Decizia n cauza IALTEXGAL AURICA S.A. c. Moldovei

24 09 2015

La data de 24 septembrie 2015 Curtea a f?cut public? decizia n cauza IALTEXGAL AURICA S.A. c. Moldovei (cererea nr. 16000/10) ?i alte 60 de  cereri. 

Reclaman?ii se plng de durata excesiv? a procedurilor interne sau omisiunea autorit??ilor na?ionale de a executa hot?rri judec?tore?ti definitive ntr-un termen rezonabil. 

La data de 21 aprilie 2011 a fost adoptat? Legea nr. 87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea  dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. 

Reclaman?ii au f?cut uz de remediul introdus prin Legea nr. 87, unii au ob?inut pierderea cauzei, al?ii au primit desp?gubiri a prejudiciului moral, ?i compensarea costurilor ?i cheltuielilor ocazionate. 

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns, invocnd articolul 6 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul Adi?ional la Conven?ie, de lipsa sau insuficien?a compensa?iei acordate de c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale, n temeiul Legii nr. 87, p?strnd astfel statutul de victim?. 

Unii reclaman?i, de asemenea, s-au plans de lipsa unui recurs intern eficient, n sensul Articolului 13 din Conven?ie, pentru violarea articolului 6 din Conven?ie ?i articolului 1 din Protocolul Adi?ional la Conven?ie. 

Al?i reclaman?i s-au plns de nc?lcarea Articolului 2 ?i 14 din Conven?ie, n special din cauza cuantumului desp?gubirilor acordate n temeiul Legii nr. 87. 

Curtea a decis conexarea cererilor reclaman?ilor n temeiul pct. 42 alin. 1 din Regulamentul Cur?ii. 

n ceea ce prive?te pretinsa violare a Articolelor 2 ?i 14 din Conven?ie, Curtea a concluzionat c? aceste capete sunt v?dit nentemeiate ?i urmeaz? a fi respinse n temeiul Articolelor 35 3 ?i 4 din Conven?ie. 

n ceea ce prive?te plngerile reclaman?ilor privind pretinsa violare a Articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul Adi?ional, Curtea a decis s? le comunice Guvernului.