Deciziile Danila, Repescu ?i Repe?co ?i Toncu c. Moldovei

08 12 2014

Deciziile f?cute publice n luna noiembrie 2014: Danila c. Moldovei (cererea nr. 13281/07), Repescu ?i Repe?co c. Moldovei (cererea nr. 64785/11) ?i Toncu c. Moldovei (cererea nr. 26710/08).

***

n cauza Danila c. Moldovei reclamantul este Ludmila Danila, n?scut? n 1947, din B?l?i.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plns de neexecutarea  cu ntrziere a deciziei favorabile definitive.

La 15 mai 2014 Guvernul a informat Curtea despre declara?ie unilateral? pe marginea cererii ?i a cerut radierea acesteia de pe rol, astfel s-a recunoscut violarea art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1 ?i a suma de 3000 Euro cu titlu de desp?gubiri. Reclamanta a fost de acord cu declara?ia unilateral? a Guvernului.

Curtea a luat not? de declara?ia unilateral? a Guvernului ?i avnd n vedere con?inutul acesteia ?i suma propus? cu titlu de desp?gubire, Curtea a considerat ca consistente practicii n cauze similare ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Repescu ?i Repe?co c. Moldovei reclamantul este Adrian Repescu ?i Constantin Repe?co.

Invocnd art. 3 CEDO, reclaman?ii s-au plns de maltratare n custodia poli?iei, c? nu au beneficiat de asisten?? medical? corespunz?toare ?i c? investiga?ia maltrat?rii nu a fost eficient?. De asemenea, invocnd art. 13 CEDO s-au plns de lipsa unui recurs efectiv.

La 05 noiembrie 2013 Guvernul a informat Curtea despre declara?ia unilateral?, potrivit c?reia Guvernul a recunoscut violarea CEDO ?i s-a obligat s? pl?teasc? fiec?rui reclamantul suma de 15000 Euro ?i 1500 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

La 20 ianuarie 2014 reclaman?ii a informat Curtea c? este de acord cu declara?ia unilateral? a Guvernului.

Curtea a luat not? de declara?ia unilateral? a Guvernului ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Toncu c. Moldovei reclamantul este Dumitru Toncu, n?scut n 1981 ?i de?inut n penitenciarul Pruncul.

La 18 noiembrie 2002 reclamantul a fost arestat, fiind suspectat de crim? ?i a fost plasat n deten?ie n comisariatul de poli?ie din Comrat.

perioadele de deten?ie

La 09 iulie 2003 reclamantul a fost g?sit vinovat de infrac?iunea imputat? ?i condamnat la 15 ani priva?iune de libertate. Instan?a de apel a redus termenul priva?iunii de libertate la 11 ani.

n perioada 18 decembrie 2002 - 15 septembrie 2004 ?i 28 decembrie 2004 - 25 martie 2005 a fost de?inut n Penitenciarul nr. 5 din Cahul.

n perioada 15 septembrie - 28 decembrie 2004 ?i 25 martie 2005 - 10 aprilie 2007, a fost de?inut n Penitenciarul nr. 6 din Soroca.

ncepnd cu 10 aprilie 2007 ?i pn? la prezentarea ultimelor observa?ii, reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr. 9.

pretinsa maltratare a reclamantului pe durata deten?iei

La 27 ianuarie 2003 reclamanta a depus o plngere pretinznd c? ofi?erii de poli?ie lau maltratat n incinta de poli?ie comisariatului de poli?ie din Comrat, n scopul de a extrage o m?rturisire.

La 19 februarie 2003 procuratura a dispus o expertiz? medico legal?.  n raportul s?u din 21 februarie 2003 medicul legist a constatat leziuni pe corpul reclamantului. Medicul legist a constatat c? leziunile pe corpul reclamantului au fost cauzate de un obiect contondent dur, ?ase sau ?apte zile nainte de data examin?rii, considerndu-le leziuni u?oare. De asemenea, a constatat c? anumite leziuni au fost cauzate de un obiect contondent dur aproximativ zece zile nainte de examen, fiind leziuni u?oare.

Procuratura a audiat poli?i?tii care au re?inut reclamantului, care au negat orice recurs la for?a fizic? mpotriva acestuia.

La 25 februarie 2003 procuratura a respins plngerea reclamantului, remarcnd, printre altele, c? vrsta leziunilor constatate este inconsistent? perioadei sa de deten?ie n sediul poli?iei din Comrat.

La 28 iunie 2007 procurorul a reluat investigarea a mprejur?rilor n care au fost cauzate leziunile reclamantului, constatate de expertiza medico-legal? din 21 februarie 2003.

Poli?i?tii din cadrul comisariatului de poli?ie din Comrat au sus?inut c? reclamantul nu a fost maltratat n timpul deten?iei, ns? a avut conflicte cu colegii s?i de celul?.

La 30 iulie 2007 procuratura a ncetat investiga?iile, constatnd c? leziunile reclamantului ar fi putut fi cauzate n timpul conflictelor, care le-a avut colegii de celul?.

La 14 aprilie 2008 primul adjunct al Procurorului General a anulat ordonan?a din 30 iulie 2007, considernd c? este necesar? consultarea dosarele medicale a reclamantului din penitenciare.

La 4 iunie 2008 procuratura a ncetat investiga?iile, pe motiv c? pe durata deten?iei sale n penitenciarul nr. 5 din Cahul, reclamantul nu a solicitat ajutor medical.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a contestat ordonan?a din 04 iunie 2008.

La 3 iulie 2008 judec?toria Comrat a respins plngerea reclamantului, ca nentemeiat?, motivnd, printre altele c?, nu a denun?at avoca?ilor s?i, la 19 - 22 noiembrie 2002, maltratarea n cadrul poli?iei.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns de condi?iile de deten?ie; art. 6 CEDO, s-a plns condamnarea sa din 09 iulie 2003; art. 10 CEDO, de refuzul de a primi diferite acte legislative n penitenciar; art. 13 CEDO, de lipsa unui recurs efectiv; etc.

n ceea ce prive?te plngerea reclamantului privind supraaglomerarea n Penitenciarul nr. 5 din Cahul, Curtea a considerat c? aceasta este tardiv?, pe motiv c? aceast? deten?ie a durat pn la 25 martie 2005, iar reclamantul a depus a naintat cererea dup? 3 ani de zile. De asemenea, ea a considerat c? pretinsa supraaglomerare n celelalte locuri de deten?ie este v?dit nentemeiat? i trebuie respins?  n conformitate cu articolul 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

n continuare Curtea a constatat c? preten?iile reclamantului cu privire la igien? ?i produsele alimentare n penitenciare sunt n mod v?dit nefondate ?i, prin urmare, trebuie respinse n conformitate cu articolul 35 3 ?i 4 din Conven?ie, pe motiv c? nu s-a demonstrat c? situa?ia reclamantului a atins nivelul de severitate necesar pentru aplicarea articolului 3 din conven?ie.

n ceea ce prive?te plngerea privind pretinsa maltratare ?i lipsa de anchete efective, Curtea a considerat c? probele de care dispune nu sunt suficient de concludente sau conving?toare, prin urmare, nu s-a putut concluziona c? reclamantul a fost supus la rele tratamente n custodia poli?iei. Urmare acestor constat?ri Curtea a respins plngerea privind lipsa unei anchete efective.

Iar n ceea ce prive?te restul plngerii reclamantului, Curtea a constatat c? nu xist? nici o aparen?? de nc?lcare a drepturilor ?i libert??ilor garantate de articolele Conven?iei.