Decizia n cauza Spnu c. Moldovei

23 07 2015

n cauza Spnu c. Moldovei, reclaman?ii sunt Dumitru Spnu ?i Sergiu Spnu, n?scu?i n 1943 ?i 1974, din Peticeni. Ei sunt so?ul ?i feciorul lui Varvara Spnu. n seara zilei de 21 mai 2008, aproximativ la 22.00, primul reclamant ?i Varvara Spnu se ntorceau acas?, cnd Varvara Spnu a c?zut ntr-un ?an? pe drumul public. Diminea?a Varvara Spnu a fost dus? la spital ?i diagnosticat?, printre altele, cu fractura coloanei vertebrale. La data de 11 iunie 2008 ea a decedat.

La data de 13 iunie 2008 poli?ia a ini?iat o investiga?ie pe faptul decesului lui Varvara Spnu ?i a constatat c? ?an?ul a fost s?pat de c?tre un contractant a unei companii de telefonie pentru instalarea cablurilor optice. Șan?ul nu a fost marcat ?i/sau nu a fost securizat n nici un fel.

La data de 13 februarie 2009 Procuratura C?l?ra?i a decis s? nu ini?ieze urm?rirea penal? pe faptul decesului lui Varvara Spnu, pe motiv c? circumstan?ele cauzei nu cad sub inciden?a Codului penal ?i chestiunea urmeaz? a fi solu?ionat? n ordine civil?.

La data de 21 aprilie 2009 judec?toria C?l?ra?i a respins plngerea reclamantului la ordonan?a Procuraturii C?l?ra?i, decizia judec?toreasc? a fost nmnat? reclamantului la data de 15 iunie 2009.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns, n temeiul Articolului 2 din Conven?ie, dreptul la via??, de decesul so?iei ?i mamei Varvara Spnu, n rezultatul omisiunii autorit??ilor na?ionale de a proteja via?a acesteia. De asemenea, ei s-au plns de omisiunea autorit??ilor na?ionale de a onora obliga?iile pozitive, n particular lipsa unei anchete eficiente ?i responsabilizarea persoanelor vinovate. n final, reclaman?ii s-au plns, n temeiul Articolului 13 din Conven?ie, dreptul la un recurs efectiv, de lipsa unor remedii eficiente mpotriva nc?lc?rii Articolului 2 din Conven?ie.

n observa?iile sale din 17 ianuarie 2012, Guvernul a invocat obiec?ia neepuiz?rii de c?tre reclaman?i a c?ilor interne de recurs, f?cnd referire la jurispruden?a n materia neglijen?ei medicale ?i a invocat c? reclaman?ii urmau s? ncerce c?ile de recurs interne n ordine civil?, s? cear? compensa?ii pentru decesul lui Varvara Spnu.

Reclaman?ii au cerut Cur?ii s? resping? obiec?ia Guvernului, pe motivul c? jurispruden?a n materia neglijen?ei medicale nu este aplicabil? spe?ei.

n cadrul examin?rii prezentei cauze, n special examinnd jurispruden?a Cur?ii Supreme de Justi?ie n materia decesului n urma neglijen?ei, Curtea a aflat c? prezenta situa?ie a fost examinat? de c?tre instan?ele na?ionale civile. n particular, la 23 mai 2011 reclaman?ii au ini?iat o ac?iune civil? mpotriva companiei de telefonice ?i contractantului care a s?pat ?an?ul. Procedurile respective s-au finalizat prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie, prin care reclaman?ii au primit o compensa?ie n m?rime de 25,000 Euro.

Prin scrisoarea din 03 aprilie 2015 Curtea a cerut reclaman?ilor s? explice motivul pentru care nu au informat-o despre procedurile civile ?i finalitatea acestora. Prin scrisoarea din 07 aprilie 2015 reclaman?ii au r?spuns c? procedurile civile na?ionale erau irelevante procedurilor ini?iate n fa?a Cur?ii ?i c? nu au avut inten?ia s? duc? n eroare Curtea.

Curtea a reamintit c? potrivit punctului 47 6 din Regulamentul Cur?ii reclaman?ii trebuie s? informeze Curtea despre toate circumstan?ele relevante cererii. Ea a notat, de asemenea, c? reclaman?ii au fost aten?iona?i despre aceast? obliga?ie n scrisoarea Cur?ii prin care a fost confirmat? primirea ?i nregistrarea cererii. n continuare Curtea a reamintit c? cererea poate fi respins? ca abuziv?, n temeiul Articolului 35 3 din Conven?ie, printre altele, bazat? pe date con?tient false (a se vedea Varbanov c. Bulgariei, nr. 31365/96, 36, ECHR 2000-X; Popov c. Moldovei (nr. 1), nr. 74153/01, 48, 18 ianuarie 2005; Řehák c. Cehiei (dec.), nr. 67208/01, 18 mai 2004; Kérétchachvili c. Georgiei (dec.), nr. 5667/02, 2 May 2006; Gross c. Elve?iei [MC], nr. 67810/10, 28, ECHR 2014; S.A.S. c. Fran?ei [GC], no. 43835/11, 67, ECHR 2014 (extrase)). Informa?ia incomplet? ?i prin urmare n?el?toare poate, de asemenea s? constituite un abuz de dreptul de peti?ionare, n special dac? informa?ia vizeaz? fondul cauzei ?i nu este prezentat? o explica?ie plauzibil? pentru omisiunea de a prezenta informa?ia (Poznanski ?i Al?ii c. Germaniei (dec.), nr. 25101/05, 3 iulie 2007).

n spe??, reclaman?ii, care au fost reprezenta?i de c?tre un avocat, nu au prezentat o explica?ie plauzibil? a omisiunii de a informa Curtea despre faptul ini?ierii procedurilor civile ?i ob?inerii compensa?iei la nivel na?ional. Curtea nu a fost de acord cu argumentul reclaman?ilor c? procedurile na?ionale nu sunt relevante prezentelor proceduri. n contrariu, Curtea a considerat c? procedurile na?ionale ?i finalitatea acestora au fost de o importan?? major? pentru determinarea chestiunii dac? Statul ?i-a onorat obliga?iile n temeiul Articolului 2 din Conven?ie. Avnd n vedere importan?a informa?iei respective pentru examinarea corespunz?toare a prezentei cauze, Curtea a constatat c? conduita reclaman?ilor a fost contrar? scopului dreptului la depunerea cererii individuale, n sensul Articolului 34 din Conven?ie.

n lumina celor men?ionate, cererea a fost respins? ca abuziv?, n temeiul Articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.