Hot?rrile Rimschi c. Moldovei ?i Silvestru c. Moldovei

13 01 2015

La data de 13 ianuarie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrile Rimschi c. Moldovei (cererea nr. 1649/12) ?i Silvestru c. Moldovei (cererea nr. 28173/10).

***

n cauza Rimschi, reclamantul este Valentin Rimschi. La 21 iulie 2009, reclamantul a fost arestat fiind acuzat de fabricarea ?i punerea n circula?ie a semnelor b?ne?ti false. Mandatul de arest a fost prelungit cu 3 luni ?i de fiecare dat? motivele invocate au fost c? reclamantul este sunt suspectat de o infrac?iune grav? pasibil? de pedeaps? mai mare de 15 ani. n rest deciziile instan?ei de a plasa reclamantul n arest preventiv au fost nemotivate.

Ultima prelungire a deten?iei reclamantului a avut loc la 19 august 2011. Instan?a ?i-a motivat decizia pe acelea?i motive ca ?i anterior, iar recursul reclamantului a fost respins de Curtea de Apel Chi?in?u la 5 septembrie 2011.

La 30 ianuarie 2012 reclamantul a fost condamnat, fiind stabilit? pedeapsa nchisorii 12 ani.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 5 3 CEDO de durata deten?iei ?i de nemotivarea plas?rii sale n arest. De asemenea, reclamantul s-a plns n sensul art. 5 4 CEDO c? la examinarea cererilor sale habeas corpus instan?ele na?ionale nu au luat n considera?ie nici un argument invocat de acesta.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 3 CEDO, notnd c? reclamantul a fost ?inut n deten?ie pentru 30 de luni, pe acelea?i motive. Aparent motivarea deten?iei se limita la parafrazarea motivelor prev?zute n Codul de procedur? penal?, f?r? o explica?ie cum motivele respective sunt aplicabile spe?ei reclamantului. Instan?ele na?ionale nu au explicat de ce au considerat c? reclamantul poate s? se ascund?, ?i nici au explicat cum acesta putea manipuleze probatoriul dup? mai mult de doi ani de la nceperea procedurilor. Prelungirile automate ?i de blanchet? a deten?iei reclamantului sunt demonstrate, n continuare, de c?tre ultimele decizii, unde instan?ele na?ionale au refolosit acela?i text, doar schimbnd data. Considera?iile nominalizate sunt suficiente pentru a determina Curtea s? concluzioneze c? deten?ia reclamantului a fost excesiv de lung? ?i nu s-a bazat pe motive suficiente ?i relevante.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat preten?iile reclamantului privind violarea art. 5 4 CEDO.

Reclamantul a cerut 13,803 Euro cu titlu de prejudiciu material, 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de I. Rotaru, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Silvestru, reclamantul este Sergiu Silvestru n?scut n 1985, din Chi?in?u.

n aprilie 2008 reclamantul a fost arestat ?i plasat n deten?ie, fiind suspectat de viol agravat ?i maltratarea unei femei.

La 29 decembrie 2009 reclamantul a fost g?sit vinovat, fiind stabilit? pedeapsa nchisorii.

n perioada 30 aprilie 2008 ?i 06 septembrie 2010 reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr. 13, unde potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie erau proaste, n particular, celulele erau suprapopulate, murdare, alimenta?ia de calitate proast? ?i c? nu a beneficiat de asisten?? medical? corespunz?toare.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, n baza art. 3 CEDO, de condi?iile de deten?ie ?i de lipsa asisten?ei medicale corespunz?toare, n Penitenciarul nr. 13.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, observnd c? n cauza Hadji c. Moldovei, a constatat violarea art. 3 CEDO din cauza condi?iilor proaste de deten?ie n Penitenciarul nr. 13 n perioada martie 2007 – aprilie 2008. Curtea a notat n continuare c? Guvernul nu a prezentat probe c? au avut loc mbun?t??iri considerabile n penitenciarul respectiv n perioada urm?toare. Ea a notat c? condi?iile proaste de deten?ie au fost constatate de c?tre Raportorul Special pentru tortur? ?i alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeaps? n anii 2008, 2009 ?i 2010 ?i de c?tre Avocatul parlamentar.

Reclamantul a cerut 8,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 700 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 5,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 500 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de T. Copacinschi, avocat din Chi?in?u.