Hot?rrile Doro?eva c. Moldovei ?i I.P. c. Moldovei

28 04 2015

n cauza Doro?eva c. Moldovei, reclamantul este Ecaterina Doro?eva, n?scut? n 1978, din Chi?in?u.

La 11 noiembrie 2009 doamna Doro?eva a fost re?inut? de c?tre ofi?erii de poli?ie n strad?, fiind suspectat? de posesia drogurilor. Ea a fost dus? la poli?ie, unde a stat pn? diminea??. Ea a pretins c? a fost maltratat? de ofi?erii de poli?ie, pn? a fi adus? la sectorul de poli?ie, iar acest fapt a fost confirmat dup? eliberarea acesteia din deten?ie, cnd a fost examinat? de medici, fiind constatate numeroase leziuni pe fa??, mni ?i coapse, como?ie ?i nasul rupt.

n ianuarie 2010 ea a depus o plngere penal? la procuratur?, care a fost respins? de 2 ori, n primul caz cnd procuratura a concluzionat c? leziunile puteau fi cauzate ca urmare a c?derii ?i n al doilea caz pe motivul existen?ei discrepan?elor n documentele medicale. Ordonan?ele procuraturii au fost men?inute de judec?torul de instruc?ie n noiembrie 2011.

n fa?a Cur?ii, invocnd articolul 3 din Conven?ie, interzicerea tratamentului inuman ?i degradant, reclamantul s-a plns c? a fost maltratat n custodia poli?iei ?i c? autorit??ile au e?uat s? investigheze n mod corespunz?tor plngerea respectiv? sau s? explice sursa leziunilor, constatate n documentele medicale.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 3 din Conven?ie, sub aspect material ?i procedural, notnd c? la eliberarea reclamantului din deten?ie pe corp au fost constatate numeroase leziuni.

Avnd n vedere c? Guvernul nu a prezentat o explica?ie a leziunilor reclamantului, Curtea a concluzionat c? acestea au ap?rut n rezultatul maltrat?rii n custodia poli?iei.

n ceea ce prive?te investiga?ia plngerii de maltratare, Curtea a notat n continuare c? dup? primirea plngerii, procuratura nu a ntreprins nici un pas decisiv pentru a investiga circumstan?ele respective ?i s-a mul?umit cu acceptarea, f?r? nici o rezerv?, a declara?iilor ofi?erilor de poli?ie.

n prima ordonan?? procuratura a speculat c? leziunile reclamantului puteau fi cauzate ca urmare a c?derii. Ulterior, confruntnd concluziile din raportul medicala repetat, unde a fost constatat c? leziunile nu puteau fi cauzate urmare a c?derii ?i c? puteau fi cauzate prin cel pu?in ?ase lovituri diferite, procuratura a identificat un nou temei pentru a respinge plngerea ?i anume considernd c? data roentgenului este 10 noiembrie n loc de 13 noiembrie 2009. Nu a fost nici o explica?ie a acestei concluzii ?i materialele dosarului nu con?in nici o dovad? n acest sens. Din contra, toate documentele medicale, prezente n materialele dosarului, se refer? la data de 13 noiembrie 2009, data cnd s-a efectuat roentgenul. n final, Curtea a notat c? procurorii nu au cerut reclamantului s? identifice ofi?erii de poli?ie vinova?i de maltratare, pentru a efectua o confruntare a acestora.

Reclamantul a cerut 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,100 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza I.P. c. Moldovei, reclamantul este I.P., n?scut n 1987, din Chi?in?u.

I.P. a pretins c? a fost violat? de c?tre O.P., cu care se ntlnea mai mult de un an de zile. Potrivit ei, O.P., care era gelos ?i violent, n seara zilei de 10 mai 2012 s-a sup?rat pe ea, deoarece nu a putut s? o contacteze. El a a?teptat-o n fa?a casei acesteia ?i, la venirea ei, a atacat-o, for?at a b?gat-o n automobil ?i a adus-o acas? la acesta, unde a ?inut-o toat? noaptea, a atacat-o, a violat-o ?i a sodomizat-o contrar voin?ei acesteia.

Diminea?a O.P. i-a permis s? plece ?i a chemat un taxi pentru. Ea imediat a depus o plngere penal? mpotriva lui ?i a fost supus? unei examin?ri medicale. Concluziile medicale au constatat multiple leziuni pe corpul acesteia ?i urme de sperm? n vagin. O.P. de asemenea a fost supus unei examin?ri, fiind constatate zgrieturi pe gt, specifice celor cauzate de victimele violului. Potrivit versiunii lui O.P., acesta a recunoscut c? a p?lmuit reclamantul, ns? a negat c? ar fi f?cut uz de careva violen?? ?i c? ar fi violat-o, ini?ial insistnd c? raportul sexual a avut loc cu acord mutual ?i ulterior negnd n totalitate c? ar fi avut cu ea vreun raport sexual.

Plngerea reclamantului a fost respins? de procuratur?, pe motiv c? ea se ntlnea cu O.P., c? a mers benevol n locuin?a acestuia ?i a putut s? opun? rezisten?? dac? ?i-ar fi dorit cu adev?rat acest lucru.

n fa?a Cur?ii, invocnd articolul 3 din Conven?ie, interzicerea tratamentului inuman ?i degradant, articolul 8 din Conven?ie, dreptul la respectul vie?i private, reclamantul s-a plns de lipsa unei investiga?ii eficiente a plngerii privind violul ?i invocnd articolul 13 din Conven?ie, lipsa remediilor na?ionale penale sau civile pe marginea plngerii privind violul ?i pentru ineficien?a investiga?iei.

Curtea a constat, n unanimitate, violarea Articolului 3 din Conven?ie, sub aspect procedural, notnd c? investiga?ia efectuat? de c?tre procurori a fost viciat? de cteva ori. n primul rnd, procuratura a refuzat ini?ierea urm?ririi penale, aparent tratnd alega?iile reclamantului ca nefiind suficient de serioase, n pofida faptului c? concluziile medicale ini?iale au constatat semne de violen?? ?i urme de sperm? n vagin ?i c? persoana acuzat? de viol avea zgrieturi pe gt, specifice violului.

Ordonan?a ini?ial? a fost emis?, f?r? audierea martorilor sau petrecerea a careva ac?iuni de investiga?ie.

La redeschiderea investiga?iei, procuratura a ob?inut concluzii medicale noi, a audiat p?rin?ii lui O.P. ?i unul din prietenii s?i. Nu a avut loc confruntarea dintre reclamant ?i O.P. ?i nu au fost audia?i al?i martori.

Procuratura a acceptat f?r? rezerve versiunea lui O.P., potrivit c?reia el nu a for?at reclamantul s? mearg? cu el, n seara respectiv?. Nu au fost audia?i vecinii sau angaja?ii sta?iei PECO, care potrivit reclamantului au fost martorii ncerc?rii reclamantului de a fugi de la O.P. Ofi?erul de urm?rire penal? nu a ncercat s? g?seasc? vreo explica?ie a declara?iilor divergente a acestuia referitor la existen?a raportului sexual n ziua de 10 aprilie 2010.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat alega?ia reclamantului privind violarea Articolului 8 din Conven?ie.

n continuare, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea Articolului 13, n conjunc?ie cu Articolul 3 din Conven?ie, n ceea ce prive?te perspectivele de succes a eventualei ac?iuni civile.

Reclamantul a cerut 90,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,607 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de I. Dodon, avocat din Chi?in?u.