiv? ?i executorie, ?i poate fi atacat? la Curtea de Apel Chi?in?u.

Hot?rrea judec?toriei Centru din 18 decembrie 2014 link.